Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

+ Ἰωάννης Κονταλῆς τοῦ Ἀριστείδου, ἐτῶν 63.Γιά τήν αἰωνιότητα ἀνεχώρησε ἓνας ἀκόμα συγχωριανός μας, μετά ἀπό σοβαρά προβλήματα ὑγιείας πού ἀντιμετώπιζε. Ὁ Γιάννης ἦτο μετανάστης στόν Καναδᾶ, ὃπου ζοῦσε μέ τήν οἰκογένειά του.
Ἦτο γυιός του ἀγαπητοῦ μας Ἀριστείδη Κονταλῆ, ὁ ὁποῖος γεύτηκε αὐτό τό πικρό ποτήρι τῆς κοιμήσεως τοῦ Γιάννη καί τῆς ἀειμνήστου συζύγου του Αἰκατερίνης.
Γεννήθηκε στοῦ Λουκᾶ στίς 2 Μαρτίου 1959, ὃπου τελείωσε τό Δημοτικό Σχολεῖο, μαζί μέ τόν ἀδελφό του Γιῶργο. Τό 1972, ἒφυγε γιά τόν Καναδᾶ, παιδί ἀκόμη, γιά νά ζήσῃ μιά καλύτερη ζωή.
Τό 1987 ἒγινε ὁ γάμος του μέ τήν θαυμάσια σύζυγό του Ἀγγελική Εὐαγγελοπούλου, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησαν πέντε θυγατέρες, τήν Χριστίνα, τήν Ἀγγελική, τήν Ἂννα, τήν Δήμητρα καί τήν Αἰκατερίνη, πέντε θαυμάσια κορίτσια πού τούς ἒκαναν χαρούμενους καί ὑπερήφανους.
Ὁ Γιάννης ἒφυγε ἀπό τόν μάταιο κόσμο αὐτό, ἀνήμερα τοῦ Σταυροῦ, στίς 14 Σεπτεμβρίου 2022. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του, θά τελεσθῇ στίς 25 Σεπτεμβρίου 2022, στόν Καναδᾶ, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στό Calgary στήν Alberta.
Ἀνθρωπίνως λυπούμεθα γιά τήν κοίμηση τοῦ Γιάννη, ὁ ὁποῖος ἦτο ἓνας ἐξαίρετος ἂνθρωπος, τίμιος, εὐσεβής, ἐργατικός, προοδευτικός, πάντα χαρούμενος καί μέ πολλή ἀγάπη στήν καρδιά του γιά τόν τόπο πού γεννήθηκε καί μεγάλωσε.
Συλλυπούμεθα τήν σύζυγό του καί τίς κόρες του, τόν πατέρα του, τόν ἀδελφό του καί τούς λοιπούς συγγενεῖς του καί προσευχόμεθα ὁ Θεός νά ἀναπαύῃ τήν ψυχή του.

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Σαράντο καί Ἀφροδίτη νά ζήσετε.

 


 

 

          Μέσα σέ κλῖμα μεγάλης χαρᾶς, ἐτελέσθη τήν Κυριακή, 18.9.2022, τό Μυστήριο τοῦ Γάμου τοῦ ἀγαπητοῦ μας συγχωριανοῦ  Σαράντου Κατσιάνη, μέ τήν ἐκλεκτή τῆς καρδιᾶς του Ἀφροδίτη Ἠλιοπούλου ἀπό τό Στάδιο τῆς Τεγέας.

          Ὁ Σαράντος καί ἡ Ἀφροδίτη, εἶναι δύο νέα παιδιά,  γεμᾶτα ζωή καί ὂρεξη γιά δημιουργία.

          Χαιρόμαστε διότι ἀπεφάσισαν, πολύ νέοι νά ἀνοίξουν τό σπιτικό τους καί νά ἀρχίσουν τήν νέα, ὡραία, κοινή ζωή καί πορεία τους.

          Τό Μυστήριο τοῦ Γάμου τους, ἐτελέσθη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σταδίου Τεγέας, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο καί τούς Ἱερεῖς π. Ἰωάννη Βῆλο, Ἐφημέριο Λουκᾶ, π. Ἀναστάσιο Χαϊδᾶ, Ἐφημέριο Σταδίου, π. Χρῖστο Σκλήφα, Ἐφημέριο Σημειάδων καί π. Ἀριστείδη Σκόρδο, Ἐφημέριο Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως.

          Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ θερμά λόγια γιά τούς νεονύμφους καί τούς εὐχήθηκε ἀπό καρδίας νά ζήσουν κατά Θεό εὐτυχισμένοι καί κατά πάντα εὐλογημένοι καί νά ἲδουν τούς υἱούς των καί τούς υἱούς τῶν υἱῶν τους, ὡς  νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης των.

          Ἀνέφερε δέ ὃτι ὡς Ἀρχιμανδρίτης, εἶχε στεφανώσει τούς Γονεῖς καί τοῦ Σαράντου καί τῆς Ἀφροδίτης καί ἒχει βαπτίσει καί τούς δύο.

          Εὐχόμεθα στά δυό αὐτά παιδιά μας, στό Σαράντο καί τήν Ἀφροδίτη νά ζήσουν χρόνια πάμπολλα, εὐτυχισμένα. Νά τούς χαίρονται οἱ γονεῖς τους , νά τούς χαιρόμαστε ὃλοι.

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

+Γεώργιος Παπαπέτρου ἐτῶν 75

 


+Γεώργιος Παπαπέτρου

ἐτῶν 75

 

Μέ θλίψη καρδίας πληροφορηθήκαμε τόν ξαφνικό θάνατο, τοῦ συγχωριανοῦ μας Γεωργίου Παπαπέτρου, γυιοῦ τῶν ἀειμνήστων Ἀθανασίου Παπαπέτρου (Κωτσάκου) καί τῆς συζύγου της Γεωργίας.

Ὁ Γιῶργος ἒφυγε μετά ἀπό αὐτοκινητιστικό δυστύχημα κοντά στό χωριό  Φρέγκαινα τῆς Ἀργολίδος, ὃπου ἦτο ἡ μόνιμη κατοικία του, τόπος καταγωγῆς τῆς γιαγιᾶς του καί τῆς μητέρας του.

          Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου, πλέον Γεωργίου Παπαπέτρου θά τελεσθῇ  στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στή Φρέγκαινα, τήν Πέμπτη 15.9.2022 στίς 5 τό ἀπόγευμα.

Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύῃ καί νά δίδῃ δύναμη καί παρηγοριά, στή σύζυγό του, στά παιδιά του καί στά ἀδέλφια του καί σέ ὃλους τούς συγγενεῖς του.

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

+Aἰμιλία Κατσιάνη ἐτῶν 86

Ἐκοιμήθη στίς 22.8.2022 ἡ συγχωριανή μας Αἰμιλία, σύζυγος τοῦ μακαριστοῦ Παναγιώτου Κατσιάνη καί θυγατέρα τῶν ἀειμνήστων Ἀθανασίου καί Γεωργίας Γιαννακάκη.
Ἡ Αἰμιλία ἦτο ἁπλῆ, ἐργατική καί εὐσεβής γυναίκα. Καλή σύζυγος καί ἀρίστη μητέρα.
Μέ τόν ἀείμνηστο σύζυγό της Παναγιώτη, ἀπέκτησαν τρία παιδιά, τήν Ἀθηνᾶ, τόν Ἰωάννη καί τόν Κωνσταντῖνο.
Εὐτύχησε νά δῇ τά παιδιά της καταξιωμένα, νά καμαρώσῃ τά ἐγγόνια της καί νά χαρῇ καί δισέγγονα.
Ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύσῃ καί νά χαρίζῃ στά ἀδέλφια, στά παιδιά καί στά ἐγγόνια της ὑγιεία καί κάθε εὐλογία.
Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία θά ψαλῇ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, σήμερα Τετάρτη, 24 Αὐγούστου καί ὣρα 4 τό ἀπόγευμα.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Κατάνυξη καί συγκίνηση στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά», στοῦ Λουκᾶ Τριπόλεως.

 


          Γιά μιά ἀκόμη φορά, τελέστηκε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στόν ἱστορικό Ναό τῆς Κοιμήσεώς Της, στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά», ὃπως ὀνομάζεται, στό χωριό Λουκᾶ τῆς Τριπόλεως.

          Πρόκειται γιά μνημεῖο τοῦ 10ου αἰῶνος, τό ὁποῖο ἒφερε στό φῶς ἡ Ἀρχαιολογική σκαπάνη καί κατά τελευταῖα ἒτη, μέ τήν εὐλογία καί τήν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, τελεῖται στίς 17 Αὐγούστου, πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν ἀπό τοῦ Λουκᾶ καί τήν γύρω περιοχή.

          Στόν ἐφετινό Ἑσπερινό, τῇ εὐγενεῖ προσκλήσει καί εὐλογίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, συμμετεῖχε καί ἐχοροστάτησε ὁ, ἐκ Λουκᾶ ἓλκων τήν καταγωγήν του, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος δι’ εὐχῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μαντινείας, ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στό πανσεβάσμιο καί πανακήρατο πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί στό ἱστορικό τοῦ Βυζαντινοῦ μνημείου  τῆς «Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς», πού χάνεται στό βάθος τοῦ χρόνου (10ος αἰώνας).

          Ἐπίσης εὐχαρίστησε θερμῶς καί υἱϊκῶς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρον, διά τό ἐνδιαφέρον του γιά τόν ἐν λόγῳ μνημειακό Ναό καί γιά ὃλα τά ἱστορικά Ἐκκλησιαστικά, καί ὂχι μόνο, μνημεῖα τῆς περιοχῆς καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γενικώτερα. Ἀκόμη ἐξέφρασε θερμές εὐχαριστίες, στόν Προϊστάμενο τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀρκαδίας κ. Κωνσταντίνον Κίσσαν, ὁ ὁποῖος ἦτο παρών στήν ἱερά Ἀκολουθία, στήν Προϊσταμένη τοῦ τμήματος Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καν Μαρίναν Παπαδημητρίου.

          Σημειωθήτω ὃτι σημαντικότατον ρόλο ἒπαιξε στήν πορεία τῶν ἐργασιῶν ἀναδείξεως τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ, ἡ προηγουμένη Προϊσταμένη Ἀρχαιοτήτων Ἀρκαδίας κ. Ἂννα Καραπαναγιώτου.

          Ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν εὐχαρίστησε ὃλους τούς παρισταμένους καί ἐν συγκινήσει ἀνεφέρθη στούς ἀφιχθέντας ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς, Λουκαΐτες, οἱ ὁποῖοι κάθε καλοκαίρι ἐπισκέπτονται τόν τόπο τους καί προσκυνοῦν στά πατρογονικά τους, ἀνάβοντας κερί καί λιβάνι τούς τάφους τῶν προγόνων τους.

          Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησε μέ γλαφυρότητα καί λόγους ἀγάπης πατρικῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τήν ἀξία τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Ναοῦ καί τήν σημασία τῆς ἀναδείξεως καί τῆς ἀναστηλώσεώς του.

          Εὐχήθηκε δέ στούς Λουκαΐτες καί στούς λοιπούς προσκυνητάς τά δέοντα ἐπί τῇ Θεομητορικῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

          Ἡ ἐκπονηθεῖσα μελέτη, ἀναστηλώσεως τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ, ἐνεκρίθη ἀπό τίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες τόσον τίς τοπικές, ὃσον καί ἀπό τό Κ.Α.Σ.

          Τήν χρηματοδότηση τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀνέλαβε ὁ εὐλαβέστατος φιλόπατρις καί φιλάνθρωπος Πολιτικός Διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὂρους, κ. Ἀθανάσιος Μαρτῖνος, τόν ὁποῖον τόσον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας, ὃσον καί ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν εὐχαρίστησαν ἀπό καρδίας.

          Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ συμμετεῖχαν, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, π. Ἰωάννης Βῆλος, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν καί ὁ ἐκ Λουκᾶ ἓλκων τήν καταγωγήν Διάκονος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, Μιχαήλ Γιαβρῆς, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας εἰς Τρίπολιν μέ τούς γονεῖς του.

          Παρόντες ἐπίσης ὁ Γενικός Περιφερειακός Ἀστυνομικός Διευθυντής Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Σπυρίδων Σκλάβος, ὁ ὁποῖος συνδέεται μέ τό χωριό Λουκᾶ καί οἱ Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Χριστίνα Ζαμπαθᾶ καί κ. Δημήτριος Κοσκινᾶς καί πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν.Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στήν Κόκκινη Έκκλησιά.17.8.2022

  

   Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί δι’ εὐχῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, θά τελεσθῇ γιά μιά ἀκόμη φορά, τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου 2022 καί ὣρα 7μ.μ. ὁ Ἑσπερινός στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά» στοῦ Λουκᾶ.

          Πρόκειται γιά Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μνημεῖο σημαντικό τοῦ 10ου αἰῶνος, τό ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν προστασία τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀρκαδίας.

          Στόν Ἑσπερινό μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο θά συγχοροστατήσῃ ὁ συγχωριανός μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.

          Σᾶς περιμένομε στήν « Κόκκινη Ἐκκλησιά» στοῦ Λουκᾶ, τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου 2022 καί ὣρα 7μ.μ.