Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024

+Παναγιώτα Τζανῆ-Τζανοπούλου, Προύτσου.

  

Ἒφυγε στίς 4.6.2024 ἡ συγχωριανή μας (Νότα) Τζανῆ-Τζανοπούλου, κόρη τῶν ἀειμνήστων Ἀντωνίου καί Σοφίας Προύτσου.

Ἡ Παναγιώτα (Νότα) ἦτο ἓνα ἐκ τῶν ἓξι τέκνων τῆς, ὡς ἂνω, οἰκογενείας. Παντρεμένη μέ τόν ἀείμνηστο Κωνσταντῖνο Τζανῆ-Τζανόπουλο, ἒζησαν στήν Τρίπολη μέ τά τέσσερα παιδιά τους.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία θά ψαλῇ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτη Ἠλία στήν Τρίπολη, τήν Πέμπτη 6.6.2024 καί ὣρα 5 τό ἀπόγευμα.

Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύῃ καί νά χαρίζῃ στούς οἰκογενεῖς της ὑγιεία καί κάθε εὐλογία.