Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Ἑορτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου στοῦ Λουκᾶ.

                     

Μέ λαμπρότητα ἐτελέσθη ἡ ἱερά πανήγυρις τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου, στόν Ἱερό Ναό του, κάτω ἀπό τό ἱερό Ἀσκητήριο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στοῦ Λουκᾶ.
Τήν παραμονή, ἐτελέσθη ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ ἀπό τόν Ἡγούμενο καί τούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν καί ἀνήμερα ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία.
Παρά τό πρωινό ψῦχος πολλοί εὐλαβεῖς Χριστιανοί ἀπό τοῦ Λουκᾶ, τήν Τρίπολη καί τήν γύρω περιοχή προσῆλθαν γιά νά τιμήσουν τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.
Ἂς πρεσβεύει ὁ Ἃγιος γιά ὃλους, ὃσοι τόν εὐλαβοῦνται καί ἐπικαλοῦνται τίς πρεσβεῖες του γιά ὃλο τόν κόσμο.


Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Ὑψηλά καθήκοντα στόν Λουκαΐτη Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἠλία Βίλλη, στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς.

 

 Μέ πολύ μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ὃτι  ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἠλίας Βίλλης, ἐκ Λουκᾶ ἓλκων τήν καταγωγήν του, υἱός τοῦ Γεωργίου Σ. Βίλλη καί τῆς Ἀναστασίας (τό γένος Ἠλία Αὐγερινοῦ), ἀμφοτέρων Λουκαϊτῶν, ὁ ὁποῖος εἶναι Προϊστάμενος τῆς κοινότητος τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στό Rey τῆς Νέας Ὑόρκης, διορίστηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἂμεσης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας Νέας Ὑόρκης καί παράλληλα θά ἐξακολουθῇ νά εἶναι Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος στήν ὁποία ὑπηρετεῖ.

          Συγχαίρομε  ὁλόψυχα, ὃλοι οἱ Λουκαΐτες τόν π. Ἠλία Βίλλη καί τοῦ εὐχόμεθα λαμπράν ἐπιτυχία στά νέα του ὑψηλά καί εὐθυνοφόρα καθήκοντα, τά ὁποῖα τοῦ ἀνέθεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος.

          Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον, ὁ ὁποῖος ζωογονεῖ τίς ἐλπίδες τῆς Ἑλληνορθοδοξίας καί γενικώτερα τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἀμερική, γιά τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν τιμή στό πρόσωπο τοῦ π. Ἠλία Βίλλη καί τοῦ εὐχόμεθα μακράν, ἐλπιδοφόρον, ἀγλαόκαρπον καί θεοτίμητον ποιμαντορία.