Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου στοῦ Λουκᾶ.

     Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου (19-20 Ἰανουαρίου 2016) τοῦ Μεγάλου στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου στοῦ Λουκᾶ.
      Παραθέτομε φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ Ὁσίου.
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

" Ἱερά Πανήγυρις Ἁγίου Εὐθυμίου στοῦ Λουκᾶ "

   


 Κάτω ἀπό τό βράχο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου ἐκτίσθη τά τελευταῖα χρόνια ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτη τότε Χρυσόστομο Σκλήφα, νῦν Μητροπολίτη Πατρῶν, ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, μέ ἀρχονταρίκι καί ἄλλους βοηθητικούς χώρους.
  Πίσω ἀπό τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου ὑπάρχει ὁ χῶρος σταθμεύσεως αὐτοκινήτων γιά τούς προσκυνητάς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἀλλά καί τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου.
   Διά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῶν ἄλλων κτισμάτων ἐβοήθησε ἡ ἀείμνηστη Σταυρούλα Ἀγγελίδου εἰς μνήμην τῆς μητρός της Εὐθυμίας καί τῆς ἀδελφῆς της Δασκάλας, Παναγιωτίτσας.
    Τήν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου ἔκαμε ὁ τεχνίτης Ἠλίας Παπουτσής καί ἡ κατασκευή ἔγινε ἐξ’ ὁλοκλήρου ἀπό πέτρα.
   Ὁ Ἱερός Ναός ἐπερατώθη τό 2003.
   Τά ἐγκαίνια ἐτελέσθησαν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, στίς 25 Ἰουνίου 2005, μέ τήν ἄδεια  καί τήν προσωπική παρουσία καί εὐλογία, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου.
   Κάθε χρόνο στήν πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τελεῖται ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία, ἀπό τούς Πατέρας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαρσῶν, τόν Ἐφημέριo τοῦ Λουκᾶ καί ἄλλους Ἱερεῖς καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους προσκυνητῶν.
  Ἔτσι καί φέτος θά τελεσθῇ ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου, 19 καί 20 Ἰανουαρίου, ἡμέρες Τρίτη καί Τετάρτη.


Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016

Ἔφυγε γιά τήν αἰωνιότητα ὁ Δάσκαλος Γεώργιος Κουγιούφας. 25 καί πλέον χρόνια ἦταν Δάσκαλος στοῦ Λουκᾶ.


Σέ ἡλικία 96 ἐτῶν μετέστη πρός Κύριον ὁ Δάσκαλος Γεώργιος Κουγιούφας, ὁ ὁποῖος γιά 25 καί πλέον ἔτη ὑπηρέτησε ὡς Δάσκαλος καί Διευθυντής στό Δημοτικό Σχολεῖο Λουκᾶ.
          Ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Κουγιούφας κατήγετο ἀπό τοῦ Θάνα Τριπόλεως καί εἶχε νυμφευθεῖ τήν Ἀντωνία Κατσίγιαννη, μέ τήν ὁποία εὐτύχησε νά δοῦν τόν γυιό τους Ἀθανάσιο νά μεγαλώνῃ, ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου.
          Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ἐτελέσθη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἦτο μαθητής τοῦ μεταστάντος Δασκάλου, στίς τάξεις Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη καί Ἓκτη δημοτικοῦ.
          Στή συγκινητική ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν προσωπικότητα τοῦ μεταστάντος Δασκάλου, ὁ ὁποῖος διεκρίνετο γιά τό ζῆλο του γιά τήν παιδεία, καί τήν ἀφοσίωσή του στό λειτούργημα τοῦ Δασκάλου.
          Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος, ἔκανε λόγο γιά τήν βαθειά πίστη στό Θεό καί τήν φιλοπατρία τοῦ Γεωργίου Κουγιούφα, γιά τόν ἰδιαίτερο τρόπο πού εἶχε νά μεταδίδῃ τίς γνώσεις στά παιδιά καί γιά τήν ἐν γένει ὑπηρεσίᾳ του στό κοινωνικό σύνολο, τόσο στοῦ Λουκᾶ, τότε πού τό Σχολεῖο εἶχε πάνω ἀπό 250 μαθητάς καί τό χωριό ἔσφυζε ἀπό ζωή, ἀλλά καί στήν Τρίπολη ὅπου κατά τά τελευταῖα χρόνια πρό τῆς συνταξιοδοτήσεώς του ὑπηρέτησε.

          Στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Γεωργίου Κουγιούφα, συμμετεῖχε πλῆθος Τριπολιτῶν, ὁ Βουλευτής Κωνσταντῖνος Βλάσης καί βεβαίως πολλοί Δάσκαλοι ἐκ τῶν παλαιοτέρων καί τῶν νεωτέρων.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016

Τά Θεοφάνεια στήν Πάτρα


Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος: «...Σέ ἓνα κόσμο ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό καί σέ μιά χώρα ὃπως εἶναι ἡ Πατρίδα μας, ἡ ὁποία ἐλησμόνησε τόν Θεό καί νομοθετεῖ τήν ἁμαρτία καί τήν ἠθική σήψη, ἀκούεται ὡς βροντή ὑδάτων πολλῶν ἡ φωνή τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ: " Μετανοεῖτε, ἤγγικε  γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν"».


Μέ τήν συμμετοχή πλήθους εὐσεβῶν χριστιανῶν ἑορτάσθη ἡ ἡμέρα τῶν Θεοφανείων στήν Πάτρα.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία καί τόν Μεγάλο Ἁγιασμό στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.
           Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐτέλεσε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν.
        Μετά τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό, στήν ὁποία συμμετεῖχαν οἱ Ἄρχοντες, οἱ Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων καί χιλιάδες πιστῶν, ἐσχηματίσθη λιτανευτική πομπή, ἡ ὁποία κατέληξε στό λιμάνι τῆς Πάτρας, ὅπου ἀνέμενε ὁ Θεοφιλέστατος Κερνίτσης μέ τούς Ἱερεῖς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.
Ἐκεῖ ἔγινε ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐνώπιον χιλιάδων Πατρέων καί ἄλλων προσκυνητῶν.
          Περί τούς 50 νέοι ἔπεσαν στά νερά τοῦ Πατραϊκοῦ γιά νά ἀνασύρουν τόν Τίμιο Σταυρό, τόν ὁποῖο ἒπιασε ὁ νέος Χρῖστος Σωτηρόπουλος 21 ἐτῶν.
 Οἱ νέοι πού ἓπεσαν στή θάλασσα φώναξαν μέ ἕνα στόμα καί μιά ψυχή  « Ζήτω ἡ Ἑλλάδα. Ζήτω ἡ Ὀρθοδοξία».
          Ὁ Σεβασμιώτατος στό τέλος τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας ἐδήλωσε τά ἑξῆς: «... Σέ ἕνα κόσμο, ἀποστασίας ἀπό τόν Θεό, βίας, πολέμων καί ἀδικίας καί σέ μιά χώρα, ὅπως εἶναι ἡ Πατρίδα μας, ἡ ὁποία ὀνομάσθη, οὐχί ἀναιτίως, χώρα τῆς Φιλοκαλίας ,τοῦ φωτός καί τῆς Ὀρθοδοξίας, στήν ὁποία ὅμως δυστυχῶς ἐσχάτως ἐμακρύνθημεν ἀπό τόν Θεό καί ἐνομεθετήσαμε  τήν ἀνομία καί τήν ἠθική διαφθορά, εἶναι ἐπίκαιρο τό μήνυμα τῶν Προφητῶν, ὅπως τοῦ Ἠσαΐου: «Λούσασθε καί καθαροί γίνεσθε, ἀφέλετε τάς πονηρίας ὑμῶν ἀπό τῶν καρδιῶν ἡμῶν» καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου « Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».
          Συγχαίρω τά παιδιά μας, τά Πατρινόπουλα πού ἒπεσαν στήν θάλασσα γιά νά πιάσουν τόν Τίμιο Σταυρό καί φώναξαν μέ ἕνα στόμα καί μιά ψυχή: « Ζήτω ἡ Ἑλλάδα καί Ζήτω ἡ Ὀρθοδοξία» καί πιστεύω ὅτι αὐτά τά παιδιά, ἡ χρυσή ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος θά στηρίξουν στούς ὤμους τους τήν πνευματική κληρονομιά τοῦ τόπου μας...», κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος.