Σάββατο 27 Απριλίου 2019

Ἑoρτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στοῦ Λουκᾶ.

        Μὲ λαμπρότητα θὰ ἑορτασθῇ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου στοῦ Λουκᾶ.
          Ὁ Ἱερὸς  Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, εὑρίσκεται σὲ πανέμορφο λόφο, πλησίον τοῦ χωριοῦ, στὴν τοποθεσία ποὺ στὴν ἀρχαία ἐποχὴ βρισκόταν Ναὸς τῆς Δήμητρας.
         
        Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, Ἀνήμερα Πάσχα 28.4.2019 τό ἀπόγευμα, θὰ τελεσθῇ ὁ  Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης καὶ ἀνήμερα Δευτέρα τοῦ Πάσχα 29.4.2019 τό πρωί, θὰ τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία, ἐνῶ στὸ τέλος θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου καὶ θὰ γίνῃ ἡ ἀπονομὴ βραβείων στὰ παιδιὰ ποὺ πέρασαν στὶς ἐξετάσεις στὰ Α.Ε.Ι. καὶ Τ.Ε.Ι. τῆς χώρας.
          Καλή συνάντηση καί καλή πανήγυρη στόν Ἃη Γιώργη στοῦ Λουκᾶ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.


     

(Τοιχογραφία ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ)
    

   Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
  Σᾶς εὒχομαι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.       Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι. Τό Φῶς τοῦ Κυρίου μας, νά φωτίζῃ τή ζωή σας καί ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως νά σᾶς συνοδεύῃ πάντοτε.
 Σᾶς ἐναγκαλίζομαι ὃλους ἐν ἀγάπῃ πολλῇ καί ἰδιαιτέρως τούς συγχωριανούς μας πού εὑρίσκονται στά ξένα καί προοδεύουν ἐκεῖ μέ τίς οἰκογένειές τους.
          Καί σέ ὃλους τούς φίλους μας καί ἀδελφούς ὃπου γῆς, χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.
          Ἀδελφοί μου,
Χριστός Ἀνέστη!
Μέ ὃλη μου τήν ἀγάπη.

+ Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος

Παρασκευή 26 Απριλίου 2019

Ἡ Ζωή ἐν Τάφῳ. Ἡ Ἀκολουθία καί ἡ Λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου στοῦ Λουκᾶ.

      Γιά ἂλλη μιά φορά μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά προσκυνήσωμε τά Ἃγια Πάθη τοῦ Κυρίου μας καί νά Τοῦ ψάλωμε τούς Ἐπιταφίους Ὓμνους. Περνώντας στούς δρόμους τοῦ χωριοῦ μας μέ τόν Ἐπιτάφιο, θυμηθήκαμε καί ὃλους ὃσοι λείπουν μακρυά μας, στά ξένα καί θά γιορτάσουν Ἀνάσταση σέ τόπους μακρυνούς.
          Τούς θυμόμαστε ὃλους καί τούς εὐχόμαστε νά εἶναι καλά καί νά γιορτάσουν Πάσχα Πανευφρόσυνο!
      Κάνουμε ἀνάρτηση τῶν φωτογραφιῶν γιά νά δοῦν καί νά θυμηθοῦν ὃταν γιόρταζαν τόν Ἐπιτάφιο καί τήν Ἀνάσταση στό χωριό μας.
     Ἐπίσης, περνώντας στό Κοιμητήριο αἰσθανόμασταν ὃτι ἦταν μαζί μας καί τά ἀγαπημένα μας πρόσωπα, πού εὑρίσκονται στόν Οὐρανό καί θά γιορτάσουν ἐκεῖ τήν Ἀνάσταση.
      Εἲμαστε βέβαιοι ὃτι μέ τόν Σταυρό Του καί τήν Ἀνάστασή του ὁ Κύριος, νίκησε τόν θάνατο καί χάρισε σέ ὃλους τήν αἰώνια ζωή.
        Εὐχαριστοῦμε ὃλους ὃσοι βοήθησαν στόν στολισμό τοῦ Ἐπιταφίου καί ἐφέτος.
          Καλή Ἀνάσταση σέ ὃλους!
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΑΓΙΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΥΚΑ.

    Στό κέντρο ἡ Θεία Λειτουργία. Γύρω οἱ Ἂγγελοι κρατώντας τά Σύμβολα τοῦ Πάθους.(κάλαμο, ἀγκάθινο στεφάνι, κόκκινη χλαμύδα, καρφιά τοῦ Σταυροῦ, σπόγγος, λόγχη κ.λ.π.)
     Πρόκειται γιά σύγχρονη τοιχογραφία πού ἐτοποθετήθη πρό ἓνός περίπου ἒτους στόν Ἱερό Ναό.O XΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ- Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ)
Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Πάσχα στόν ἀνακαινισμένο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ. 
            Στόν ἀνακαινισμένο πλήρως Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, θά γιορτάσουν οἱ Λουκαΐτες τό Πάσχα. Λάμπει ἐσωτερικά ἡ Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μας, ἀφοῦ ἐτελείωσε ὁ ἐσωτερικός καθαρισμός καί ἡ ἀποκατάσταση τῶν τοιχογραφιῶν, πού ἀπό τά χρόνια καί τήν κάπνα ἀπό τά κεριά εἶχαν μαυρίσει καί εἶχαν ὑποστῆ φθορές.
            Οἱ τοιχογραφίες εἶναι ἒργο τοῦ ἀειμνήστου Νικηφόρου Κανελλόπουλου, ὁ ὁποῖος ἂρχισε νά ἁγιογραφῇ τόν Ναό τό ἒτος 1964 (πρῶτο ἒργο ἡ Πλατυτέρα στό Ἱερό).
            Ἐπίσης  ἒγινε ἡ Ἁγιογράφηση μέ τίς παραστάσεις στήν ὀροφή τοῦ Ἱεροῦ (Θεία Λειτουργία, σύμβολο τοῦ Πάθους) καί στήν ὀροφή τοῦ κάτω γυναικωνίτη (Ἃγιοι τῆς Ἀρκαδίας), ἀπό τόν Ἁγιογράφο Εὐάγγελο Μανούκα ἀπό τήν Πάτρα.
            Τώρα ἑτοιμάζονται οἱ παραστάσεις γιά τήν ὀροφή τοῦ ἂνω γυναικωνίτη, πού θά τοποθετηθοῦν πρῶτα ὁ Θεός, ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ. Οἱ ἐργασίες ἒγιναν μέ τίς πατρικές εὐλογίες  τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος ἐπιδεικνύει ἰδιαιτέρα ἀγάπη καί πατρικό ἐνδιαφέρον στό χωριό μας, ἀνέκαθεν καί τόν εὐγνωμονοῦμε ὁλόψυχα.
            Γιά τόν συντονισμό τῶν ἐργασιῶν καί τήν πορεία τους μέχρι τό τέλος ἐβοήθησε μέ πολλή ἀγάπη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μέ τίς εὐλογίες τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ. Ἀλεξάνδρου.
            Στίς ἐργασίες ἐβοήθησαν ὁ Ἑφημέριος τοῦ χωριοῦ μας π. Ἰωάννης Βῆλος, οἱ Ἐπίτροποι τῆς Ἐνορίας καί πολλοί συγχωριανοί μας καί ἂλλοι  εὐσεβεῖς Χριστιανοί, χωρίς τήν συνεισφορά καί βοήθεια τῶν ὁποίων δέν θά ἦτο δυνατόν νά ἀνακαινισθῇ ἐσωτερικά ὁ Ἱερός Ναός.
            Τούς εὐχαριστοῦμε ὃλους καί εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τούς εὐλογῇ καί νά τούς προστατεύῃ μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
            Νά σημειώσωμε ὃτι τό περασμένο καλοκαίρι ἒγινε συντήρηση καί ἀποκατάσταση τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία εἶχε πολλά προβλήματα.
            Εὐχόμεθα σέ ὃλους τούς συγχωριανούς μας Καλό Πάσχα καί προσκαλοῦμε ὃλους τούς φίλους καί ἀδελφούς μας νά ἐπισκεφθοῦν τό χωριό μας καί νά γιορτάσωμε μαζί στόν πανέμορφο καί περίλαμπρο Ναό τίς ἃγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος καί τήν Ἀνάσταση.Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

"Συνομιλία μέ τό παρελθόν..."

   Παρακάτω δημοσιεύομε φωτογραφίες ἀπό τό Δημοτικό Σχολείο Λουκᾶ, κατά τήν περίοδο τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς. 
 Τό Σχολείο εἶναι χωρίς τά πρόστυλα τῆς κεντρικῆς εἰσόδου καί τά παιδιά φαίνεται ὃτι ζοῦν μέσα στή φτώχεια καί πήγαν στό Σχολείο ξυπόλυτα.
( Παρά τή μεγάλη φτώχεια οἱ οἰκογένειες τότε ἦταν πολύτεκνες. Ἒτσι διετηρήθη τό Ἓλληνικό Γένος.)

Στή φωτογραφία αὐτή ἀναγνωρίζομε ἀπό τούς μαθητάς:
1) Παναγιώτης Σκλήφας
2)Θεόδωρος Τσαπραλῆς (ἐκοιμήθη)
3) Ὁ Διευθυντής τοῦ Σχολείου, Διδάσκαλος Ἀθανάσιος Βῆλος
4)Διδάσκαλος  Βασίλειος Βῆλος
Οἱ Διδάσκαλοι εὑρίσκονται εἰς τόν οὐρανό.


 Μέ τό 1) εἰκονίζεται ὁ Παναγιώτης Σκλήφας.

Ὁ Διδάσκαλος πού εἰκονίζεται εἶναι ὁ Βασίλειος Βῆλος.

Παρακαλοῦμε ἂν κάποιοι ἀπό σᾶς, γνωρίζετε κάποια πρόσωπα, νά μᾶς τό κάνετε γνωστό γιά νά προσθέσωμε τά ὀνόματά τους.