Τρίτη 23 Απριλίου 2019

Πάσχα στόν ἀνακαινισμένο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ. 
            Στόν ἀνακαινισμένο πλήρως Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, θά γιορτάσουν οἱ Λουκαΐτες τό Πάσχα. Λάμπει ἐσωτερικά ἡ Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μας, ἀφοῦ ἐτελείωσε ὁ ἐσωτερικός καθαρισμός καί ἡ ἀποκατάσταση τῶν τοιχογραφιῶν, πού ἀπό τά χρόνια καί τήν κάπνα ἀπό τά κεριά εἶχαν μαυρίσει καί εἶχαν ὑποστῆ φθορές.
            Οἱ τοιχογραφίες εἶναι ἒργο τοῦ ἀειμνήστου Νικηφόρου Κανελλόπουλου, ὁ ὁποῖος ἂρχισε νά ἁγιογραφῇ τόν Ναό τό ἒτος 1964 (πρῶτο ἒργο ἡ Πλατυτέρα στό Ἱερό).
            Ἐπίσης  ἒγινε ἡ Ἁγιογράφηση μέ τίς παραστάσεις στήν ὀροφή τοῦ Ἱεροῦ (Θεία Λειτουργία, σύμβολο τοῦ Πάθους) καί στήν ὀροφή τοῦ κάτω γυναικωνίτη (Ἃγιοι τῆς Ἀρκαδίας), ἀπό τόν Ἁγιογράφο Εὐάγγελο Μανούκα ἀπό τήν Πάτρα.
            Τώρα ἑτοιμάζονται οἱ παραστάσεις γιά τήν ὀροφή τοῦ ἂνω γυναικωνίτη, πού θά τοποθετηθοῦν πρῶτα ὁ Θεός, ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ. Οἱ ἐργασίες ἒγιναν μέ τίς πατρικές εὐλογίες  τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος ἐπιδεικνύει ἰδιαιτέρα ἀγάπη καί πατρικό ἐνδιαφέρον στό χωριό μας, ἀνέκαθεν καί τόν εὐγνωμονοῦμε ὁλόψυχα.
            Γιά τόν συντονισμό τῶν ἐργασιῶν καί τήν πορεία τους μέχρι τό τέλος ἐβοήθησε μέ πολλή ἀγάπη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μέ τίς εὐλογίες τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ. Ἀλεξάνδρου.
            Στίς ἐργασίες ἐβοήθησαν ὁ Ἑφημέριος τοῦ χωριοῦ μας π. Ἰωάννης Βῆλος, οἱ Ἐπίτροποι τῆς Ἐνορίας καί πολλοί συγχωριανοί μας καί ἂλλοι  εὐσεβεῖς Χριστιανοί, χωρίς τήν συνεισφορά καί βοήθεια τῶν ὁποίων δέν θά ἦτο δυνατόν νά ἀνακαινισθῇ ἐσωτερικά ὁ Ἱερός Ναός.
            Τούς εὐχαριστοῦμε ὃλους καί εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τούς εὐλογῇ καί νά τούς προστατεύῃ μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
            Νά σημειώσωμε ὃτι τό περασμένο καλοκαίρι ἒγινε συντήρηση καί ἀποκατάσταση τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία εἶχε πολλά προβλήματα.
            Εὐχόμεθα σέ ὃλους τούς συγχωριανούς μας Καλό Πάσχα καί προσκαλοῦμε ὃλους τούς φίλους καί ἀδελφούς μας νά ἐπισκεφθοῦν τό χωριό μας καί νά γιορτάσωμε μαζί στόν πανέμορφο καί περίλαμπρο Ναό τίς ἃγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος καί τήν Ἀνάσταση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου