Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

+ Ἰωάννης Κονταλῆς τοῦ Ἀριστείδου, ἐτῶν 63.Γιά τήν αἰωνιότητα ἀνεχώρησε ἓνας ἀκόμα συγχωριανός μας, μετά ἀπό σοβαρά προβλήματα ὑγιείας πού ἀντιμετώπιζε. Ὁ Γιάννης ἦτο μετανάστης στόν Καναδᾶ, ὃπου ζοῦσε μέ τήν οἰκογένειά του.
Ἦτο γυιός του ἀγαπητοῦ μας Ἀριστείδη Κονταλῆ, ὁ ὁποῖος γεύτηκε αὐτό τό πικρό ποτήρι τῆς κοιμήσεως τοῦ Γιάννη καί τῆς ἀειμνήστου συζύγου του Αἰκατερίνης.
Γεννήθηκε στοῦ Λουκᾶ στίς 2 Μαρτίου 1959, ὃπου τελείωσε τό Δημοτικό Σχολεῖο, μαζί μέ τόν ἀδελφό του Γιῶργο. Τό 1972, ἒφυγε γιά τόν Καναδᾶ, παιδί ἀκόμη, γιά νά ζήσῃ μιά καλύτερη ζωή.
Τό 1987 ἒγινε ὁ γάμος του μέ τήν θαυμάσια σύζυγό του Ἀγγελική Εὐαγγελοπούλου, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησαν πέντε θυγατέρες, τήν Χριστίνα, τήν Ἀγγελική, τήν Ἂννα, τήν Δήμητρα καί τήν Αἰκατερίνη, πέντε θαυμάσια κορίτσια πού τούς ἒκαναν χαρούμενους καί ὑπερήφανους.
Ὁ Γιάννης ἒφυγε ἀπό τόν μάταιο κόσμο αὐτό, ἀνήμερα τοῦ Σταυροῦ, στίς 14 Σεπτεμβρίου 2022. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του, θά τελεσθῇ στίς 25 Σεπτεμβρίου 2022, στόν Καναδᾶ, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στό Calgary στήν Alberta.
Ἀνθρωπίνως λυπούμεθα γιά τήν κοίμηση τοῦ Γιάννη, ὁ ὁποῖος ἦτο ἓνας ἐξαίρετος ἂνθρωπος, τίμιος, εὐσεβής, ἐργατικός, προοδευτικός, πάντα χαρούμενος καί μέ πολλή ἀγάπη στήν καρδιά του γιά τόν τόπο πού γεννήθηκε καί μεγάλωσε.
Συλλυπούμεθα τήν σύζυγό του καί τίς κόρες του, τόν πατέρα του, τόν ἀδελφό του καί τούς λοιπούς συγγενεῖς του καί προσευχόμεθα ὁ Θεός νά ἀναπαύῃ τήν ψυχή του.

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Σαράντο καί Ἀφροδίτη νά ζήσετε.

 


 

 

          Μέσα σέ κλῖμα μεγάλης χαρᾶς, ἐτελέσθη τήν Κυριακή, 18.9.2022, τό Μυστήριο τοῦ Γάμου τοῦ ἀγαπητοῦ μας συγχωριανοῦ  Σαράντου Κατσιάνη, μέ τήν ἐκλεκτή τῆς καρδιᾶς του Ἀφροδίτη Ἠλιοπούλου ἀπό τό Στάδιο τῆς Τεγέας.

          Ὁ Σαράντος καί ἡ Ἀφροδίτη, εἶναι δύο νέα παιδιά,  γεμᾶτα ζωή καί ὂρεξη γιά δημιουργία.

          Χαιρόμαστε διότι ἀπεφάσισαν, πολύ νέοι νά ἀνοίξουν τό σπιτικό τους καί νά ἀρχίσουν τήν νέα, ὡραία, κοινή ζωή καί πορεία τους.

          Τό Μυστήριο τοῦ Γάμου τους, ἐτελέσθη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σταδίου Τεγέας, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο καί τούς Ἱερεῖς π. Ἰωάννη Βῆλο, Ἐφημέριο Λουκᾶ, π. Ἀναστάσιο Χαϊδᾶ, Ἐφημέριο Σταδίου, π. Χρῖστο Σκλήφα, Ἐφημέριο Σημειάδων καί π. Ἀριστείδη Σκόρδο, Ἐφημέριο Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Τριπόλεως.

          Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ θερμά λόγια γιά τούς νεονύμφους καί τούς εὐχήθηκε ἀπό καρδίας νά ζήσουν κατά Θεό εὐτυχισμένοι καί κατά πάντα εὐλογημένοι καί νά ἲδουν τούς υἱούς των καί τούς υἱούς τῶν υἱῶν τους, ὡς  νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης των.

          Ἀνέφερε δέ ὃτι ὡς Ἀρχιμανδρίτης, εἶχε στεφανώσει τούς Γονεῖς καί τοῦ Σαράντου καί τῆς Ἀφροδίτης καί ἒχει βαπτίσει καί τούς δύο.

          Εὐχόμεθα στά δυό αὐτά παιδιά μας, στό Σαράντο καί τήν Ἀφροδίτη νά ζήσουν χρόνια πάμπολλα, εὐτυχισμένα. Νά τούς χαίρονται οἱ γονεῖς τους , νά τούς χαιρόμαστε ὃλοι.

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

+Γεώργιος Παπαπέτρου ἐτῶν 75

 


+Γεώργιος Παπαπέτρου

ἐτῶν 75

 

Μέ θλίψη καρδίας πληροφορηθήκαμε τόν ξαφνικό θάνατο, τοῦ συγχωριανοῦ μας Γεωργίου Παπαπέτρου, γυιοῦ τῶν ἀειμνήστων Ἀθανασίου Παπαπέτρου (Κωτσάκου) καί τῆς συζύγου της Γεωργίας.

Ὁ Γιῶργος ἒφυγε μετά ἀπό αὐτοκινητιστικό δυστύχημα κοντά στό χωριό  Φρέγκαινα τῆς Ἀργολίδος, ὃπου ἦτο ἡ μόνιμη κατοικία του, τόπος καταγωγῆς τῆς γιαγιᾶς του καί τῆς μητέρας του.

          Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου, πλέον Γεωργίου Παπαπέτρου θά τελεσθῇ  στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στή Φρέγκαινα, τήν Πέμπτη 15.9.2022 στίς 5 τό ἀπόγευμα.

Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύῃ καί νά δίδῃ δύναμη καί παρηγοριά, στή σύζυγό του, στά παιδιά του καί στά ἀδέλφια του καί σέ ὃλους τούς συγγενεῖς του.