Κυριακή 25 Μαΐου 2014

Ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Λουκᾶ Τριπόλεως.

Ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ
Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Λουκᾶ Τριπόλεως.


   
Στίς ἐκλογές τῆς Κυριακῆς 18 Μαΐου 2014 Πρόεδρος τοῦ Λουκᾶ ἀνεδείχθη μέ τίς ψήφους τῶν συγχωριανῶν μας, ὁ Γιῶργος Μαρίνης.
   Ὁ Γιῶργος εἶναι ἕνα πολύ καλό, σεμνό, ἀγαπητό καί ἐργατικό παιδί.
   Τοῦ εὐχόμαστε νά ἔχῃ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὑγεία καί δύναμη ὥστε νά ἐργαστῇ γιά τό καλό τοῦ χωριοῦ μας.

   Θερμά συγχαρητήρια.

19 Μαΐου Ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἑορτασμός στήν Πάτρα.


19 Μαΐου
Ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας
τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ὁ ἑορτασμός στήν Πάτρα.


    Τριακόσιες ἑξήντα  περίπου χιλιάδες Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἀδελφοί μας, ὑπέστησαν φρικτά μαρτύρια καί ἐτελειώθησαν ἤ ξεριζώθηκαν ἀπό τά ἁγιασμένα χώματα τοῦ Πόντου, ἐξαιτίας τοῦ μίσους τῶν ὀρδῶν τῶν Τούρκων βαρβάρων.
    Τά αἵματά τους φτάνουν μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, γιά νά ἀρδεύσουν τήν ψυχή μας μέ τά νάματα καί τά ζήδωρα τῆς πίστεως στόν Θεό καί τῆς ἀγάπης στήν Πατρίδα.
   Οἱ θυσίες τους φωτίζουν τόν δρόμο μας καί ὑπαγορεύουν σέ μᾶς τό χρέος μας ἔναντι τῆς Ἑλληνορθόδοξης Πατρίδος μας.
   Ποτέ δέν ξεχνᾶμε. Ποτέ δέν θά ἀφήσωμε τήν λήθη νά καλύψῃ τίς θύμησες καί τήν ἀγάπη γιά τίς ἀλύτρωτες καί αἱματοποτισμένες Ἑλληνικές χῶρες, πού εἶναι κατάσπαρτες ἀπό κόκκαλα ἱερά καί ἁγιασμένα , Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι «θά φυλᾶνε τόν τόπο» , μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.
   Οἱ ἀπόγονοι τῶν Ποντίων μαρτύρων καί ἡρώων καί τῶν προσφύγων, στήν Πάτρα, ὁ Σύλλογος «Φάρος Ποντίων Πατρῶν» γιόρτασαν συγκινητικά τή μνήμη τῶν μαρτύρων τοῦ Πόντου.
    Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν, ἐτελέσθη Ἑσπερινός τό Σάββατο 24 Μαΐου 2014, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος στό τέλος ἐτέλεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν χιλιάδων Ἑλλήνων θυμάτων τῆς Ποντιακῆς γενοκτονίας.
   Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό χρέος πού ἔχουμε νά διατηρήσουμε ζωντανές τίς μνῆμες γιά τίς θυσίες καί τά μαρτύρια πού ὑπέστησαν διαχρονικά οἱ Ἕλληνες καί ἐν προκειμένῳ νά διατηρήσωμε στήν καρδιά μας τή μνήμη τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ πού σφαγιάστηκε καί ξεριζώθηκε ἄδικα, ἀπό τήν ἁγιασμένη ἑλληνική γῆ τοῦ Πόντου, κατά τά χρόνια 1914-1923.
   « Κρατῆστε ἄσβεστη αὐτή τή δάδα τῆς Πίστεως στό Θεό καί τῆς ἀγάπης στήν μαρτυρική μας Πατρίδα καί μεταλαμπαδεύσατε τό φῶς της, στίς καρδιές τῶν παιδιῶν μας.
 Διατηρῆστε ἀλώβητη τήν παρακαταθήκη πού κατέχετε στήν καρδιά σας, ὡς ἱερά καί ἁγία κληρονομιά ἀπό τούς ἥρωες καί μάρτυρες προγόνους σας καί παραδῶστε τη στά χέρια τῶν τέκνων σας, ὥστε νά ὑπάρξῃ ἱστορική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας.
  Οἱ μάρτυρες τοῦ Πόντου ἄφησαν ἐκεῖ ψυχές καί κόκκαλα καί περιμένουν τή δικαίωση.Οἱ ἀπόγονοί τους ἔχοντας στήν καρδιά τους καί στά χέρια τους τή δόξα καί τό καύχημα τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, τήν Παναγιά τή Σουμελά, πορεύονται μέ τήν λεβεντιά καί τήν καύχηση ὅτι προέρχονται ἀπό ἁγιασμένη φύτρα.
   Τιμή σέ ἐκείνους, ἔπαινος σέ ἐσᾶς, τά ἔκγονά τους πού σήμερα φέροντας τήν τιμημένη καί δοξασμένη φορεσιά τους καί κρατώντας στά χέρια σας τά λάβαρα τοῦ Πόντου, τιμᾶτε τή μνήμη τους...»
   Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε:
  «Μπροστά μας ἔχομε τό καλογερικό σκουφί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος ἀοιδίμου Χρυσάνθου, τοῦ ἀπό Τραπεζοῦντος, τοῦ ἡρωϊκοῦ ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος μέ τήν λεβεντιά πού τόν διέκρινε, ἀκολουθώντας τά βήματα καί τίς θυσίες τῶν ἡρώων τοῦ Πόντου, ἀρνήθηκε νά ὁρκίσῃ τήν κυβέρνηση τῶν δοσίλογων κατά τήν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν στήν Ἀθήνα  καί νά τελέσῃ δοξολογία, λέγοντας μέ τήν χαρακτηριστική Ποντιακή παρρησία καί τό ἀπαράμιλλο θάρρος, ὅτι οἱ Ἕλληνες Ἀρχιερεῖς τελοῦν δοξολογία μόνο ὅταν ἐλευθερώνεται ἡ Πατρίδα τους καί ὄχι ὅταν σκλαβώνεται.
   Τό σκουφί αὐτό παρέδωσε ὡς εὐλογία ὁ ἀείμνηστος Χρύσανθος στόν τότε Διάκονό του καί μετέπειτα Μητροπολίτη Πατρῶν, ἀείμνηστο προκάτοχο ἡμῶν Νικόδημο, ὁ ὁποῖος μέ τή σειρά του τό ἔδωσε στόν Ἀρχιμ. Χρύσανθο Στελλάτο, στόν ὁποῖο ἔδωσε τό ὄνομα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου.
   Αὐτό τό καλογερικό σκουφί βρίσκεται σήμερα ὡς θησαυρός καί ἱερό κειμήλιο, στά χέρια τῶν Ποντίων τῆς Πάτρας...
   Σᾶς συγχαίρω γιά ὅ,τι κάνετε γιά νά δοξάζεται ἡ Πατρίδα μας,γιά νά μεγαλύνεται ὁ Πόντος καί γιά νά τιμᾶμε τά αἵματα καί τίς θυσίες τῶν Ποντίων Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων πατέρων καί ἀδελφῶν μας...»
    Στή συνέχεια σχηματίστηκε λιτανευτική πομπή πού ἔφτασε στήν Πλατεία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπου ἡ προτομή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση, ἔγινε κατάθεση στεφάνων, πραγματοποιήθηκαν ὁμιλίες ἀπό τούς Προέδρους τῶν Ποντιακῶν Σωματείων Πατρῶν καί Πελοποννήσου (κεντρικός ὁμιλητῆς ἦτο ὁ Σάββας Καλεντερίδης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: Οἱ γεωπολιτικές πτυχές τῆς γενοκτονίας. Πεπραγμένα καί προοπτικές) καί τό πρόγραμμα ἔκλεισε ἀπό τίς νέες καί τούς νέους τοῦ Συλλόγου « Φάρος Ποντίων Πατρῶν» οἱ ὁποῖοι  χόρεψαν Ποντιακούς χορούς. 

Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ (22-5-2014)


Τ πρω τς 22ας Μαΐου στν πανηγυρίζοντα ερ Να Νεομαρτύρων κα Προφήτου λιο Τριπόλεως τελέσθη ρθρος κα στ συνέχεια πανηγυρικ πολυαρχιερατικ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας κα Σπάρτης κ. Εσταθίου, π τ μνήμη τν γίων Νεομαρτύρων Δημητρίου κα Παύλου, πολιούχων Τριπόλεως.

Συλλειτούργησαν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρν κ. Χρυσόστομος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ερισσού, γίου ρους κα ρδαμερίου κ. Θεοκλητός, Θεοφιλέστατος πίσκοπος νδρούσης κ. Θεοκτιστς κα Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας κα Κυνουρίας κ. λέξανδρος, ποος κήρυξε κα τν θεο λόγο

Μητροπολίτης εχήθηκε Χάρις το Χριστο μας, πο νίσχυσε τος γίους Νεομάρτυρες, ν στερεώνει κα ν στηρίζει τν πίστη μας στς παραδόσεις τν γίων Πατέρων μας.

Στ Θεία Λειτουργία συμμετεχαν ρχοντες το τόπου, κπρόσωποι τν στρατιωτικν, πολιτικν κα πολιτειακν ρχν κα πλθος κόσμου.

(π νακοινωθν Ι.Μ.Μαντινείας).Κυριακή 18 Μαΐου 2014

Δημοτικές καί Περιφερειακές Ἐκλογές 2014.

Δημοτικές καί Περιφερειακές Ἐκλογές 2014.

Ἐκλογικό Διαμέρισμα Λουκᾶ.

263 Ἐκλογικό Τμῆμα Δήμου Τριπόλεως.

    Στό Κοινοτικό Κατάστημα Λουκᾶ, σέ δύο ἐκλογικά τμήματα ἐψήφισαν οἱ συγχωριανοί μας στίς δημοτικές καί περιφερειακές ἐκλογές τήν Κυριακή 18.5.2014.
  Στή γενέτειρά του, στοῦ Λουκᾶ, μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, γιά νά ἐξασκήσῃ τό ἐκλογικό δικαίωμα.
   Ἐκεῖ συναντήθηκε μέ πολλούς συγχωριανούς του, μέ τούς ὁποίους ἀντήλλαξε τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό μέσα σέ κλῖμα μεγάλης  χαρᾶς καί πολλῆς ἀγάπης.
  Ἐπίσης εὐχήθηκε στούς ὑποψηφίους καλή ἐπιτυχία.

    Δημοσιεύομε σχετικό φωτογραφικό ὑλικό. Σάββατο 10 Μαΐου 2014

" H Θεραπεία του Παραλύτου "

   Ἀνεβάζομε στήν ἰστοσελίδα μας ἕνα ὡραῖο  ποίημα που μᾶς ἀπέστειλαν ἡ Χρυσάνθη Γάλλου καί ὁ Σαράντος Μινώπετρος,μέ τήν εὐκαιρία τῆς Κυριακῆς τού Παραλύτου.
   Τούς συγχαίρομε καί τούς εὐχαριστοῦμε πολύ.


Η θεραπεία του παραλύτου Ημέρα μεγάλη, ημέρα του Κυρίου, της ψυχής μου την προσφορά στην εκκλησιά μας τρέχω. Να ζω, να περπατώ, θαύμα μέγα μυστηρίου! Στην σκέψη, στα φυλλοκάρδια τον Σωτήρα μας πάντα έχω! Δεν είναι πολύς ο καιρός, εκεί παράλυτος, μονάχος, δίχως σωτηρία, το χέρι Του μ' απλώνει , Ιησούς Χριστός ο κραταιός! Απ' την αρρώστια με λυτρώνει και την παλιά μου αμαρτία. Σταμάτησε ο χρόνος ... Του Θεού ο Μονογενής Υιός μπροστά μου εθεάθη. Εκεί στης λύτρωσής μου το τελευταίο σκαλοπάτι, στο βλέμμα Του ο πόνος, η αμαρτία μου εχάθη. Στην εντολή Του υπάκουσα , « ἆρον τόν κράββατόν σου καί περιπάτει»

Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

Εκδήλωση προς τιμήν του Μητροπολίτη Μαντινείας (ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

IMG 67551
Το βράδυ της Δευτέρας 5ης Μαΐου 2014 παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου τη συμμετοχή πλειάδας Αρχιερέων και εκατοντάδων παρισταμένων πραγματοποιήθηκε στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο η Εκδήλωση τιμής προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρο επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως Τριάντα Ετών θεοφιλούς Αρχιερατείας.
Η εκδήλωση άρχισε με την είσοδο του Βυζαντινού Χορού της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Νεοϊερομάρτυς Λάζαρος ο Τριπολίτης» και την απόδοση Εκκλησιαστικών Ύμνων υπό την διεύθυνση του κ. Βασιλείου Γεωργαρά.
Εν συνεχεία ο κ. Ζαχαρόπουλος παρουσίασε το Πρόγραμμα της Εκδηλώσεως και κάλεσε στο Βήμα τον Αρχιμ. Θεοκλητό Ντούλια να μιλήσει ως εκπρόσωπος του Κλήρου και του Λαού της Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας.
Ακολούθως τον λόγο πήρε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη Πατρών ο οποίος έκανε την κεντρική ομιλία της εκδηλώσεως και εν συνεχεία ο Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών παρουσίασε την κοπιαστική του εργασία, ήτοι ένα DVD αφιερωμένο στην διακονία και την ζωή του Γέροντός του Μητροπολίτου Μαντινείας.
Στη συνέχεια ο κ. Γ. Ζαχαρόπουλος αναφέρθηκε στο χρονικό της δημιουργίας του Λευκώματος με την ονομασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 30 Χρόνια Αρχιερατείας μια Ζωή Διακονίας.
Το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου της Αδελφότητας Παπαραίων παρουσίασε ένα καταπληκτικό χορευτικό πρόγραμμά παραδοσιακών Αρκαδικών χορών.
Αμέσως μετά το λόγο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Μητροπολίτη Αλεξάνδρου, μίας και τυγχάνει όλα αυτά τα χρόνια να είναι συνοδοιπόρος, ακούραστος και ανιδιοτελής συνεργάτης του.
Ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Μαντινείας κλείνοντας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Μακαριώτατο, τους αδελφούς του Αρχιερείς τους συνεργάτες του και το θεοφιλές πλήρωμα της Μητροπόλεως του λέγοντας πως τον τιμά η συμμετοχή τους στην εκδήλωση τιμής αυτή αλλά επιθυμεί την προσευχή τους δια να συνεχίσει τον καθημερινό αγώνα της διακονίας του Λαού και του Θεού, ζητώντας απο τους συμμετέχοντος να του επιτρέψουν «ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΩΝ ΑΦΗΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ»
Ο Βυζαντινός Χορός της Ιεράς Μητροπόλεως έκλεισε την εκδήλωση ψάλλοντας την φήμη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλεξάνδρου.
GS2C00021
GS2C00051
GS2C00071
GS2C00121

GS2C00161
GS2C00181
GS2C00301
GS2C00341
GS2C00531
GS2C00561
GS2C00571
GS2C00591
GS2C00801
GS2C00891
IMG 66551
IMG 66701
IMG 66891
IMG 67321
IMG 67341
IMG 67481
IMG 67701
IMG 67781
IMG 67801
IMG 51441