Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

Θεία Λειτουργία στὸ Ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία, στήν βουνοκορφή "Καπνίστρα", στοῦ Λουκᾶ.


  Τό Σάββατο 31 Ἰουλίου 2021, θὰ τελεσθῆ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, Θεία Λειτουργία στὸ Ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία, στήν βουνοκορφή "Καπνίστρα", στοῦ Λουκᾶ.

     Ἡ ἀνάβαση θὰ ξεκινήσῃ ἀπό τίς 6:00 τὸ πρωὶ καί μετά ἀπὸ τό σημείο ὃπου βρίσκονται οἱ ἀποθήκες τοῦ Συλλόγου.
     Ὑπάρχει μικρή πινακίδα πού γράφει: "Προφήτης Ἠλίας"
        Ὅσοι ἔχουν δυνατότητα καὶ δυνάμεις ἂς ἀνέβουν στὸν Προφήτη Ἠλία γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία.
     Θά σᾶς περιμένουμε μέ χαρά καί ἀγάπη.
      Καλή ἀντάμωση!

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021

Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος θά ἑορτασθῆ ἡ μνήμη τοῦ Προφήτη Ἠλία, στό πανέμορφο καί ἀνακαινισμένο ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη πού βρίσκεται πάνω ἀπό τό χωριό.


Τήν παραμονή, 19.7.2021 καί ὣρα 7.μ.μ. θά τελεσθῆ ὁ μέγας Ἑσπερινός καί ἀνήμερα, 20.7.2021 ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Γιά μιά ἀκόμη φορά θά συναντηθοῦμε ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ καί οἱ ἀδελφοί μας, ὃσοι ἔχουν ἔρθει ἀπό τό ἐξωτερικό, γιά νά προσευχηθοῦμε καί νά τιμήσωμε τόν ἔνδοξο Προφήτη τοῦ Θεοῦ.

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Ἑτοιμασίες γιά τήν ἑορτή τοῦ Προφήτη Ἠλία στοῦ Λουκᾶ. 

          Τήν Τρίτη 20 Ἰουλίου ἑορτάζει τό πανέμορφο ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία πάνω ἀπό τό χωριό Λουκᾶ.

          Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἒγιναν ἐργασίες γιά τήν βελτίωση τοῦ δρόμου, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ ἀπό τό χωριό στόν Προφήτη Ἠλία.

          Ὁ Δήμος Τριπόλεως ἀπέστειλε τά μηχανήματα γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ δρόμου καί γι’ αὐτό εὐχαριστοῦμε τόν Δήμαρχο κ. Κωνσταντῖνο Τζιούμη, ὁ ὁποῖος ἒδωσε ἐντολή στόν Ἀντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Λαγό, γιά νά στείλῃ τά μηχανήματα.

          Παρών στήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν, ἦτο ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Λουκᾶ κ. Κωνσταντῖνος Σμυρνιώτης.

          Τά ὑλικά πού χρειάσθηκαν τά προσέφεραν ὁ κ. Παῦλος Σκλήφας, τόν ὁποῖο ἐπίσης εὐχαριστοῦμε.

          Ὁ δρόμος εἶναι ἓτοιμος, ὣστε μέ εὐκολία νά ἀνέλθουν στόν Προφήτη Ἠλία, οἱ προσκυνητές.

          Ἐπίσης συνεχίζεται ἡ ἁγιογράφησις τοῦ Ἐξωκκλησίου μέ τήν τοποθέτηση παραστάσεων ἀπό τή ζωή τοῦ Προφήτη Ἠλία.

          Τοποθετήθηκαν οἱ παραστάσεις:

          1. Ὁ Προφήτης Ἠλίας τρεφόμενος ὑπό τοῦ κόρακος.

          2. Ὁ Προφήτης Ἠλίας, ἐνώπιον τῆς χήρας στά Σαρεφθά.

          3. Ὁ Προφήτης Ἠλίας ἀνιστᾶ τό παιδί τῆς χήρας στά Σαρεφθά.

          4.Ὁ Προφήτης Ἠλίας κατεβάζει φωτιά ἀπό τόν οὐρανό.

 

          Εὐχαριστοῦμε ὃλους ὃσοι βοηθοῦν στή προσπάθεια αὐτή καί παρακαλοῦμε νά συνεχίσωμε ὃλοι μαζί στήν προσπάθεια ὣστε νά ἀναδείξωμε τά προσκυνήματα τοῦ χωριοῦ μας καί τήν ἱστορική του πορεία.
 

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

Ἐκοιμήθη ἡ συγχωριανή μας Εὐτυχία Σμυρνιώτη-Φίλου.

 


 


          Ἒφυγε ἀπό τή ζωή ἡ ἀγαπητή μας συγχωριανή Εὐτυχία Σμυρνιώτη-Φίλου, θυγατέρα τῶν ἀειμνήστων Λουκαϊτῶν Παναγιώτου Σμυρνιώτη (Στρουμπούλη) καί Ἑλένης τό γένος Κολάτου.

          Ἡ ἀείμνηστη γεννήθηκε τό ἒτος 1935 στοῦ Λουκᾶ. Παντρεύτηκε τόν Εὐστάθιο Φίλο, ἀπό τό Ἀγριλόβουνο Μεσσηνίας καί ἀπέκτησαν δύο τέκνα τήν Γεωργία καί τόν Ἰωάννη καί εἶδαν καί χάρηκαν τέσσερα ἐγγόνια.

          Ἒφυγε πλέον γιά τόν οὐρανό καί τό τελευταῖο παιδί τῶν ἀειμνήστων Παναγιώτη καί Ἑλένης Σμυρνιώτη.

          Συλλυπούμεθα τά παιδιά της καί τά ἐγγόνια της καί τούς συγγενεῖς της ὃλους, καί εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύῃ ἐν χώρᾳ ζώντων.

          Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία της θά ψαλῇ τήν Παρασκευή 16 Ἰουλίου καί ὣρα 6 τό ἀπόγευμα στόν Κοιμητηριακό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στά Γλυκά Νερά Ἀττικῆς.

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Nά ζήσῃ ὁ νεοφώτιστος Θεόδωρος.

 


Τό πρῶτο τους παιδί ἐβάφτισαν ὁ Πρόεδρος τῆς Τ.Κ. Λουκᾶ Κωνσταντῖνος Σμυρνιώτης καί ἡ σύζυγός του Ἰωάννα.

Ὁ μικρός Θεόδωρος, ἐβαπτίσθη στήν Ἱερά Μονή Γορκοεπηκόου Νεστάνης καί ἒλαβε τό ὂνομα τοῦ παπποῦ του Θεοδώρου.
Ἀνάδοχοι τοῦ νεοφωτίστου ἦσαν τά ἀδέλφια Χρῖστος καί Σαράντος Κατσάνης, πού στεφάνωσαν στό γάμο τους, τόν Κωνσταντῖνο καί τήν Ἰωάννα.
Εὐχόμεθα νά ζήσῃ ὁ νεοφώτιστος Θεόδωρος καί νά ἀκολουθήσῃ τόν βίο τῶν Ἁγίων. Νά τόν χαίρωνται οἱ γονεῖς του καί νά τόν καμαρώνουν μέ λαμπρές ἐπιτυχίες στήν ζωή του.
Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

Αἰωνία σου ἡ μνήμη π. Ἀλέξανδρε.

 


Σέ κλῖμα ὀδύνης καί ψυχικοῦ ἂλγους κατά τά ἀνθρώπινα μέτρα, ἀλλά μέ τήν βεβαιότητα τῆς Ἀναστάσεως, ἐτελέσθη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτου Ἠλιού Τριπόλεως, ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀλεξάνδρου Παπαδοπούλου, ἓλκοντος ἐκ Λουκᾶ τήν καταγωγή του, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε γόνος ἱερατικῆς μακρᾶς στά βάθη τῶν χρόνων ρίζης.

          Ὁ εὐσεβής Λαός τῆς Τριπόλεως καί ὃλης τῆς περιοχῆς πέρασε νά προσκυνήσῃ τό σκήνωμά του καί νά πάρῃ τήν εὐχή του γιά τελευταία φορά ἐπί τῆς γῆς.

          Τήν σορό τοῦ μεταστάντος Ἱερέως ἐκύκλωσαν ἡ εὐσεβεστάτη Πρεσβυτέρα του Ἰωάννα, καί τά θαυμάσια τέκνα του,  ἡ Ἑλένη μέ τήν οἰκογένειά της, ἡ Μαρία, ὁ Βασίλης καί ἡ Ξένη, οἱ ὑπόλοιποι στενοί συγγενεῖς του, τά πνευματικά του τέκνα, οἱ τοπικοί Ἂρχοντες καί πλῆθος Ἱερέων.

          Τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας προέστη μέ ἂδεια καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐξεπροσώπησε τόν Σεβασμιώτατο Μαντινείας καί Κυνουρίας καί μετέφερε τίς πατρικές εὐχές του. Ἐπίσης ὡμίλησε μέ λόγια πνευματικά καί ἀναστάσιμα καί ἐπαρουσίασε μέ συγκινητικό καί γλαφυρό, καρδιακό τρόπο, τά τῆς σεμνῆς καί ἱεροπρεποῦς, κατά πάντα καταξιωμένης ἱερατικῆς βιοτῆς καί πολιτείας τοῦ μεταστάντος εἰς  ἡλικίαν 66 ἐτῶν, λαμπροῦ Ἱερέως.

          Μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν, συγχοροστάτησαν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος.

          Μετά τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία, ἡ σορός τοῦ ἀοιδίμου Ἱερέως, μετεφέρθη στό Κοιμητήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος Τριπόλεως, ὃπου ἒγινε ἡ ταφή.

          Ἐκφράζομε τήν βαθυτάτη λύπη μας, γιά τήν κοίμηση τοῦ πολυαγαπητοῦ μας π. Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος « ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου γενόμενος, ἐδόξασε περιβολήν ἁγιάσματος». Ὃμως εἲμεθα βέβαιοι ὃτι ἀναπαύεται ἐν γῇ καί χώρᾳ μακάρων, ἐν οὐρανοῖς «ἒνθα ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί βοώντων ἀπαύστως τό Κύριε, δόξα σοι».

          Αἰωνία σου ἡ μνήμη π. Ἀλέξανδρε.


 


Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

Θρῆνος στοῦ Λουκᾶ γιά τόν Παπα- Ἀλέξανδρο Παπαδόπουλο.

 

          Ἒφυγε νέος ἀπό τόν μάταιο αὐτό κόσμο σέ ἡλικία 66 ἐτῶν ὁ πολυαγαπητός μας Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀλέξανδρος Παπαδόπουλος, ὁ γλυκύς καί σεμνός, ὁ ἂριστος λειτουργός τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀφοσιωμένος στό ἃγιο ἒργο τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν, ὁ θαυμάσιος σύζυγος καί οἰκογενειάρχης, ὁ ἂνθρωπος πού ἀγαπήθηκε ἀπό ὃλους μας, ἀπό ὃλο τόν κόσμο, ἀπ’ ὃπου κι’ ἂν πέρασε.

          Γυιός τῶν εύσεβῶν Λουκαϊτῶν, τῶν ἀειμνήστων καί καλοκάγαθων ἀνθρώπων Βασιλείου Παπαδοπούλου καί Ἑλένης (τό γένος Ἀλεξοπούλου), μεγάλωσε σέ ἃγιο καί εὐλογημένο περιβάλλον.

          Οἱ πρόγονοί του ἀπό τήν γενηά τοῦ πατέρα του ἦτο Ἱερεῖς. Ὁ γενάρχης π. Ἠλίας, ὁ π. Πέτρος Κωτσιοβός- Παπαδόπουλος, ὁ π. Ἀναστάσιος Παπαπέτρου (υἱός τοῦ προηγουμένου), Ἐφημέριοι Λουκᾶ, ὁ π. Δημήτριος Παπαδόπουλος, παππούς  τοῦ π. Ἀλεξάνδρου, Ἐφημέριος Μηλιᾶς, Περθωρίου καί Λουκᾶ, ὁ  θεῖος του, ἀδελφός τοῦ πατέρα του, ὁ ἀείμνηστος καί  εὐλαβέστατος Ἱερομόναχος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαρσῶν ὁ π. Ἱερώνυμος Παπαδόπουλος.

          Εἲδε τό φῶς τό αἰσθητό στίς 30 Σεπτεμβρίου 1954. Φοίτησε στό β’ ἐξατάξιο Γυμνάσιο Τριπόλεως, στή Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική Σχολή καί ἒλαβε  τό πτυχίο καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

          Ἐνυμφεύθη τήν θαυμάσια καί ἐνάρετη σύζυγό του Ἰωάννα Ξενοφῶντος Κωνσταντίνου, ἀπό τό Στενό Τριπόλεως, ἡ ὁποία ἀνεδείχθη ἀξία Πρεσβυτέρα, θαυμάσια σύζυγος καί ἐξαίρετη μητέρα. Ἀπέκτησαν τέσσερα παιδιά, τήν Ἑλένη, τήν Μαρία, τόν Βασίλη καί τήν Ξένη καί δύο ἐγγόνια.

          Ἡ οἰκογένειά τους κοσμεῖ τήν κοινωνία καί ὁ π. Ἀλέξανδρος ἦτο καί θά παραμείνῃ ἀδάμας λάμπων ἀπό κάθε πλευρά. Ἐχειροτονήθη Διάκονος στίς 6 Νοεμβρίου 1977 στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Τριπόλεως καί Πρεσβύτερος στίς 4 Δεκεμβρίου 1980 στόν ἲδιο Ναό, ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρό Θεόκλητο. Στίς 13 Σεπτεμβρίου 1992, άπό τόν ἲδιο Ἀρχιερέα, ἒλαβε τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου. Ὑπηρέτησε κατ’ ἀρχάς ὡς Ἐφημέριος στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Καμαρίου Τεγέας καί ἐν συνεχείᾳ μετετέθη στήν Ἐνορία τοῦ Προφήτου Ἠλιού Τριπόλεως, ὃπου ὑπηρέτησε μέχρι τῆς τελευτῆς του.

          Δυστυχῶς ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ μάστιγα αὐτή καί μεγάλη δοκιμασία τῶν ἡμερῶν μας, κτύπησε τήν πόρτα τοῦ ἀειμνήστου π. Ἀλεξάνδρου. Ἀσθένησε στήν ἀρχή ἐλαφρά καί μετά ταῦτα βαρύτερα, μεταφερθείς ἀπό τό Παναρκαδικό Νοσοκομεῖο τῆς Τριπόλεως στό Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρῶν «Παναγία ἡ Βοήθεια».

          Ἀγωνίστηκε πολύ, ἀλλά ὁ Κύριος τόν ἀνέπαυσε ἐκ τῶν κόπων τῆς προσκαίρου ζωῆς καί ἢδη  χαίρει καί ἀγάλλεται,  στήν οὐράνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετά τῶν Ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων.

          Ἐξέπνευσε τό πρωί τῆς Παρασκευῆς, 9.7.2021 καί ὣρα 9π.μ.

          Τόν συνόδευαν καί τόν συνοδεύουν οἱ θερμότατες προσευχές μας καί ἡ πολλή μας ἀγάπη, γιατί ἢδη ζεῖ σέ μιά ἂλλη διάσταση, ἐλεύθερος πλέον ἀπό τά δεσμά τοῦ σαρκίου.

          Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του θά τελεσθῇ τό Σάββατο 10 Ἰουλίου 2021 καί ὣρα 5μ.μ., στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτου Ἠλιού Τριπόλεως, ὃπου ἐφημέρευε καί ὑπηρέτησε ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενος.

          Οἱ καμπάνες, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ καί στόν Προφήτη Ἠλία τῆς Τριπόλεως, χτύπησαν πένθιμα, ἐξαγγέλλουσες τήν μεγάλη κατά κόσμον ἀπώλεια καί τήν ἐκδημία τοῦ π. Ἀλεξάνδρου.

          Ὃμως ἢδη στόν οὐρανό, ὁ ἀείμνηστος λειτουργεῖ ἐν χαρᾷ μετά τῶν ἀγγέλων καί τῶν Ἁγίων, ἐνῶ ἐμεῖς ἀκοῦμε πλέον τίς χαρμόσυνες ἀναστάσιμες καμπάνες καί εὐχόμεθα γιά τήν ἐκεῖ ἀνάπαυσή του καί τήν ἀναστάσιμη συνάντησή μας μαζί του, ὃταν ὁ Κύριος ὁρίσῃ.

          Θερμές εὐχαριστίες ἐκφράζομε πρός τούς Ἰατρούς καί Νοσηλευτάς τοῦ Παναρκαδικοῦ Νοσοκομείου, ὃσο καί στόν κ. Διοικητή τῆς 6ης Υ.Π.Ε, πού ἑδρεύει στήν Πάτρα, τόν Ἀναπληρωτή Διοικητή τοῦ Γενικοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Πατρῶν «Παναγία ἡ Βοήθεια», τήν Διευθύντρια τῆς Μ.Ε.Θ. τοῦ ὡς εἲρηται Νοσοκομείου, τούς Ἰατρούς καί Νοσηλευτάς τοῦ Γ.Π.Ν.Π. «Παναγία ἡ Βοήθεια» γιά τό πολύ μεγάλο ἐνδιαφέρον τους, ἀφοῦ νυχθημερόν ἐφρόντιζαν γιά τήν ὑγιεία τοῦ π. Ἀλεξάνδρου. Ὁ Θεός νά τούς τό ἀνταπόδωσῃ.

          Ὃμως ἂλλες εἶναι οἱ βουλές τῶν ἀνθρώπων καί ἂλλα ὁ Θεός κελεύει.

          Ὁ Θεός νά ἀναπαύῃ τόν π. Ἀλέξανδρο καί νά χαρίζῃ στήν οἰκογένειά του τήν ἐξ’ ὓψους παρηγορία. 

Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Γιῶργο καί Ἀντωνία ζωή εὐτυχισμένη.

 


Ἡ δική μας Ἀντωνία Σκλήφα, ἒδωσε μέ τόν ἀγαπημένο τῆς καρδιᾶς της Γεώργιο Kαδᾶ, ὑπόσχεση γιά μιά ζωή μαζί, μέσα ἀπό τό Μυστήριο τοῦ Γάμου τους πού ἐτελέσθη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Φωτεινῆς Ἀρχαίας Μαντινείας.

          Στά δυό αὐτά καλά μας παιδιά, εὐχόμαστε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας ζωή εὐτυχισμένη καί μακροχρόνια.

          Νά ἀποκτήσουν ὡραία οἰκογένεια καί νά χαροῦν πολλούς ἀπογόνους.

          Συγχαρητήρια καί στίς οἰκογένειές τους.

Γιάννη καί Γεωργία νά ζήσετε.Τήν Κυριακή 4 Ἰουλίου καί ὣρα 1 τό μεσημέρι, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στοῦ Λουκᾶ, ἐτελέσθη τό Μυστήριο τοῦ Γάμου τῆς ἐκλεκτῆς συγχωριανῆς μας Γεωργίας Ρέκκα, θυγατέρας τοῦ Ζώη καί τῆς Χαρίκλειας Ρέκκα, μέ τόν ἐκλεκτό τῆς καρδιᾶς της, Ἰωάννη Καραμπίτσο.
Εὐχόμεθα στούς νεονύμφους νά ἒχουν ζωή εὐτυχισμένη καί νά ἀποκτήσουν μιά ὡραία οἰκογένεια.
Νά ζήσετε παιδιά, νά σᾶς χαίρωνται οἱ δικοί σας καί ὃλοι μας.

Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

+Χρυσαυγή Μητροπούλου-Τσεκαλά. Ἐτῶν 72 Ἒφυγε γιά τό αἰώνιο ταξίδι 1.7.2021.

 


 


Αἰφνιδίως, ἂφησε σήμερα τήν τελευταία της πνοή, ἡ ἀγαπητή σέ ὃλους μας συγχωριανή μας, Χρυσαυγή σύζυγος Σταύρου Μητροπούλου καί θυγατέρα τῶν ἀειμνήστων καί Γεωργίου καί Γλυκερίας Τσεκαλά.

          Ἐπρόκειτο γιά καλοκάγαθη καί εὐσεβεστάτη γυναίκα, ἡ ὁποία μέ τόν σύζυγό της ἀπέκτησαν μιά εὐλογημένη οἰκογένεια.

          Ἡ Ἑξόδιος Ἀκολουθία της θά ψαλῇ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ αὒριο Παρασκευή, 2.7.2021 καί ὣρα 7 τό ἀπόγευμα.

Συλλυπούμεθα τήν οἰκογένειά της καί εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύῃ μετά τῶν Ἁγίων.

         

+Σπυρίδων Κλειώρης, ἐτῶν 51.Μετέστη πρός Κύριον 1.7.2021.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἓνας ἀκόμη συγχωριανός μας ἀνεχώρησε σέ νέα ἡλικία γιά τό αἰώνιο ταξίδι.
Ὁ Σπῦρος Κλειώρης, γυιός τῶν ἀειμνήστων Χαραλάμπους Κλειώρη καί Νικολέτας (τό γένος Ἀθανασίου Γιαννακάκη), μετά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια, ἒφυγε ἀπό τόν κόσμο αὐτό. Ἀγωνίστηκε μέχρι τέλους γιά νά ξεπεράσῃ τό πρόβλημα ὑγιείας του, ἀλλά ἡ ζωή ἦτο μέχρι τῆς σημερινῆς ἡμέρας. Ἐξ’ ἂλλου ἡ ζωή ὃλων μας εἶναι στά χέρια τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία του θά ψαλῇ στίς 2 Ἰουλίου καί ὣρα 12 τό μεσημέρι στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ.
Ἡ σορός του θά εὑρίσκεται στόν Ἱερό Ναό ἀπό τίς 11:30π.μ.
Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύῃ ἐν χώρᾳ δικαίων καί στούς οἰκείους του νά χαρίζῃ δύναμη καί παρηγορία.