Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

Ἱερά Μνημόσυνα ἀδελφῶν μας στοῦ Λουκᾶ.

 


Τήν Κυριακή 23 Μαΐου 2021 ἐτελέσθησαν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ τά ἱερά μνημόσυνα:

          1. Τεσσαρακονθήμερο τῶν ἀειμνήστων Δημητρίου Λυμπεροπούλου καί τῆς συζύγου του Ἀγγελικῆς, οἱ ὁποῖοι ἒγυφαν ἀπό τόν κόσμο αὐτό μέ διαφορά ὀλίγων ἡμερῶν ὁ ἓνας ἀπό τόν ἂλλον.

          2. Τεσσαρακονθήμερο τῆς ἀειμνήστου Ἰωάννας Καλαντζῆ καί

          3. Ἐτήσιο τῆς ἀειμνήστου Γεωργίας Κωστοπούλου.

          Τήν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας στήν Τρίπολη, προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, διά τάς ἑορτάς τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου.

          Ὁ Σεβασμιώτατος προέστη καί τῶν ἱερῶν μνημοσύνων,  τῶν ἀοιδίμων συγχωριανῶν μας καί μίλησε γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί τήν νίκη τῆς ζωῆς ἐναντίον τοῦ θανάτου, ἀλλά καί μέ συγκινητικά λόγια γιά τούς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας, εὐχηθείς γιά τήν ἀνάπαυσή τους στήν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ὑγιεία καί ἐξ’ ὓψους παρηγορία γιά τούς δικούς τους ἀνθρώπους.

          Μέ τόν Σεβασμιώτατο Χρυσόστομο, συνελειτούργησαν ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Ἰουστῖνος Τσαγγούρης, ἀνηψιός τῶν μακαριστῶν Δημητρίου καί Ἀγγελικῆς Λυμπεροπούλου, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Βῆλος, Ἐφημέριος Λουκᾶ καί ὁ Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, Σεραφείμ Ἀργυρόπουλος.Σάββατο 15 Μαΐου 2021

Ἐκοιμήθη ὁ Νικόλαος Ἀτσώνιος.
 


 

Μετά ἀπό ἂνιση μάχη μέ τήν σύγχρονη μάστιγα, τό κορωνοϊό, ἐκοιμήθη ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Ἀτσώνιος.

          Ὁ ἀγαπητός σέ ὃλους μας Νικόλαος, ὑπηρέτησε 25 χρόνια Ἱεροψάλτης στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, ἐπί ἐφημερίας τοῦ ἀειμνήστου π. Γεωργίου Ρέκκα καί μετά ταῦτα τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Σκλήφα (νῦν Μητροπολίτου Πατρῶν) καί τοῦ νῦν Ἐφημερίου τῆς Ἑνορίας, π. Ἰωάννου Βήλου.

          Μετά ἀπό τοῦ Λουκᾶ, ὑπηρέτησε ὡς Ἱεροψάλτης στά ἀναλόγια τῶν Ἱερῶν Ναῶν Εὐαγγελιστρίας καί Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Τριπόλεως, συνεργαζόμενος ἂψογα μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο καί τούς Ἱερεῖς τῶν, ὡς ἂνω, Ἱερῶν Ναῶν.

          Ὁ Νῖκος ἦτο καί ἂριστος τεχνίτης ἐργασθείς στήν ἀποκατάσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν, ἐπί Ἡγουμένου Χρυσοστόμου Σκλήφα, σέ Ἐκκλησίες στοῦ Λουκᾶ (Ναός Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίου Δημητρίου, Ἁγίου Χαραλάμπους καί σέ ἐργασίες στήν Τρίπολη καί γενικώτερα στήν Ἱερά Μητρόπολη, μέ εὐλογία καί ἀνάθεση τοῦ Σεβασμιωτάτου κ.κ. Ἀλεξάνδρου.

          Κατήγετο ἀπό τήν Σίφνο καί ἐνυμφεύθη τήν ἀείμνηστη Ἓλλη Κατσαργύρη (ἒφυγε νέα γιά τόν οὐρανό), μιά θαυμάσια γυναῖκα, ἀπό τό Πέλαγος Τριπόλεως, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησαν δύο θυγατέρες.

          Ἀγάπησε τόν τόπο μας καί τούς ἀνθρώπους. Ἀγαπήθηκε πολύ ἀπό ὃλους. Ἦτο πρᾶος, ἂκακος, γλυκύς, γαλήνιος, ἀπονήρευτος καί οὐδέποτε ἐξήρχετο κακός λόγος, ἀπό τό στόμα του.

          Διεκρίνετο γιά τήν εὐλάβειά του καί τή βαθειά πίστη στό Θεό. Εἶχε ἰδιαίτερη εὐλάβεια στήν Παναγία, στόν Ἃγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο καί στόν Ἃγιο Νικόλαο.

          Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία του θά ψαλῇ στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Τριπόλεως τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, στίς 12:30μ.μ. καί ἡ ταφή του θά γίνῃ στό κοιμητήριο τῆς Ἁγίας Πελαγίας, στό Πέλαγος Τριπόλεως.

          Ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύῃ ἐν χώρᾳ ἁγίων, ἐν τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλεία Του.

          Αἰωνία του ἡ μνήμη.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ.

ΣΤΗΝ ΦΩΤΟ ΕΙΚΟΝΊΖΟΝΤΑΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΣΩΝΙΟΣ, O ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΚΛΗΦΑΣ (ΝΥΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ) ΚΑΙ Ο ΑΟΙΔΙΜΟΣ π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΚΚΑΣ.

Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Ἀθανασία Μηδενᾶ (+5.5.2021) Αἰωνία της ἡ μνήμη.
Στίς 5 Μαΐου, ἒφυγε γιά τήν αἰώνια πατρίδα, σέ βαθειά γεράματα, ἡ ἀείμνηστη συγχωριανή μας, Ἀθανασία Μηδενᾶ( τό γένος Θεοδώρου Κατσίγιαννη).

Ἦτο σύζυγος τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Μηδενᾶ, μέ τόν ὁποῖο ἀπέκτησαν οἰκογένεια μέ εὐλογημένα παιδιά. Εἶδε ἐγγόνια καί δισέγγονα καί ἒφυγε εὐχαριστημένη ἀπό τόν κόσμο αὐτό.

          Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία της, ἐψάλη τήν Πέμπτη 6 Μαΐου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ.

          Ἡ μακαριστή Ἀθανασία, ἦτο  ἁπλῆ γυναῖκα, εὐγενική, ἐργατική, καλόψυχη καί γλυκομίλητη.

          Μεγάλωσε φτωχή, ἀλλά μέ τιμή καί ἀξιοπρέπεια. Ἒζησε μέ ταπείνωση καί εὐσέβεια καί ἒφυγε ἢρεμα ἀπό τόν κόσμο αὐτό.

          Συλλυπούμεθα τά παιδιά της καί τά ἐγγόνια της καί εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά τήν ἀναπαύῃ ἐν χώρᾳ δικαίων καί ἁγίων.

 


Τρίτη 4 Μαΐου 2021

Ἀπό τούς ἀλησμόνητους παληούς ἑορτασμούς τοῦ Ἁη- Γιώργη στοῦ Λουκᾶ.

 

        Μεγάλο πανηγύρι γινόταν στοῦ Λουκᾶ στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

          Στόν πανέμορφο λόφο, ὃπου εἶναι κτισμένο τό περικαλλές ἐξωκκλήσιο τοῦ Αγίου Γεωργίου, ἀπό τήν παραμονή ἂρχιζε ἡ μεγάλη ἑορτή.

          Γινόταν ὁ Ἑσπερινός, μετά ἀπό τό ἀναστάσιμο γλέντι στά ἁλώνια, ἀργότερα στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ, ἂν ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἦταν τήν ἑπομένη τοῦ Πάσχα.

          Ἀνήμερα, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὃλο τό χωριό καί ὂχι μόνο, ἀνέβαιναν στόν Ἁη Γιώργη καί συμμετεῖχαν στήν Θεία Λειτουργία, χόρευαν καί γλεντοῦσαν στό προαύλιο τῆς Ἐκκλησίας. Τρεῖς καί τέσσερες γύρους ἦταν ὁ χορός. Πλῆθος ὁ Λαός.

          Τό μεσημέρι ἒτρωγαν ὃλοι σέ πανηγυρική ἀτμόσφαιρα στά σπίτια τους. Τό καλύτερο ἀρνί «τό μανάρι» τό κρατοῦσαν γιά τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τά σκῆπτρα τοῦ ἑορτασμοῦ κρατοῦσαν οἱ ἑορτάζοντες οἱ ἑορτάζοντες καί δέν ἦταν λίγοι.

          Τό ἀπόγευμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὃλοι ἒβγαιναν στό πανηγύρι, στό γλέντι. Μικροί καί μεγάλοι. Τό κλαρῖνο καί τό νταούλι, ἒδιναν τόνο ἑορταστικό μέ τά συγκινητικά παραδοσιακά καί πατριωτικά τραγούδια.

          Χόρευαν ὃλοι, χαιρόντουσαν τήν ἀγάπη τῆς Ἀναστάσεως, ζοῦσαν τήν εὐτυχία τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.

          Τήν ἂλλη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, γινόταν καί πάλι ἡ Θεία Λειτουργία στόν Ἁη- Γιώργη καί τό ἀπόγευμα μεγαλύτερο πανηγύρι καί μεγαλύτερη χαρά καί γλέντι .

Ἡ ἡμέρα εἵχε τό χαρακτηριστικό ὂνομα «Τό παλληκάρι τʹ Ἁη-Γιωργιοῦ». Ὅλοι φοροῦσαν, παραδοσιακές στολές κυρίως οἱ γυναῖκες. Μιά πανδαισία ἑορταστική καί στιγμές Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης ζωντάνειας, τίς ὁποῖες φέρναμε μέ συγκίνηση μπροστά μας, ἀνασύροντάς τες ἀπό τόν κρυμμένο ἀτίμητο θησαυρό τῆς καρδιάς μας πού μᾶς παρέδωσαν οἱ πατέρες μας, οἱ πρόγονοί μας.

Μποροῦμε γι’αυτές τίς ἀνεπανάληπτες, ἀναστάσιμες γιορταστικές ἡμέρες καί στιγμές καί τούς ἀνθρώπους πού χαίρονται τώρα στον οὐρανό, νά ἐπαναλαμβάνωμε τά λόγια τοῦ ποιητοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει, για ἄλλη βέβαια περίπτωση:

          «Ἂς ξαναζοῦσαν μιά φορά

κι ἂς ἢτανε καί στό ὂνειρό μου

θἂ δινα ὁλόκληρο τό βιός μου».

          Μακάρι νά ξαναζήσωμε τέτοιες ὂμορφες στιγμές. Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται. Μποροῦμε. Μέ τό καλό, νά μᾶς βοηθήσῃ, ὁ Θεός νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτή τήν δοκιμασία τῆς πανδημίας καί νά ξαναβροῦμε τόν παλμό τῆς ζωῆς μας.

          Ἀνεβάζομε παληές φωτογραφίες (Μέρος Α) ἀπό παλαιότερους ἑορτασμούς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Κάποιοι θά γνωρίσετε ἀγαπημένα σας πρόσωπα. Σέ ἂλλη ἀνάρτηση, σέ κάθε μιά φωτογραφία θά γράψωμε τά ὀνόματα τῶν εἰκονιζομένων.

          Χρόνια πολλά σέ ὃλους καί ἰδίως στούς Γιώργηδες καί στίς Γεωργίες.

 

 
 

 

 

 

 

 

Κυριακή 2 Μαΐου 2021

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ


 ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2021


Ἀριθμ. Πρωτ.:  127


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 379η


 


Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ


ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ


 


 


Πρός


τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα


τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν


 


Παιδιά μου εὐλογημένα,


«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια…».


Μέσα σέ κλῖμα οὐράνιας εὐφροσύνης καί ἀγαλλιάσεως, ἡ σύμπασα κτίσις, ἑορτάζει τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Τί κι’ ἂν οἱ ἐχθροί τῆς ἀληθείας πανηγύρισαν, θεωρήσαντες ὃτι πρός στιγμήν ἐνίκησαν τόν Δυνατό καί κραταιό Κύριο˙ τί κι’ ἂν τόν Tάφο μέ λίθον ἐκάλυψαν, τί καί ἂν κουστωδίαν ἐτοποθέτησαν γιά τήν φύλαξή Του!


Ἡ Ζωή ἐκ τοῦ Τάφου ἀνέτειλε. Ἡ ἀναστάσιμη χαρά πλημμύρισε τόν οὐρανό καί τή γῆ. Τό ἀναστάσιμο καί ἀνέσπερο  φῶς διέλυσε τά σκοτάδια τοῦ θανάτου. Ὁ ἅδης καταργήθηκε, οἱ νεκροί ἐλευθερώθηκαν, ἡ κτίσις ὃλη  φωτίστηκε καί ἀνακαινίστηκε. «Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει, ὃτι Χριστός ἀνέστη καί ἅδης ἐσκυλεύθη».


Τό ἀναστάσιμο πανηγύρι ἂρχισε καί συνεχίζεται λαμπρό, διαλύοντας τήν ἀπιστία καί διαψεύδοντας τούς υἱούς τῆς ἀπωλείας, οἱ ὁποῖοι ἠθέλησαν καί θέλουν νά ἀμφισβητήσουν τήν ἀλήθεια, ὃτι «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου καί ἐπλήρωσε τά σύμπαντα εὐωδίας». Αὐτό τό πανηγύρι τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, θά κρατήσῃ μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος καί εἰς αἰῶνας αἰώνων.


Τόν ἀναστάσιμον Ὓμνο σαλπίζει ὁ οὐράνιος Ἀρχιστράτηγος, ὁ Μέγας Γαβριήλ, πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τίς Μυροφόρες , τόν ψάλλουν οἱ ἃγιοι Ἀπόστολοι καί τόν παραλαμβάνουν οἱ Πατέρες, οἱ Ὃσιοι, οἱ Μάρτυρες καί Νεομάρτυρες, ἃπαντες οἱ τῆς Ἀναστάσεως υἱοί, οἱ θεούμενοι.


Μέσα σ’ αὐτό τό κλῖμα τῆς Ἀναστάσιμης χαρᾶς ζοῦμε ὃλοι μας σήμερα, ἀλλά καί πάντοτε. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα, περί τῆς ἀξίας καί τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου· περί τῆς αἰωνίου ζωῆς καί Βασιλείας· περί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἂνθρωπο καί τῆς διαρκῶς προσφερομένης ἀναιμάκτου θυσίας Του, ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας.


Ἂς πανηγυρίσωμε ὃσοι σηκώσαμε καί σηκώνομε στόν ὧμο τόν σταυρό τῆς μοναξιᾶς, τοῦ πόνου, τῆς ἀσθένειας, τῆς ὃποιας ἂλλης δοκιμασίας. Ὃσοι ἐβιώσαμε καί βιώνομε τούς πικρούς καρπούς τῆς ἁμαρτίας καί γεύση τοῦ θανάτου ἐλάβαμε, ἓνεκα τῆς ὀλιγοπιστίας μας ἢ τῆς ἀποστασίας μας ἀπό τόν Θεό.


Τά παλαιά πέρασαν, «ἰδού γέγονε τά πάντα καινά», καινούργια δηλαδή.


Ὃλοι οἱ τῆς Ἀναστάσεως πανηγυρισταί τήν οὐράνιον μέθην, μετά πάντων τῶν Ἁγίων, πάσχοντες, προσκαλοῦμε πάντας πρός εὐφροσύνην, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, ὃλους τούς ἀδελφούς ἐν Κυρίῳ καί πάντα ἄνθρωπον στά μήκη καί πλάτη τῆς γῆς, ἀφοῦ κατά τόν οὐρανοβάμονα Ἀπόστολον Παῦλον, «Αὐτοῦ, τοῦ Κυρίου δηλαδή, οἱ πάντες, γένος ἐσμέν». Τούς ἐναγκαλιζόμεθα καί τούς κατασπαζόμεθα ἀναστάσιμα, ζώντας τήν κοινωνία τῆς ἀγάπης, πού μᾶς χάρισε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.


Ἀναστάσιμον χαιρετισμόν καί ἀσπασμόν ἀποστέλλομεν πρός τούς ἀδελφούς μας πού ἀσθενοῦν καί νοσηλεύονται στά Νοσηλευτικά Ἱδρύματα τῆς πόλεως μας καί τῆς πατρίδος μας, εὐχόμενοι ταχείαν τήν ἀνάρρωσιν καί τήν ἐπιστροφήν, ἐν ὑγιείᾳ, στά σπίτια τους καί στούς οἰκείους τους.


Ἐπίσης, ἐν εὐχαριστίαις, ἀναστασίμως ἀσπαζόμεθα τό Ἰατρικό καί Νοσηλευτικό προσωπικό τῶν Νοσοκομείων, πού ἐπί ἕνα ἔτος καί πλέον βαστάζουν τόν σταυρό τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς ὑπέρ τῶν ἀσθενούντων ἀδελφῶν μας, εὐχόμενοι πρός αὐτούς πᾶσαν εὐλογίαν παρά τοῦ ἐκ Τάφου ἀνατείλαντος Κυρίου ἡμῶν.


Αὐτό τό Πάσχα, ἀδελφοί μου, συμπληρώνονται 200 χρόνια, ἀπό τότε πού οἱ ἥρωες καί μάρτυρες πατέρες μας, Κληρικοί καί Λαϊκοί, κρατώντας τόν πυρσό μέ τό ἅγιο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως ἀγωνίστηκαν καί θυσιάστηκαν, προκειμένου νά ἀποτινάξουν τόν βαρύ τουρκικό ζυγό καί νά ἀναστήσουν τήν Πατρίδα μας, χαρίζοντας σέ μᾶς τήν ἐλευθερία καί τῆς Ὀρθοδοξίας τό ἀνέσπερο καί ἄκτιστο Φῶς.


Τούς μακαρίζομε, τούς εὐγνωμονοῦμε, ἄνθη ἀπό τήν ποτισμένη μέ τό αἶμα τους Ἑλληνική γῆ τούς προσφέρομε καί τό καντήλι στούς τάφους καί στά μνήματά τους ἀνάβομε, μέ τό φῶς τῆς ἀναστάσιμης λαμπάδας πού ἐκεῖνοι μᾶς παρέδωσαν, ὑποσχόμενοι, ὅτι δέν θά ἀφήσωμε αὐτή τήν λαμπάδα ποτέ νά σβήσῃ.


Παιδιά μου εὐλογημένα,


Τούτη τήν ὣρα τῆς χαρᾶς, πού ἀφήνει πίσω της νικημένο καί καταργημένο τόν θάνατο, τό σκιάχτρο αὐτό τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου, ἒχοντες τήν βεβαιότητα ὃτι εἲμαστε ἑνωμένοι μέ τόν Ἀναστάντα Κύριο, μέ τούς Ἁγίους μας καί μέ τούς δικούς μας ἀνθρώπους πού πέρασαν ἀπό τοῦτο τόν κόσμο στήν αἰωνιότητα, μέ πλημμυρισμένες τίς καρδιές μας ἀπό τήν ἀναστάσιμη χαρά, ὃσοι πιστοί, τά τῆς Ἀναστάσεως ἀναγεννημένα τέκνα, ἂς ἐπαναλάβομε καί μιά καί δυό καί ἀναρίθμητες φορές.


Αὓτη ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα,


ἡ μία τῶν Σαββάτων ἡ βασιλίς


καί κυρία.  Ἑορτῶν ἑορτή


καί πανήγυρίς ἐστι πανηγύρεων,


ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν, Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.


Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι καί εὔχομαι τά ἔτη σας νά εἶναι εὐλογημένα, ἀναστάσιμα καί πολλά.


Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+ Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
Δ/νσις:  Βότση 34, Τ.Θ.3155,Τ.Κ.26221,Πάτραι


Τηλ.:  2610.320.602 – Fax: 2610.279.533 

Χριστός Ἀνέστη ἀπό τοῦ Λουκᾶ.


 

Μέ συμμετοχή πλήθους εὐσεβῶν χριστιανῶν ἒγινε ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ.

Μετά ἀπό τόν πολύμηνο περιορισμό τῶν ἀνθρώπων ἓνεκα τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ εὐσέβεια ξεχύθηκε ἀπό τίς καρδιές ὃλων.

Τήν βαθειά πίστη στόν ἀναστάντα Κύριο δέν μπορεῖ νά νικήσῃ οὒτε ὁ θάνατος.

Στίς 6 τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα θά τελεσθῇ ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στό γραφικό αὐτό καί πανέμορφο ἐξωκκλήσι, πού εὑρίσκεται στό λόφο ἀπέναντι ἀπό τό χωριό καί δεσπόζει στόν μαντινειακό κάμπο. Ἐκεῖ θά τελεσθῇ αὒριο καί ἡ Ἀναστάσιμη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἀφοῦ τιμᾶται καί ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Χριστός Ἀνέστη! Χρόνια Πολλά σέ ὃλους.

 

 

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα·

 

Τοιχογραφία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ.

Ἒργον τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιογράφου Νικηφόρου Κανελλοπούλου-ἀρχές δεκαετίας 1970).

Σάββατο 1 Μαΐου 2021

Ἀναστάσιμες Εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

 
Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, εὒχομαι σέ ὃλους σας συγχωριανοί μου ἀγαπημένοι, ὃπου καί ἂν εὑρίσκεσθε, ἀπό τοῦ Λουκᾶ ἓως τά πλάτη καί τά μήκη τῆς γῆς,

Χρόνια Πολλά, Ἀναστάσιμα καί Εὐλογημένα.

Θερμές εὐχές καί σέ ὃλους τούς φίλους τῶν Λουκαϊτῶν, πού ἀγαποῦν τόν τόπο μας καί τούς ἀνθρώπους του.

          Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος, νά σᾶς χαρίζῃ ὑγιεία, πρόοδο καί τήν βαθειά ἀναστάσιμη χαρά Του.

          Σᾶς συνοδεύουν οἱ θερμές προσευχές μου.

          Σᾶς ἀσπάζομαι ὃλους ἀναστάσιμα, μέ ὃλη μου τήν ἀγάπη.

          Χριστός ἀνέστη!

+Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος