Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Βασιλείου στὸ Ἱερὸ Ἀσκητήριο στοῦ Λουκᾶ.          Τὸ Σάββατο, παραμονὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς καὶ ὥρα 3.30μ.μ., θὰ τελεσθῇ ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς στὸ Ἀσκητήριο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στοῦ Λουκᾶ.
 Ὁ Ἑσπερινός, λόγῳ τῶν κατολισθήσεων, ἕνεκα κεραυνῶν καὶ ἕως ὅτου ἀποκατασταθῆ πλήρως ἡ πρόσβασις στὸ Ἀσκητήριο, θὰ τελεσθῇ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου.
 Παρακαλοῦνται οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ νὰ προσέλθουν στὴν ἱερὰ τελετὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Σημείωση: Γιά ὃσους ἀνέβουν στό Ἀσκητήριο, ἡ ἂνοδος γίνεται ἀπό τήν ἀριστερή σκάλα (πρός Ἃγιο Εὐθύμιο) καί ἀπό τό χῶρο πού ἒχει καθαρισθῆ ἀπό τίς πέτρες.


 


Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

EYXEΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥἈδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ συγχωριανοί μου εὐλογημένοι, πού εὑρίσκεσθε στὸ χωριό μας ἢ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Πατρίδος μας καὶ σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Σᾶς εὔχομαι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου, κάθε εὐλογία παρὰ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ ἡμῶν, ὑγεία καὶ πρόοδο στὴ ζωή σας.
 Πανευφρόσυνα Χριστούγεννα καὶ εὐλογημένη Πρωτοχρονιά.
  Σᾶς συνοδεύει ἡ βαθειά μου ἀγάπη καὶ ἡ θερμὴ προσευχή μου πρὸς τὸν Θεὸ, γιὰ ὃ, τι καλό στη ζωή σας. Εὐχὲς καὶ εὐλογίες.
          Μὲ ἀγάπη καὶ ἀσπασμοὺς ἐν Κυρίῳ,+ Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  275η  


Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν


Παιδιά μου εὐλογημένα,
 Σήμερα πού σύμπασα ἡ κτίση ἀγάλλεται καί χαίρει, «ὅτι Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης», σήμερα πού ὁ Θεός κατέρχεται, ταπεινώνεται, κενοῦται (ἀδειάζει δηλαδή), σήμερα πού ὁ οὐρανός ἀκουμπάει στή γῆ, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά γίνῃ Θεός κατά χάριν καί ἡ γῆ νά γίνῃ οὐρανός, αἰσθάνομαι ἐπιτακτικό τό πνευματικό χρέος, νά ἀπευθύνω λόγον ἀγάπης ἀπό καρδίας πρός ὅλους σας, ἀφοῦ αὐτή ἡ γιορτή καί αὐτό τό πανευφρόσυνο πανηγύρι οὐρανοῦ καί γῆς, ἑνώνει ὅλους μας γύρω ἀφ’ ἑνός μέν ἀπό τήν Εὐχαριστιακή Τράπεζα, ἀφ’ ἑτέρου δέ γύρω ἀπό τό τραπέζι τῆς ἀγάπης στό σπίτι μας, τό ὁποῖο εὐλογεῖ ὁ Θεός, μετά τό Εὐχαριστιακό Δεῖπνο.
            Ἀδελφοί μου, οἱ καιροί εἶναι ἐξόχως δύσκολοι καί τά προβλήματα μεγάλα, ὄχι μόνο στή χώρα μας, ἀλλά καί στόν κόσμο ὅλον καί τοῦτο εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστασίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό.
             Ὁ ἄνθρωπος μακράν τῆς χάριτος τοῦ Ἑνός καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ εἶναι σάν τό ψάρι ἔξω ἀπό τό νερό. Ἡ κατάσταση τῆς ψυχῆς μακράν τῆς κοινωνίας μέ τόν Κύριό μας, δημιουργεῖ ὑπαρξιακά καί ὀντολογικά προβλήματα γιά τήν ἀνθρώπινη ὑπόσταση καί προσωπικότητα, ὥστε ὁ ἱερός πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς νά σημειώνῃ: «Νοῦς ἀποστάς τοῦ Θεοῦ ἢ κτηνώδης ἢ δαιμονιώδης γίνεται».
            Ὅμως παιδιά μου, ἄς ἐλευθερώσωμε τήν καρδιά μας σήμερα, ἀπ’ ὅλες τίς γήϊνες ἐξαρτήσεις καί δεσμεύσεις καί ἄς τήν ἀφήσωμε νά χαρῇ τό δῶρο τοῦ Οὐρανοῦ, τήν ἑκούσια κένωση τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ἀποκτήσωμε τήν εὐφροσύνη καί τήν χαρά, τήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος πανηγυρίζει γιά τά Χριστούγεννα, λέγοντας: «... Ὃλοι σήμερα τρέχουν, γιά νά Τόν συναντήσουν καί νά γιορτάσουν. Οἱ μάγοι γιὰ νὰ Τὸν προσκυνήσουν. Οἱ ποιμένες γιὰ νὰ Τὸν δοξολογήσουν. Οἱ τελῶνες γιὰ νὰ Τὸν κηρύξουν. Οἱ πόρνες γιὰ νὰ Τοῦ προσφέρουν μῦρα. Ἡ Σαμαρείτισσα γιὰ νὰ ξεδιψάσῃ. Ἡ Χαναναία γιὰ νὰ εὐεργετηθῇ.
            Ἀφοῦ λοιπὸν ὅλοι σκιρτοῦν ἀπὸ χαρά, θέλω κι ἐγὼ νὰ σκιρτήσῳ, θέλω νὰ χορέψῳ, θέλω νὰ πανηγυρίσῳ. Δίχως κιθάρα, δίχως αὐλό, δίχως λαμπάδες ἀναμμένες στὰ χέρια μου. Πανηγυρίζω κρατώντας, ἀντὶ γι’ αὐτά, τὰ σπάργανα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὰ εἶναι ἡ ἐλπίδα μου, αὐτὰ ἡ ζωή μου, αὐτὰ ἡ σωτηρία μου, αὐτὰ ὁ αὐλός μου, αὐτὰ ἡ κιθάρα μου. Γι’ αὐτὸ τὰ ‘χω μαζί μου: Γιὰ νὰ πάρω ἀπὸ τὴ δύναμή τους δύναμη, γιὰ νὰ φωνάξω μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους, «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
            Ἀδελφοί μου, αὐτός ὁ βίος εἶναι πρόσκαιρος. Ἐμεῖς ὃμως, εἴμαστε πλασμένοι γιά τήν αἰωνιότητα. Αὐτός πρέπει νά εἶναι ὁ σκοπός καί ὁ προορισμός τῆς ζωῆς μας. Γι’ αὐτό καί ὁ ἲδιος, ὁ χρυσορρήμων Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας συνεχίζει: «...Ἐλᾶτε λοιπόν νά γιορτάσωμε. Ἐλᾶτε νὰ πανηγυρίσωμε! Εἶναι παράξενος ὁ τρόπος τῆς γιορτῆς, ὅσο παράξενος εἶναι καί ὁ λόγος τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα λύθηκαν τὰ μακροχρόνια δεσμά. Ὁ διάβολος καταντροπιάστηκε. Οἱ δαίμονες δραπέτευσαν. Ὁ θάνατος καταργήθηκε. Ὁ παράδεισος ἀνοίχτηκε. Ἡ κατάρα ἐξαφανίστηκε. Ἡ ἁμαρτία διώχτηκε. Ἡ πλάνη ἀπομακρύνθηκε. Ἡ ἀλήθεια ἀποκαλύφθηκε. Τὸ κήρυγμα τῆς εὐσεβείας ξεχύθηκε καὶ διαδόθηκε παντοῦ. Ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν μεταφυτεύθηκε στὴ γῆ. Οἱ ἄγγελοι συνομιλοῦν μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Ὅλα ἔγιναν ἕνα...»
            Αὐτή τήν ἡμέρα τῆς πανευφροσύνου γιορτῆς καί χαρᾶς, τήν ἡμέρα τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ, σᾶς ἐναγκαλίζομαι ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ καί σᾶς καταφιλῶ ἐν φιλήματι ἁγίῳ καί μετέχων στήν πνευματική εὐφροσύνη ὅλων σας, προσωπική καί οἰκογενειακή, εὐλογῶ τά σπίτια σας καί τό ἑορταστικό τραπέζι σας καί εὔχομαι ὁ ἐναθρωπήσας Θεός ἡμῶν, νά σκηνώνῃ στίς καρδιές σας καί στά σπίτια σας καί νά σᾶς χαρίζῃ κάθε οὐράνια εὐλογία, χαρά καί εὐτυχία καί νά ἐκπληρώνῃ ὅλες σας τίς ἀγαθές ἐπιθυμίες, διά πρεσβειῶν τῆς Παναγίας Μητρός Του, ἡ ὁποία Τόν ἐγαλούχησε, Τόν κράτησε στήν ἀγκαλιά Της καί κρατάει ὅλο τόν κόσμο στά ἄχραντα καί πανάγια χέρια Της.
            Σήμερα πού γιορτάζομε τά Χριστούγεννα, εὒχομαι σέ ὃλους σας, σέ ὃλους μας, νά μπορέσωμε μέσα σέ ἓνα κόσμο πού ζεῖ στήν ζοφερή κατάσταση τῆς μοναξιᾶς καί τῆς ἀπελπισίας, νά τοῦ δείξωμε τό ἀστέρι πρός τήν Βηθλεέμ, τό ὁποῖο ἢδη εἲδαμε, βεβαιώνοντάς τον ὃτι ἐκεῖ εἶναι ἡ πόλις τῆς χαρᾶς, τῆς εὐτυχίας καί τῆς ὂντως ζωῆς.
            Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα, παιδιά μου καί ἀδελφοί μου,
            Καλή Πρωτοχρονιά!

          ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

       Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

          U Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ


 


Δ/νσις:  Βότση 34, Τ.Θ.3155,Τ.Κ.26221, Πάτραι
Τηλ.:  2610.320.602 - Fax: 2610.279.533
webwww.i-m-patron.gr      e-mail :  i-m-patron@otenet.grΠαρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Ἐκοιμήθη στὴν Ἀμερικὴ ἕνας συγχωριανός μας. Ὁ Γεώργιος Παπαναστασίου, γυιὸς τῶν μακαριστῶν Παναγιώτου καὶ Γεωργίας Παπαναστασίου, ἐκοιμήθη στὴν Ἀμερικὴ καὶ ἡ κηδεία του ἐτελέσθη τὴν Παρασκευὴ 16 Δεκεμβρίου στὸν  Ἱερὸ Ναὸ at Bethania στό Σικάγο καὶ ἐτάφη στὸ κοιμητήριο τῆς ἰδίας Ἐκκλησίας.
 Ὁ μακαριστὸς Γεώργιος Παπαναστασίου ἐγεννήθη στοῦ Λουκᾶ στὶς 1.6.1946 καί ἀπεβίωσε στίς 9.12.2016.
Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύῃ.Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016

Οἱ Λουκαΐτες ἀποχαιρέτισαν τὴν κυρα Ἀγγελική.


         

       Σύσσωμο τὸ χωριὸ καὶ πολλοί ἂνθρωποι ἀπό Τρίπολη καί ἀπὸ τὰ γειτονικὰ χωριὰ ἀποχαιρέτισαν τὴν μακαριστὴ κυρα-Ἀγγελικὴ Σιοροβίγκα κατὰ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία ποὺ ἐτελέσθη τὴν Παρασκευὴ 2.12.2016 στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ.

          Τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ὁ ὁποῖος ὡμίλησε μὲ λόγια θερμὰ γιὰ τὴν μακαριστή στὴν ὁποία ὃπως εἲπε ὁ Σεβασμιώτατος ἐπαληθεύεται ὁ παρακλητικὸς λόγος ποὺ ἐκφωνεῖ ὁ Διάκονος πρὸς τὸν Θεὸ κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία: "Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, αἰτησώμεθα".Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

Καλή Ἀνάσταση κυρα-Ἀγγελική.            Ἔφυγε γιά τόν οὐρανό ἡ συγχωριανή μας Ἀγγελική Σιοροβίγκα, ( τό γένος Κωνσταντίνου Τσαπραλῆ)
          Ἄνθρωπος ταπεινός, ἡ κυρα-Ἀγγελική ἔζησε μέ τιμιότητα καί ἀξιοπρέπεια καί ἐδημιούργησε μιά θαυμάσια οἰκογένεια μέ τόν μακαριστό σύζυγό της Νικόλαο Σιοροβίγκα. Παιδιά της ἡ Μαρία, ὁ Χαρίλαος, καί ἡ Θεοφάνη.
          Ἀξιώθηκε νά χαρῇ παιδιά, ἐγγόνια καί δισέγγονα καί ἔφυγε ἀνώδυνα καί εἰρηνικά ἀπό τόν κόσμο αὐτό ,ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, 30.11.2016, χωρίς κανένα σημεῖο νά δεικνύῃ ἀνθρωπίνως, ὃ, τι ἐπρόκειτο νά φύγῃ γιά τόν οὐρανό.
          Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά τελεσθῆ τήν Παρασκευή 2.12.2016, καί ὥρα 3 τό ἀπόγευμα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ. Τό σκήνωμά της θά εὑρίσκεται στό Ἱερό Ναό ἀπό ὥρα 2 τό ἀπόγευμα.
          Ὁ Θεός νά ἀναπαύῃ τήν καλή καί πολυαγαπητή μας συγχωριανή κυρα-Ἀγγελική καί νά δίνῃ ὑγεία καί μακροημέρευση στά παιδιά της.(Οἰκογενειακές στιγμές τῆς μακαριστῆς κυρα- Ἀγγελικῆς, μέ τά παιδιά της καί τούς οἰκείους της).


Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Ἕνας Λουκαΐτης Μοναχὸς στὸ Ἅγιον Ὅρος. Γαβριήλ Ντούλας            Ἕνας συγχωριανὸς μας ἀφιερώθηκε στὸν Θεὸ καὶ ἤδη μονάζει στὸ Ἱερὸ Κελλίον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (ἀνήκει στὴν Ἱερὰ Μονὴ Σιμωνόπετρας) καὶ εὑρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ Ἁγίου Ὅρους πλησίον τῶν Καρυῶν.
            Ὁ π. Γαβριὴλ Ντούλας, γυιὸς τοῦ μακαριστοῦ συγχωριανοῦ μας Ἀναστασίου Ντούλα καὶ τῆς συζύγου του Μαρίας, ἄφησε τὰ κοσμικὰ πράγματα καὶ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα του στὸ Σικάγο, μετέβη στὸ Ἅγιο Ὅρος, ὅπου ὑπέστη τὴν μοναχικὴ δοκιμασία κατὰ τὴν ἁγιορείτικη τάξη καὶ ἐκάρη Μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Γαβριήλ.
            Ὁ Γαβριὴλ εἶναι ἐγγονὸς τῶν ἀειμνήστων Ἰωάννου καὶ Γεωργίας Ντούλα.
            Μὲ τὸν Μοναχὸ Γαβριὴλ ἐπικοινώνησε τηλεφωνικὰ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, καὶ τοῦ εὐχήθηκε τὰ δέοντα, τόσο προσωπικά, ὅσο καὶ ἐκ μέρους ὅλων τῶν συγχωριανῶν μας.
 Ὁ Γέροντας π. Πρόδρομος, τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ὅπου μονάζει ὁ π. Γαβριήλ, μίλησε στὸν Σεβασμιώτατο μὲ τὰ καλύτερα λόγια γιὰ τὸν ἐκ Λουκᾶ καταγόμενο μοναχό.
 Ὁ π. Γαβριὴλ ἔχει κάνει σπουδὲς τόσο στὴν Ἑλλάδα, ὅσο καὶ στὸ Ἐξωτερικὸ καὶ ἔχει εἰδικευθεῖ στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες (μαθηματικὰ).
            Τοῦ εὐχόμεθα νὰ βαδίσῃ μέ ἐπιτυχία κατά Θεόν τὴν ἰσάγγελον πολιτείαν καὶ νὰ ἀξιωθῇ καὶ τοῦ στεφάνου τῆς ἁγιότητος.

  

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ Τριπόλεως.
 


Μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, τόσο στόν Ἑσπερινό, ὅσο καί στήν Θεία λειτουργία, πού κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, γιόρτασαν οἱ Λουκαΐτες τήν ἱερά μνήμη τοῦ Προστάτου τους Ἁγίου.
Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό πού ἐτελέσθη τό Σάββατο 12.11.2016, ἐχοροστάτησε μέ ἂδεια καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος ὡς οἰκεῖος Ἀρχιερεύς καί Ποιμενάρχης, ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς, πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ντόπιους καί ἂλλους προσκυνητάς, καί μίλησε μέ λόγια θερμά γιά τόν ἐκ Λουκᾶ καταγόμενο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος στήν ὁμιλία του εὐχαρίστησε ἐκ βάθους καρδίας τόν πολιό καί σεβάσμιο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο γιά τίς πολλές εὐεργεσίες στό πρόσωπό του, ἐνῶ ἀνεφέρθη στήν ἁγία βιοτή καί πολιτεία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί στόν τρόπο μιμήσεως τῶν ἀρετῶν του, ὁδηγούμενοι ἒτσι στήν ἁγιότητα, πού εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀνήμερα, Κυριακή 13.11.2016, ἐτελέσθη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί συνιερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.
Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀνεφέρθη στήν σημασία τῆς Ἐνοριακῆς ζωῆς καί στό ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ Τριπόλεως καί ἐμακάρισε ὃλους ὃσοι ἐκοπίασαν Κληρικούς καί Λαϊκούς γιά νά ἀνεγερθῇ ὁ περικαλλής Ναός τοῦ χωριοῦ. Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορά στούς σέ ὅλους τούς ξενητεμένους συγχωριανούς του Λουκαΐτες, τῶν ὁποίων ὅλων ἡ σκέψη σήμερα ὅπου καί ἄν κατοικοῦν, εὑρίσκεται στοῦ Λουκᾶ καί εὐχαρίστησε ὃλους γιά τήν συμμετοχή τους στήν πανήγυρη.
Στούς λαμπρούς ἑορτασμούς συμμετεῖχαν ὁ Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Τριπόλεως καί Ἐκπρόσωποι ἂλλων Ἀρχῶν καί Φορέων ὡς καί ὁ Βουλευτής Πατρῶν κ. Νίκος Νικολόπουλος.
.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.