Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Nά ζήσουν οἱ νεόνυμφοι Λουκαΐτες.

 


 

          Τρεῖς γάμοι Λουκαϊτῶν ἐτελέσθησαν τό Σάββατο 24 Ἰουνίου 2023.

          Πρόκειται γιά

1)    Τόν γάμο τοῦ Νεκταρίου Σταθοπούλου μετά τῆς Χρυσούλας, ὁ ὁποῖος ἐτελέσθη στόν Ἱερό Ναό τοῦ ΠροφήτουἨλιού καί Νεομαρτύρων Τριπόλεως.


2)    Τόν Γάμο τοῦ Ἀναστασίου Τζαβάρα μετά τῆς Βαρβάρας Κωνστανοπούλου, ὁ ὁποῖος ἐτελέσθη στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιού καί Νεομαρτύρων καί3)    τόν Γάμο τοῦ Χαραλάμπη Κλειώρη μετά τῆς ἐκλεκτῆς τῆς καρδιᾶς του Ἰωάννας, ὁ ὁποῖος ἐτελέσθη στό ἐξωκκλήσιο  τοῦ Προφήτου Ἠλιού, πλησίον τοῦ χωριοῦ Τζίβα Τριπόλεως.          Καί στούς τρεῖς γάμους, βρέθηκε κοντά στούς νεονύμφους, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ Χρυσόστομος, συνδιάζοντας καί τήν παρουσία του στήν γενέτειρά του, ὣστε νά ἀσκήσῃ τό ἐκλογικό του δικαίωμα.

         Ὁ Σεβασμιώτατος συνδέεται μέ ἀκατάλυτους πνευματικούς δεσμούς μέ τούς συγχωριανούς του, ἀλλά καί συγγενικούς. Ὁ Χαράλαμπος Κλειώρης, εἶναι ἐγγονός τῆς πρώτης ἐξαδέλφης τοῦ Σεβασμιωτάτου.

         Ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο, γιά τήν εὐλογία του καί τήν ἂδειά του νά τελέσῃ τά Μυστήρια τῶν δικῶν του ἀνθρώπων καί εὐχήθηκε στά παιδιά πού ἀρχίζουν τήν νέα ἐν Χριστῷ ζωή τους, νά ζήσουν εἰς ἒτη πάμπολλα μέ εὐλογία καί νά ἒχουν κάθε εὐλογία ἀπό τόν Κύριό μας.

 

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

Tιμή στούς ἣρωες Λουκαΐτες μετά ἀπό 200 χρόνια.

 

Ἦλθε ἡ ὣρα νά τιμηθοῦν οἱ ἣρωες καί μάρτυρες πρόγονοί μας, οἱ ὁποῖοι ἒδωσαν τό αἷμα τους γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία, κατά τόν ἀγῶνα τοῦ 1821.

          Ἂγνωστοι μέχρι τά τελευταῖα χρόνια. Κάπου βαθειά καί συγκεχυμένα ἡ μνήμη, ψήγματα διετήρησε.

          Ὃμως τά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καί τά ἀπομνημονεύματα ἀγωνιστῶν τοῦ 1821,
ὡς καί ἐκεῖνα τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, μᾶς διεφώτισαν, ὣστε νά ἀνασύρωμε στήν ἐπιφάνεια ἡρωϊκές μορφές Κληρικῶν καί Λαϊκῶν Ἀγωνιστῶν Λουκαϊτῶν,  κατά τήν διάρκεια τοῦ ἀγῶνος γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό.

          Ἒτσι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν καί συγχωριανός μας κ. Χρυσόστομος, ἐφρόντισε νά φιλοτεχνηθοῦν οἱ προτομές τῶν Ἐθνομαρτύρων Λουκαϊτῶν, τοῦ  Ἱερέως Ἀθανασίου πού ἐσφαγιάσθη ὡς ἀρνίον ἀπό τούς Τούρκους, στίς 10 Αὐγούστου 1821, τοῦ Ἱερομονάχου Γερασίμου Νικολάου, πού ἐκάη ζωντανός ἀπό τούς Τούρκους, ἐπίσης στίς 10 Αὐγούστου 1821 καί τῆς ἡρωΐδος Βασιλικῆς (Πουλίνας), ἡ ὁποία κρεμάστηκε ἀπό τούς βαρβάρους κατακτητές τήν ἲδια, μέ τούς προηγούμενους, ἡμέρα.

          Ἀκόμη κατεσκευάσθη μαρμάρινη πλάκα στήν ὁποία ἀνεγράφησαν τά ὀνόματα τῶν Λουκαϊτῶν πού ἒπεσαν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος κατά τά ἒτη 1821 ἓως 1828, σέ διάφορες μάχες, ὃπως Γράνας, Δραμπάλας, Τριπολιτσᾶς, Μανιακίου κ. ἂ.

          Τά μνημεῖα ἐστήθησαν ἢδη στόν χῶρο τῶν Ἡρώων, ὃπου ὑπάρχει ἡ στήλη (δωρεά τοῦ φιλοπάτριδος Δημητρίου Νικολάου) στήν ὁποία ἒχουν ἀναγραφεῖ ἀπό τό ἒτος 1959  τά ὀνόματα τῶν ἐν πολέμοις πεσόντων Λουκαϊτῶν ἀπό τό 1897 καί ὓστερα.

          Οἱ προτομές τῶν Ἐθνομαρτύρων Λουκαϊτῶν καί ἡ μαρμάρινη στήλη μέ τά ὀνόματα τῶν Ἡρώων, ἐκαλύφθησαν μέ τήν Ἑλληνική Σημαία, ὣστε νά γίνουν τά ἀποκαλυπτήρια μέ κάθε ἐπισημότητα, κατά τήν ἡμέρα πού θά ὁρισθῆ, προσεχῶς.

          Τότε ὃλοι μας θά κλίνωμε γόνυ στήν θυσία τους καί θά ἐκφράσωμε τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας, πρός αὐτούς, μετά ἀπό 200 τόσα χρόνια.

          Ἦλθε ἡ ὣρα τῆς τιμῆς τους.

          Αἰωνία τους ἡ μνήμη.