Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Μέ ἐπίκεντρο τῶν ἑορτασμῶν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ Τριπόλεως, ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Μαντινείας καί Κυνουρίας, ἑόρτασε τήν Ἱερά μνήμη τοῦ Χρυσορρήμονος Πατρός.


            Μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, τόσο στόν Ἑσπερινό, ὅσο καί στήν Θεία λειτουργία, πού κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, γιόρτασαν οἱ Λουκαΐτες τήν ἱερά μνήμη τοῦ Προστάτου τους Ἁγίου.
            •Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό τοῦ μεγάλου τῆς Ἐκκλησίας Πατρός, στοῦ Λουκᾶ,  πού ἐτελέσθη τήν Τρίτη 12.11.2019, ἐχοροστάτησε μέ ἂδεια καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, παρουσίᾳ τοῦ κ. Δημάρχου Τριπόλεως, Ἐκπροσώπου τοῦ Περιφερειάρχου, Ἐκπροσώπων τῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί Σωμάτων καί ἂλλων Ἀρχῶν καί Φορέων.
            Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος μέ λόγια πατρικά μίλησε στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, συνοπτικά, γιά τόν Ἃγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο καί καλωσόρισε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο στήν γενέτειρά του.
            Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος στήν ὁμιλία του εὐχαρίστησε ἐκ βάθους καρδίας τόν πολιό καί σεβάσμιο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο γιά τίς πολλές εὐεργεσίες στό πρόσωπό του καί τό πατρικό του ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἐνορία τοῦ Αγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, ἐνῶ ἀνεφέρθη στήν σημασία τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου στό χωριό Λουκᾶ, στήν λαμπρή ἐκκλησιαστική καί πνευματική παράδοση τοῦ χωριοῦ πού διατηρεῖται ἀλώβητη μέχρι σήμερα στήν πνευματική συνοχή τῶν Λουκαϊτῶν σέ ὃποιο μέρος τῆς γῆς καί ἂν εὑρίσκονται, στή σχέση τή βαθειά τῆς εὐλαβείας κάθε Λουκαΐτη μέ τόν Ἱερό Χρυσόστομο, ἐνῶ ἒκαμε ἀναφορά στά ὃσα ἐβίωσε στό Σικάγο Ἀμερικῆς, πρίν λίγες μέρες, ὃπου βρέθηκε κατόπιν προσκλήσεως τῶν ἐν Ἀμερικῇ Λουκαϊτῶν γιά τόν ἑορτασμό τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἐκεῖ Συλλόγου τῶν Λουκαϊτῶν.             •Ἀνήμερα, Τετάρτη 13.11.2019, ἐτελέσθη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί συνιερουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων  Ἐπισκόπων, Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί Τεγέας κ. Θεοκλήτου, τῇ συμμετοχῇ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν.
            Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς ζωῆς τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὡς πατρός καί διδασκάλου τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ὡς μάρτυρος, ἀφοῦ ταλαιπωρηθείς τά μέγιστα καί διωκόμενος παρέδωκε τήν ἁγία ψυχή του, ἐν ἐξορίᾳ, εἰς τάς ἀγκάλας τοῦ Ὑψίστου.
            Ἐπίσης, στήν μεγίστη παρρησία τοῦ Ἱεροῦ Πατρός τῆς Ἐκκλησίας πρός Κύριον ὑπέρ τῶν τιμώντων τήν μνήμην αὐτοῦ.
            Τέλος, εὐχές πολλές καί εὐχαριστίες ἐξέφρασε πρός ὃλους, στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο, στούς Ἱερεῖς ἐκ Τριπόλεως καί ἐκ Πατρῶν πού προσῆλθαν στήν Ἱερά Πανήγυρη, στούς Ἂρχοντας, στόν εὐσεβῆ Λαό καί στούς συγχωριανούς του, πού εὑρίσκονται στοῦ Λουκᾶ ἢ σέ ὃποιο ἂλλο μέρος τῆς γῆς.


Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019

" Ἑορτάζει ὁ προστάτης Ἃγιος τῶν Λουκαϊτῶν. Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.12 καί 13 Νοεμβρίου 2019Σέ ρυθμούς ἑορταστικούς ζεῖ τό χωριό μας αὐτές τίς ἡμέρες, ἀφοῦ στίς 12 καί 13 Νοεμβρίου 2019, τήν Tρίτη καί τήν Τετάρτη , θά πανηγυρίσῃ μέ λαμπρότητα, τήν ἱερά μνήμη ἑνός ἐκ τῶν μεγαλυτέρων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος μέ τόν χρυσό του λόγο, τά γλυκύτατα καί πνευματικότατα συγγράμματά του, τήν ἐνάρετη καί ἀσκητική ζωή του, τήν συγγραφή τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν μαρτυρία, τίς διώξεις, τίς συκοφαντίες καί τό μαρτύριό του, ἀνεδείχθη μέγας στή γῆ καί στόν οὐρανό καί πρεσβεύει γιά ὅλο τόν κόσμο, ἰδιαιτέρως ὅμως γιά τό χωριό μας, ἀφοῦ αὐτός εἶναι ὁ πατέρας μας καί μεσίτης μας πρός Κύριον.
 Σ’ αὐτόν τόν μεγάλο καί χρυσολόγο Ἅγιο, οἱ εὐσεβέστατοι πρόγονοί μας, ἀφιέρωσαν τόν Ἱερό Ναό τοῦ χωριοῦ μας, στήν ἀρχή μικρό καί ἀπό τό 1896 καί μετά μεγάλο καί περίλαμπρο, ὅπως εἶναι σήμερα.
 Αὐτός ὁ Ἅγιος μᾶς μεγάλωσε καί μᾶς κρατάει στά χέρια του. Σέ αὐτόν καταφεύγομε σέ ὅλες τίς δύσκολες στιγμές τῆς ζωῆς μας. Αὐτός ἀκούει τούς πόνους, τούς στεναγμούς καί τίς βαθειές ἐπιθυμίες τῆς καρδιᾶς μας. Αὐτός προστατεύει τά παιδιά μας. Αὐτός εἶναι δίπλα στούς ξενητεμένους μας. Αὐτός εἶναι στή σκέψη μας, αὐτός καί στήν καρδιά μας.
 Ὁ Ἅγιός μας, μᾶς προσκαλεῖ στή γιορτή του καί στό δικό του γιορτινό πνευματικό τραπέζι.

-Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 ὥρα 6 τό ἀπόγευμα.
Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός: Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, τῇ συμμετοχ τοῦ ἐκ Λουκᾷ καταγομένου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καί  τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί Τεγέας κ. Θεοκλήτου.

Μετά τόν Ἑσπερινό θά πραγματοποιηθῇ ἡ Ἱερά Λιτανεία τῆς Ἁγίας Εἰκόνος, τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

-Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, ὥρα 7-10:15
Ὁ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, τῇ συμμετοχ τοῦ ἐκ Λουκᾷ καταγομένου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καί  τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί Τεγέας κ. Θεοκλήτου.

Καί ἐφέτος ὅλοι μας, θά δώσωμε τό παρόν στό κάλεσμα τοῦ Ἁγίου μας, μέ τήν συμμετοχή μας στήν μεγάλη γιορτή του.

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

Ἡ Λουκαΐτικη λεβεντιά στό Σικάγο.          Παρουσιάζομε τό video καί φωτογραφίες  ἀπό τήν λαμπρή ἐκδήλωση τῶν Λουκαϊτῶν τοῦ Σικάγου πού ἒγινε τήν Κυριακή, 20.10.2019, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἑκατονταετηρίδος τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀμερικῇ Λουκαϊτῶν.
          Τό ἑορταστικό πρόγραμμα ἂνοιξε ὁ λαμπρός νέος Γεώργιος Καλατζῆς, ὁ ὁποῖος ἐκάλεσε τούς ὁμιλητάς:
          α) τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀμερικῇ Λουκαϊτῶν κ. Σπυρίδωνα Καλατζῆ γιά τό χαιρετισμό.
          β) τόν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, κ. Νικόλαο Ρουμελιώτη, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἱστορία τοῦ Συλλόγου ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του μέχρι σήμερα, στά ἱδρυτικά μέλη καί στήν μεγάλη προσφορά τοῦ Συλλόγου στό χωριό μας Λουκᾶ, στά 100 χρόνια πού πέρασαν.
          γ) τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος μέ τήν ὁμιλία του συγκίνησε ὃλους, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στούς ἀγῶνες καί τούς πόνους τῆς ξενητειᾶς, ἀλλά καί στήν πίστη στόν Θεό καί στήν ἀγάπη στοῦ Λουκᾶ καί στήν Ἑλλάδα γενικώτερα, τῶν ἀποδήμων Λουκαϊτῶν.
          Μνημόνευσε τούς ἀπελθόντας καί συνεχάρη τούς τωρινούς Λουκαΐτες γιά τήν πρόοδό τους καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά τους στόν τόπο μας, στό τόπο τῆς καταγωγῆς τους, στοῦ Λουκᾶ, δηλαδή, ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα γενικώτερα.
          δ) τήν κ. Νίκη Καλατζῆ, ἡ ὁποία ἀπηύθυνε χαιρετισμό, ἐκ μέρους τῶν γυναικῶν Λουκαϊτισσῶν τοῦ Σικάγου, οἱ ὁποῖες εἶχαν ντυθῆ καί χόρεψαν μέ τίς τοπικές παραδοσιακές φορεσιές τοῦ Λουκᾶ. Ἓνα ὁμολογουμένως συγκινητικό σύνολο καί θέαμα.
          Ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου, ὁ Πρόεδρος καί ὁ Γραμματεύς, προσέφεραν στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο ἀναμνηστική καί τιμητική πλακέτα.
          Ἀκολούθησε χορευτικό πρόγραμμα στό ὁποῖο πρωτοστάτησαν: Ὁ Βασίλειος Βῆλος μέ τό κλαρίνο, γυιός τοῦ Ἱερέα τοῦ χωριοῦ μας, π. Ἰωάννου Βήλου καί ὁ Παναγιώτης Ἀγγελακόπουλος, μέ τό τραγούδι καί τήν ὡραία του φωνή, ἀπό τήν Παναγιά Γορτυνίας, πού πῆγαν στό Σικάγο γι’αὐτό τό σκοπό.
          Εὐχόμαστε νά ζῇ τοῦ Λουκᾶ καί οἱ Λουκαΐτες νά προοδεύουν καί νά μεγαλουργοῦν!
          Ὁ Σύλλογος νά χιλιάσῃ τά χρόνια του!
         Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ