Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Μέ ἐπίκεντρο τῶν ἑορτασμῶν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ Τριπόλεως, ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Μαντινείας καί Κυνουρίας, ἑόρτασε τήν Ἱερά μνήμη τοῦ Χρυσορρήμονος Πατρός.


            Μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν, τόσο στόν Ἑσπερινό, ὅσο καί στήν Θεία λειτουργία, πού κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, γιόρτασαν οἱ Λουκαΐτες τήν ἱερά μνήμη τοῦ Προστάτου τους Ἁγίου.
            •Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό τοῦ μεγάλου τῆς Ἐκκλησίας Πατρός, στοῦ Λουκᾶ,  πού ἐτελέσθη τήν Τρίτη 12.11.2019, ἐχοροστάτησε μέ ἂδεια καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, παρουσίᾳ τοῦ κ. Δημάρχου Τριπόλεως, Ἐκπροσώπου τοῦ Περιφερειάρχου, Ἐκπροσώπων τῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί Σωμάτων καί ἂλλων Ἀρχῶν καί Φορέων.
            Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος μέ λόγια πατρικά μίλησε στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, συνοπτικά, γιά τόν Ἃγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο καί καλωσόρισε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο στήν γενέτειρά του.
            Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος στήν ὁμιλία του εὐχαρίστησε ἐκ βάθους καρδίας τόν πολιό καί σεβάσμιο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο γιά τίς πολλές εὐεργεσίες στό πρόσωπό του καί τό πατρικό του ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἐνορία τοῦ Αγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, ἐνῶ ἀνεφέρθη στήν σημασία τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου στό χωριό Λουκᾶ, στήν λαμπρή ἐκκλησιαστική καί πνευματική παράδοση τοῦ χωριοῦ πού διατηρεῖται ἀλώβητη μέχρι σήμερα στήν πνευματική συνοχή τῶν Λουκαϊτῶν σέ ὃποιο μέρος τῆς γῆς καί ἂν εὑρίσκονται, στή σχέση τή βαθειά τῆς εὐλαβείας κάθε Λουκαΐτη μέ τόν Ἱερό Χρυσόστομο, ἐνῶ ἒκαμε ἀναφορά στά ὃσα ἐβίωσε στό Σικάγο Ἀμερικῆς, πρίν λίγες μέρες, ὃπου βρέθηκε κατόπιν προσκλήσεως τῶν ἐν Ἀμερικῇ Λουκαϊτῶν γιά τόν ἑορτασμό τῶν 100 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἐκεῖ Συλλόγου τῶν Λουκαϊτῶν.             •Ἀνήμερα, Τετάρτη 13.11.2019, ἐτελέσθη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί συνιερουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων  Ἐπισκόπων, Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί Τεγέας κ. Θεοκλήτου, τῇ συμμετοχῇ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν.
            Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς ζωῆς τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὡς πατρός καί διδασκάλου τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ὡς μάρτυρος, ἀφοῦ ταλαιπωρηθείς τά μέγιστα καί διωκόμενος παρέδωκε τήν ἁγία ψυχή του, ἐν ἐξορίᾳ, εἰς τάς ἀγκάλας τοῦ Ὑψίστου.
            Ἐπίσης, στήν μεγίστη παρρησία τοῦ Ἱεροῦ Πατρός τῆς Ἐκκλησίας πρός Κύριον ὑπέρ τῶν τιμώντων τήν μνήμην αὐτοῦ.
            Τέλος, εὐχές πολλές καί εὐχαριστίες ἐξέφρασε πρός ὃλους, στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο, στούς Ἱερεῖς ἐκ Τριπόλεως καί ἐκ Πατρῶν πού προσῆλθαν στήν Ἱερά Πανήγυρη, στούς Ἂρχοντας, στόν εὐσεβῆ Λαό καί στούς συγχωριανούς του, πού εὑρίσκονται στοῦ Λουκᾶ ἢ σέ ὃποιο ἂλλο μέρος τῆς γῆς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου