Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019

Ἡ Λουκαΐτικη λεβεντιά στό Σικάγο.          Παρουσιάζομε τό video καί φωτογραφίες  ἀπό τήν λαμπρή ἐκδήλωση τῶν Λουκαϊτῶν τοῦ Σικάγου πού ἒγινε τήν Κυριακή, 20.10.2019, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἑκατονταετηρίδος τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀμερικῇ Λουκαϊτῶν.
          Τό ἑορταστικό πρόγραμμα ἂνοιξε ὁ λαμπρός νέος Γεώργιος Καλατζῆς, ὁ ὁποῖος ἐκάλεσε τούς ὁμιλητάς:
          α) τόν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀμερικῇ Λουκαϊτῶν κ. Σπυρίδωνα Καλατζῆ γιά τό χαιρετισμό.
          β) τόν Γραμματέα τοῦ Συλλόγου, κ. Νικόλαο Ρουμελιώτη, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἱστορία τοῦ Συλλόγου ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του μέχρι σήμερα, στά ἱδρυτικά μέλη καί στήν μεγάλη προσφορά τοῦ Συλλόγου στό χωριό μας Λουκᾶ, στά 100 χρόνια πού πέρασαν.
          γ) τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος μέ τήν ὁμιλία του συγκίνησε ὃλους, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στούς ἀγῶνες καί τούς πόνους τῆς ξενητειᾶς, ἀλλά καί στήν πίστη στόν Θεό καί στήν ἀγάπη στοῦ Λουκᾶ καί στήν Ἑλλάδα γενικώτερα, τῶν ἀποδήμων Λουκαϊτῶν.
          Μνημόνευσε τούς ἀπελθόντας καί συνεχάρη τούς τωρινούς Λουκαΐτες γιά τήν πρόοδό τους καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά τους στόν τόπο μας, στό τόπο τῆς καταγωγῆς τους, στοῦ Λουκᾶ, δηλαδή, ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα γενικώτερα.
          δ) τήν κ. Νίκη Καλατζῆ, ἡ ὁποία ἀπηύθυνε χαιρετισμό, ἐκ μέρους τῶν γυναικῶν Λουκαϊτισσῶν τοῦ Σικάγου, οἱ ὁποῖες εἶχαν ντυθῆ καί χόρεψαν μέ τίς τοπικές παραδοσιακές φορεσιές τοῦ Λουκᾶ. Ἓνα ὁμολογουμένως συγκινητικό σύνολο καί θέαμα.
          Ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου, ὁ Πρόεδρος καί ὁ Γραμματεύς, προσέφεραν στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο ἀναμνηστική καί τιμητική πλακέτα.
          Ἀκολούθησε χορευτικό πρόγραμμα στό ὁποῖο πρωτοστάτησαν: Ὁ Βασίλειος Βῆλος μέ τό κλαρίνο, γυιός τοῦ Ἱερέα τοῦ χωριοῦ μας, π. Ἰωάννου Βήλου καί ὁ Παναγιώτης Ἀγγελακόπουλος, μέ τό τραγούδι καί τήν ὡραία του φωνή, ἀπό τήν Παναγιά Γορτυνίας, πού πῆγαν στό Σικάγο γι’αὐτό τό σκοπό.
          Εὐχόμαστε νά ζῇ τοῦ Λουκᾶ καί οἱ Λουκαΐτες νά προοδεύουν καί νά μεγαλουργοῦν!
          Ὁ Σύλλογος νά χιλιάσῃ τά χρόνια του!
         Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου