Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Συνομιλία μέ τό παρελθόν...  Θά δημοσιεύομε αὐτές τίς ἠμέρες φωτογραφίες πού μᾶς ἀπέστειλε ὁ Νικόλαος Ρουμελιώτης ἀπό τό Σικάγο καί εἶναι ἀπό τήν συλλογή τοῦ Δημητρίου Καρνέζη.
   Θά γράψωμε ποιούς γνωρίζομε καί παρακαλοῦμε ἂν κάποιοι ἀπό σᾶς, γνωρίζετε κάποια πρόσωπα, νά μᾶς τό κάνετε γνωστό γιά νά προσθέσωμε τά ὀνόματά τους.
    Ἀκόμα  σᾶς παρακαλοῦμε νά μᾶς ἀποστέλλετε παλαιό φωτογραφικό ὑλικό, ὣστε νά τό δημοσιεύωμε, γιά νά μή χαθῇ ἡ ἱστορία τοῦ χωριοῦ μας.

Eἰκονίζονται:
1) ἂγνωστος
2)Ἀναστάσιος Ζαμπαθᾶς ( Τασογγιτζήμπας)
3)Σωτήριος Μαντᾶς
4) Βασίλειος Βῆλος, Δάσκαλος
5) Γεώργιος Ἠλιόπουλος (Κατσέρης)
6) Νικόλαος Γκουντάνης (Λυγαριᾶς)
7) Χριστίνα Παντελή Ρωμηοῦ, σύζυγος Βασιλείου Κοτσιοβοῦ (Μαρούτσου)
8) Δήμητρα Παντελή Ρωμηοῦ, ἀδελφή τῆς Χριστίνας καί παπαδιά τοῦ παπα- Γιώργη Ρέκκα.
9) Γεώργιος Καλατζῆς ( Κολίνος)
10)Κωνσταντῖνος Σταθόπουλος
11)Ζωΐτσα πεθερά τοῦ Γεωργίου Καλατζῆ.
12) Γιαγιά Μαντοῦ
13) Νικόλαος Ντούλας (Τσακίρης)
14) Γεώργιος Καλατζῆς Χωροφύλακας
15) Νικόλαος Κονονέλος
16) Πιστεύομε πώς εἶναι ἡ Νικολέτα Καλατζή, σύζυγος τοῦ Γεωργίου καί κόρη τῆς Ζωΐτσας.
17) Κατίνα, σύζυγος Νικολάου Ζαμπαθᾶ.
18) Νύμφη τῆς Γιαγιᾶς Μαντούς, (σύζυγος τοῦ Μπαρμπα- Κώστα Μαντά, μητέρα τοῦ Σωτηρίου Μαντά)
19) Nικόλαος Ἠλιόπουλος (Κατσέρης)
20) Αἰκατερίνη Ἠλιοπούλου (θυγατέρα Νικολάου Ἠλιοπούλου)
21) Ἀλεξάνδρα Ἠλιοπούλου (ἐπίσης κόρη τοῦ Νικολάου Ἠλιοπούλου καί ἐκοιμήθη πρόσφατα)


Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019

Αἰωνία σου ἡ μνήμη κυρά Γιαννούλα.
Ἒφυγε γιά τόν οὐρανό στή 1.3.2019, ἡ συγχωριανή μας Ἰωάννα Μπιλιώνη τό γένος Καπλάνη, σέ ἡλικία 95 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἒμεινε μέ τήν οἰκογένειά της στό Σικάγο.
            Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη τήν Τετάρτη 6.3.2019, 
στήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στό South Bend .
 Μεταξύ τῶν Ἱερέων πού συμμετεῖχαν, 
ἦτο καί ὁ ἐπίσης συγχωριανός μας καί ἀνηψιός τῆς κυρά Γιαννούλας, 
π. Ἠλίας Βίλλης, ὁ ὁποῖος εἶναι προϊστάμενος 
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Νέας Ὑόρκης.

          Ἡ κυρά Γιαννούλα, γεννήθηκε στοῦ Λουκᾶ στίς 20 Ἀπριλίου τό 1923 καί ἦταν κόρη τῶν ἀειμνήστων Νικολάου Καπλάνη καί τῆς Ἀγγελικῆς (τό γένος Λαμπράκη).
          Τό ἒτος 1947 παντρεύτηκε τόν ἐπίσης Λουκαΐτη Ἀναστάσιο Μπιλιώνη καί ἀπέκτησαν μιά πολύ ὡραία οἰκογένεια.
       Τό ἒτος 1963 μετανάστευσαν στήν Ἀμερική, ὃπου τά παιδιά της ἒκαναν οἰκογένειες καί ἒδωσαν μεγάλη χαρά στούς γονεῖς τους.
Ἡ Ἰωάννα ἦτο μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὸ South Bend, στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Νέο Μπάφαλο τοῦ ΜΙ, ἐνῶ ὑπηρέτησε καί στίς Φιλόπτωχες Ἀδελφότητες τῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων, βοηθώντας τοὺς πτωχοὺς συνανθρώπους μας.
Συλλυπούμεθα τὰ παιδιὰ της, τόν Γιώργο, τόν Ἠλία, τήν Ἀγγελική καί τόν Βασίλη μέ τίς οἰκογένειές τους καί εὐχόμεθα ὁ Κύριος νά ἀναπαύῃ τήν μητέρα τους καί νά τούς δίδῃ δύναμη, ὑγεία καί ἀπό τόν οὐρανό παρηγορία.
Ὃλοι οἱ Λουκαΐτες θά θυμόμαστε μέ πολλή ἀγάπη, τήν ἀγαπητή μας κυρά Γιαννούλα.