Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Ὁ Ἑσπερινὸς στὸ Ἀσκητήριο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου στοῦ Λουκᾶ.


Ὁ Ἑσπερινὸς στὸ Ἀσκητήριο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου
 στοῦ Λουκᾶ.Στὶς 3 τὸ ἀπόγευμα σήμερα, 31.12.2014, μᾶς προσκαλεῖ ὁ Ἱεράρχης τῆς Καισαρείας Οὐρανοφάντωρ  Μέγας Βασίλειος, νὰ ἀνεβοῦμε στὸ ἀσκητήριό  στοῦ Λουκᾶ, γιὰ νὰ τὸν τιμήσωμε καὶ νὰ προσκυνήσωμε τὴν ἁγία του εἰκόνα, ἐκεῖ στὸν τόπο ποὺ πρὶν ἀπὸ αἰῶνες ζοῦσαν καὶ ἐδόξαζαν τὸν Θεὸ ἀσκητές.
 Μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ εὐλογηθῇ ἡ βασιλόπιτα τῆς ὁμάδος διάσωσης τῆς Τριπόλεως, τὰ μέλη τῆς ὁποίας κάθε χρόνο ἀνεβαίνουν στὸ ἱερὸ ἀσκητήριο καὶ κάνουν τὴν δική τους ἐντυπωσιακὴ κατάβαση μὲ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦν στὶς διασώσεις.

   

" ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ"

          Tό νέο ἔτος νά εἶναι κατά πάντα εὐλογημένο, χαρούμενο καί ἀγλαόκαρπο γιά ὅλους.
          Ἄς ἀφήσωμε πίσω τίς ὅποιες πικρίες καί δυσκολίες καί ἄς προχωρήσωμε μέ ἀκράδαντη πίστη στό Θεό, μέ αἰσιοδοξία, ἐλπίδα καί ἀγάπη, διότι ἡ πραγματική εὐτυχία στηρίζετε στόν λίθο τόν ἄσειστο καί ἀκρογωνιαῖο « ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός».
          Ἔτη πολλά καί εὐλογημένα, παρά Κυρίου στούς ἀγαπητούς συγχωριανούς μας, ὅπου καί ἄν εὐρίσκωνται καί σέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας.
 Εἰρήνη παρά Θεοῦ σέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας.

                             + Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014

Χριστούγεννα στήν Νέα Ὑόρκη μέ Λουκαΐτη Παπά.

Χριστούγεννα στήν Νέα Ὑόρκη μέ Λουκαΐτη Παπά.
Στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στή Νέα Ὑόρκη  προΐσταται πνευματικῶς καί ἐργάζεται μέ θαυμάσιο τρόπο ὁ συγχωριανός μας Πρωτοπρεσβύτερος Ἠλίας Βίλλης.
          Οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀπό τήν Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία πού τέλεσε ὁ Παπα Ἠλίας στή Νέα Ὑόρκη, ὅπου μέ τήν ἱερατική του παρουσία καί τήν λαμπρή ἐργασία  του μᾶς κάνει ὑπερήφανους.

          Σέ αὐτόν, στήν οἰκογένειά του καί στούς Ἕλληνες ἀδεφλούς μας στήν Ἐνορία του καί σέ ὅλη τήν Ἀμερική εὐχόμαστε Χρόνια πολλά καί καλή Πρωτοχρονιά.

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  228ηΧ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ


Πρός
τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν


Γιά μιά ἀκόμη φορά γιορτάζουμε Χριστούγεννα. Ὁ οὐράνιος Πατέρας μας κατέρχεται, κλίνας Οὐρανούς, προκειμένου καί πάλι νά μᾶς βεβαιώσῃ, ὅτι ἡ Ἀγάπη σαρκώνεται, ὁ Θεός δηλαδή γίνεται ἄνθρωπος, γιά νά ἀγκαλιάσῃ καί νά λυτρώσῃ τά πονεμένα καί ταλαιπωρημένα παιδιά Του.
Τά βρίσκει πεσμένα στό χῶμα ἤ βαλτωμένα στή λάσπη. Τά βλέπει μέ τήν ὀδύνη ζωγραφισμένη στά πρόσωπα, πλανώμενα σέ ἀπέλπιδες ὁδούς.  Τά ἀκούει νά κραυγάζουν γιά σωτηρία μέ μιά φωνή τόσο διαπεραστική πού συγκλονίζει τούς οὐρανούς.
Τά ἄχραντα πόδια Του, πολλές φορές, πατοῦν στό αἷμα καί τά ἅγια χέρια Του θωπεύουν τά πρόσωπα στά ὁποῖα ρέουν τῆς ἱκεσίας τά δάκρυα.
Κατήντησαν οἱ ἀνθρωποι ἀδύναμα κουφάρια, μέσα στά ὁποῖα λιμοκτονεῖ ἡ ψυχή πού πίστεψε ὅτι θά ζήσῃ μέ τά ξυλοκέρατα τῆς ἄρνησης τοῦ Θεοῦ, τῆς ψεύτικης χαρᾶς, τῆς γήινης ἀπατηλῆς καί ξέφρενης ζωῆς.
Κάποιοι πού ἀπέμειναν «ὑγιεῖς» μέσα σ’ αὐτήν τήν δεινή κατάσταση, πασχίζουν νά παρηγορήσουν, νά στηρίξουν γόνατα παραλελυμένα καί νά κρατήσουν στήν ἐπιφάνεια ὅσους ἤδη βρίσκονται βαθειά στό τέλμα ἤ ἐπιμένουν ἄκριτα καί ἀβασάνιστα νά παραμένουν κολλημένοι στή λάσπη τῆς βορβορώδους καί ἐρεβώδους ζωῆς τους.
Ὅμως, ἰδού. Ὅλων τά βλέμματα, οἱ βαθειές ἐπιθυμίες, ἀκόμα καί ἐκείνων πού δέν ἔχουν συνειδητοποιήσει τήν ὀδυνηρή κατάσταση, συναντῶνται, μέ τοῦ Θεοῦ τό θυσιαστικό θέλημα, μέ τήν ἀγάπη τοῦ οὐρανίου Πατρός καί τή δική του βαθειά ἐπιθυμία νά σώσῃ ὁπωσδήποτε τά παιδιά του.
Γι’ αὐτό ὁ Κύριος ζώνεται καί πάλι τή φτώχεια, προκειμένου νά Τόν ἀναγνωρίσουν. Δείχνει ἤδη ἀπό τό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, τήν ἀπόφασή Του, νά θυσιαστῇ ἑκούσια περνώντας ἀπό τήν ὀδύνη τῆς ἐγκατάλειψης, τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου, τοῦ μαρτυρίου τῆς ἀνόδου στό Γολγοθᾶ, τῆς ὑψώσεως πάνω στό Σταυρό, τῆς καθόδου στόν Ἅδη καί τῆς τριημέρου ἐνδόξου Ἀναστάσεώς Του.
«Παιδί μου», φωνάζει γοερά ὁ Οὐράνιος Ἐπισκέπτης, «μετά τό δάκρυ ἔρχεται ἡ χαρά, μετά τή λύπη ἡ ἀγαλλίαση, μετά τήν βροχή ἀνατέλλει ὁ λαμπρός ἥλιος, μετά τόν θάνατο λάμπει ἡ οὐράνια δόξα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τώρα παιδί μου, πού ἐδοκίμασες τά πρῶτα καί πικράθηκες. Τώρα πού ἔζησες στό σκοτάδι καί φοβήθηκες∙ Τώρα πού γνωρίζεις ὅτι τό μῖσος φέρνει τόν θάνατο. Τώρα πού γεύτηκες τά ξυλοκέρατα τῆς ἁμαρτίας καί ξέρεις τήν ἐμπειρία τῆς πικρᾶς της γεύσεως∙ Τώρα εἶναι ἡ ὥρα νά πιάσῃς τό δικό μου χέρι γιά νά σηκωθῇς ἀπό τό πτῶμα σου. Τώρα εἶναι ἡ ὥρα νά μέ ἐμπιστευθῇς γιά νά βρῇς νόημα στή ζωή σου. Τώρα εἶναι ἡ στιγμή νά ἀκούσῃς τόν δικό μου βαθύ σπαραγμό καί τήν φωνή μου τήν γνώριμη, γιά νά συνειδητοποιήσῃς, ὅτι μόνο ἀπό τόν οὐρανό καί τόν Θεό Δημιουργό σου πού ἐκένωσε τούς οὐρανούς καί γεννήθηκε σέ μιά σπηλιά καί ἀνακλήθηκε μέσα σέ μιά φάτνη γιά σένα, προέρχεται ἡ οὐράνια χαρά σου, τό κύρος τῆς ἀξιοπρεπείας καί τῆς πολυπόθητης ἀθανασίας σου, γιά τήν ὁποία εἶσαι πλασμένος καί δημιουργημένος».  
            Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ζώντας βαθειά ἐσωτερικά αὐτή τήν κένωση τῆς ἀγάπης, τήν κάθοδο τοῦ Θεοῦ καί τήν ἄκρα ταπείνωσή Του γιά νά σώσῃ τόν ἄνθρωπο, ἐκφράζει τήν δική του φλόγα τῆς καρδιᾶς, σημαδεύοντας μέ τό λόγο του διαχρονικά τήν πορεία τοῦ κόσμου πρός τή θέωση, μέ τά παρακάτω λόγια.
 «Ἐλᾶτε σήμερα νά γιορτάσουμε. Ἐλᾶτε νά πανηγυρίσουμε... Σήμερα μέ τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου λύθηκαν τά μακροχρόνια δεσμά. Ὁ διάβολος καταντροπιάστηκε. Οἱ δαίμονες δραπέτευσαν. Ὁ θάνατος καταργήθηκε. Ὁ Παράδεισος ἀνοίχτηκε. Ἡ κατάρα ἐξαφανίστηκε. Ἡ ἁμαρτία διώχθηκε... Ἡ Βασιλεία τοῦ οὐρανοῦ μεταφυτεύτηκε στή γῆ. Οἱ ἄγγελοι συνομιλοῦν μέ τούς ἀνθρώπους. Ὅλα ἔγιναν ἕνα... Γιατί κατέβηκε ὁ Θεός στή γῆ καί ὁ ἄνθρωπος ἀνέβηκε στούς οὐρανούς..»
            Ἀδελφοί μου, ἡ προτροπή τῆς Ἐκκλησίας μας, «ἄνω σχῶμεν» τόν νοῦν καί τάς καρδίας» ἄς γίνῃ, ἰδιαιτέρως σήμερα, τό δικό μας σύνθημα, γιά βίωση τῆς οὐράνιας ἐλπίδας, γιά ἐνίσχυση στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, γιά ἔξοδο ἀπό τόν ὠκεανό τῆς σύγχρονης ἀπελπισίας, γιά οὐσιαστική σχέση  καί κοινωνία μέ τό Θεό πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς, ἀλλά καί γιά κοινωνία μέ τό πρόσωπο τοῦ συνάνθρώπου μας, πού εἶναι ἡ χαρά μας κατά τήν ἀγαπημένη ἔκφραση τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.
            Σᾶς ἀσπάζομαι ὃλους μέ ἀγάπη πατρική  καί σᾶς εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, ἔτη πολλά καί εὐλογημένα.
Καλή Πρωτοχρονιά!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

U Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

Ἀπό τήν Πάτρα, Χρόνια πολλά μέ ἀγάπη!

Ἀπό τήν Πάτρα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καί οἱ συνεργάτες του Κληρικοί καί Λαϊκοί μαζί μέ τά παιδιά πού πλημμύρισαν τό Ἐπισκοπεῖο γιά νά ποῦν τά κάλαντα, εὐχόμεθα σέ ὅλους τούς Λουκαΐτες,  σέ ὅλους τούς φίλους τῆς Ἱστοσελίδας τῶν Λουκαϊτῶν καί σέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας, 

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα, 
Καλά Χριστούγεννα.Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Κ.Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΠρός ὅλους τούς πολυαγαπητούς μου συγχωριανούς ὅπου καί ἄν εὑρίσκωνται ἀπευθύνω ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, θερμές εὐχές γιά πανευφρόσυνα Χριστούγεννα.
          Αὐτές οἱ ἅγιες ἡμέρες καί μεγάλες ἑορτές μᾶς ἑνώνουν καί μᾶς μεταφέρουν στόν τόπο μας στό χωριό μας, ὅπου γεννηθήκαμε καί μεγαλώσαμε καί γιορτάσαμε πολλές φορές Χριστούγεννα, στήν Ἐκκλησία μας, στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.
          Νά ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὅσοι εὑρίσκεται στό χωριό μας, στοῦ Λουκᾶ, ὅσοι ζῆτε σέ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος ἤ στό ἐξωτερικό.
          Κατά τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, θά εἴμαστε ὅλοι μαζί, γιατί μᾶς ἑνώνει ἡ Θεία Λειτουργία.
          Ἰδιαίτερα ἀπευθύνομαι σέ ὅσους εὑρίσκονται στό χωριό καί τούς προτρέπω νά ἐκκλησιαστοῦν ὅλοι τά Χριστούγεννα στήν Ἐκκλησία μας καί νά προσευχηθοῦν ὥστε νά μᾶς εὐλογῇ καί νά μᾶς ἐνισχύῃ ὁ Θεός. Ἀλλά καί οἱ ἄλλοι, ὅπου καί ἄν εὐρίσκωνται νά ἐκκλησιασθοῦν κατά τήν λαμπρή καί μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.
          Θερμές εὐχές καί σέ ὅλους τούς ἀδελφούς μας, φίλους καί γνωστούς καί τέκνα πνευματικά γιά πανευφρόσυνα Χριστούγεννα.
 Ὅλοι, ἀδελφοί μου, νά προσέλθετε ἀφοῦ ἑτοιμασθῆτε γιά νά κοινωνήσετε τῶν θείων καί Ἀχράντων Μυστηρίων.
 Ἡ συμμετοχή μας στό Ἅγιο Ποτήριο, στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, εἶναι ὁ πραγματικός ἑορτασμός.
          Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη.
Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα.+Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Ἐτιμήθη ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν ἀπό τό ἵδρυμα « Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας» τῆς Ρωσίας».

Ἐτιμήθη ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν ἀπό τό ἵδρυμα
« Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας» τῆς Ρωσίας».

  Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στή Μόσχα (13.12.2014, μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο), προσεκλήθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀπό τό παγκοσμίως γνωστό ἵδρυμα « Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας», τῆς Μόσχας, (πρόκειται γιά τόν μεγαλύτερο ὀργανισμό, μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος στή Ρωσία), προκειμένου νά συμμετάσχῃ στούς ἑορτασμούς καί νά τιμηθῇ μέ τό ἀνώτατο παράσημο τοῦ ὡς εἴρηται  Ἱδρύματος, ἤτοι τόν Σταυρόν μετ’ ἀστέρος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, γιά τήν ἐν γένει πνευματική καί κοινωνική του προσφορά στήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία.
 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως π. Ἀρτέμιο Ἀργυρόπουλο, μετέβη στή Μόσχα ὅπου παρέμεινε γιά τρεῖς ἡμέρες 12, 13 καί 14 Δεκεμβρίου.
 Στίς 13 τοῦ μηνός ἐκκλησιάσθη κατά τήν Θεία Λειτουργία στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μόσχας, ὅπου φυλάσσεται ἡ περίπυστη εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Βλαδιμήρου, προέστη τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα τόν Πρωτόκλητο καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, πρός τό πολυπληθές ἑκκλησίασμα ἀναφερθείς στή σχέση τῶν δύο Ὀρθοδόξων Λαῶν, Ἑλλάδος καί Ρωσίας.
 Τό βράδυ  τῆς ἰδίας ἡμέρας, στό Κρεμλῖνο, σέ μιά μεγαλειώδη ἑορτή, στήν ὁποία συμμετεῖχαν χιλιάδες Ρώσων, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀπενεμήθη στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, τό ἀνώτατο παράσημο τοῦ Ἱδρύματος) ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος καί Πρόεδρο  τῶν Σιδηροδρόμων τῆς Ρωσίας κ. Βλαδίμηρο Γιακούνιν, ὁ ὁποῖος ἔπλεξε τό ἐγκώμιο τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἐγίνετο προβολή εἰκόνων ἀπό τήν πόλη τῶν Πατρῶν, τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τήν πνευματική καί κοινωνική ἐργασία στήν Πάτρα καί τήν ζωή καί δράση τοῦ Σεβασμιωτάτου.
 Ἰδιαιτέρως ὁ κ. Γιακούνιν, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιατί ἀπεδέχθη τό αἴτημα τῶν Ρώσων,καί εἱσηγήθη θετικά στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, περί μεταφορᾶς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἀπό τήν Πάτρα, στίς χῶρες Ρωσίας, Οὐκρανίας, Λευκορωσίας πρός εὐλογία καί ἁγιασμό ἑκατομμυρίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
  Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἐνώπιόν τοῦ χιλιάδων  προσκεκλημένων στήν ἑορτή, εὐχαρίστησε γιά τήν πρόσκληση καί τήν τιμή στό πρόσωπό του καί μετέφερε στόν Ρωσικό Ὀρθόδοξο Λαό τήν ἀγάπη τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.
  « Σᾶς μεταφέρω τήν εὐλογία καί τήν χάρη ἀπό τόν Τάφο, τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου καί τήν Ἁγία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἑνώνει τούς δύο Λαούς μας, τήν Ρωσία καί τήν Ἑλλάδα. Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἑνώνει τήν Ἀποστολική Πόλη τῶν Πατρῶν μέ τήν ὀρθόδοξη χώρα τῆς Ρωσίας.  Οἱ δεσμοί ἰσχυροποιήθηκαν ἰδιαίτερα ἀπό πέρυσι πού μεταφέραμε στήν χώρα σας γιά λίγες ἡμέρες, μετά  ἀπό εὑλογία καί ἂδεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἐλλάδος  τόν Σταυρό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
  Κρατῆστε τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση βαθειά στήν ψυχή σας, ὥστε ἡ Ρωσία νά συνεχίσῃ τήν πορεία της, ὡς μιά  μεγάλη δύναμη, στή παγκόσμια κοινωνία...
... Τό μήνυμα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἶναι ἐξόχως ἐπίκαιρο σήμερα. « Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν». Μόνο μέ τόν Ἰησοῦν Χριστό, μποροῦμε ὡς λαοί, πλέον νά προοδεύσωμε καί νά βροῦμε τόν ἀληθινό προορισμό μας.
 Ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, νά δίδῃ δύναμη καί ὑγεία στόν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλλο, στήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας καί νά σκέπῃ καί νά ἁγιάζῃ τόν εὐσεβῆ Ρωσικό Λαό...
Στόν  πρόεδρο  τοῦ Ἱδρύματος κ. Γιακούνιν, τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί ὅλα τά μέλη, εὔχομαι ὑγεία καί δύναμη ἀπό τόν Θεό, ὥστε τό Ἱδρυμα « Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας» νά συνεχίσῃ νά εἶναι φάρος φωτεινός καί νά δίδῃ φῶς, δύναμη καί ἐλπίδα στή σύγχρονη κοινωνία πού ἀντιμετωπίζει τόσα προβλήματα.
Σᾶς προσκαλῶ στήν Πάτρα, νά προσκυνήσετε τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, νά γνωρίσετε τήν πόλη μας καί νά ἀνταποδώσωμε τήν ἀγάπη στά πρόσωπά σας...»
Σημειωτέον ὅτι τό ἐν λόγῳ Ἳδρυμα κάθε χρόνο βραβεύει προσωπικότητες ἀπό ὅλο τόν κόσμο πού ἔχουν διακριθεῖ γιά τήν προσφορά τους στήν κοινωνία. Φέτος ἐτιμήθησαν ὀκτώ πρόσωπα μέ πρῶτο τόν Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, κάτι πού περιποιεῖ ἰδιαίτερη τιμή γιά τήν Ἀποστολική πόλη καί Μητρόπολη τῶν Πατρῶν καί γενικώτερα.
● Κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐπισήμου δείπνου, στό Κρεμλῖνο, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν, μετά ἀπό σύντομη ὁμιλία του, ἐπαρασημοφόρησε τόν Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος κ.Βλαδίμηρο Γιακούνιν, μέ τό παράσημο τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν, ἤτοι τόν Σταυρό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Κάθε ἕνα ἀπό αὐτά τά σπίτια ἔχει τήν δίκη του ἱστορία.


  Κάθε ἕνα ἀπό αὐτά τά σπίτια ἔχει τήν δίκη του ἱστορία.

 Παραμένουν μάρτυρες μιάς παλαιότερης ἐποχῆς, στήν ὁποία στηρίζονται οἱ ἄνθρωποι τοῦ παρόντος ἀτενίζοντας τό μέλλον.

   Τά φωτογραφίζομε γιά νά διασώσωμε μιά ἱστορία ἡ ὁποία μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου σιγά σιγά χάνεται.