Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Tό νέο Συμβούλιο τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Λουκᾶ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», στόν Μητροπολίτη Πατρῶν.

 

        

         


          Στίς τελευταῖες ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου Συμβουλίου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Λουκᾶ, πού φέρει τήν ἐπωνυμίαν «Ἃγιος Γεώργιος», πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο τό ὡραιότατο ἐξωκκλήσιο στό λόφο ἀπέναντι ἀπό τό χωριό, τά ἀποτελέσματα ἦταν τά ἑξῆς:

          Ἀγγελική Καραμήτου, Πρόεδρος,

          Δήμητρα Σμυρνιώτη, Γραμματέας,

          Γεώργιος Παπαπέτρου, Ταμίας,

          Ἐπαμεινώνδας Μαρίνης, Ἀντιπρόεδρος,

          Νικόλαος Βορριᾶς,

          Ἠλίας Σπηλιωτόπουλος,

          Σαράντος Κατσάνης.

          Ἀναπληρωματικά Μέλη,

          Παναγιώτης Σμυρνιώτης,

          Ἰωάννης Σταματόπουλος,

          Λεόντιος Σκλήφας,

          Σταῦρος Κατσάνης.

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ξεκινάει μέ τίς καλύτερες προοπτικές, μέ διάθεση μεγάλη καί ἀγάπη γιά τό χωριό μας, γιά τό παρόν, ἀλλά καί γιά τό μέλλον του, ἀξιοποιώντας ὃ,τι εἶναι δυνατόν γιά τόν σκοπό αὐτό.

          Τήν Κυριακή 19 Μαρτίου 2023, τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, προκειμένου νά λάβουν τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τοῦ συγχωριανοῦ μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, μετέβησαν στήν Πάτρα, ἐκκλησιάστηκαν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου λειτούργησε καί μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος γιά τήν ἑορτή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, παρουσίᾳ χιλιάδων προσκυνητῶν καί ἐν συνεχείᾳ εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν μέ τόν Σεβασμιώτατο, γιά θέματα πού ἀφοροῦν στό χωριό μας, γιά τίς προγραμματισμένες δραστηριότητες καί γιά ἂλλα ζητήματα πού ἀφοροῦν στήν πρόοδό του.

          Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν μεγάλη χαρά του γιά τήν ἐπίσκεψη καί εὐχήθηκε ἐκ βάθους ψυχῆς γιά τήν ἐπιτυχία τῶν παιδιῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀλλά καί ὃλων τῶν Μελῶν τοῦ Συλλόγου καί ὃλων τῶν Λουκαϊτῶν ὃπου καί ἂν εὑρίσκονται, ἀφοῦ ἡ βάση γιά τήν πρόοδο καί τήν ἐπιτυχία τους εἶναι ἡ ἑνότητα.

          Ἐπίσης, συνεζητήθησαν οἱ προγραμματισμοί διαφόρων ἐκδηλώσεων, ὃπως ὁ ἑορτασμός τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἁγίου Γεωργίου καί ἡ βράβευσις τῶν ἐπιτυχόντων Λουκαϊτοπαίδων στά Α.Ε.Ι τῆς χώρας καί ἂλλες ἐκδηλώσεις γιά τό προσεχές καλοκαίρι, ὃπως τά ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου, μέ χορηγία τοῦ κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, Δημοτικοῦ Σχολείου, τά ἀποκαλυπτήρια προτομῶν, ἀγωνιστῶν Λουκαϊτῶν τοῦ 1821, τῶν ὁποίων τήν πρόνοια καί τήν ἐπιμέλεια ἒχει ὁ Σεβασμιώτατος κ.λ.π.

          Τέλος ὁ Ἱεράρχης διεβεβαίωσε ὃτι ὃπως μέχρι τώρα, ἒτσι καί στή συνέχεια θά εἶναι κοντά τους, ὃπως καί σέ ὃλους τούς συγχωριανούς μας, μέ τήν εὐχή καί προσευχή του πρωτίστως καί τήν ὃποιας μορφῆς συμπαράστασή του, γιά τήν ἑνότητα ὃλων καί τήν πρόοδο τοῦ χωριοῦ μας, τό ὁποῖο πρέπει νά ἀγαπᾶμε ὃλοι μας καί νά τό φροντίζομε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας.

          Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πού ἐπεσκέφθησαν τόν Σεβασμιώτατο ἦταν:

          Ἀγγελική Καραμήτου, Πρόεδρος

          Ἐπαμεινώνδας Μαρίνης, Ἀντιπρόεδρος,

          Δήμητρα Σμυρνιώτη, Γραμματέας,

          Γεώργιος Παπαπέτρου, Ταμίας,

          Ἠλίας Σπηλιωτόπουλος.

          Ὃλοι τους μετέφεραν στόν Ἱεράρχη τά σέβη καί τούς χαιρετισμούς καί τῶν ἂλλων Μελῶν, τῶν οἰκογενειῶν τους καί ὃλων τῶν Λουκαϊτῶν, ὁ δέ Μητροπολίτης ἀπέστειλε θερμές εὐχές καί εὐλογίες μέ ὃλη του τήν ἀγάπη.