Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

+Aἰμιλία Κατσιάνη ἐτῶν 86

Ἐκοιμήθη στίς 22.8.2022 ἡ συγχωριανή μας Αἰμιλία, σύζυγος τοῦ μακαριστοῦ Παναγιώτου Κατσιάνη καί θυγατέρα τῶν ἀειμνήστων Ἀθανασίου καί Γεωργίας Γιαννακάκη.
Ἡ Αἰμιλία ἦτο ἁπλῆ, ἐργατική καί εὐσεβής γυναίκα. Καλή σύζυγος καί ἀρίστη μητέρα.
Μέ τόν ἀείμνηστο σύζυγό της Παναγιώτη, ἀπέκτησαν τρία παιδιά, τήν Ἀθηνᾶ, τόν Ἰωάννη καί τόν Κωνσταντῖνο.
Εὐτύχησε νά δῇ τά παιδιά της καταξιωμένα, νά καμαρώσῃ τά ἐγγόνια της καί νά χαρῇ καί δισέγγονα.
Ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύσῃ καί νά χαρίζῃ στά ἀδέλφια, στά παιδιά καί στά ἐγγόνια της ὑγιεία καί κάθε εὐλογία.
Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία θά ψαλῇ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, σήμερα Τετάρτη, 24 Αὐγούστου καί ὣρα 4 τό ἀπόγευμα.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022

Κατάνυξη καί συγκίνηση στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά», στοῦ Λουκᾶ Τριπόλεως.

 


          Γιά μιά ἀκόμη φορά, τελέστηκε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στόν ἱστορικό Ναό τῆς Κοιμήσεώς Της, στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά», ὃπως ὀνομάζεται, στό χωριό Λουκᾶ τῆς Τριπόλεως.

          Πρόκειται γιά μνημεῖο τοῦ 10ου αἰῶνος, τό ὁποῖο ἒφερε στό φῶς ἡ Ἀρχαιολογική σκαπάνη καί κατά τελευταῖα ἒτη, μέ τήν εὐλογία καί τήν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, τελεῖται στίς 17 Αὐγούστου, πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν ἀπό τοῦ Λουκᾶ καί τήν γύρω περιοχή.

          Στόν ἐφετινό Ἑσπερινό, τῇ εὐγενεῖ προσκλήσει καί εὐλογίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, συμμετεῖχε καί ἐχοροστάτησε ὁ, ἐκ Λουκᾶ ἓλκων τήν καταγωγήν του, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος δι’ εὐχῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μαντινείας, ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στό πανσεβάσμιο καί πανακήρατο πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί στό ἱστορικό τοῦ Βυζαντινοῦ μνημείου  τῆς «Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς», πού χάνεται στό βάθος τοῦ χρόνου (10ος αἰώνας).

          Ἐπίσης εὐχαρίστησε θερμῶς καί υἱϊκῶς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρον, διά τό ἐνδιαφέρον του γιά τόν ἐν λόγῳ μνημειακό Ναό καί γιά ὃλα τά ἱστορικά Ἐκκλησιαστικά, καί ὂχι μόνο, μνημεῖα τῆς περιοχῆς καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γενικώτερα. Ἀκόμη ἐξέφρασε θερμές εὐχαριστίες, στόν Προϊστάμενο τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀρκαδίας κ. Κωνσταντίνον Κίσσαν, ὁ ὁποῖος ἦτο παρών στήν ἱερά Ἀκολουθία, στήν Προϊσταμένη τοῦ τμήματος Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καν Μαρίναν Παπαδημητρίου.

          Σημειωθήτω ὃτι σημαντικότατον ρόλο ἒπαιξε στήν πορεία τῶν ἐργασιῶν ἀναδείξεως τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ, ἡ προηγουμένη Προϊσταμένη Ἀρχαιοτήτων Ἀρκαδίας κ. Ἂννα Καραπαναγιώτου.

          Ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν εὐχαρίστησε ὃλους τούς παρισταμένους καί ἐν συγκινήσει ἀνεφέρθη στούς ἀφιχθέντας ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς, Λουκαΐτες, οἱ ὁποῖοι κάθε καλοκαίρι ἐπισκέπτονται τόν τόπο τους καί προσκυνοῦν στά πατρογονικά τους, ἀνάβοντας κερί καί λιβάνι τούς τάφους τῶν προγόνων τους.

          Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησε μέ γλαφυρότητα καί λόγους ἀγάπης πατρικῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τήν ἀξία τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Ναοῦ καί τήν σημασία τῆς ἀναδείξεως καί τῆς ἀναστηλώσεώς του.

          Εὐχήθηκε δέ στούς Λουκαΐτες καί στούς λοιπούς προσκυνητάς τά δέοντα ἐπί τῇ Θεομητορικῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

          Ἡ ἐκπονηθεῖσα μελέτη, ἀναστηλώσεως τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ, ἐνεκρίθη ἀπό τίς ἁρμόδιες Ὑπηρεσίες τόσον τίς τοπικές, ὃσον καί ἀπό τό Κ.Α.Σ.

          Τήν χρηματοδότηση τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀνέλαβε ὁ εὐλαβέστατος φιλόπατρις καί φιλάνθρωπος Πολιτικός Διοικητής τοῦ Ἁγίου Ὂρους, κ. Ἀθανάσιος Μαρτῖνος, τόν ὁποῖον τόσον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας, ὃσον καί ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν εὐχαρίστησαν ἀπό καρδίας.

          Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ συμμετεῖχαν, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ, π. Ἰωάννης Βῆλος, Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως Πατρῶν καί ὁ ἐκ Λουκᾶ ἓλκων τήν καταγωγήν Διάκονος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, Μιχαήλ Γιαβρῆς, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας εἰς Τρίπολιν μέ τούς γονεῖς του.

          Παρόντες ἐπίσης ὁ Γενικός Περιφερειακός Ἀστυνομικός Διευθυντής Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Σπυρίδων Σκλάβος, ὁ ὁποῖος συνδέεται μέ τό χωριό Λουκᾶ καί οἱ Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Χριστίνα Ζαμπαθᾶ καί κ. Δημήτριος Κοσκινᾶς καί πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν.Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στήν Κόκκινη Έκκλησιά.17.8.2022

  

   Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί δι’ εὐχῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, θά τελεσθῇ γιά μιά ἀκόμη φορά, τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου 2022 καί ὣρα 7μ.μ. ὁ Ἑσπερινός στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά» στοῦ Λουκᾶ.

          Πρόκειται γιά Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, μνημεῖο σημαντικό τοῦ 10ου αἰῶνος, τό ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν προστασία τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀρκαδίας.

          Στόν Ἑσπερινό μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο θά συγχοροστατήσῃ ὁ συγχωριανός μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.

          Σᾶς περιμένομε στήν « Κόκκινη Ἐκκλησιά» στοῦ Λουκᾶ, τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου 2022 καί ὣρα 7μ.μ.

Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

MHNΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (2022) ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

 


ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΝΕΟΛΑΙΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

 


Καθαρίστηκε ἡ «Κόκκινη Ἐκκλησιά» γιά τόν Ἑσπερινό στίς 17 Αὐγούστου.


 

          Μέ ἐντατικούς ρυθμούς προχώρησαν καί ἐπερατώθησαν οἱ ἐργασίες καθαρισμοῦ τοῦ ἱστορικοῦ, βυζαντινοῦ Ναοῦ (10ος αἰώνας) τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῆς γνωστῆς ὡς «Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς», στοῦ Λουκᾶ.

          Ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων, καί πάλι, μέ περισσό ἐνδιαφέρον ἐφρόντισε ὣστε ὃλα νά εἶναι ἓτοιμα προκειμένου τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου καί ὣρα 7μ.μ., νά τελεσθῇ ὁ μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν ἃγιο αὐτό τόπο.

          Εὐχαριστοῦμε τήν ἁρμόδια Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία, τόν Προϊστάμενο Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀρκαδίας κ. Κωνσταντῖνο Kίσσα, τήν κ. Μαρίνα Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη στό τμῆμα Βυζαντινῶν καί Μεσοβυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, ὃπως καί ἐκείνους πού ἐργάστηκαν γιά τόν καθαρισμό τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ κυρίους, Ἀναστάσιο Κεχαγιᾶ, Κωνσταντῖνο Λαλιώτη καί Νικόλαο Ρηγόπουλο.

          Ἡ Παναγία νά τούς ἒχῃ ὃλους καλά.

          Καλή Ἀντάμωση στήν Κόκκινη Ἐκκλησιά στίς 17 Αὐγούστου καί ὣρα 7 τό ἀπόγευμα.


Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

Λειτουργήσαμε γιά μιά ἀκόμη φορά στόν Ἃη Λιά, στήν Καπινίστρα.

 


          Δόξα τῷ Θεῷ πού μᾶς ἀξίωσε καί ἐφέτος νά ἀνέβωμε στήν ψηλή βουνοκορφή στήν Καπ(ι)νίστρα ὃπου ὑπάρχει τό ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία, ἀνακαινισμένο, κατά τρόπο θαυματουργικό τά τελευταῖα χρόνια, ἀφοῦ μόνο μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν χάρη τοῦ Προφήτου Ἠλιού, ἀνέβηκαν τά ὑλικά γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ ἐρειπωμένου ἐξωκκλησίου.

          Ἡ ἀνάβαση ξεκίνησε στίς 5 τό πρωί, στίς 30 Ἰουλίου, ἡμέρα Σάββατο.

          Τήν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μέ τόν ἐκ Πατρῶν Ἱερέα π. Νικόλαο Δαραμούσκα.

          Συγκίνηση καί δέος αἰσθάνθηκαν ὃλοι οἱ προσκυνηταί πού ἀνέβηκαν στόν «Προφήτη Ἠλία» καί ἦταν πολλοί καί ἐφέτος. Ἦταν κάτοικοι τοῦ Λουκᾶ, ἀπόδημοι Λουκαΐτες πού βρίσκονται αὐτή τήν περίοδο στό χωριό, ἀδελφοί μας ἀπό τήν Τρίπολη, ἀπό τήν γύρω περιοχή καί ἀπό τήν Πάτρα.

          Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ βαθειά συγκίνηση γιά τόν Προφήτη Ἠλία καί τό ξωκκλήσι του, γιά ὃλους ὃσοι  βοήθησαν στήν ἀποκατάσταση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, γιά ὃσους ἀνεβαίνουν παρά τίς δυσκολίες τῆς ἀναβάσεως γιά νά τό περιποιηθοῦν καί εὐχαρίστησε καί εὐλόγησε ὃλους, ὃσοι συμμετεῖχαν στή Θεία Λειτουργία.

          Μετά τήν Θεία Λειτουργία προσεφέρθησαν ἁπλά κεράσματα, τά ὁποῖα εἶχαν πρός τοῦτο ἑτοιμασθῆ καί ἂρχισε ἡ κατάβαση ἡ ὁποία διαρκεῖ περίπου μιά ὣρα.

          Μακάρι νά μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεός καί τοῦ χρόνου νά τιμήσωμε τόν Προφήτη Ἠλία, στό ξωκκλήσι του, ἐκεῖ ψηλά στήν Καπινίστρα, μέ τήν θαυμάσια θέα, τοῦ Λουκᾶ, τοῦ Κάμπου τῆς Μηλιᾶς καί τῆς Μαντινείας καί τῆς ὂμορφης Τριπολιτσᾶς, ἀλλά καί νά μᾶς διατηρῇ, κατά τό θέλημά Του, βεβαίως, εἰς ἒτη πολλά.