Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Καθαρίστηκε ἡ «Κόκκινη Ἐκκλησιά» γιά τόν Ἑσπερινό στίς 17 Αὐγούστου.


 

          Μέ ἐντατικούς ρυθμούς προχώρησαν καί ἐπερατώθησαν οἱ ἐργασίες καθαρισμοῦ τοῦ ἱστορικοῦ, βυζαντινοῦ Ναοῦ (10ος αἰώνας) τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῆς γνωστῆς ὡς «Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς», στοῦ Λουκᾶ.

          Ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων, καί πάλι, μέ περισσό ἐνδιαφέρον ἐφρόντισε ὣστε ὃλα νά εἶναι ἓτοιμα προκειμένου τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου καί ὣρα 7μ.μ., νά τελεσθῇ ὁ μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν ἃγιο αὐτό τόπο.

          Εὐχαριστοῦμε τήν ἁρμόδια Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία, τόν Προϊστάμενο Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀρκαδίας κ. Κωνσταντῖνο Kίσσα, τήν κ. Μαρίνα Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη στό τμῆμα Βυζαντινῶν καί Μεσοβυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, ὃπως καί ἐκείνους πού ἐργάστηκαν γιά τόν καθαρισμό τοῦ ἱστορικοῦ Ναοῦ κυρίους, Ἀναστάσιο Κεχαγιᾶ, Κωνσταντῖνο Λαλιώτη καί Νικόλαο Ρηγόπουλο.

          Ἡ Παναγία νά τούς ἒχῃ ὃλους καλά.

          Καλή Ἀντάμωση στήν Κόκκινη Ἐκκλησιά στίς 17 Αὐγούστου καί ὣρα 7 τό ἀπόγευμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου