Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Ἕνας ἄγγελος ἀπό τοῦ Λουκᾶ πέταξε γιά τόν οὐρανό. Καλή Ἀνάσταση Ἀναστασία.

Ἕνας ἄγγελος ἀπό τοῦ Λουκᾶ πέταξε γιά τόν οὐρανό.
Καλή Ἀνάσταση Ἀναστασία.


Μέ πόνο ψυχῆς καί θλίψη ἀνθρωπίνως, πληροφορηθήκαμε τήν ἔξοδο ἀπό τόν μάταιο αὐτό κόσμο, μιᾶς εὐλογημένης ψυχῆς, τῆς ἀγαπητῆς μας Ἀναστασίας, τῆς Σούλας , ὅπως τήν φωνάζαμε ὅλοι στό χωριό, τῆς κόρης τοῦ Δημήτρη καί τῆς Ἀσημίνας Κονονέλου.
          Ἔφυγε νέα γιά τόν οὐρανό, ἀλλά ὅσα χρόνια ἔζησε ὀμόρφηνε μέ τήν παρουσία της τόν κόσμο. Τήν ἐνθυμοῦμαι, μικρή μαθήτρια στό Δημοτικό Σχολεῖο, μαθήτρια στό Κατηχητικό, ἀργότερα στό Γυμνάσιο καί στό Πανεπιστήμιο, νά προοδεύῃ καί νά χαιρώμαστε ὅλοι, μαζί μέ τούς γονεῖς της. Τήν ἀγάπησαν τά παιδιά στά Σχολεῖα πού δίδαξε ὡς φιλόλογος Καθηγήτρια. Τήν ἀγάπησαν οἱ συνάδελφοί της, τήν ἀγάπησε ὅλος ὁ κόσμος. Ἀφήνει τώρα, πίσω της, τό γυιό της, πού ἔχει κερδίσει πολλά ἀπό αὐτή, ἀπό τόν ἐνάρετο χαρακτῆρα της καί τήν ὡραία ζωή της. 
          Σήκωσε πολλούς σταυρούς στή ζωή της καί δοκιμάστηκε σάν τό χρυσάφι. Τώρα μέ τήν ὁλόλευκη ψυχή της, ἲσταται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.          Πλῆθος Λαοῦ τήν προέπεμψε στήν αἰωνιότητα, συμμετέχοντας στήν ἐξόδιο ἀκολουθία της, πού ἐτελέσθη σέ κλῖμα βαθειᾶς ὀδύνης καί ἀνθρωπίνης θλίψεως στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ.
           Ὁ π. Ἰουστῖνος, μίλησε γιά τή ζωή μετά θάνατον καί τήν ἀνάσταση. Ἀλλά καί ἡ ἀνηψιά τῆς Ἀναστασίας, μέ ὅσα εἶπε, ἔκανε ὅλους νά δακρύσουν. Οἱ Ἱερεῖς ἀπό τό χωριό μας καί ἂλλοι Κληρικοί προσευχήθηκαν κατά τήν ὣρα τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας. 
 Γιά τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει θάνατος. Ἡ ἔξοδός μας ἀπό τόν κόσμο αὐτό εἶναι: « Μετάστασις καί ἀποδημία καί δρόμος ἐπί τούς στεφάνους», ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
          Ἡ Ἀναστασία, πλέον εὑρίσκεται στόν οὐρανό καί μαζί μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο , περιφρονώντας τόν θάνατο καί παρηγορώντας τούς γονεῖς της, τά ἀδέλφια της, τόν γυιό της, τά ἀνήψια της, ὃλους ὃσοι τήν άγάπησαν λέγει:
«Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον;
Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;
Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι.
Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.
Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι.
Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται.
Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.
          Ἀναπαύεται στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ μαζί μέ τόν πολυαγαπημένο της ἀδελφό τόν Γιάννη, πού πρίν λίγα χρόνια ἔφυγε τόσο νέος ἀπό κοντά μας, καί τόν ὁποῖο κάθε ἡμέρα θυμόμαστε καί προσευχόμεθα, ὅπως καί οἱ γονεῖς του.
 Καθώς τελοῦσα τήν Θεία Λειτουργία, στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στήν Πάτρα καί στεφτόμουν ὅτι δέν θά μπορέσω νά παραστῶ στή κηδεία της, λόγῳ τῆς μεγάλης πανηγύρεως τῆς Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, προσευχόμουν ἔνδακρυς μαζί μέ τούς ἄλλους Ἀρχιερεῖς καί λοιπούς Κληρικούς γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς της.
          Τήν ὥρα πού ἐτελεῖτο ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς Ἀναστασίας στοῦ Λουκᾶ, στήν Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν, λιτανεύαμε τήν Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. Ἐκείνη τήν ὥρα νοερά εὑρισκόμουν στήν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μας, μαζί μέ τούς γονεῖς τῆς Ἀναστασίας καί ὅλους τούς ἀγαπημένους μου ἀνθρώπους, πού τήν προέπεμψαν στήν αἰωνιότητα.
 Εὔχομαι καί προσεύχομαι ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἀναπαύῃ σε, ἀγαπητή μας Ἀναστασία ἐν σκηναῖς Ἁγίων καί Δικαίων καί χαρίζῃ στούς δικούς σου τήν ἐξ’ ὕψους παρηγορίαν.
          Θά σέ θυμώμαστε πάντοτε.
Καλή Ἀνάσταση.

+Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος.

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σοφίας, στοῦ Λουκᾶ


Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σοφίας, στοῦ Λουκᾶ


H EIKONA THΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ, ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΥΚΑ.


     Ὁ Ἱερός Ἐνοριακός Ναός τοῦ Λουκᾶ, εἶναι τρισυπόστατος. Εἶναι ἀφιερωμένος δηλαδή, σέ τρεῖς Ἁγίους.
Στό Ἱερό τοῦ Ναοῦ ὑπάρχουν τρεῖς Ἅγιες Τράπεζες.
Ἡ κεντρική εἶναι ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πολιοῦχος τοῦ Λουκᾶ.
Ἡ δεξιά Ἁγία Τράπεζα εἶναι ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Λουκᾶ καί ἡ ἀριστερή Ἁγία Τράπεζα εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ἁγία Μεγαλομάρτυρα Σοφία καί στίς τρεῖς θυγατέρες της, Ἀγάπη, Πίστη καί Ἐλπίδα.
Ὁ Ἱερός Ναός ἐγκαινιάσθη ἀνήμερα τῆς Ἁγίας Σοφίας, 17 Σεπτεμβρίου 1898, ἀπό τόν οίδιμο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας Θεόκλητο Βίμπο.
Κάθε χρόνο πού ἑορτάζεται ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἑορτάζεται συγχρόνως καί ἡ ἐπέτειος τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ἔτσι καί φέτος τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός καί ἀνήμερα ἡ Θεία Λειτουργία, ἐπί τῆς Ἁγίας τραπέζης πού εἶναι  ἀφιερωμένη στήν Ἁγία Σοφία.

Εὐχόμεθα σέ ὅλους χρόνια πολλά καί ἰδιαίτερα στίς ἑορτάζουσες κατά τήν ἡμέρα αὐτή.

 Η ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠ' ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.


Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΓΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ.( ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ).

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

Λουκαΐτικος Γάμος στό Σικάγο.

Λουκαΐτικος Γάμος στό Σικάγο.


 Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό Σικάγο, ἐτελέσθη τό Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015 τό Μυστήριο τοῦ Γάμου τοῦ Νικολάου Ντούλα, μέ τήν ἐκλεκτή τῆς καρδιᾶς του.
Ὁ Νῖκος εἶναι γυιός τοῦ Γιώργου Ντούλα καί τῆς Μαρίας Σιοροβίγκα- Ντούλα.
Καί οἱ δύο γονεῖς τοῦ Νίκου εἶναι Λουκαΐτες καί ζοῦν μέ  τήν οἰκογένειά τους καί ἐργάζονται στό Σικάγο.
Μετά τό Γάμο ἀκολούθησε παραδοσιακό γλέντι καί γεῦμα.

Εὐχόμαστε στόν Νίκο καί στό Σύζυγό του νά ζήσουν εὐτυχισμένοι καί νά ἀποκτήσουν μιά ὡραία καί πολυμελῆ οἰκογένεια.  


Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015

Παναγιώτη καί Κασσιανή νά ζήσετε!!!

Παναγιώτη καί Κασσιανή νά ζήσετε!!!


Τό Σάββατο στίς 5 Σεπτεμβρίου 2015 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως ἐτελέσθη  ὁ γάμος τοῦ Παναγιώτη Σκλήφα, ἀπό τοῦ Λουκᾶ καί τῆς Κασσιανῆς Ἀλέξη, ἀπό τήν Τρίπολη.
Ὁ Παναγιώτης εἶναι γυιός τοῦ Ἱερέως Χρίστου Σκλήφα, Ἐφημερίου Σημειάδων καί τῆς Πρεσβυτέρας Φανῆς.
          Τό Μυστήριο εὐλόγησε ὁ θεῖος τοῦ γαμπροῦ, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μετέφερε καί τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, διότι εὑρίσκετο στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στό Καστρί Κυνουρίας, γιά τήν πανήγυρη τῆς Μονῆς.
          Στό Μυστήριο συμμετεῖχαν Ἱερεῖς ἀπό τήν Τρίπολη καί ἀπό τήν Πάτρα, πού συνόδευσαν τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν στήν Τρίπολη.
 Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν ἱερότητα τοῦ μεγάλου Μυστηρίου τοῦ Γάμου καί στήν Ἑλληνορθόδοξο οἰκογένεια τήν ὁποία πρέπει μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις νά στηρίξωμε καί εὐχήθηκε στούς νεονύμφους νά ἔχουν εὐτυχία καί κάθε εὐλογία ἀπό τόν Θεό.
Στό σπίτι τοῦ γαμπροῦ στοῦ Λουκᾶ.