Σάββατο 15 Απριλίου 2023

Ἀναστάσιμες Εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

 Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, εὒχομαι σέ ὃλους σας συγχωριανοί μου ἀγαπημένοι, ὃπου καί ἂν εὑρίσκεσθε, ἀπό τοῦ Λουκᾶ ἓως τά πλάτη καί τά μήκη τῆς γῆς,

Χρόνια Πολλά, Ἀναστάσιμα καί Εὐλογημένα.

Θερμές εὐχές καί σέ ὃλους τούς φίλους τῶν Λουκαϊτῶν, πού ἀγαποῦν τόν τόπο μας καί τούς ἀνθρώπους του.

          Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος, νά σᾶς χαρίζῃ ὑγιεία, πρόοδο καί τήν βαθειά ἀναστάσιμη χαρά Του.

          Σᾶς συνοδεύουν οἱ θερμές προσευχές μου.

          Σᾶς ἀσπάζομαι ὃλους ἀναστάσιμα, μέ ὃλη μου τήν ἀγάπη.

          Χριστός ἀνέστη!

+Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος


Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Tό νέο Συμβούλιο τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Λουκᾶ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», στόν Μητροπολίτη Πατρῶν.

 

        

         


          Στίς τελευταῖες ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου Συμβουλίου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Λουκᾶ, πού φέρει τήν ἐπωνυμίαν «Ἃγιος Γεώργιος», πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο τό ὡραιότατο ἐξωκκλήσιο στό λόφο ἀπέναντι ἀπό τό χωριό, τά ἀποτελέσματα ἦταν τά ἑξῆς:

          Ἀγγελική Καραμήτου, Πρόεδρος,

          Δήμητρα Σμυρνιώτη, Γραμματέας,

          Γεώργιος Παπαπέτρου, Ταμίας,

          Ἐπαμεινώνδας Μαρίνης, Ἀντιπρόεδρος,

          Νικόλαος Βορριᾶς,

          Ἠλίας Σπηλιωτόπουλος,

          Σαράντος Κατσάνης.

          Ἀναπληρωματικά Μέλη,

          Παναγιώτης Σμυρνιώτης,

          Ἰωάννης Σταματόπουλος,

          Λεόντιος Σκλήφας,

          Σταῦρος Κατσάνης.

Τό νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ξεκινάει μέ τίς καλύτερες προοπτικές, μέ διάθεση μεγάλη καί ἀγάπη γιά τό χωριό μας, γιά τό παρόν, ἀλλά καί γιά τό μέλλον του, ἀξιοποιώντας ὃ,τι εἶναι δυνατόν γιά τόν σκοπό αὐτό.

          Τήν Κυριακή 19 Μαρτίου 2023, τά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, προκειμένου νά λάβουν τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τοῦ συγχωριανοῦ μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, μετέβησαν στήν Πάτρα, ἐκκλησιάστηκαν στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὃπου λειτούργησε καί μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος γιά τήν ἑορτή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, παρουσίᾳ χιλιάδων προσκυνητῶν καί ἐν συνεχείᾳ εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν μέ τόν Σεβασμιώτατο, γιά θέματα πού ἀφοροῦν στό χωριό μας, γιά τίς προγραμματισμένες δραστηριότητες καί γιά ἂλλα ζητήματα πού ἀφοροῦν στήν πρόοδό του.

          Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν μεγάλη χαρά του γιά τήν ἐπίσκεψη καί εὐχήθηκε ἐκ βάθους ψυχῆς γιά τήν ἐπιτυχία τῶν παιδιῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀλλά καί ὃλων τῶν Μελῶν τοῦ Συλλόγου καί ὃλων τῶν Λουκαϊτῶν ὃπου καί ἂν εὑρίσκονται, ἀφοῦ ἡ βάση γιά τήν πρόοδο καί τήν ἐπιτυχία τους εἶναι ἡ ἑνότητα.

          Ἐπίσης, συνεζητήθησαν οἱ προγραμματισμοί διαφόρων ἐκδηλώσεων, ὃπως ὁ ἑορτασμός τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἁγίου Γεωργίου καί ἡ βράβευσις τῶν ἐπιτυχόντων Λουκαϊτοπαίδων στά Α.Ε.Ι τῆς χώρας καί ἂλλες ἐκδηλώσεις γιά τό προσεχές καλοκαίρι, ὃπως τά ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου, μέ χορηγία τοῦ κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, Δημοτικοῦ Σχολείου, τά ἀποκαλυπτήρια προτομῶν, ἀγωνιστῶν Λουκαϊτῶν τοῦ 1821, τῶν ὁποίων τήν πρόνοια καί τήν ἐπιμέλεια ἒχει ὁ Σεβασμιώτατος κ.λ.π.

          Τέλος ὁ Ἱεράρχης διεβεβαίωσε ὃτι ὃπως μέχρι τώρα, ἒτσι καί στή συνέχεια θά εἶναι κοντά τους, ὃπως καί σέ ὃλους τούς συγχωριανούς μας, μέ τήν εὐχή καί προσευχή του πρωτίστως καί τήν ὃποιας μορφῆς συμπαράστασή του, γιά τήν ἑνότητα ὃλων καί τήν πρόοδο τοῦ χωριοῦ μας, τό ὁποῖο πρέπει νά ἀγαπᾶμε ὃλοι μας καί νά τό φροντίζομε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας.

          Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου πού ἐπεσκέφθησαν τόν Σεβασμιώτατο ἦταν:

          Ἀγγελική Καραμήτου, Πρόεδρος

          Ἐπαμεινώνδας Μαρίνης, Ἀντιπρόεδρος,

          Δήμητρα Σμυρνιώτη, Γραμματέας,

          Γεώργιος Παπαπέτρου, Ταμίας,

          Ἠλίας Σπηλιωτόπουλος.

          Ὃλοι τους μετέφεραν στόν Ἱεράρχη τά σέβη καί τούς χαιρετισμούς καί τῶν ἂλλων Μελῶν, τῶν οἰκογενειῶν τους καί ὃλων τῶν Λουκαϊτῶν, ὁ δέ Μητροπολίτης ἀπέστειλε θερμές εὐχές καί εὐλογίες μέ ὃλη του τήν ἀγάπη.

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Ἐκοιμήθη ἡ συγχωριανή μας Μαρία Τσαγκούρη, στήν Αὐστραλία, στήν Μελβούρνη.


Στή μακρυνή Αὐστραλία ὃπου εἶχε ξενητευθῆ οἰκογενειακῶς, ἀπό πολλῶν ἐτῶν, ἐκοιμήθη ἡ μακαριστή συγχωριανή μας Μαρία, (Μαριγώ), σύζυγος τοῦ Γεωργίου Τσαγκούρη.

Ἡ ἀείμνηστη ἦτο θυγατέρα τῶν μακαριστῶν Ἰωάννου καί Κωνσταντίνας Τζανῆ.

Ἐνυμφεύθη τό 1958 τόν ἐπίσης συγχωριανό μας Γεώργιο Τσαγκούρη καί ἀπέκτησαν δύο παιδιά, τόν Θεοδόση καί τήν Κατερίνα (Κατίνα).

Δούλεψαν μέ τόν σύζυγό της σκληρά στή ζωή τους, τόσο στοῦ Λουκᾶ, ὃσο καί στήν Αὐστραλία.

Καμάρωσαν  μιά ὡραία οἰκογένεια, παιδιά καί ἐγγόνια.

Ἡ μακαριστή Μαριγώ, ἦτο δυναμικός ἂνθρωπος, ἐργατική, τίμια, καλή σύζυγος καί μητέρα.

Ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύῃ καί στήν οἰκογένειά της νά χαρίζῃ ὑγιεία, δύναμη καί προκοπή στή ζωή τους.
 

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

+Αριστείδης Κονταλής, ετών 93Έφυγε για την αιώνια πατρίδα, ο συγχωριανός μας Αριστείδης Κονταλής, σε ηλικία 93 ετών.
Ο αείμνηστος ήτο υιός των αειμνήστων Ιωάννου Κονταλή και Μαριγώς το γένος Μπουρή.
Μεγάλωσε κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως όλα τα παιδιά της εποχής του αλλά με αρετή, τιμιότητα, εργατικότητα.
Ενυμφεύθη την μακαριστή πλέον Αικατερίνη, θυγατέρα των αειμνήστων Παναγιώτου και Αναστασίας Τζαβάρα, επίσης από του Λουκά και απέκτησαν δύο τέκνα, τον Ιωάννη και τον Γεώργιο.
Τα παιδιά του δραστηριοποιήθηκαν με τις οικογένειές τους στον Καναδά.
Δυστυχώς ο Γιάννης έφυγε νέος από τον κόσμο αυτό. Τούτο ελύπησε αφάνταστα τον μακαριστό Αριστείδη.
Ο μακαριστός είχε υπηρετήσει επί πολλά έτη, ως επίτροπος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Λουκά.
Ήτο άνθρωπος ευγενής, ευσεβής, καλωσυνάτος, εργατικός, τίμιος και σε όλους αγαπητός.
Ευχόμεθα ο Θεός να αναπαύη την ψυχή του μετά δικαίων και στις οικογένειές των παιδιών του, του αειμνήστου Γιάννη, αλλά και στον Γιώργο και την οικογένειά του να χαρίζῃ υγιεία και παρηγορία.
Η κηδεία του θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στου Λουκά, την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 στις 2.30μ.μ.
Η σορός του θα ευρίσκεται στον Ναό από τις 2μ.μ.

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

Ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου στοῦ Λουκᾶ- Ἀνακοίνωσις

 Μὲ λαμπρότητα ἑορτάζει κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου, ὁ φερώνυμος Ναὸς τοῦ Ἁγίου  στοῦ Λουκᾶ (κάτω ἀπὸ τὸ Ἀσκητήριο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου).

          Τὴν παραμονή Πέμπτη 19 Ἰανουαρίου 2023 καὶ ὥρα 5μ.μ. θὰ τελεσθῇ ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, τη συμμετοχή των Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν, τὸν Ἱερέως τοῦ Λουκᾶ καὶ λοιπών Κληρικών.
Τήν Παρασκευή 20.1.2023 καί ὣρα 7:00π.μ.-9:30π.μ. θά τελεσθῇ πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023

Κυριακή μετά τά Φώτα στήν Πάτρα.

 

          Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναλύσας τήν Εὐαγγελική περικοπή.

          Στάθηκε στό «καταλιπών ὁ Ἰησοῦς τήν Ναζαρέτ» καί ἐξήγησε τό γιατί ἐγκατέλειψε τήν Ναζαρέτ ὁ Ἰησοῦς καί εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ τήν παραθαλασσίαν, ὣστε νά ἐκπληρωθῇ ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐου, περί τοῦ θέματος αὐτοῦ, 800 χρόνια προτοῦ γεννηθῆ ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

          Μίλησε γιά τήν Γαλιλαία τῶν Ἐθνῶν καί γιά τόν λαόν τόν καθήμενον ἐν σκότει καί σκιᾶ θανάτου, ὁ ὁποῖος εἶδε Φῶς , δηλ. τόν ἲδιον τόν Κύριο καί ἐγνώρισε τήν Ἀλήθεια.

          Μακάρι, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος, νά μή λυπήσωμε τόν Κύριο καί μᾶς ἐγκαταλείψῃ ὡς συνέβη μέ τήν Ναζαρέτ, ἀλλά νά ἀνοίξωμε τήν καρδιά μας νά δεχθῇ τόν ἀληθινό Θεόν καί τόν νοῦν μας νά φωτισθῇ ἀπό τό Ἂκτιστο Φῶς.

          • Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Γέροντός του Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ Θεοκλήτου Φιλιππαίου, ὁ ὁποῖος ἀρχιεράτευσε στήν Τρίπολη ἀπό τό 1965 ἓως τό 1995.

          Ἐκοιμήθη στίς 8 Ἰανουαρίου 1995, ἡμέρα Κυριακή, ὃπως συνέπεσε ἡ 8η τοῦ μηνός ἐφέτος. Τήν τελευταία του πνοή, ἂφησε ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης, κατά τρόπον συγκλονιστικόν καί ἐνδεικτικόν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐπ’ αὐτόν. Ἀσπαζόμενος τό ἱερόν Εὐαγγέλιο στήν Ἁγία Τράπεζα, τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τῆς Μονῆς Καλτεζῶν Μαντινείας, ὃπου εἶχε μεταβῆ νά προσκυνήσῃ καί νά εὐχηθῇ στίς Μοναχές γιά τόν νέον ἒτος, ἐξέπνευσε ὂρθιος, μέ ἀκουμπισμένο τό κεφάλι στό Ἱερόν Εὐαγγέλιο.

          Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ λόγια συγκινητικά γιά τόν Γέροντά μου, τόν σεμνό, ἱεροπρεπῆ, γλυκύ, τόν ἂνθρωπο τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος τόν ἒκειρε Μοναχό, τόν ἐχειροτόνησε Διάκονο καί Πρεσβύτερο, ὃπως καί τόν νῦν Σεβασμιώτατο Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον, ὁ ὁποῖος καί τόν διεδέχθη, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητο,τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Τεγέας κ. Θεόκλητο καί πλειάδα ἂλλων Κληρικῶν.

          Εἶναι χρέος μας, νά μνημονεύωμε τῶν Ἡγουμένων ἡμῶν, ὡς ἐπιτάσσει ὁ Κύριος διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Πρέπει νά εἲμεθα εὐγνώμονες πρός τούς εὐεργέτες μας καί νά ἐπιζητοῦμεν τάς ἁγίας εὐχάς των, κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος.