Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΥΚΑΙΤΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΣΤΟ Mc Gill ΤΗΣ ΝΕΒΑΔΑ ΤΟ 1918 Του Παναγιώτου Ιω. Σμυρνιώτου

Με αφορμή το διαβατήριο του παππού μου, Παναγιώτη Σμυρνιώτη, με το οποίο επέστρεψε το 1918 από την Αμερική στην Ελλάδα για να καταταγεί στον Ελληνικό Στρατό, είχα ασχοληθεί σε προηγούμενη έρευνά μου με την παρουσία Αρκάδων μεταναστών στο Mc Gill της Νεβάδα των Η.Π.Α. κατά τα έτη 1917-18. Τμήμα της έρευνας αυτής με πληροφορίες και τα ονόματα των Λουκαϊτών που μπόρεσα να ταυτοποιήσω, μπορεί κανείς να βρει στον σύνδεσμο: http://www.loukamantinias.gr/2013/01/mcgill-1917-18.html
Η πόλη Mc Gill ήταν μια πόλη που στην ουσία «ιδρύθηκε» από την Nevada Consolidated Copper Company (Ενοποιημένη Εταιρεία Χαλκού Νεβάδα) με σκοπό τη στέγαση των πολυάριθμων εργατών που κατέφθαναν εκεί για να εργασθούν στα ορυχεία χαλκού της περιοχής.
Το 1917-18 εργάζονταν στο Mc Gill πάνω από 50 Λουκαΐτες, οι οποίοι ταξίδεψαν μέχρι την άλλη άκρη της γης με τα μέσα της εποχής εκείνης για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη και το δικαίωμα στην εργασία.
Πρόσφατα η φίλη και συγχωριανή Patty Avgerinos μου έθεσε υπόψιν κάτι το οποίο είχε δημοσιευθεί στη γνωστή ιστοσελίδα Scribd και δεν ήταν άλλο από το «Καταστατικόν τoυ εν Mc Gill της πολιτείας Nevada (White Pine County) αλληλοβοηθητικού συλλόγου Λουκαϊτών “Ο Άγιος Γεώργιος”».
Η έκπληξη και η συγκίνηση ήταν μεγάλη γιατί το παρόν Καταστατικό αναδείκνυε με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη για ενότητα, αλληλοβοήθεια και περιφρούρηση των συμφερόντων τω Λουκαϊτών που βρίσκονταν στην αφιλόξενη αυτή γωνιά της Αμερικής. Μια ανάγκη που τους οδήγησε να ονομάσουν τον Σύλλογό τους «Άγιο Γεώργιο» προς τιμήν του εξωκκλησιού που δεσπόζει στον κάμπο του Λουκά και «καλωσορίζει» τους επισκέπτες, ζητώντας έτσι παράλληλα και τη βοήθειά του.
Το Καταστατικό του Συλλόγου τυπώθηκε στο τυπογραφείο «Προμηθέας» που στεγαζόταν τότε στον αριθμό 725-727 της οδού Harrison στο Σαν Φρανσίσκο. Αποτελούταν από 11 φύλλα, το αριστερό μέρος των οποίων ήταν γραμμένο στα ελληνικά και το δεξί στα αγγλικά. Τα 35 άρθρα του ρύθμιζαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσων συμμετείχαν στον Σύλλογο. Μέλη είχαν το δικαίωμα να είναι όσοι κατάγονταν από το Λουκά.
Η σφραγίδα του Συλλόγου ήταν στρογγυλή, το μέσον της κοσμούσε η εικόνα του Αγίου Γεωργίου και έφερε γύρωθεν το τίτλο «Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος Λουκαϊτών Ο Αγιος Γεώργιος». Η εικόνα του Αγίου κοσμούσε επίσης και τη σημαία του Συλλόγου, η οποία περιφερόταν από την αίθουσα του Συλλόγου στην εκκλησία της κοινότητας την επίσημη μέρα του Συλλόγου, που δεν ήταν άλλη από την 23η Απριλίου, εορτή του Αγίου Γεωργίου. Εκεί ετελείτο με έξοδα του Συλλόγου Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας με την υποχρεωτική παρουσία των μελών.
Στο πρώτο άρθρο διαβάζουμε: «Συνελθόντες ημείς οι εκ της Κωμοπόλεως Λουκά της Μαντινείας και παρεπιδημούντες ενταύθα Λουκαΐται εν Mc Gill, Nevada την 21ην Ιανουαρίου 1918, ημέραν Δευτέραν και ώραν 7ην Μ.Μ., ιδρύσαμεν Σύλλογον Αλληλοβοηθητικόν υπό την επωνυμίαν «Ο Άγιος Γεώργιος», ούτινος έδρα έσεται η πόλις Mc Gill της πολιτείας Nevada».
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τον πρόεδρο Ηλία Κονονέλο, τον Αντιπρόεδρο Ηλία Τσεκαλά, τον Γενικό Γραμματέα Παναγιώτη Γκουντάνη, τον Ειδικό Γραμματέα Παντελή Ρωμηό, τον ταμία Βασίλειο Αλεξόπουλο, τον εισπράκτορα Κωνσταντίνο Μαντά και τους συμβούλους Παναγιώτη Χ. Μαργιά, Γεώργιο Παρασκευόπουλο, Ηλία Τσιανγκούρη, Παναγιώτη Μπράτσο, Παναγιώτη Σμυρνιώτη και Παναγιώτη Ηλιόπουλο.
Σκοπός του Συλλόγου (άρθρο 2) ήταν: «α) η εξεύρεσις χρημάτων δι’ εισφορών, δωρεών, συνδρομών, κ.λ.π. προς σύστασιν κέντρου ενώσεως και αδελφικής συνεργασίας των μελών του Συλλόγου. β) η αλληλοβοήθεια, προστασία και περίθαλψις των απόρων και δεινοπαθούντων μελών του Συλλόγου. γ) η φροντίς και ενέργεια προς επάνοδον εις την πατρίδα των εκείνων εκ των απόρων μελών του Συλλόγου, οίτινες κατεστάθησαν ανίκανοι προς συντήρησίν των ένεκεν σοβαράς παθήσεως εν τη εργασία αυτών κατά την εν Αμερική διαμονήν των, ως τοιούτοι δε θα λογίζωνται και θα τυγχάνωσι βοηθήματος οι έχοντες ενταύθα χρηματικόν ποσόν έλαττον των διακοσίων δολλαρίων».
Ο Σύλλογος όφειλε να διαλυθεί σε δύο περιπτώσεις: αν συμφωνούσαν τα τρία τέταρτα των μελών (άρθρο 4) ή όταν ο αριθμός των μελών του κατερχόταν κάτω από τον αριθμό 20 (άρθρο 24). Στην περίπτωση αυτή όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του θα περιερχόταν στην Κοινότητα του Λουκά για έργα που θα ορίζονταν από τα μέλη του διαλυθέντος Συλλόγου.
Στο άρθρο 6 διαβάζουμε ότι ο Σύλλογος διοικείτο από δωδεκαμελές συμβούλιο, το οποίο εκλεγόταν κατ’ έτος δια μυστικής ψηφοφορίας από τα τακτικά μέλη του σε Γενική Συνέλευση που συνερχόταν την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε έτους.
Το άρθρο 7 περιγράφει τα καθήκοντα του προέδρου, μεταξύ των οποίων είναι και η εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον των Διοικητικών και Δικαστικών αρχών των Η.Π.Α. Στα επόμενα άρθρα ορίζονται τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία καθώς και οι διαδικασίες σύγκλησης Δ.Σ., Γενικής Συνέλευσης και εκλογών (εξελεγκτική και εφορευτική επιτροπή κ.α.).
Στα άρθρα 16 και 17 διαβάζουμε ότι η εικόνα και τα ονόματα - γραμμένα με χρυσά γράμματα -  των δωρητών άνω των 50 δολλαρίων και όσων παρείχαν στον Σύλλογο σημαντικές εκδουλεύσεις, θα αναρτώνται στην αίθουσα συνεδριάσεων του.

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2018

Καλὸ Παράδεισο Γιῶργο!Σὲ βαρὺ καὶ πένθιμο κλῖμα ἐψάλη στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, τὴν Παρασκευὴ 24 Αὐγούστου 2018, ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ συγχωριανοῦ μας Γεωργίου Σταθοπούλου, ὁ ὁποῖος ἔφυγε γιὰ τὴν αἰωνιότητα, τὴν προηγουμένη ἡμέρα σὲ ἡλικία 62 ἐτῶν.
          Τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ ἀποχαιρέτησε μὲ θερμὰ καὶ συγκινητικὰ λόγια τὸν μεταστάντα, ἀλλὰ καὶ μὲ λόγια παρηγορίας γιὰ τὴν οἰκογένειά του.
          Ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Σταθόπουλος υἱὸς τῶν μακαριστῶν  Κωνσταντίνου καὶ Παναγιώτας Σταθοπούλου, γεννήθηκε στοῦ Λουκᾶ τὸ 1956, ὅπου μεγάλωσε καὶ ἔζησε μέχρι τὴν τελευταία του πνοή, ἐργαζόμενος τίμια μαζὶ μὲ τὴν οἰκογένειά του.
Ἐνυμφεύθη στὶς 27 Ἰουνίου τοῦ 1982, τὴν ἐπίσης ἐκλεκτὴ συγχωριανὴ μας Γεωργία Σμυρνιώτη, θυγατέρα τοῦ Στεφάνου καί τῆς Ὀλυμπίας καὶ ἀπέκτησαν δύο θαυμάσια καὶ ἀγαπητὰ σὲ ὅλους μας παιδιά, τὸν Κωνσταντῖνο καὶ τὸν Νεκτάριο.
Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ τὸν ἀναπαύῃ ἐν σκηναῖς δικαίων καὶ ἁγίων καὶ στὴν οἰκογένειά του νὰ χαρίζῃ ὑγεία καὶ τὴν ἐξ’ ὕψους παρηγορία.

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ Ο ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΣ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΒΡΗΣ             (Με τον εξάδελφό του Χρίστο Γιαβρή και την ανηψιά του Βασιλική Κατσιάνη)


Μετὰ λύπης ἀνθρωπίνως ἐπληροφορήθημεν ὅτι ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸ ἔξαφνα στίς 17 Αὐγούστου 2018, ὁ πολὺ καλὸς καὶ ἀγαπητὸς συγχωριανὸς μας Βασίλειος Θεοδώρου Γιαβρῆς, ὁ ὁποῖος εἶχε μετοικήσει μὲ τὴν οἰκογένειά του στὴν Αὐστραλία, ὅπου ζοῦσε τὰ τελευταία χρόνια.

 Μάλιστα κατ’ αὐτάς τὰς ἡμέρας, ὁ γυιὸς του Δημήτρης μὲ τὴν σύζυγό του εὑρίσκοντο στοῦ Λουκᾶ.
 Ὁ μακαριστὸς Βασίλειος γεννήθηκε στοῦ Λουκᾶ τὸ 1928, ἔμεινε νωρὶς ὀρφανὸς ἀπὸ μητέρα, ἔζησε μὲ τιμιότητα, ἐνυμφεύθη τὴν Ἑλένη Γιαννατσέλη, στὶς 26  Ὀκτωβρίου  τοῦ 1952, μὲ τὴν ὁποία ἀπέκτησαν μιά πολυμελῆ καὶ ὡραία οἰκογένεια καὶ εἶδαν τὰ παιδιὰ τοὺς ἀποκατεστήμενα καὶ ἀπήλαυσαν ἐγγόνια καὶ δισέγγονα.
 Συλλυπούμεθα τὴν οἰκογένειά του καὶ εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἀναπαύῃ.
(Στην Αυστραλία στο γάμο του εγγονού του)    Παρακάτω παραθέτομε τὸ ποίημα ποὺ ἒγραψε ἡ Λίτσα Ζήση Γιαβρή εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Βασιλείου.


Πατέρα απόψε αν μ'ακους
Εκεί ψηλά που είσαι 
Κατέβα λίγο να σε δω

Και τον καημό μου σβήσε..Έλα Πατέρα στ' όνειρο 
Την συντροφιά σου να 'χω
Και πες μου μην ανησυχείς 
Εγώ παιδί μου Υπάρχω!

Μια λάμψη από τον ουρανό 
Είδα εχθές το βράδυ 
Λες να ταν ο Πατέρας μου
Και μου 'δειξε σημαδι;

Πατέρα μου το ποίημα αυτό
Σου το αφιερώνω 
Να δεις μακρυά σου πώς περνώ 
Και τι Σταυρό σηκώνω...

Να σκούπιζες το δάκρυ μου
Που 'χω στο μάγουλό μου 
Εσύ Πατέρα που 'θελες
Πάντοτε το καλό μου...

Πατέρα μου τις συμβουλές 
Που μου 'δίνες θυμάμαι 
Κι έχω μπορέσει άνθρωπος 
Χάρη σε σένα, να 'μαι...

Σήμερα μελαγχολική 
Είναι για εμάς η μέρα
Γιατί έτσι,τόσο ξαφνικά ,
Σε χάσαμε ΠΑΤΕΡΑ.

Αναπαύσου εν Ειρήνη Πατερούλη μας.
Σ αγαπάμε πολύ

Τα παιδιά σου
Τα Εγγόνια σου 
Και τα 3 Γλυκά Δισέγγονα σου

Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018

Iστορικές και συγκινητικές στιγμές στην «Κόκκινη Εκκλησιά» στου Λουκά.

      Ξεχωριστές στιγμές έζησε το χωριό Λουκά, την άλλη μέρα της Παναγίας, 16 Αυγούστου 2018, όταν δύο Αρχιερείς, ο οικείος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρος, και ο συγχωριανός μας Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, έφθαναν στον ιστορικό τόπο, όπου ευρίσκεται ο παλαιός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, περιοχής «Σφάκα» Λουκά, ο οποίος Ναός τοποθετείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, στον 13ο αιώνα μ.Χ.
            Πρόκειται για το αρχαιότερο Εκκλησιαστικό μνημείο  όλης της Αρκαδίας.
            Ο ερειπωμένος πλέον Ιερός Ναός, είναι γνωστός στους Λουκαΐτες και στην ευρύτερη περιοχή, ως «Κόκκινη Εκκλησιά».
            Το ιστορικό αυτό εκκλησιαστικό μνημείο τελεί υπό την προστασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.
            Με άδεια και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλεξάνδρου, τον οποίο ευγνωμόνως ευχαριστούμε, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, επεσκέφθη το μνημείο με την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων κ. Άννα Καραπαναγιώτου, προκειμένου να ευρεθή τρόπος αξιοποιήσεως του μοναδικού αυτού μνημείου της περιοχής.
            Ως απαρχή της προσπαθείας αυτής, με άδεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλεξάνδρου, ετελέσθη με την παρουσία των δύο προαναφερθέντων Αρχιερέων, της προϊσταμένης της  Εφορείας Αρχαιοτήτων, εκπροσώπου του Δημάρχου Τριπόλεως και πλήθους πιστών από του Λουκά και την γύρω περιοχή, μετά από 5 περίπου αιώνες σε άκρως συγκινητικό κλίμα, ετελέσθη λαμπρός και πανηγυρικός Εσπερινός, προς τιμήν Υπεραγίας Θεοτόκου.
            Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρος, μίλησε με λόγια που συγκίνησαν όλους τους πιστούς, αφού τόνισε την αξία και την σημασία της ανάδειξης των ιστορικών μνημείων και τόπων, μάλιστα των Εκκλησιαστικών, όπως ο Ναός της Παναγίας «Κόκκινη Εκκλησιά».
            «Κάθε ένα από τούτα τα λιθάρια, είπε ο Σεβασμιώτατος, είναι ποτισμένο με την ευλάβεια και την πίστη των προγόνων μας. Γι’ αυτό κάθε λιθάρι σήμερα διηγείται, όχι μιά, αλλά πολλές ιστοριές, που συνδέονται με την Ορθόδοξη πίστη μας και την Πατρίδα μας την Ελλάδα».
            Ο Σεβασμιώτατος, ευλόγησε την περαιτέρω προσπάθεια για την ανάδειξη του μνημείου και κατεσυγκίνησε, όταν ζήτησε από όλους να συμβάλλουν, ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα χρήματα, για τις μελέτες προς αποκατάσταση του Ναού, καταθέτοντας ο ίδιος πρώτος, σεβαστό χρηματικό ποσό.
            Απευθυνόμενος δε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, του συνέστησε να δημιουργηθή ειδική επιτροπή για το θέμα αυτό, σε συνεργασία πάντοτε με την Εφορεία Αρχαιοτήτων.
            Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος κ. Αλέξανδρος, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την κ. Άννα Καραπαναγιώτου, για την αρίστη συνεργασία της με την τοπική Εκκλησία και την εν γένει μεγάλη προσπάθειά της, για την ανάδειξη των ιστορικών χώρων της περιοχής.
            Εν συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, μέσα από μια σύντομη και άκρως συγκινητική προσλαλιά του εδόξασε τον Θεό για την μεγάλη αυτή δωρεά και ευλογία, να πραγματοποιηθή δηλαδή, ιερά Ακολουθία μετά από τόσους αιώνες στον αγιασμένο αυτό τόπο και μακάρισε την Υπερευλογημένη Δέσποινα του κόσμου, Κυρία Θεοτόκο, για τις πολλές Της ευεργεσίες και για την μεγάλή χαρά και συγκίνηση που επεφύλαξε σε όλους κατά την μεγάλη αυτή στιγμή.
            Από καρδίας δε, ευγνωμόνως ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρο, στον οποίο ο Θεός επεφύλαξε ιδιαίτερη ευλογία να προστή του πανηγυρικού Εσπερινού στην «Κόκκινη Εκκλησιά», μετά από τόσους αιώνες σιωπής.
            Ιδιαιτέρως δε τον ευχαρίστησε για την ευλογία του, αλλά και για την προσφορά της πατρικής του αγάπης, να αναδειχθή το ιστορικό και εκκλησιαστικό μνημείο « Κόκκινη Εκκλησιά».
            Τέλος ευχαρίστησε θερμά την προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων κ. Άννα Καραπαναγιώτου, για ό,τι έπραξε και στην συνέχεια θα πράξη για την «Κόκκινη Εκκλησιά», αλλά και για όλα τα ιστορικά μνημεία της περιοχής.
            Ο Σεβασμιώτατος Πατρών, προσέφερε εκ μέρους όλων των Λουκαϊτών ιερά Εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσης στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρο και στην κ. Άννα Καραπαναγιώτου ιερά εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
            Ή όλη τελετή εκδήλωσε με μια ακόμη έκφραση πατρικής αγάπης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλεξάνδρου, ο οποίος την εικόνα που του προσέφεραν οι Λουκαΐτες την αφιέρωσε στην «Κόκκινη Εκκλησιά», για να αποτελέση την εφέστια εικόνα του Ιερού Ναού και να προσκυνήται από τους ευσεβείς χριστιανούς.

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

BOHΘΕΙΑ ΜΑΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ!
Καθὼς ἀτενίζομε τὴν Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν, ποὺ εἰκονίζεται στὸν Ἱερὸ Βῆμα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, μὲ τὸ ἱλαρὸ βλέμμα καὶ τὴν ἀνοιχτὴ ἀγκαλιά, αἰσθανόμαστε δέος ἱερὸ καὶ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴν πανακήρατη μορφὴ Της, γιὰ τὶς πρὸς ἡμᾶς εὐεργεσίες Της.
          Σήμερα ποὺ εἶναι ἡ μεγάλη γιορτὴ Της, ἱκετευτικὰ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας, Τὴν παρακαλοῦμε νὰ δέεται ἀδιαλείπτως πρὸς Κύριον, ὑπὲρ ὑγείας ψυχικῆς καὶ σωματικῆς καὶ σωτηρίας ὅλων μας. Νὰ σκέπῃ τὸν καθένα ξεχωριστά, νὰ προστατεύῃ τὴν οἰκογένειά του, νὰ περιφρουρῇ μὲ τὴν οὐράνια προστασία Της τὸ χωριό μας καὶ νὰ ἀγκαλιάζῃ ὅλους τούς συγχωριανοὺς μας Λουκαΐτες, σὲ ὅποιο μέρος τῆς γῆς καὶ ἂν εὑρίσκονται, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸν κόσμο, ἀφοῦ εἶναι ἡ μεγάλη μας Μάνα, ἡ προστασία καὶ ἡ ἀπαντοχή μας.
          Ἂς προσευχηθοῦμε στὴ  χάρη Της, ὣστε ποτὲ νὰ μὴν ἀφήσῃ ἀπὸ τὴν στοργικὴ Της ἀγάπη καὶ προστασία τὴν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, ἡ ὁποία περνάει δύσκολους καιροὺς καὶ ἡμέρες.
 Διά πρεσβειῶν Της, ὁ Κύριος ἰδιαιτέρως νὰ εὐλογῇ ὅσους καὶ ὅσες φέρουν τὸ ὄνομά Της καὶ ἑορτάζουν κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεώς της καὶ τῆς εἰς οὐρανοὺς Μεταστάσεώς Της.
 Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα σὲ ὅλους!
Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Μεγαλειώδης ὁμολογία πίστεως, ἡ κοσμοπλημμύρα στήν Γηροκομήτισσα τῶν Πατρῶν».

Πλήθη πιστῶν κατέκλυσαν τό ἱστορικό Μοναστήρι τῆς Παναγίας Γηροκομητίσσης τῶν Πατρῶν , τήν Κυριακή 12 Αὐγούστου 2018 προκειμένου νά συμμετάσχουν στήν Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου, πού τελεῖται κάθε χρόνο τήν Κυριακή πρό τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεώς Της.

            Μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, συγχοροστάτησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος. Συμμετεῖχαν στήν Ἀκολουθία ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς, π. Συμεών καί οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς καί ἂλλοι Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
            Ἡ συγκίνηση ἀπό τίς χιλιάδες τῶν προσκυνητῶν πού συνεχῶς κατέφθαναν στό Μοναστήρι, σέ σημεῖο ὣστε νά μή χωροῦν πλέον οἱ αὐλές, ἀλλά καί τά πέριξ τῆς Μονῆς, ἦτο μεγάλη.
            Οἱ ἐκδηλώσεις εὐλαβείας πρός τήν Παναγία μας συγκλονιστικές.
            Τό κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου μίλησε στίς καρδιές τῶν προσκυνητῶν.
Ὁμολογία πίστεως πρός τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον  Θεόν, εὐλαβείας καί τιμῆς πρός τήν ἀληθῶς Θεοτόκον καί Ἀειπάρθενον, τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί γλυκυτάτη μάνα  ὃλου τοῦ κόσμου, τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἀπάσης καί τοῦ σύμπαντος κόσμου προστάτιδος, ἐχαρακτήρισε τήν πλήμμυρα αὐτή τοῦ κόσμου ὁ Σεβασμιώτατος.
             Ἀλλά καί ὡς διακήρυξη τῆς ἀπόφασης τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων νά κρατήσουν ἀλώβητη τήν ἀπό τόν Κύριο ἀποκεκαλλυμένη ἀλήθεια καί ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους καί Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας παραδοθεῖσα ἱερά παρακαταθήκη.
            Μόνο ἒτσι αὐτό τό σκάφος, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος,  ἡ νοητή ναῦς τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδος μας, παρά τούς κλυδωνισμούς πού ὑφίσταται θά ξεπεράσῃ τά κύματα καί θά φθάσῃ εἰς λιμένα εὒδιον καί σωτήριον»