Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΙΣ ΛΟΥΚΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ.

  

          Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη  ἡ μνήμη τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου στό χωριό Λουκᾶ Τριπόλεως, ὃπου ὑπάρχει περίλαμπρος Ναός τοῦ Ἁγίου  καί ὃπου τιμᾶται ὁ
Ἃγιος, ὡς προστάτης καί ἒφορος τοῦ Λουκᾶ.

          Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη, μέ τήν πατρική εὐλογία καί κυριαρχική ἂδεια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, ὁ ἐκ Λουκᾶ καταγόμενος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.

        ●  Τήν παραμονή ἐτελέσθη ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.

          Κατ’ ἀρχάς ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν, εὐχαρίστησε εὐγνωμόνως τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος μέ βαθειά πατρική ἀγάπη  καί τήν χαρακτηρίζουσαν αὐτόν εὐγένειαν παρεχώρησε τήν ἂδεια, ὡς Ποιμενάρχης καί τήν πατρική εὐλογία νά τελέσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, τήν πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου στήν γενέτειρά του καί ὑπενθύμισε στό πυκνό Ἐκκλησίασμα,
ὃτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, πάντοτε λειτουργοῦσε καί ἐκήρυττε τόν θεῖο λόγο, καί ὃταν ἦτο Ἀρχιμανδρίτης στήν Τρίπολη, ἀλλά καί ὡς Ἀρχιερεύς ὂχι μόνο στήν πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἀλλά καί σέ ἂλλες περιπτώσεις λειτουργεῖ στοῦ Λουκᾶ καί εὐλογεῖ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ.

          Ἐν συνεχείᾳ ἐμνήσθη τῶν κόπων καί μόχθων τῶν συγχωριανῶν του παλαιόθεν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ, στόν τόπο ὃπου εὑρίσκετο ὁ παλαιός Ναός τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, στόν ὁποῖον ἀνέκαθεν οἱ Λουκαΐτες εἶχαν μεγάλη εὐλάβεια καί σέ αὐτόν κατέφευγαν καί καταφεύγουν γιά κάθε τους πρόβλημα.

Ἃπαντες οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ καί οἱ ἀπόδημοι ζοῦσαν καί ζοῦν μέ τόν ὂνομα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, στά χείλη τους καί στήν καρδιά τους.

          Ἐπίσης ὡμίλησε γιά τόν μεγάλο Ἱεράρχη, Πατέρα, Διδάσκαλο, Ὁμολογητή καί Μάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας, τόν Χρυσολόγο Ἰωάννη καί χρησιμοποίησε πολλές φράσεις ἀπό τίς χρυσές του διδαχές μέ ἒκδηλη  τήν συγκινησιακή του φόρτιση, μνησθείς «ἡμερῶν ἀρχαίων» καί προσώπων μακαριστῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν Λουκαϊτῶν, πού αὐλίζονται πλέον ἐν οὐρανοῖς.

          Μετά τόν Ἑσπερινό ἐλιτανεύθη ἡ Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Χρυσοστόμου πατρός τῆς Ἐκκλησίας, στους δρόμους τοῦ χωριοῦ καί ἀνεπέμφθησαν δεήσεις ὑπέρ πάντων τῶν,
ὃπου γῆς εὑρισκομένων Λουκαϊτῶν καί πάντων τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπό τῶν Τούρκων ἀναιρεθέντων Λουκαϊτῶν, Κληρικῶν, Γερασίμου Ἱερομονάχου καί Ἀθανασίου Ἱερέως καί τῶν λοιπῶν ἡρώων Λουκαϊτῶν, τῆς θρυλικῆς Πουλίνας (Βασιλικῆς Πουλῆ), ἀγωνίστριας τοῦ 1821 καί τῶν ἂλλων ἡρώων πού πολέμησαν στόν ἱερό τῆς παλιγγενεσίας ἀγῶνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδος μας ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό ὡς καί τῶν ὑπό τῶν Γερμανῶν ἀναιρεθέντων Λουκαϊτῶν καί πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν.

         ● Ἀνήμερα καί πάλι μέ τήν πατρικήν εὐλογία τοῦ εὐγενοῦς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ναό τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί Τεγέας κ. Θεοκλήτου.

          Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἢντλησε διδάγματα ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τά προσέφερε ὡς εὐλογία καί δέσμη πνευματικῶν ἀνθέων στούς συγχωριανούς του καί σέ ὃλους τούς προσκυνητάς.  

 

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 Τό χωριό μας ἒχει προστάτη του καί Πολιοῦχο του τόν μεγάλο Πατέρα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τόν Ἃγιον Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

Οἱ πρόγονοί μας, συγκινημένοι ἀπό τό μεγαλεῖο καί τήν ἁγιότητα, αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Διδασκάλου τῆς Οἰκουμένης, τοῦ ἀφιέρωσαν τόν λαμπρό Ναό τοῦ χωριοῦ μας, ὁ ὁποῖος ὡραϊσμένος περιμένει καί ἐφέτος τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τούς Λουκαΐτες, ἀλλά καί τούς ἂλλους, γιά τήν μεγάλη γιορτή καί τό λαμπρό πανηγύρι.
Τό πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς ἒχει ὡς ἑξῆς:
Kυριακή, 12 Νοεμβρίου ἐ. ἒ. ὣρα 6μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου (ἐφ’ ὃσον ὁ καιρός τό ἐπιτρέψει).
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου ἐ.ἒ. ὣρα 7-10 τό πρωί.
Ὂρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Στίς ἱερές Ἀκολουθίες θά προστῇ, μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, ὁ συγχωριανός μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ .Χρυσόστομος.
Σᾶς προσκαλοῦμε ὃλους καί σᾶς περιμένουμε στό πανηγύρι καί στήν λαμπρή γιορτή τοῦ Ἁγίου μας.


Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023

+ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΙΩΡΗΣ ΕΤΩΝ 85

 


Ἓνας ἀκόμα συγχωριανός μας ἒφυγε ἀπό τόν κόσμo αὐτό στίς 23.10.2023. Πρόκειται γιά τόν ἀείμνηστο Γεώργιο Κλειώρη, ὁ ὁποῖος ἀπό πολύ νέος εἶχε ξενητευθεῖ στήν Αὐστραλία καί συγκεκριμένα στήν Μελβούρνη, ὃπου ζοῦν πολλοί Ἓλληνες, ἀνέμεσα στούς ὁποίους καί πολλοί Λουκαΐτες. Ἐκεῖ στήν μακρυνή Μελβούρνη, ἂφησε τήν τελευταία του πνοή, ὁ μακαριστός Γεώργιος.

Ἐγεννήθη στοῦ Λουκᾶ τό 1938. Ἦτο υἱός τῶν ἀειμνήστων Δημητρίου Κλειώρη καί Ἀταλάντης Κλειώρη, (τό γένος Βασιλείου Ρωμηοῦ). Ἡ μητέρα του ἐκοιμήθη πολύ νέα καί ἂφησε μικρά τά πέντε παιδιά της.

Μεγάλωσαν μέ πολλές στερήσεις, ἓως ὃτου ξενητεύθηκε ὁ πρῶτος, ὁ Κωνσταντῖνος καί στή συνέχεια ἀκολούθησαν ὃλοι οἱ ἂλλοι, ἡ Ἀναστασία, ἡ Γεωργία, ὁ Γεώργιος καί ὁ Ἀποστόλης.

Ὃλοι τους ἐργάστηκαν σκληρά καί ἐδημιούργησαν οἰκογένειες. Δέν λησμόνησαν τό χωριό τους. Καί εἰδικά ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος, ὁ ὁποῖος πρό τῆς ἀσθενείας του ἐπισκεπτόταν συνέχεια τοῦ Λουκᾶ καί ἒμενε ἀρκετό χρονικό διάστημα στό ἀνακαινισμένο σπίτι τους.

Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύῃ καί νά χαρίζῃ στά παιδιά του, στά ἐγγόνια του καί στά ἀδέλφια του τήν ἐξ’ ὓψους παρηγορία.

         


Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΛΗΦΑ.

 


Σέ κλῖμα βαθειᾶς συγκινήσεως  καί μέ τήν συμμετοχή πλήθους Λαοῦ ἐτελέσθη τήν Παρασκευή, 20.10.2023 στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτου Χρ. Σκλήφα.

Τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας, προέστη ὁ ἀνηψιός τοῦ κοιμηθέντος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατούντων τῶν Ἀρχιερέων,  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Κληρικῶν  ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας καί ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.

Στόν ἐπικήδειο λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος,  εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο,  γιά τήν κυριαρχική ἂδεια καί εὐλογία τῆς τελέσεως τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας καί ἐκ μέρους τῆς οἰκογενείας τοῦ μεταστάντος εὐχαρίστησε, τούς συμμετασχόντας Ἀρχιερεῖς  καί λοιπούς Κληρικούς  καί τούς εὐσεβεῖς ἀδελφούς Λουκαΐτες καί ἀπό ὃπου ἀλλοῦ καί ἀνεφέρθη μέ λόγους συγκινητικούς  στήν συγκλονιστική ζωή τοῦ κοιμηθέντος, ὁ ὁποῖος ἀπό ἓξι μηνῶν αὐτός καί ἀπό ἓξι ἐτῶν ὁ πατέρας τοῦ Μητροπολίτου, Ἱερέας Εὐθύμιος, ἒμειναν ὀρφανά παιδιά  καί μεγάλωσαν μέσα στήν ἀπόλυτη φτώχεια καί ἀνέχεια, μέ τούς ἀγῶνες τῆς ἡρωΐδος χῆρας μητέρας τους, Ἀσημίνας.

Ὃμως ἡ πίστη στό Θεό, ἡ τιμιότης καί ἡ ἐργατικότης, ἡ ἀγάπη μεταξύ τους, τούς ἒκαναν δυνατούς καί ἀπηύλασαν μεγάλων δωρεῶν παρά Κυρίου. Ὁ μεταστάς εἶδε παιδιά, ἐγγόνια, δισέγγονα,  τόν υἱό του Ἱερέα καί τόν ἀνηψιό του Ἀρχιερέα.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν αἰώνια ζωή,  γιά τήν μετάσταση τῶν εὐσεβῶν,  γιά τήν βεβαιότητα τῆς ἀναστάσεως  καί τήν μακαρία κατάσταση πλησίον τοῦ Κυρίου.

Ὁ Θεός νά ἀναπαύῃ τόν μεταστάντα ἐν χώρᾳ δικαίων καί μακάρων.
Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

Ἐκοιμήθη ὁ Παναγιώτης Σκλήφας ἐτῶν 91.
O μακαριστός Παναγιώτης Σκλήφας σέ νεαρά ἡλικία.


Τήν Πέμπτη, 19 Ὀκτωβρίου 2023, ἐκοιμήθη ὁ συγχωριανός μας Παναγιώτης Σκλήφας, σέ ἡλικία 91 ἐτῶν.
Ὀ ἀείμνηστος Παναγιώτης, γεννήθηκε στοῦ Λουκᾶ τό ἒτος 1932 καί ἦτο υἱός τῶν μακαριστῶν Λουκαϊτῶν, Χρίστου Σκλήφα καί Ἀσημίνας (τό γένος Βασιλείου Ρωμηοῦ).
Μεγάλωσε ὀρφανός, μαζί μέ τόν ἀδελφό του μακαριστό Ἱερέα Εὐθύμιο Σκλήφα, πατέρα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου.
Ὃταν ὁ Παναγιώτης ἦτο 6 μηνῶν καί ὁ ἀδελφός του 6 ἐτῶν, ὁ πατέρας τους Χρῖστος, σκοτώθηκε σέ ἐργατικό ἀτύχημα (ἂνοιγμα πηγαδιοῦ) σέ ἡλικία 32 ἐτῶν.
Ἡ μητέρα τους Ἀσημίνα, μεγάλωσε τά παιδιά τους μέ ἀπόλυτη φτώχεια καί μεγάλες δυσκολίες. Πολλές φορές δέν εἶχαν οὒτε νά φᾶνε, οὒτε νά ντυθοῦν.
Ἀπεδείχθη ὃμως πραγματική ἡρωίδα. Ὁ Θεός, ὃπως ἡ ἲδια πάντοτε ἒλεγε, δέν τήν ἐγκατέλειψε ποτέ. Κατάφερε καί μεγάλωσε τά παιδιά της, μέ ἀξίες καί ἀρχές. Δούλεψαν ἀπό μικρά καί ἐπεβίωσαν καί πρόκοψαν.
Ὁ Παναγιώτης, βιοπαλαιστής ἀπό τά νεανικά, ἀκόμα καί ἀπό τά παιδικά του χρόνια, ἐνυμφεύθη τήν Λουκαΐτισσα Θεοδώρα, θυγατέρα τοῦ Σπυρίδωνος καί τῆς Γεωργίας Ρέκκα καί ἀπέκτησαν δύο τέκνα, τόν Ἱερέα Χρῖστο Σκλήφα, Ἐφημέριο Σημειάδων καί τήν Ἀσημίνα, σύζυγο Δημητρίου Κατσαροῦ.
Ἀξιώθηκε παρά τίς πολλές καί μεγάλες δυσκολίες πού ἒζησε στά παιδικά καί νεανικά του χρόνια, νά ζήσῃ πολλές χαρές καί εὐλογημένες ἡμέρες.
Καμάρωσε τά παιδιά του. Εἶδε ἐγγόνια καί δισέγγονα. Εἶδε τόν υἱό του Χρῖστο Ἱερέα καί τόν ἀνηψιό του Χρυσόστομο, Ἀρχιερέα.
Ἦτο ἁπλός στη ζωή του, ἂκακος καί καλοσυνᾶτος. Ἀγαπητός ἀπό ὃλους στό χωριό καί γενικώτερα.
Τώρα ἢδη ἀναπαύεται στήν αἰώνιο Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μαζί μέ τόν ἀείμνηστο ἀδελφό του Ἱερέα Εὐθύμιο, (ὁ ὁποῖος ἒφυγε νέος ἀπό τή ζωή, σέ ἡλικία 58 ἐτῶν),μαζί μέ τούς γονεῖς του καί τά ἂλλα ἀγαπημένα τους πρόσωπα.
Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του θά ψαλῇ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, τήν Παρασκευή 20.10.2023, χοροστατούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου.
Ἡ σορός του θά εὑρίσκεται στόν Ἱερό Ναό στίς 3 τό ἀπόγευμα καί ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία του θά ψαλῇ στίς 3:30μ.μ.
Ο μακαριστός Παναγιώτης, σέ γεροντική ἡλικία.

Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023

Συγκίνηση στήν Κόκκινη Ἐκκλησιά στοῦ Λουκᾶ Τριπόλεως.

 


 

          Γιά μιά ἀκόμη φορά, σέ κατανυκτικό κλῖμα, τελέστηκε ὁ Ἑσπερινός στόν ἱστορικό ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στήν Κόκκινη Ἐκκλησιά, στοῦ Λουκᾶ.

          Μέ τήν εὐλογητή παρουσία, ἂδεια καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, ἑκατοντάδες προσκυνητές ἀπό τοῦ Λουκᾶ καί τήν Τρίπολη, ἀλλά καί ὁμογενεῖς Λουκαΐτες πού ἦλθαν, γιά τό καλοκαίρι, στοῦ Λουκᾶ, εὐλογήσαμε τόν Τριαδικό Θεό καί ἐτιμήσαμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, σέ ἓνα τόπο πού ἐδῶ καί 10 καί πλέον αἰῶνες στέκεται μάρτυρας τῆς εὐσεβείας καί τῆς ἑλληνορθόδοξης παραδόσεώς μας. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν μίλησε γιά τό πάντιμον Πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γιά τήν ἱστορία τοῦ πανσεβάσμιου Ναοῦ Της στοῦ Λουκᾶ, γιά τήν εὐσέβεια τῶν Λουκαϊτῶν καί γιά τήν ἀγάπη ὃλων, ὃσοι βρίσκονται στά ξένα, γιά τό χωριό τους.

          Ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν, εὐχαρίστησε εὐγνωμόνως, ἐκ μέρους ὃλων τῶν Λουκαϊτῶν, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο, γιά τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ ἱστορικοῦ Μνημείου τῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς, γιά τήν προώθηση τῆς μελέτης, γιά τήν παρέμβασή του γιά τήν ἒγκριση καί γιά τήν παρουσία του στίς ἱερές λατρευτικές ἐκδηλώσεις.

          Ὁ Σεπτός
Ποιμενάρχης τῆς Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, εὐχήθηκε σέ ὃλους πατρικά γιά τήν ἑορτή τῆς Παναγίας καί ἐχαιρέτησε ὃλους, ἓνα πρός ἓνα, δίδοντας τήν εὐλογία του.