Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

+ Κωνσταντῖνος Κλειώρης τοῦ Δημητρίου ἐτῶν 92.


Ἀνεχώρησε γιά τήν αἰωνιότητα στήν Αὐστραλία ὃπου ζοῦσε, στίς 5.6.2024, ὁ συγχωριανός μας Κωνσταντῖνος Κλειώρης, υἱός τῶν ἀειμνήστων Δημητρίου Κλειώρη καί τῆς συζύγου του Ἀταλάντης Κλειώρη, τό γένος Βασιλείου Ρωμηοῦ.
Ὁ Κωνσταντῖνος, ἓνεκα φτωχείας ξενητεύτηκε πολύ νέος καί ἒζησε στήν Αὐστραλία, ὃπως καί ὃλα του τά ἀδέλφια. Τά παιδιά αὐτά ἒμειναν ὀρφανά ἀπό μητέρα, ἀφοῦ ἡ ἀείμνηστη Ἀταλάντη ἐκοιμήθη πολύ νέα. Ἐκεῖ δημιούργησε οἰκογένεια, ἀλλά ποτέ δέ ξέχασε αὐτός καί τά ἀδέλφια του, τό χωριό μας.
Ἢδη ἒχουν φύγει γιά τόν οὐρανό , ὁ Ἀποστόλης, ἡ Ἀναστασία καί ὁ Γεώργιος καί τώρα ὁ Κωνσταντῖνος.
Συλλυπούμεθα τήν οἰκογένειά του καί τήν ἀδελφή του Γεωργία, πού ζεῖ καί αὐτή στήν Αὐστραλία, μέ τήν οἰκογένειά της.
Ὁ Κωνσταντῖνος ἐκηδεύθη στίς 9 Ἰουλίου 2024.