Σάββατο 15 Απριλίου 2023

Ἀναστάσιμες Εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

 Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, εὒχομαι σέ ὃλους σας συγχωριανοί μου ἀγαπημένοι, ὃπου καί ἂν εὑρίσκεσθε, ἀπό τοῦ Λουκᾶ ἓως τά πλάτη καί τά μήκη τῆς γῆς,

Χρόνια Πολλά, Ἀναστάσιμα καί Εὐλογημένα.

Θερμές εὐχές καί σέ ὃλους τούς φίλους τῶν Λουκαϊτῶν, πού ἀγαποῦν τόν τόπο μας καί τούς ἀνθρώπους του.

          Ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Κύριος, νά σᾶς χαρίζῃ ὑγιεία, πρόοδο καί τήν βαθειά ἀναστάσιμη χαρά Του.

          Σᾶς συνοδεύουν οἱ θερμές προσευχές μου.

          Σᾶς ἀσπάζομαι ὃλους ἀναστάσιμα, μέ ὃλη μου τήν ἀγάπη.

          Χριστός ἀνέστη!

+Ὁ Πατρῶν Χρυσόστομος