Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

Θεία Λειτουργία στὸ Ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία, στήν βουνοκορφή "Καπνίστρα", στοῦ Λουκᾶ.

 Θεία Λειτουργία στὸ Ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία, στήν βουνοκορφή "Καπνίστρα", στοῦ Λουκᾶ.

Τό Σάββατο 29 Ἰουλίου 2023, θὰ τελεσθῆ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, Θεία Λειτουργία στὸ Ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία, στήν βουνοκορφή "Καπνίστρα", στοῦ Λουκᾶ.
Ἡ ἀνάβαση θὰ ξεκινήσῃ ἀπό τίς 6:00 τὸ πρωὶ καί μετά ἀπὸ τό σημείο ὃπου βρίσκονται οἱ ἀποθήκες τοῦ Συλλόγου.
Ὑπάρχει μικρή πινακίδα πού γράφει: "Προφήτης Ἠλίας"
Ὅσοι ἔχουν δυνατότητα καὶ δυνάμεις ἂς ἀνέβουν στὸν Προφήτη Ἠλία γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία.
Θά σᾶς περιμένουμε μέ χαρά καί ἀγάπη.
Καλή ἀντάμωση!

Tιμή καί μνήμη στούς Ἣρωες Λουκαΐτες τοῦ 1821.

 


 

          Σέ κλῖμα βαθειᾶς συγκινήσεως καί σέ πανηγυρικό κλῖμα τελέστηκαν τά άποκαλυπτήρια τῶν προτομῶν τῶν Ἡρώων Λουκαϊτῶν οἱ ὁποῖοι φρικτῶς ἐτελειώθησαν ἀπό τούς Τούρκους τό 1821 ἢ ἒπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν, ὃπου ἀγωνίστηκαν καί ἒδωσαν τήν ζωή τους ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, ἀπό τό 1821 ἓως τό 1828.

          Πρόκειται γιά τούς

1.     Ἱερομόναχο Γεράσιμο Νικολάου ἐκ Λουκᾶ, ὁ ὁποῖος ὑπερασπιζόμενος τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν, ἐναντίον τῶν Τούρκων, ἐκάη ζωντανός μέσα στόν πύργο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, στίς 10 Αὐγούστου 1821.

2.     Ἱερεύς Ἀθανάσιος Λουκαΐτης, ἐσφαγιάσθη ὑπό τῶν Τούρκων στίς 10 Αὐγούστου 1821, ὃταν οἱ Τοῦρκοι μπῆκαν στοῦ Λουκᾶ, σκοτώνοντας καί λεηλατώντας.

3.      Βασιλική Πουλῆ (Πουλίνα). Ἀγωνίστρια ἐναντίον τῶν Τούρκων. Τήν κρέμασαν οἱ βάρβαροι κατακτηταί στίς 10 Αὐγούστου 1821, στό κέντρο τοῦ χωριοῦ, τό ὁποῖο μέχρι σήμερα φέρει τό ὂνομά της, ὀνομάζεται «Πουλίνα».

Οἱ ἂλλοι Λουκαΐτες Ἣρωες, οἱ ὁποῖοι ἒπεσαν μαχόμενοι ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, ἀπό τό 1821 ἓως τό 1828 εἶναι οἱ ἑξῆς:

          Ἀντωνόπουλος (Σμυρνιώτης) Γιάννης

          Ἀντωνόπουλος (Σμυρνιώτης) Νικόλαος

          (αὐτάδελφοι)

          Γιαννόπουλος Μῆτρος

          Καλατζῆς Γεώργιος

          Καραμπράτσος Ἀνδριανός

          Κλειώρης Παναγιώτης

          Κορδοβάκης Κυριάκος

          Κοτζοβός Προκόπιος

          Κοτζοβός Σπυρίδων (Γι’ αὐτόν άναφέρεται ὃτι συμμετεῖχε καί στήν Ναυμαχία τῆς Σάμου, ὃπου ἐπληγώθη βαρέως).

          Κουνέλης Ἀθανάσιος

          Κρινόλας Ἀντρίκος

          Λύκουρας Δημήτριος

          Μαρκόπουλος Ἰωάννης

          Μέρμηγκας Παναγιώτης

          Μπουρῆς Σπυρίδων

          Νικολάου Γεώργιος

          Πέτρου Γιαννάκης

          Ρέκκας Μῆτρος

          Σκλήφας Χαραλάμπης

          Τζαβάρας Γεώργιος

          Τζαβάρας Λυμπέρης

          Τζαλούπης Πανοῦτσος (Παναγιώτης)

         

Οἱ παραπάνω Ἣρωες πολέμησαν στίς ἑξῆς μάχες, σύμφωνα μέ τίς ἱστορικές πηγές.

          Γράνας,

          Ἃλωση τῆς Τριπολιτσᾶς,

          Δερβένια Μεγάρων,

Ἂργος,

          Δερβενάκια Κορινθίας,

 Ναύπλιον,

Πάτρα (1822)

          Ναβαρῖνο

          Δραμπάλα

          Δαβιά

          Ἀρμενιά

 καί ὡς ἀναφέρεται στά ἱστορικά ἒγγραφα, ἐπολέμησαν καί εἰς τάς κατά καιρούς ἐνέδρας κατά τῶν ἐν Τριπόλει ἐχθρῶν, μέχρι τό 1828.

          •Τά ἱστορικά στοιχεῖα γιά τούς τιμηθέντας Ἣρωας, παρουσίασε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε σχετικά κείμενα, ἀπό τά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους.

          •Ἀκολούθησε ἀπαγγελία τῆς ὁμιλίας τοῦ Κολοκοτρώνη στήν Πνύκα, ἀπό τήν Φοιτήτρια Ἑλένη Τσαγγούρη.

          •Ὓστερα ἒγιναν τά ἀποκαλυπτήρια τῶν Προτομῶν καί τῆς στήλης τῶν Ἡρώων, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο καί ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου.

          •Στό σημεῖο αὐτό ὡμίλησε μέ λόγια γεμᾶτα ἐνθουσιασμό καί πατριωτισμό, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος μέ ἒμφαση ἐτόνισε τήν ἀνάγκη διατηρήσεως τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσης καί ἑστίασε στό:«ἒπεσαν ὑπέρ Πατρίδος» καί μέ τά λόγια τοῦ ποιητοῦ ἀπήντησε στό ἐρώτημα τί εἶναι ἡ Πατρίδα μας.

          •Ὓστερα κατετέθησαν στέφανοι ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο καί τούς ἂλλους ἐπισήμους καί ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὓμνος.

          •Στό δεύτερο μέρος τῆς ἐκδηλώσεως, τό ὁποῖον πραγματοποιήθηκε στό προαύλιο τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Λουκᾶ, ὁ Χορευτικός Ὃμιλος Τριπόλεως, τόν ὁποῖο διευθύνει ἡ Λουκαΐτισσα Χριστίνα Ζαμπαθᾶ καί στόν ὁποῖο συμμετέχουν πολλά παιδιά ἀπό τοῦ Λουκᾶ, παρουσίασε χορευτικό πρόγραμμα μέ παραδοσιακούς χορούς, ἐνῶ ἃπαντες ἐγεύθησαν τῆς κοινῆς τραπέζης, τήν ὁποίαν εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, πλαισιούμενος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Πατρῶν, πολλούς Ἱερεῖς καί τούς ἂλλους ἐπισήμους.

          •Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ἡ Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Λουκᾶ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Ἀγγελική Καραμήτου-Βήλου. Ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους, ὁ Δήμαρχος Τριπόλεως κ. Κωνσταντῖνος Τζιούμης, Ἐκπρόσωποι τῆς Περιφέρειας, Ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Άστυνομίας, Ἀντιδήμαρχοι, Ὑποψήφιοι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, Πρόεδροι Κοινοτήτων καί πλῆθος κόσμου ἀπό τοῦ Λουκᾶ, ἀπό Τρίπολη καί τήν γύρω περιοχή καί ἀπόδημοι Λουκαΐτες ἀπό Ἀμερική, Καναδᾶ καί Αὐστραλία.

          •Συνεργάστηκαν:

          Ὁ Δήμαρχος Τριπόλεως κ. Κωνσταντῖνος Τζιούμης καί οἱ Ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου.

          Ὁ Πρόεδρος τῆς τοπικῆς Κοινότητος Λουκᾶ, κ. Κωνσταντῖνος Σμυρνιώτης.

          Ἡ Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Λουκᾶ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κα. Ἀγγελική Καραμήτου- Βήλου καί τά Μέλη τοῦ Συμβουλίου.

          Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀμερικῇ Λουκαϊτῶν, κ. Σπυρίδων Καλατζῆς.

          Ἡ Πρόεδρος τοῦ χορευτικού Ὁμίλου Τριπόλεως κ. Χριστίνα Ζαμπαθᾶ καί τά μέλη τοῦ Χορευτικοῦ Ὁμίλου, ὡς καί πολλοί ἂλλοι Λουκαΐτες καί φίλοι τῶν Λουκαϊτῶν.

          Τιμές ἀπέδωσε ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Τριπόλεως.

Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

Συνέχιση τῆς ἁγιογράφησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού στοῦ Λουκᾶ.

 Συνέχιση τῆς ἁγιογράφησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού στοῦ Λουκᾶ.

 Συνεχίζεται ἡ ἁγιογράφηση τοῦ ἱεροῦ Ἐξωκκλησίου τοῦ Προφήτου Ἠλιού, πάνω ἀπό τό χωριό μας. Τοποθετήθηκε ἢδη, στή δυτική πλευρά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ παράσταση τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 Στήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ἒγινε σαράντα ἡμέρες πρίν ἀπό τήν Σταύρωση Του, ἒχομε τήν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος.

 Ὁ Κύριος παρέλαβε μαζί Του, τούς τρεῖς Μαθητάς τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη. Ἐκεῖ στό Θαβώρ παρουσιάστηκαν καί παρέστησαν συνομιλοῦντες μέ τόν Ἰησοῦ, οἱ Προφῆτες Μωυσῆς καί Ἠλίας, γιά νά βεβαιωθῇ ὃτι ὁ Κύριός μας, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ζώντων καί νεκρῶν κυριεύει. Γι’ αὐτόν τόν λόγο καί τοποθετήθηκε στή δυτική πλευρά τοῦ Ναοῦ ἡ παράσταση τῆς Μεταμορφώσεως, ἀφοῦ ὁ Προφήτης Ἠλίας, ἦτο παρών, στό μέγιστο αὐτό θαῦμα.

 Τήν παράσταση ἁγιογράφησε ὁ πατρινός Ἁγιογράφος Εὐάγγελος Μανούκας, ὁ ὁποῖος ἒχει ἁγιογραφήσει καί ἂλλες παραστάσεις στόν Ἱερό Ναό.