Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

Συνέχιση τῆς ἁγιογράφησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού στοῦ Λουκᾶ.

 Συνέχιση τῆς ἁγιογράφησις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού στοῦ Λουκᾶ.

 Συνεχίζεται ἡ ἁγιογράφηση τοῦ ἱεροῦ Ἐξωκκλησίου τοῦ Προφήτου Ἠλιού, πάνω ἀπό τό χωριό μας. Τοποθετήθηκε ἢδη, στή δυτική πλευρά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ παράσταση τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 Στήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία ἒγινε σαράντα ἡμέρες πρίν ἀπό τήν Σταύρωση Του, ἒχομε τήν φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος.

 Ὁ Κύριος παρέλαβε μαζί Του, τούς τρεῖς Μαθητάς τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη. Ἐκεῖ στό Θαβώρ παρουσιάστηκαν καί παρέστησαν συνομιλοῦντες μέ τόν Ἰησοῦ, οἱ Προφῆτες Μωυσῆς καί Ἠλίας, γιά νά βεβαιωθῇ ὃτι ὁ Κύριός μας, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ζώντων καί νεκρῶν κυριεύει. Γι’ αὐτόν τόν λόγο καί τοποθετήθηκε στή δυτική πλευρά τοῦ Ναοῦ ἡ παράσταση τῆς Μεταμορφώσεως, ἀφοῦ ὁ Προφήτης Ἠλίας, ἦτο παρών, στό μέγιστο αὐτό θαῦμα.

 Τήν παράσταση ἁγιογράφησε ὁ πατρινός Ἁγιογράφος Εὐάγγελος Μανούκας, ὁ ὁποῖος ἒχει ἁγιογραφήσει καί ἂλλες παραστάσεις στόν Ἱερό Ναό.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου