Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Κορυφώθηκαν οἱ λαμπρές ἐκδηλώσεις γιά τήν 50η ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.

Κορυφώθηκαν οἱ λαμπρές ἐκδηλώσεις γιά τήν 50η ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.


Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη στόν Νέο μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, ἀπό τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ.κ. Ἱερόθεον, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομον, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ.κ. Παντελεήμονα καί τόν οἰκεῖο Ἱεράρχη, Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ἐνῶ πλήθη πιστῶν κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό, προκειμένου νά προσκυνήσουν τήν Ἁγία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου καί τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του.
Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, χειροτόνησε Διάκονον τόν εὐλαβέστατο νέο Σωτήριο Μανέτα, ἐνῶ στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στή σημασία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας, γιά τήν πόλη καί τήν Ἱερά  Μητρόπολη τῶν Πατρῶν, ἀλλά καί ἅπασα τήν Ὀρθόδοξο Ἑλλάδα.
Ἀπευθυνόμενος πρός τόν νέο Κληρικό , ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε τήν μεγάλη προσφορά τοῦ Ὀρθόδοξου Κλήρου στήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα μας καί ἐκάλεσε τόν νέο Διάκονο νά ὑπηρετήσῃ μέ αὐταπάρνηση καί θυσιαστική ἀγάπη τόν Θεό καί τόν Λαό τοῦ Θεοῦ, καί νά βιώσῃ τήν Ἱερωσύνη του μέσα ἀπό τό πνεῦμα τῆς σεμνότητος, τῆς βαθειᾶς εὐλαβείας καί ἱεροπρεπείας, ἀποφεύγοντας τό πνεῦμα τῆς ἐκκοσμικεύσεως, τό ὁποῖο ἀπομακρύνει ἀπό τίς πνευματικές μας ρίζες καί τήν Ἑλληνορθόδοξο παράδοσή μας.
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τόν ρόλο τῆς συζύγου ἑνός νέου Κληρικοῦ, ἀναφερθείς στό πρόσωπο τῆς συζύγου τοῦ νέου Διακόνου, ἡ ὁποία ἐδέχθη μέ πολλή χαρά νά νυμφευθῇ ἕνα νέο, ὁ ὁποῖος ἐπρόκειτο νά ὑπηρετήσῃ ὡς Κληρικός καί νά σταθῇ ὡς συγκυρηναῖος δίπλα του.
Ὁ Ὀρθόδοξος Ἕλληνας Ἱερέας ἔσωσε μέ τήν αὐτοθυσιαστική προσφορά του τόν τόπο μας καί τό γένος μας, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.
Τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε ἡ μεγαλειώδης Λιτανεία τῆς Ἁγίας Κάρας καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, μέ τή συμμετοχή σύμπαντος τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου καί χιλιάδων Πατρινῶν ,οἱ ὁποῖοι μέ ἕνα πρωτοφανῆ τρόπο ἐξεδήλωσαν τήν εὐλάβειά τους καί τήν τιμή πρός τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα.
Τό πρῶτο μέρος τῆς Λιτανείας ἔγινε διά θαλάσσης, ἀφοῦ ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμός στήν Ἰχθυόσκαλα γιά τήν νέα ἁλιευτική περίοδο.
Ἦτο συγκινητική ἡ εἰκόνα μέ τόν κόσμο στά πλοῖα, ὁ ὁποῖος ἐσυνόδευσε τήν Ἁγία Κάρα καί τήν Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἕως τήν προβλῆτα τῆς Ἁγίου Νικολάου.
Στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων ἐτελέσθη δοξολογία, ἐνώπιον ἀμετρήτου πλήθους Λαοῦ.
Στό κήρυγμά του κατά τήν δοξολογία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μίλησε μέ λόγια συγκλονιστικά γιά τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί τήν σχέση του μέ τήν Πάτρα.
Μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε:
« Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας εἶναι ὁ πατέρας μας, ὁ διδάσκαλός μας, ὁ προστάτης καί ὁδηγός μας, ἡ ἀπαντοχή καί παρηγοριά μας. Ἔχει ζώσει τήν Πάτρα μέ τήν ἀγάπη του. Εἶναι τά αὐτιά μας, τά μάτια μας, ἡ γλῶσσα μας, ἡ ψυχή μας, ἡ καρδιά μας. Εἶναι τά πάντα γιά μας.
Ἡ Πάτρα ἔχει ταυτιστεῖ μέ τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας μέ τήν Πάτρα...
Ἀπό ἐδῶ ἐκπέμπονται οἱ ἀκτῖνες τοῦ φωτός καί τῆς ἀληθείας, πρός τήν Ἀνατολή καί τή Δύση, πρός τόν Βορρᾶ καί πρός τόν Νότο. Ἡ Πάτρα εἶναι τό σημεῖο πού μπορεί νά ἑνώσῃ τόν κόσμο ὅλο, γιατί ἀπό ἐδῶ ὁ Κύριός μας, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, εὐλογεῖ σταυροειδῶς καί ἀναστασίμως τίς ἐσχατιές τοῦ σύμπαντος.»
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη σέ θαύματα παλαιότερα, ἀλλά καί ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, τά ὁποῖα συνετελέσθησαν καί συντελοῦνται διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Τέλος, εὐχαρίστησε καί ἐπήνεσε ἀπό βάθους ψυχῆς καί καρδίας, τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν καί ἐκάλεσε ἅπαντας νά ὑποσχεθοῦν ἐνώπιόν της Ἱερᾶς καί Χαριτοβρύτου Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὅτι θά διατηρήσουν ἀπαραχάρακτον τήν ὑπ’ αὐτοῦ παραδοθεῖσα ἀλήθεια καί θά τήν παραδώσουν ἀκεραία στούς ἐπιγενομένους, πρός δόξαν Θεοῦ , τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί πρός σωτηρίαν ψυχῶν ἀθανάτων ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε καί ἀνέστη.
Ἡ μεγαλειώδης Λιτανεία διά τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἔφθασε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου, τόν ὁποῖον ὅπως καί τό προαύλιο του εἶχαν κατακλύσει χιλιάδες Πατρινῶν καί ἄλλων προσκυνητῶν.


Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Λουκαΐτικος Γάμος στό Houston τοῦ Teχas

Λουκαΐτικος Γάμος στό Houston τοῦ Teχas

          Στίς 21 Σεπτεμβρίου στό Ηouston τοῦ Teχas καί στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐτελέσθη ὁ γάμος τοῦ Παύλου Καρνέζη, τρίτου γυιοῦ, τῶν συγχωριανῶν μας, Ἀθανασίου Καρνέζη, καί τῆς Κατερίνας Καρνέζη- Κατσιάνη, οἱ ὁποῖοι ζοῦν καί ἐργάζονται στό Τέξας.
          Ὁ Παῦλος εἶναι ἐγγονός τῶν μακαριστῶν Στυλιανοῦ καί Νικολέτας Καρνέζη, ἀπό τήν πλευρά τοῦ πατέρα του καί τοῦ Ἀντωνίου Κατσιάνη ( ὁ ὁποῖος ζεῖ στοῦ Λουκᾶ) καί τῆς μακαριστῆς συζύγου του, Μαρίας.
 Ὁ Παῦλος ἐνυμφεύθη τήν Τζούλια Ἀλανίζ, Ἱσπανικῆς καταγωγῆς, ἡ ὁποία ἔχει γεννηθεῖ στό Ηουston.
          Ὁ Παῦλος ἐργάζεται στήν ἑταιρεία  Technip καί ἡ Τζούλια στήν ἑταιρεία Google.
          Εὐχόμαστε ὁλόψυχα στόν Παῦλο καί στήν Τζούλια, νά ζήσουν κατά πάντα εὐτυχισμένοι καί εὐλογημένοι καί νά ἀποκτήσουν μιά ὡραία οἰκογένεια.
          Ἐπίσης εὐχόμαστε στούς γονεῖς τους καί στά ἀδέλφια τους νά τούς χαίρωνται καί νά τούς καμαρώνουν. Καί σέ ἄλλες χαρές τίς οἰκογενείας τους νά χαροῦν καί νά χαροῦμε.
 Πιστεύομε, ὅτι ὁ Παῦλος θά συνεχίσῃ καί μετά τό γάμο του  νά ἔρχεται, μέ τήν σύζυγό του, τά καλοκαίρια στοῦ Λουκᾶ.
       Στό Houston,πῆγε ἀπό τοῦ Λουκᾶ γιά νά βρεθῇ στό γάμο ἡ ἐξαδέλφη τοῦ Παύλου, Βίκη Πανούτσου. Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ἕνα ἀκόμα δικό μας παιδί πῆρε πτυχίο Ἠλίας Σπηλιωτόπουλος

Ἕνα ἀκόμα δικό μας παιδί πῆρε πτυχίο

Ἠλίας Σπηλιωτόπουλος

       Ὁ Ἠλίας Σπηλιωτόπουλος γυιός τοῦ Ἀθανασίου Σπηλιωτόπουλου καί τῆς Κωνσταντίνας Μπουρῆ, πῆρε τό πτυχίο ἀπό τό ΤΕΙ Μεσολογγίου,  στό Τμῆμα Διοίκησης Ἐπιχειρήσεων.
 Τόν συγχαίρομε θερμότατα καί τοῦ εὐχόμεθα νά ἔχῃ ὑγεία, πρόοδο καί καλή σταδιοδρομία στή ζωή του.

          Στούς γονεῖς του εὐχόμεθα νά τόν χαίρωνται.
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Ὁ Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμος σέ Διεθνές Συνέδριο γιά τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, στήν Μόσχα.

Ὁ  Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμος σέ Διεθνές Συνέδριο γιά τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, στήν Μόσχα.

 
         Στή Μόσχα βρέθηκε τήν περασμένη ἑβδομάδα ὁ Σεβασμιώτατος, καλεσμένος νά μιλήσῃ στό Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα «Πολύτεκνη οἰκογένεια καί τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας», τό ὁποῖο διοργάνωσε τό Ἵδρυμα «Ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ Πρωτόκλητος» τῆς Ρωσίας. 
        Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου διεξήχθησαν τήν πρώτη ἡμέρα στό Κρεμλίνο καί τήν δεύτερη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Μόσχας. Τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ἐχαιρέτησε καί εὐλόγησε ὁ Μακαριώτατος καί Ἁγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλλος.
        Ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ τῶν ἄλλων στήν ὁμιλία τοῦ ἐτόνισε: 
 « ...Ἡ Οἰκογένεια εἶναι δῶρο Θεοῦ μέγα καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ἡ χαρά τῆς τεκνογονίας εἶναι συναίσθημα συγκλονιστικό, διότι ὁ ἄνθρωπος γίνεται συνδημιουργός τοῦ Θεοῦ... 
        ...Πρέπει νά ἐνώσωμε ὅλοι μας σήμερα, μέσα ἀπό τό Διεθνές αὐτό Συνέδριο, τήν φωνή μας, ὥστε καί ἡ οἰκογένεια ὡς θεσμός νά ὠφεληθῇ μέσα ἀπό τήν προβολή ὡραίων συγκινητικῶν προτύπων πολυτέκνων οἰκογενειῶν, ὡς ἔγινε κατά τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου καί ζωές ἀθῶες νά σωθοῦν ἀπό ἐπιλήσμονες τοῦ χρέους τους γιατρούς, πού καταντοῦν φονεῖς σέ συνεργασία μέ τούς ἐπιπολαίως καί ἀκρίτως σκεπτομένους γονεῖς καί ἡ ἀνθρωπίνη ἀξιοπρέπεια ἀπό φρικτές παρεκκλίσεις νά διασωθῇ. Ἀλλά καί οἱ ὑπεύθυνοι σέ κάθε περίπτωση, ὅπως εἶναι οἱ πολιτεῖες καί οἱ ἁρμόδιοι Κυβερνητικοί Φορεῖς νά λάβουν τά ἀπαραίτητα μέτρα, ὥστε νά βοηθοῦνται οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες μέ τήν παροχή δυνατοτήτων καί διευκολύνσεων γιά μιά καλύτερη ζωή καί νά ἐνθαρρύνωνται οἱ ἄνθρωποι στήν ἀπόκτηση τέκνων, πού εἶναι ἡ χαρά καί τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας...»
      Σέ ἄλλο σημεῖο ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε:
   « ...Δυστυχῶς σήμερα μιά ξένη πρός τίς παραδόσεις τῶν λαῶν μας ἰδεολογία ἀγωνίζεται, σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, νά προωθήσῃ ἀπαράδεκτες τακτικές, ὅπως εἶναι οἱ ἀμβλώσεις, τίς ὁμόφυλες σχέσεις, τό σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης κ.ἂ. Ὅλες αὐτές οἱ καταστάσεις ἀπαξίωνουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί προσβάλλουν τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια... 
       Ἐπισημαίνουμε ἀκόμη τό γεγονός ὅτι ὁ Γάμος στίς περισσότερες κοινωνίες, θεωρεῖται πλέον ὡς μιά ἁπλή, νόμιμη, ἐρωτική σχέση χωρίς καμμιά συνείδηση εὐθύνης καί ἀποστολῆς.... 
      ...Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι μιά πορεία σταυροαναστάσιμη. Ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν συζύγων, ἡ ἀδιάπτωτη καί καθ’ ἡμέραν αὐξανομένη, τῆς ὁποίας καρπός εἶναι τά παιδιά, ὅσα ἐπιτρέψει ὁ Κύριος, εἶναι ἕνα εἶδος μαρτυρίου, γιά αὐτό καί στό Μυστήριο τοῦ Γάμου ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ψάλλει: «Ἅγιοι Μάρτυρες οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καί στεφανωθέντες» καί γίνεται ἕνα εἶδος λιτανείας προπορευομένου τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ὥστε νά γίνῃ κατανοητό, ὅτι ὁ Γάμος εἶναι πορεία τῶν νεονύμφων πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ...» 
       Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος: «Ποιά χαρά μπορεῖ νά εἶναι μεγαλύτερη γιά τόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα ἀπό ἐκείνη πού αἰσθάνονται ὅταν ἀκούουν τήν λέξη «πατέρα» καί «μητέρα». Ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια στήν ὁποία εἶναι ἀφιερωμένο τό Συνέδριο, εἶναι ἡ βάση τῆς προόδου καί τῆς πορείας τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ κάθε λαοῦ. Εἶναι ἡ αἰτία νά κερδίσῃ ὁ ἄνθρωπος τόν Παράδεισο...» 


Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σοφίας, στοῦ Λουκᾶ

Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Σοφίας, στοῦ Λουκᾶ


H EIKONA THΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ, ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΛΟΥΚΑ.


Ὁ Ἱερός Ἐνοριακός Ναός τοῦ Λουκᾶ, εἶναι τρισυπόστατος. Εἶναι ἀφιερωμένος δηλαδή, σέ τρεῖς Ἁγίους.
Στό Ἱερό τοῦ Ναοῦ ὑπάρχουν τρεῖς Ἅγιες Τράπεζες.
Ἡ κεντρική εἶναι ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πολιοῦχος τοῦ Λουκᾶ.
Ἡ δεξιά Ἁγία Τράπεζα εἶναι ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστή Λουκᾶ καί ἡ ἀριστερή Ἁγία Τράπεζα εἶναι ἀφιερωμένη στήν Ἁγία Μεγαλομάρτυρα Σοφία καί στίς τρεῖς θυγατέρες της, Ἀγάπη, Πίστη καί Ἐλπίδα.
Ὁ Ἱερός Ναός ἐγκαινιάσθη ἀνήμερα τῆς Ἁγίας Σοφίας, 17 Σεπτεμβρίου 1898, ἀπό τόν οίδιμο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας Θεόκλητο Βίμπο.
Κάθε χρόνο πού ἑορτάζεται ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἑορτάζεται συγχρόνως καί ἡ ἐπέτειος τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ἔτσι καί φέτος τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός καί ἀνήμερα ἡ Θεία Λειτουργία, ἐπί τῆς Ἁγίας τραπέζης πού εἶναι  ἀφιερωμένη στήν Ἁγία Σοφία.

Εὐχόμεθα σέ ὅλους χρόνια πολλά καί ἰδιαίτερα στίς ἑορτάζουσες κατά τήν ἡμέρα αὐτή.

 Η ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ, ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠ' ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.


Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΓΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ.( ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ).

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014

Μετά τήν βροχή τό οὐράνιο τόξο.


Μετά τήν βροχή τό οὐράνιο τόξο.
Ἡ παράδοση λέει ὅτι ἦταν τό σημεῖο πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν Νῶε ὅτι σταμάτησε ὁ κατακλυσμός.
Τά ἑπτά χρώματα τῆς ἴριδος πού τό συνθέτουν δίνουν τήν αίσθηση τῆς  παρηγοριᾶς καί τῆς ἐλπίδος.
Ἡ φωτογραφία ἀνήκει στόν Παναγιώτη Μαρκάκη ὁ ὁποῖος τήν ἔχει ἀνεβάσει στήν προσωπική του ἱστοσελίδα καί γράφει χαρακτηριστικά: 
« Χωριό μου ὄμορφο».
Τόν εὐχαριστοῦμε, συμφωνοῦμε μέ αὐτό πού γράφει καί τόν συγχαίρουμε.
Στήν φωτογραφία φαίνεται ὁ κάμπος τοῦ Λουκᾶ καί στό βάθος ὁ λόφος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.


Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014

" Συγχωριανοί μας από του Λουκά στην Μελβούρνη "

     Δημοσιεύομε τήν παρακάτω φωτογραφία πού μᾶς ἀπέστειλαν οἱ συγχωριανοί μας Γιάννης καί Παναγιώτα Ρωμηού, ἀπό τήν μακρυνή Αὐστραλία καί συγκεκριμένα ἀπό τήν Μεμλβούρνη ὅπου ζοῦν καί ἐργάζονται.
    Στήν φωτογραφία εἰκονίζονται ὁ Γιάννης καί ἡ Παναγιώτα Ρωμηού, μαζί μέ  τά  ἐγγόνια τους.
        Τούς εὐχόμαστε νά χαίρωνται τά παιδιά τους καί τά  ἐγγόνια τους καί νά δοῦν καί δισέγγονα.
      Τούς εὐχαριστοῦμε πολύ πού μᾶς ἔδωσαν τήν χαρά νά τούς δοῦμε ἔστω καί ἀπό τήν φωτογραφία καί εὐχόμεθα νά ἔχουν ὑγεία καί δύναμη  ἀπό τόν Θεό καί κάθε καλό στήν ζωή τους.  


Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Παναγιώτη καί Ἀλεξάνδρα νά ζήσετε!

Παναγιώτη καί Ἀλεξάνδρα νά ζήσετε!
Μιά ἀκόμα χαρά γιά τό χωριό μας. Ἕνα ἀγαπητό μας κατά πάντα παιδί ὁ Παναγιώτης Μαρκάκης πού ὑπηρετεῖ ὡς ἀστυνομικός στήν Ἀθήνα, γυιός τοῦ Κώστα καί τῆς Εὐαγγελίας Μαρκάκη, ἐνυμφεύθη τήν ἐκλεκτή τῆς καρδιᾶς του, Ἀλεξάνδρα Χατζίδου.
          Ὁ γάμος ἐτελέσθη στίς 24 Αὐγούστου 2014 στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Θεράποντος Κάτω Τούμπας Θεσσαλονίκης.
          Ὅλοι οἱ Λουκαΐτες εὐχόμαστε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας τά παιδιά μας νά εἶναι κατά πάντα εὐτυχισμένα στή ζωή τους.

          Παναγιώτη καί Ἀλεξάνδρα νά ζήσετε!  Νά σᾶς χαίρονται οἱ γονεῖς σας καί τά ἀδέλφια σας καί νά σᾶς καμαρώνωμε ὅλοι.

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014

" Μέ τήν κυρά Ἀντιγόνη στοῦ Λουκᾶ..."

Μέ τήν κυρά ντιγόνη στο Λουκ...Ἀντιστέκεται μέ πεῖσμα ἀπέναντι στό χρόνο καί κρατάει ἀνοιχτό τό καφενεῖο πού παληότερα γνώρισε ἡμέρες δόξας.
           Πέρασαν καί στάθηκαν ἐκεῖ γενηές ὁλόκληρες Λουκαϊτῶν, παιδιά, μεσήλικες καί γέροι καί γεύτηκαν τόν καφέ καί τή ρακί ἀπό τά χέρια της.
 Στό παραδοσιακό αὐτό καφενεῖο γεύτηκαν τήν Λουκαΐτικη φιλοξενία οἱ ἐπισκέπτες τοῦ χωριοῦ μας.
          Ἡ κυρά Ἀντιγόνη εἶναι ἐκεῖ ὅπως πάντα, μέ τήν καλοσύνη της, μέ τό γλυκό χαμόγελό της καί μέ τήν φιλόξενη καρδιά της.
           Μπορεῖ τώρα νά εἶναι λιγότεροι οἱ ἐπισκέπτες της, ἀλλ’ ὅμως δέν ἔχασε τήν ἁγνή διάθεση τῆς ψυχῆς της γιά νά προσφέρῃ μαζί μέ τό καφέ, τήν καλοσύνη της σέ ὅλους.
 Θυμᾶται τά παληά, μνημονεύει ἀνθρώπους καί γεγονότα, μιλάει γιά τά παιδιά της καί τά ἐγγόνια της, γιά τόν μακαρίτη σύζυγό της Φώτιο Βῆλο πού δούλευαν μαζί στο καφενεῖο καί δείχνει τίς φωτογραφίες καί τούς παληούς πίνακες πού βρίσκονται στούς τοίχους καί θυμίζουν ἱστορικές στιγμές καί καταστάσεις.
          Τήν συναντήσαμε χαρούμενη γιατί σέ λίγες μέρες θά γινόταν ὁ γάμος τῆς ἐγγονῆς της. Μᾶς μιλοῦσε γιά τό γεγονός αὐτό μέ χαρά καί συγκίνηση.
         Τῆς εὐχόμαστε νά εἶναι πάντα καλά καί νά συνεχίσῃ γιά πολλά χρόνια νά κρατάῃ ἀνοιχτό τό παραδοσιακό καί ὄμορφο καφενεῖο τοῦ χωριοῦ μας.
          Τήν εὐχαριστοῦμε πολύ.  

 

                             Ἡ εἴσοδος τοῦ καφενείου μέ τήν αὐλή καί τήν κληματαριά. Ὁ μακαριστός Φώτιος Βῆλος, σύζυγός της.
Ἔφυγε ἀπό τή ζωή αὐτή στίς 29.11.1998, σέ ἡλικία 66 χρονῶν.

Φωτογραφία ἀπό τό Γάμο τῆς κυρά Ἀντιγόνης μέ τόν σύζυγό της,
 Φώτιο Βῆλο.
Ὁ Γάμος ἔγινε στίς 4 Δεκεμβρίου 1954.
Ὁ Φώτης ἦταν τότε 21 ἐτῶν καί ἡ Ἀντιγόνη 24 ἐτῶν.

 Ὁ πεθερός της Βασίλειος Βῆλος καί ἡ πεθερά της Ἀθανασία.

Ὁ Βασίλειος ἐκοιμήθη στίς 15 Μαΐου 1961, σέ ἡλικία 54 ἐτῶν.
Ἡ Ἀθανασία ἐκοιμήθη στίς 30 Ἰουνίου 1964, σέ ἡλικία 55 ἐτῶν.

(Τά στοιχεῖα ἔχουν ληφθεῖ ἀπό τό ἱστορικό ἀρχεῖο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Λουκᾶ, τόσο γιά τούς γάμους, ὅσο καί γιά τίς κηδεῖες, ὅπως τά ἔχει καταγράψει ὁ ἀείμνηστος π. Γεώργιος Ρέκκας).    Στήν φωτογραφία εἰκονίζονται, ὅπως βλέπομε, δεξιά ὁ γυιός τῆς κυρά Ἀντιγόνης Βασίλης καί ἀριστερά ὁ κουνιάδος της, Ἠλίας Βῆλος ( θεῖος τοῦ Βασίλη). 

 Ἡ παληά παραδοσιακή ζυγαριά τοῦ καφενείου, 
πού λειτουργοῦσε καί ὡς παντοπολεῖο. Παραδοσιακά ἀντικείμενα ,  καζάνι καί τέσα.


Ἕνας πίνακας λαϊκῆς ζωγραφικῆς, ἀπό τό χέρι τοῦ Νίκου Τσιαγγούρη σέ παληότερες ἐποχές.