Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Κορυφώθηκαν οἱ λαμπρές ἐκδηλώσεις γιά τήν 50η ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.

Κορυφώθηκαν οἱ λαμπρές ἐκδηλώσεις γιά τήν 50η ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, στήν Πάτρα.


Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη στόν Νέο μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, ἀπό τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ.κ. Ἱερόθεον, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ.κ. Χρυσόστομον, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ.κ. Παντελεήμονα καί τόν οἰκεῖο Ἱεράρχη, Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ἐνῶ πλήθη πιστῶν κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό, προκειμένου νά προσκυνήσουν τήν Ἁγία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου καί τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου του.
Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, χειροτόνησε Διάκονον τόν εὐλαβέστατο νέο Σωτήριο Μανέτα, ἐνῶ στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στή σημασία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας, γιά τήν πόλη καί τήν Ἱερά  Μητρόπολη τῶν Πατρῶν, ἀλλά καί ἅπασα τήν Ὀρθόδοξο Ἑλλάδα.
Ἀπευθυνόμενος πρός τόν νέο Κληρικό , ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε τήν μεγάλη προσφορά τοῦ Ὀρθόδοξου Κλήρου στήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα μας καί ἐκάλεσε τόν νέο Διάκονο νά ὑπηρετήσῃ μέ αὐταπάρνηση καί θυσιαστική ἀγάπη τόν Θεό καί τόν Λαό τοῦ Θεοῦ, καί νά βιώσῃ τήν Ἱερωσύνη του μέσα ἀπό τό πνεῦμα τῆς σεμνότητος, τῆς βαθειᾶς εὐλαβείας καί ἱεροπρεπείας, ἀποφεύγοντας τό πνεῦμα τῆς ἐκκοσμικεύσεως, τό ὁποῖο ἀπομακρύνει ἀπό τίς πνευματικές μας ρίζες καί τήν Ἑλληνορθόδοξο παράδοσή μας.
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τόν ρόλο τῆς συζύγου ἑνός νέου Κληρικοῦ, ἀναφερθείς στό πρόσωπο τῆς συζύγου τοῦ νέου Διακόνου, ἡ ὁποία ἐδέχθη μέ πολλή χαρά νά νυμφευθῇ ἕνα νέο, ὁ ὁποῖος ἐπρόκειτο νά ὑπηρετήσῃ ὡς Κληρικός καί νά σταθῇ ὡς συγκυρηναῖος δίπλα του.
Ὁ Ὀρθόδοξος Ἕλληνας Ἱερέας ἔσωσε μέ τήν αὐτοθυσιαστική προσφορά του τόν τόπο μας καί τό γένος μας, τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.
Τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε ἡ μεγαλειώδης Λιτανεία τῆς Ἁγίας Κάρας καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, μέ τή συμμετοχή σύμπαντος τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, τῶν Ἀρχῶν τοῦ τόπου καί χιλιάδων Πατρινῶν ,οἱ ὁποῖοι μέ ἕνα πρωτοφανῆ τρόπο ἐξεδήλωσαν τήν εὐλάβειά τους καί τήν τιμή πρός τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα.
Τό πρῶτο μέρος τῆς Λιτανείας ἔγινε διά θαλάσσης, ἀφοῦ ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμός στήν Ἰχθυόσκαλα γιά τήν νέα ἁλιευτική περίοδο.
Ἦτο συγκινητική ἡ εἰκόνα μέ τόν κόσμο στά πλοῖα, ὁ ὁποῖος ἐσυνόδευσε τήν Ἁγία Κάρα καί τήν Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου ἕως τήν προβλῆτα τῆς Ἁγίου Νικολάου.
Στήν Πλατεία Τριῶν Συμμάχων ἐτελέσθη δοξολογία, ἐνώπιον ἀμετρήτου πλήθους Λαοῦ.
Στό κήρυγμά του κατά τήν δοξολογία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μίλησε μέ λόγια συγκλονιστικά γιά τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί τήν σχέση του μέ τήν Πάτρα.
Μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε:
« Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας εἶναι ὁ πατέρας μας, ὁ διδάσκαλός μας, ὁ προστάτης καί ὁδηγός μας, ἡ ἀπαντοχή καί παρηγοριά μας. Ἔχει ζώσει τήν Πάτρα μέ τήν ἀγάπη του. Εἶναι τά αὐτιά μας, τά μάτια μας, ἡ γλῶσσα μας, ἡ ψυχή μας, ἡ καρδιά μας. Εἶναι τά πάντα γιά μας.
Ἡ Πάτρα ἔχει ταυτιστεῖ μέ τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας μέ τήν Πάτρα...
Ἀπό ἐδῶ ἐκπέμπονται οἱ ἀκτῖνες τοῦ φωτός καί τῆς ἀληθείας, πρός τήν Ἀνατολή καί τή Δύση, πρός τόν Βορρᾶ καί πρός τόν Νότο. Ἡ Πάτρα εἶναι τό σημεῖο πού μπορεί νά ἑνώσῃ τόν κόσμο ὅλο, γιατί ἀπό ἐδῶ ὁ Κύριός μας, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, εὐλογεῖ σταυροειδῶς καί ἀναστασίμως τίς ἐσχατιές τοῦ σύμπαντος.»
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη σέ θαύματα παλαιότερα, ἀλλά καί ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, τά ὁποῖα συνετελέσθησαν καί συντελοῦνται διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Τέλος, εὐχαρίστησε καί ἐπήνεσε ἀπό βάθους ψυχῆς καί καρδίας, τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατρῶν καί ἐκάλεσε ἅπαντας νά ὑποσχεθοῦν ἐνώπιόν της Ἱερᾶς καί Χαριτοβρύτου Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὅτι θά διατηρήσουν ἀπαραχάρακτον τήν ὑπ’ αὐτοῦ παραδοθεῖσα ἀλήθεια καί θά τήν παραδώσουν ἀκεραία στούς ἐπιγενομένους, πρός δόξαν Θεοῦ , τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί πρός σωτηρίαν ψυχῶν ἀθανάτων ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε καί ἀνέστη.
Ἡ μεγαλειώδης Λιτανεία διά τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἔφθασε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου, τόν ὁποῖον ὅπως καί τό προαύλιο του εἶχαν κατακλύσει χιλιάδες Πατρινῶν καί ἄλλων προσκυνητῶν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου