Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014

" Μέ τήν κυρά Ἀντιγόνη στοῦ Λουκᾶ..."

Μέ τήν κυρά ντιγόνη στο Λουκ...Ἀντιστέκεται μέ πεῖσμα ἀπέναντι στό χρόνο καί κρατάει ἀνοιχτό τό καφενεῖο πού παληότερα γνώρισε ἡμέρες δόξας.
           Πέρασαν καί στάθηκαν ἐκεῖ γενηές ὁλόκληρες Λουκαϊτῶν, παιδιά, μεσήλικες καί γέροι καί γεύτηκαν τόν καφέ καί τή ρακί ἀπό τά χέρια της.
 Στό παραδοσιακό αὐτό καφενεῖο γεύτηκαν τήν Λουκαΐτικη φιλοξενία οἱ ἐπισκέπτες τοῦ χωριοῦ μας.
          Ἡ κυρά Ἀντιγόνη εἶναι ἐκεῖ ὅπως πάντα, μέ τήν καλοσύνη της, μέ τό γλυκό χαμόγελό της καί μέ τήν φιλόξενη καρδιά της.
           Μπορεῖ τώρα νά εἶναι λιγότεροι οἱ ἐπισκέπτες της, ἀλλ’ ὅμως δέν ἔχασε τήν ἁγνή διάθεση τῆς ψυχῆς της γιά νά προσφέρῃ μαζί μέ τό καφέ, τήν καλοσύνη της σέ ὅλους.
 Θυμᾶται τά παληά, μνημονεύει ἀνθρώπους καί γεγονότα, μιλάει γιά τά παιδιά της καί τά ἐγγόνια της, γιά τόν μακαρίτη σύζυγό της Φώτιο Βῆλο πού δούλευαν μαζί στο καφενεῖο καί δείχνει τίς φωτογραφίες καί τούς παληούς πίνακες πού βρίσκονται στούς τοίχους καί θυμίζουν ἱστορικές στιγμές καί καταστάσεις.
          Τήν συναντήσαμε χαρούμενη γιατί σέ λίγες μέρες θά γινόταν ὁ γάμος τῆς ἐγγονῆς της. Μᾶς μιλοῦσε γιά τό γεγονός αὐτό μέ χαρά καί συγκίνηση.
         Τῆς εὐχόμαστε νά εἶναι πάντα καλά καί νά συνεχίσῃ γιά πολλά χρόνια νά κρατάῃ ἀνοιχτό τό παραδοσιακό καί ὄμορφο καφενεῖο τοῦ χωριοῦ μας.
          Τήν εὐχαριστοῦμε πολύ.  

 

                             Ἡ εἴσοδος τοῦ καφενείου μέ τήν αὐλή καί τήν κληματαριά. Ὁ μακαριστός Φώτιος Βῆλος, σύζυγός της.
Ἔφυγε ἀπό τή ζωή αὐτή στίς 29.11.1998, σέ ἡλικία 66 χρονῶν.

Φωτογραφία ἀπό τό Γάμο τῆς κυρά Ἀντιγόνης μέ τόν σύζυγό της,
 Φώτιο Βῆλο.
Ὁ Γάμος ἔγινε στίς 4 Δεκεμβρίου 1954.
Ὁ Φώτης ἦταν τότε 21 ἐτῶν καί ἡ Ἀντιγόνη 24 ἐτῶν.

 Ὁ πεθερός της Βασίλειος Βῆλος καί ἡ πεθερά της Ἀθανασία.

Ὁ Βασίλειος ἐκοιμήθη στίς 15 Μαΐου 1961, σέ ἡλικία 54 ἐτῶν.
Ἡ Ἀθανασία ἐκοιμήθη στίς 30 Ἰουνίου 1964, σέ ἡλικία 55 ἐτῶν.

(Τά στοιχεῖα ἔχουν ληφθεῖ ἀπό τό ἱστορικό ἀρχεῖο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Λουκᾶ, τόσο γιά τούς γάμους, ὅσο καί γιά τίς κηδεῖες, ὅπως τά ἔχει καταγράψει ὁ ἀείμνηστος π. Γεώργιος Ρέκκας).    Στήν φωτογραφία εἰκονίζονται, ὅπως βλέπομε, δεξιά ὁ γυιός τῆς κυρά Ἀντιγόνης Βασίλης καί ἀριστερά ὁ κουνιάδος της, Ἠλίας Βῆλος ( θεῖος τοῦ Βασίλη). 

 Ἡ παληά παραδοσιακή ζυγαριά τοῦ καφενείου, 
πού λειτουργοῦσε καί ὡς παντοπολεῖο. Παραδοσιακά ἀντικείμενα ,  καζάνι καί τέσα.


Ἕνας πίνακας λαϊκῆς ζωγραφικῆς, ἀπό τό χέρι τοῦ Νίκου Τσιαγγούρη σέ παληότερες ἐποχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου