Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΙΣ ΛΟΥΚΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ.

  

          Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη  ἡ μνήμη τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου στό χωριό Λουκᾶ Τριπόλεως, ὃπου ὑπάρχει περίλαμπρος Ναός τοῦ Ἁγίου  καί ὃπου τιμᾶται ὁ
Ἃγιος, ὡς προστάτης καί ἒφορος τοῦ Λουκᾶ.

          Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προέστη, μέ τήν πατρική εὐλογία καί κυριαρχική ἂδεια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, ὁ ἐκ Λουκᾶ καταγόμενος, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.

        ●  Τήν παραμονή ἐτελέσθη ὁ μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.

          Κατ’ ἀρχάς ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν, εὐχαρίστησε εὐγνωμόνως τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος μέ βαθειά πατρική ἀγάπη  καί τήν χαρακτηρίζουσαν αὐτόν εὐγένειαν παρεχώρησε τήν ἂδεια, ὡς Ποιμενάρχης καί τήν πατρική εὐλογία νά τελέσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, τήν πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου στήν γενέτειρά του καί ὑπενθύμισε στό πυκνό Ἐκκλησίασμα,
ὃτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, πάντοτε λειτουργοῦσε καί ἐκήρυττε τόν θεῖο λόγο, καί ὃταν ἦτο Ἀρχιμανδρίτης στήν Τρίπολη, ἀλλά καί ὡς Ἀρχιερεύς ὂχι μόνο στήν πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἀλλά καί σέ ἂλλες περιπτώσεις λειτουργεῖ στοῦ Λουκᾶ καί εὐλογεῖ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ.

          Ἐν συνεχείᾳ ἐμνήσθη τῶν κόπων καί μόχθων τῶν συγχωριανῶν του παλαιόθεν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ, στόν τόπο ὃπου εὑρίσκετο ὁ παλαιός Ναός τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου, στόν ὁποῖον ἀνέκαθεν οἱ Λουκαΐτες εἶχαν μεγάλη εὐλάβεια καί σέ αὐτόν κατέφευγαν καί καταφεύγουν γιά κάθε τους πρόβλημα.

Ἃπαντες οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ καί οἱ ἀπόδημοι ζοῦσαν καί ζοῦν μέ τόν ὂνομα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, στά χείλη τους καί στήν καρδιά τους.

          Ἐπίσης ὡμίλησε γιά τόν μεγάλο Ἱεράρχη, Πατέρα, Διδάσκαλο, Ὁμολογητή καί Μάρτυρα τῆς Ἐκκλησίας, τόν Χρυσολόγο Ἰωάννη καί χρησιμοποίησε πολλές φράσεις ἀπό τίς χρυσές του διδαχές μέ ἒκδηλη  τήν συγκινησιακή του φόρτιση, μνησθείς «ἡμερῶν ἀρχαίων» καί προσώπων μακαριστῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν Λουκαϊτῶν, πού αὐλίζονται πλέον ἐν οὐρανοῖς.

          Μετά τόν Ἑσπερινό ἐλιτανεύθη ἡ Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Χρυσοστόμου πατρός τῆς Ἐκκλησίας, στους δρόμους τοῦ χωριοῦ καί ἀνεπέμφθησαν δεήσεις ὑπέρ πάντων τῶν,
ὃπου γῆς εὑρισκομένων Λουκαϊτῶν καί πάντων τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπό τῶν Τούρκων ἀναιρεθέντων Λουκαϊτῶν, Κληρικῶν, Γερασίμου Ἱερομονάχου καί Ἀθανασίου Ἱερέως καί τῶν λοιπῶν ἡρώων Λουκαϊτῶν, τῆς θρυλικῆς Πουλίνας (Βασιλικῆς Πουλῆ), ἀγωνίστριας τοῦ 1821 καί τῶν ἂλλων ἡρώων πού πολέμησαν στόν ἱερό τῆς παλιγγενεσίας ἀγῶνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδος μας ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό ὡς καί τῶν ὑπό τῶν Γερμανῶν ἀναιρεθέντων Λουκαϊτῶν καί πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν.

         ● Ἀνήμερα καί πάλι μέ τήν πατρικήν εὐλογία τοῦ εὐγενοῦς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ναό τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί Τεγέας κ. Θεοκλήτου.

          Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἢντλησε διδάγματα ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί τά προσέφερε ὡς εὐλογία καί δέσμη πνευματικῶν ἀνθέων στούς συγχωριανούς του καί σέ ὃλους τούς προσκυνητάς.  

 

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 Τό χωριό μας ἒχει προστάτη του καί Πολιοῦχο του τόν μεγάλο Πατέρα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τόν Ἃγιον Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.

Οἱ πρόγονοί μας, συγκινημένοι ἀπό τό μεγαλεῖο καί τήν ἁγιότητα, αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Διδασκάλου τῆς Οἰκουμένης, τοῦ ἀφιέρωσαν τόν λαμπρό Ναό τοῦ χωριοῦ μας, ὁ ὁποῖος ὡραϊσμένος περιμένει καί ἐφέτος τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τούς Λουκαΐτες, ἀλλά καί τούς ἂλλους, γιά τήν μεγάλη γιορτή καί τό λαμπρό πανηγύρι.
Τό πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς ἒχει ὡς ἑξῆς:
Kυριακή, 12 Νοεμβρίου ἐ. ἒ. ὣρα 6μ.μ.
Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου (ἐφ’ ὃσον ὁ καιρός τό ἐπιτρέψει).
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου ἐ.ἒ. ὣρα 7-10 τό πρωί.
Ὂρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Στίς ἱερές Ἀκολουθίες θά προστῇ, μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, τοῦ σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, ὁ συγχωριανός μας Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ .Χρυσόστομος.
Σᾶς προσκαλοῦμε ὃλους καί σᾶς περιμένουμε στό πανηγύρι καί στήν λαμπρή γιορτή τοῦ Ἁγίου μας.