Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Κόκκινη Εκκλησιά στου Λουκά- Ανακοίνωση

 

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, τίς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας μας καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου, τήν Δευτέρα 17 Αὐγούστου 2020 στίς 7 τό ἀπόγευμα, θά τελεσθῇ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά» στοῦ Λουκᾶ.

          Ὁ Ναὸς τῆς Παναγίας τῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς, ἐρειπωμένος σήμερα, ἄγνωστος στοὺς πολλούς, τελεῖ ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, θὰ ζήσῃ καί πάλι ξεχωριστὲς στιγμές, ἀφοῦ σ’ αὐτὸν τὸν ἅγιο τόπο, θὰ μεταβῇ ὁ σεπτός μας Ποιμενάρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, τὸν ὁποῖο διακρίνει μεγάλη εὐαισθησία γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἱστορικῶν μνημείων, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν συγχωριανό μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἐπιδεικνύει μεγάλο ἐνδιαφέρον, ὄχι μόνο γιὰ τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ χωριοῦ μας, ἀλλά καί γιά  τὸ χωριό μας,  γενικώτερα.

          Οἱ δύο Ἀρχιερεῖς μαζὶ μὲ ἄλλους Κληρικούς, θὰ τελέσουν τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στὸν Ἱερὸ αὐτὸ καὶ ἁγιασμένο ἀπὸ τὰ παληά, τόπο.

                   Θὰ συναντηθοῦμε στὴ Κόκκινη Ἐκκλησιὰ στὴν περιοχὴ «Σφάκα» στοῦ Λουκᾶ, τήν Δευτέρα 17 Αὐγούστου 2020 καὶ ὥρα 7 τὸ ἀπόγευμα.

          Ἢδη ἒχουν γίνει οἱ ἀπαραίτητες προετοιμασίες γιά τήν Ἱερά Ἀκολουθία.

          Σημειώνομε ὃτι ἡ μελέτη ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐνεκρίθη ἀπό τό ΚΑΣ (Κεντρικό Ἀρχαιολογικό Συμβούλιο) Ἀθηνῶν μετά ἀπό πολύωρη συνεδρία.

          Εὑρισκόμεθα σέ συνεργασία μέ τήν Περιφέρεια γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς δαπάνης ἀποκ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 365η

 

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

Πρός

τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς  Μητροπόλεως Πατρῶν

 

          Παιδιά μου εὐλογημένα,

 

   Σήμερα στή γιορτή τῆς μεγάλης Μάνας, τῆς προστάτιδος τῶν εὐσεβῶν καί φιλοθέων χριστιανῶν, τῆς Παραμυθίας τῶν θλιβομένων, τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους ἡμῶν, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας, σκιρτοῦν οἱ καρδιές καί εἰς προσευχήν καί δέησιν τά χείλη κινοῦνται μπροστά στό ἱερό, τό περίπυστο καί θαυματουργό εἰκόνισμά της.

Τά γόνατα λυγίζουν ἐνώπιον τῆς μεγάλης μορφῆς της καί οἱ ὀφθαλμοί εἰς δάκρυα ἀναλύονται καθώς συναντοῦν τά δικά της μάτια, τά γεμάτα στοργή καί ἀγάπη γιά τόν κάθε ἄνθρωπο πού προσβλέπει μέ ἐμπιστοσύνη στή χάρη της.

Τά χέρια ὑψώνονται εἰς ἱκεσίαν καί μέ δέος οἱ καρδιές ἀπευθύνονται πρός Αὐτήν ἐκφράζοντας ἡ κάθε μιά πόνους, πόθους, ἐπιθυμίες βαθειές καί ὅ,τι ἄλλο κρύβεται στόν ἐσωτερικό κόσμο τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Ἄν ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί παιδιά μου εὐλογημένα, ἄν λέγω κάθε ἡμέρα Ἐκείνη συνεπαίρνει τόν λογισμό μας καί τήν καρδιά μας, πόσο μᾶλλον σήμερα πού στήν μνήμη της, «προσπίπτουσιν  εὐσεβεῖς σύν ἀρχαγγέλοις ἀγγέλοις καί ἄσματα μέλπουσι».

Ἐλᾶτε λοιπόν, μέ πόθο ψυχῆς νά ἀνέλθωμε στό «μυστικό ὄρος», ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ μέγας αὐτός ὑμνολόγος τῆς Παναγίας μας, ξεπερνώντας τίς βιοτικές μέριμνες, ἐλᾶτε νά εἰσέλθωμε "στόν θεῖο γνόφο" καί ἀφοῦ φθάσωμε "ἐν τῷ φωτί τῷ θείῳ" εἰς ὕψος πνευματικόν νά τήν παρακαλέσωμε δανειζόμενοι λόγους τοῦ τρισμακαρίου καί θειοτάτου αὐτοῦ πατρός καί προσκυνοῦντες τόν Τάφο της, πού κατά τόν ἴδιο πατέρα κατέστη τόπος «τῆς Ἐδέμ ὡραιότερος».

Ἡ πρώτη φράση εἶναι τό "Δέχου Μαριάμ μῆτερ ἡμῶν ποθεινοτάτη καί γλυκυτάτη...".

Δέχου πενήτων καί ἀθλίων δούλων σῶν, ἱκεσίες.

Δέχου πανύμνητε Παντάνασσα δάκρυα σῶν τέκνων θερμά· ἐπάκουσον τῆς φωνῆς αὐτῶν· τάχυνον εἰς πρεσβείαν καί σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν ὑπέρ αὐτῶν πρός τόν Πανοικτίρμονα Υἱόν σου καί Ἐλεήμονα Δεσπότην. 

Δέχου Πανακήρατε Κόρη τήν μετάνοιάν μας δι' ὅσα σέ ἐπικράναμε καί τόν Οὐράνιον Βασιλέα ἐλυπήσαμε μέ τήν ἀπό Αὐτόν ἀποστασία μας καί τίς πολλές καί μεγάλες ἁμαρτίες μας.

Δέχου τόν στεναγμόν, τοῦ καθ' ἑνός καί ὅλων μας.

Δέχου τῆς Πατρίδος μας, τήν ὁποία τόσες φορές ἐπροστάτευσες καί ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός εἰς ἀναψυχήν ὁδήγησες καί ἔσωσες, τήν βαθειά καί σπαρακτική ἱκεσία καί ἄκουε Γοργοεπήκοε Κόρη, τήν κραυγή της καί τούτη τήν ὥρα τῶν πολλῶν δυσκολιῶν καί τῶν ποικίλων κινδύνων.

Καί ἡ δεύτερη ἱκεσία μας, ἀδελφοί μου, πρός τήν Παναγία μας, πιό θερμή ἄς ἐξέλθη ἀπό τήν καρδιά μας. Πάλι τά λόγια τοῦ
ἱεροῦ Δαμασκηνοῦ ἄς δανειστοῦμε ἀφοῦ τά ἰδικά μας εἶναι ἀδύναμα, γιά νά φθάσουν μπροστά στό θαυματουργό καί ἅγιο εἰκόνισμά της.

Δίδου Θεοτόκε, τήν παρηγορία στίς θλίψεις μας καί τόν κουφισμό στούς βαθυτάτους στεναγμούς τῆς καρδίας μας.

Δίδου ὑπομονή στήν ὥρα τῆς δοκιμασίας, τῆς ἀσθενείας, τῆς ἐγκατάλειψης καί τῆς φρικτῆς μοναξιᾶς.

Δίδου δύναμη τήν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ, ὥστε νά νικήσωμε τόν μισόκαλο καί παμπόνηρον ἐχθρό καί νά μή καταποντισθοῦμε καί ἀφανισθοῦμε στό φοβερό καί ἀπύθμενο βάραθρο τῆς κολάσεως.

Δίδου, Πανακήρατε Θεοτόκε, σύνεση στήν νεότητα, ὥστε νά βαδίζῃ σταθερά τήν ὁδό τῆς ζωῆς καί νά μή πλανᾶται ἀπό τίς φοβερές καί ἀπαίσιες σειρῆνες, πού παρασύρουν στόν ὄλεθρο καί στήν συμφορά.

Δίδου δύναμη στή μάνα, γιά νά σηκώσῃ τό βαρύ φορτίο τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν της μέσα σέ μιά τόσο δύσκολη κοινωνία.

Δίδου δύναμη στόν πατέρα, γιά νά σηκώσῃ τό σταυρό του ξεπερνώντας τίς φοβερές δυσκολίες τῆς πολυκύμαντης ζωῆς.

Δίδου δύναμη, Παναγία Ὑπεράγαθε, στήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, ὣστε νά κρατήσῃ τά ἱερά καί τά ὅσια ἀτόφια, τήν Ἀλήθεια ἀκέραιη, τήν λαμπάδα τῆς πίστεως στόν Ἀληθινό Θεό ἀναμμένη, τήν ἀγάπη σέ Σένα ἀμείωτη καί τήν μνήμη τῶν πολλῶν, πρός τό Ἔθνος μας εὐεργεσιῶν σου, νωπή καί ἄσβεστη.

Δίδου στό Λαό μας, τήν πνευματικότητα πού ἔχασε στό πέρασμα τοῦ χρόνου· στήριξέ τον νά σταθῇ καί πάλι δυνατός στά πόδια του καί νά ἀντιμετωπίσῃ τούς τόσους κινδύνους καί τούς ἔξωθεν προερχόμενους, ἀλλά καί τούς ἔσωθεν ὑφισταμένους.

Δίδου τόν φωτισμό στούς ταγούς καί κυβερνήτας τοῦ Λαοῦ μας, ὣστε νά ἀντιλαμβάνωνται τήν χάρη καί τήν δωρεά τοῦ Κυρίου μας πρός τήν Πατρίδα μας, ἀνά τούς αἰώνας καί νά ὑπερασπίζωνται τήν ἁγίαν καί ἀμώμητον Ὀρθόδοξον πίστη μας, ἡ ὁποία μόνη ἔσωσε τήν Ἑλλάδα καί μόνη αὐτή, δηλαδή ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ πίστη μας ἡ ἁγία, θά τήν ὁδηγήσῃ εἰς ἀναψυχήν.

Ἀδελφοί μου, κάθε χρόνο τήν ἡμέρα αὐτή ξεχωριστά, ἐνθυμούμεθα τούς ἐνδεεῖς καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας, μιμούμενοι τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στήν ἐλεημοσύνη.

Ἔτσι καί φέτος παρακαλῶ τήν ἀγάπη σας, νά προσφέρετε ὅ,τι δύνασθε, μέ ὅλη τήν διάθεση τῆς ψυχῆς σας, στήν δισκοφορία πού θά πραγματοποιηθῇ, ὥστε νά ἀνακουφίσωμε τούς ἀδελφούς μας τούς ἐλαχίστους, οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν τήν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν τους. Κύριος ὁ Θεός ἄς ἀνταποδώσῃ στόν καθένα σας πλούσια τά ἐλέη Του δια πρεσβειῶν τῆς Παναγίας μας.

Καί τώρα, ἄς ἀπευθύνομε στήν μεγάλη μας Μάνα, στήν παρηγοριά μας, στήν ἐλπίδα μας, στήν Γηροκομήτισσά μας, τόν ἀκροτελεύτιο λόγο ἐκ βάθους καρδίας μας. "Τόν πρός τόν σόν Υἱόν πόθον ἡμῶν ἐκπύρσευσον Δέσποινα". Δηλαδή, δυνάμωσε Παναγία μας, κάνε σάν τή φωτιά τήν ἀγάπη τῆς καρδιᾶς μας πρός τόν Πανάγιον Τόκον σου, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἀδελφοί μου, σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους πατρικά ἐν φιλήματι ἁγίῳ καί εὔχομαι τά ἔτη σας νά εἶναι πολλά, εὐλογημένα καί Παναγιοφύλακτα.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

    U Ο  Π Α Τ Ρ Ω Ν   Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020

Καλό Παράδεισο κυρά Ἑλένη.

 


 Μετέστη πρός Κύριον ἡ συγχωριανή μας Ἑλένη, σύζυγος τοῦ μακαριστοῦ Βασιλείου Παπαδοπούλου καί μητέρα τοῦ Ἱερέως Ἀλεξάνδρου Παπαδοπούλου.

            Ἡ ἀείμνηστη ἐγεννήθη στοῦ Λουκᾶ τό ἒτος 1917 ( εἶχε ἢδη συμπληρώσει 103 ἒτη ἐπί τῆς γῆς) καί ἦτο θυγατέρα εὐσεβῶν γονέων, τῶν ἀειμνήστων Δημητρίου καί Στυλιανῆς Ἀλεξοπούλου.

            Τό ἒτος 1943 ἐνυμφεύθη τόν ἐπίσης συγχωριανό μας Βασίλειο Παπαδόπουλο, γόνο ἱερατικῆς οἰκογενείας, υἱόν τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως Δημητρίου Παπαδοπούλου καί τῆς Πρεσβυτέρας Παρασκευῆς. Ἀπέκτησαν τέσσερα παιδιά τόν Δημήτριο (εἶναι στούς οὐρανούς), τόν Γεώργιο, τόν ἱερέα Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος ἐφημερεύει στόν ἱερό Ναό τοῦ Προφήτου Ἠλιού Τριπόλεως καί τόν Εὐάγγελο.

            Ἒζησε δύσκολα χρόνια, ἀλλά στάθηκε βράχος ὑπομονῆς, μέ πίστη ἀκράδαντη στόν Θεό, μέ ἦθος ἀπαράμιλλο μέ ἀξιοπρέπεια καί τιμιότητα. Στάθηκε ἐπάξια στήν ἱερατική οἰκογένεια πού τήν ἒστειλε ὁ Θεός καί ἀξιώθηκε νά δῇ τούς ἀγῶνες της μαζί μέ τόν σύζυγό της, νά στέφωνται μέ ἐπιτυχία, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἒζησε ἒτη μακρά καί ὂλβια καί ἀπήλαυσε τά παιδιά της, τά ἐγγόνια καί τά δισέγγονά της.

Ἢδη συνάντησε στόν οὐρανό τούς ἀοιδίμους Ἱερεῖς τῆς οἰκογενείας της, τόν Ἠλία, τόν Πέτρο, τόν Ἀναστάσιο, τόν πενθερό της Δημήτριο καί τόν ἀείμνηστο ἀδελφό τοῦ συζύγου της Ἱερομόναχο Ἱερώνυμο, πού μαζί μέ τόν σύζυγό της Βασίλειο, τόν υἱό της Δημήτριο, τούς γονεῖς καί τούς λοιπούς κατά σάρκα καί πνεῦμα συγγενεῖς της, ἑτοίμασαν δοχή στόν οὐρανό.

            Ὁ Θεός νά ἀναπαύῃ τήν σεμνή, γλυκυτάτη καί εὐσεβῆ, τήν ἡρωίδα κόρη, μάνα καί σύζυγο κυρά Ἑλένη καί νά χαρίζῃ στά παιδιά της, στά ἐγγόνια της καί δισέγγονά της τήν ἐξ’ ὓψους δύναμη, παραμυθία καί ὑγεία.

            Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία της θά ψαλῇ στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιού Τριπόλεως, ὃπου ἐφημερεύει ὁ υἱός της π. Ἀλέξανδρος, στίς 12 τό μεσημέρι, τήν Κυριακή 9.8.2020.

 

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΟΒΟΣ


          Μέ πόνο ψυχῆς πληροφορηθήκαμε τῆς πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ ἀγαπητοῦ μας Κωνσταντίνου Κοτσιοβοῦ, ὁ ὁποιῖος ζοῦσε μέ τήν οἰκογένειά του στό Los Angeles.
          Κώστας ἒφυγε νέος ἀπό τόν κόσμο αὐτό καί σκόρπισε θλίψη ἀνθρωπίνως, στήν οἰκογένειά του καί σέ ὃλους, ὃσοι τόν γνώρισαν καί τόν ἀγάπησαν.
          Γεννήθηκε στοῦ Λουκᾶ τό 1955 ἀπό  ἁπλούς καί ταπεινούς, τίμιους καί εὐσεβεῖς γονεῖς, τούς μακαριστούς Βασίλειο Κοτσιοβό καί Χριστίνας (τό γένος Παντελῆ Ρωμηοῦ).
          Ξηνητεύτηκε γιά νά ζήσῃ καλύτερες ἡμέρες, ὃπως συνέβη μέ τούς περισσοτέρους συγχωριανούς μας.
          Ἐνυμφεύθη τήν ἐπίσης συγχωριανή μας Γεωργία Μαργιά, θυγατέρα τοῦ Παναγιώτου καί τῆς Ἀλεξάνδρας καί ἀπέκτησαν μιά θαυμάσια οἰκογένεια. Τά παιδιά τους, Βασίλη καί Χριστίνα τούς ἒδωσαν πολλές χαρές καί τούς ἒκαμαν περήφανους.
          Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία θά τελεσθῇ στό Los Angeles.
          Συλλυπούμεθα τήν σύζυγό του,  τά παιδιά καί τά ἀδέλφια τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου καί εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύῃ στήν οὐράνια βασιλεία του.
          Παρακάτω δημοσιεύομε κείμενο τῆς ἀνηψιᾶς του Δήμητρας Ρέκκα, ὃπως μᾶς τό ἀπέστειλε.

Ένα πρόσωπο γεμάτο χαμόγελο και καλοσύνη, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Αξιαγάπητος σε όλους συγγενείς και φίλους. Γιός του Βασίλη και της Χριστίνας Κοτσιοβού, ο Κώστας έφυγε απο κοντά μας στις 29/07/2020 σε ηλικία 65 ετών χτυπημένος απο την επάρατη νόσο. 
Ζούσε στο Λος Άντζελες από το 1978 μαζί με τη σύζυγό του Γεωργία Μαριά, έχοντας αποκτήσει μια αξιολάτρευτη οικογένεια. Γιός, σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδελφός και θείος. Για όλους αυτούς τους τίτλους απέκτησε μεγάλη εκτίμηση και αγάπη. Δεν ξέχασε ποτέ το χωρίο μας και τους ανθρώπους που άφησε πίσω παρότι οι επισκέψεις του όλο αυτά τα χρόνια υπήρξαν λίγες. Την αγάπη του αυτή μεταλαμπάδευσε και στα παιδιά του με αποτέλεσμα πέραν όλων των άλλων ο γιος του Βασίλης, να ιδρύσει και να διατηρεί στο κέντρο της πόλης το εστιατόριό του με το όνομα ¨Loukas¨. Τι πιο ζωντανή απόδειξη αγάπης - σεβασμού - παράδοσης - νοσταλγίας;
Οι εικόνες μου περιορισμένες προς το πρόσωπό του, οι επικοινωνίες μας πολλές, η αγάπη μου όμως όπως και όλης της οικογένειας  μου μεγάλη. Και κανένας δεν φεύγει από κοντά μας όταν τον αγαπάμε πραγματικά.
Καλό παράδεισο θείε αγαπημένε. Περάσαμε λίγες στιγμές μαζί, αρκετές όμως για να μας λείπεις.
Καλή αντάμωση

Δήμητρα Ρέκκα 

Ἒφυγε γιά τόν οὐρανό ὁ συγχωριανός μας Κωνσταντῖνος Ρεκούνας.

          
   Τήν Πέμπτη 30.7.2020, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, ὁ ἀγαπητός μας συγχωριανός Κωνσταντῖνος Ρεκούνας. Ὁ μακαριστός Κωνσταντῖνος ἦτο ἂνθρωπος, πρᾶος, τίμιος, ἐργατικός καί καλός οἰκογενειάρχης, ἀγαπητός σέ ὃλους μας. Ἒμεινε ὀρφανός μικρός ἀπό τόν πατέρα του, μακαριστό Εὐάγγελο Ρεκούνα καί ἡ μητέρα του Γεωργία (τό γένος Κατσιάνη), μεγάλωσε τά παιδιά της μέ πολύ μεγάλο ἀγῶνα.
    Μέ τήν μακαριστή σύζυγό του Γεωργία (τό γένος Παναγιώτου Σιακωτοῦ) ἀπέκτησαν μιά ὡραία οἰκογένεια καί ἀξιώθηκαν νά ἀπολαύσουν καί νά καμαρώσουν τά παιδιά τους καί τά ἐγγόνια τους.
     Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Κωνσταντίνου θά τελεσθῇ στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ τήν Παρασκευή, 31.7.2020 καί ὣρα 1μ.μ.
     Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύῃ καί νά χαρίζῃ στήν οἰκογένειά του ὑγεία καί παρηγορία.


Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Στόν Προφήτη Ἠλία στήν Καπνίστρα, στοῦ Λουκᾶ.

 

   Γιά μιά ἀκόμη φορά, μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά ἀνέβωμε στήν ψηλή βουνοκορφή τοῦ Προφήτη Ἠλία στήν Καπνίστρα, στοῦ Λουκᾶ γιά νά τιμήσωμε τόν Μεγάλο Προφήτη.
          Ἡ ἀνάβαση ἒγινε στίς 23 τοῦ μηνός Ἰουλίου 2020 ἡμέρα Πέμπτη, (στίς 20 τοῦ μηνός ἐτελέσθη ἡ Ἱερά Πανήγυρις στό Ἐξωκκλήσιο τοῦ Προφήτου πάνω ἀπό τό χωριό).
          Δεκάδες ἀδελφοί μας, ἀνέβηκαν καί φέτος γιά νά προσκυνήσουν τήν ἱερά εἰκόνα τοῦ Προφήτη Ἠλία καί νά λειτουργηθοῦν στό πανέμορφο Ἐξωκκλήσι.
          Τήν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος μέ Κληρικούς ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.
          Παρά τό δύσκολο τῆς ἀνόδου καί τῆς καθόδου στό ὑψηλό βουνό πολλοί ἒδωσαν καί ἐφέτος τό «παρών».
          Σημειώνομε ὃτι ἁγιογραφήθηκε ἡ ὀροφή τοῦ ἱεροῦ ἐξωκκλησίου.


          

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ


         Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 στον Ιερό ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στου Λουκά, ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολἰτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου με την ευλογία του οικείου ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλεξάνδρου.

          Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος τέλεσε το τριετές μνημόσυνο της κατά σάρκα μητρός του, πρεσβυτέρας Κατίνας Σκλήφα και μνημόσυνα άλλων ευσεβών χριστιανών.
          Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ο Σεβασμιώτατος εχοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό στο εορτάζον Εξωκκλήσιο του Προφήτου Ηλιού. Ο Σεβασμιώτατος εκήρυξε τον Θείο Λόγο εν πληθούση Εκκλησία, αναφερθείς στον ιερό αυτό τόπο λατρείας του Θεού που εκτίσθη από τους πατέρες μας και εσχάτως ανακαινίσθη εξ’ ολοκλήρου και αγιογραφείται. Ανεφέρθη στη ζωή και στη διδασκαλία του Προφήτου Ηλιού.
          Επίσης ο Σεβασμιώτατος έστειλε τίς ευχές του στους ξενητεμένους Λουκαΐτες, οι οποίοι εφέτος λόγῳ των δυσκόλων συνθηκών δεν μπόρεσαν να ευρίσκωνται στην ιδιαιτέρα τους πατρίδα.
          Μετά τόν Εσπερινό παρετέθη δείπνο προς όλους τους παρευρισκομένους από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας.
          Ανήμερα, ετελέσθη Θεία Λειτουργία από τον Ιερέα του χωριού π. Ιωάννη Βήλο.

   


ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ στὸ Ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία, στήν βουνοκορφή "Καπνίστρα", στοῦ Λουκᾶ.- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

   Τὴν Πέμπτη 23 Ἰουλίου 2020, θὰ τελεσθῆ ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, Θεία Λειτουργία στὸ Ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία, στήν βουνοκορφή "Καπνίστρα", στοῦ Λουκᾶ.
     Ἡ ἀνάβαση θὰ ξεκινήσῃ ἀπό τίς 6:00 τὸ πρωὶ καί μετά ἀπὸ τό σημείο ὃπου βρίσκονται οἱ ἀποθήκες τοῦ Συλλόγου.
     Ὑπάρχει μικρή πινακίδα πού γράφει: "Προφήτης Ἠλίας"
        Ὅσοι ἔχουν δυνατότητα καὶ δυνάμεις ἂς ἀνέβουν στὸν Προφήτη Ἠλία γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία.
     Θά σᾶς περιμένουμε μέ χαρά καί ἀγάπη.
      Καλή ἀντάμωση!

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2020

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣὍπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος θά ἑορτασθῆ ἡ μνήμη τοῦ Προφήτη Ἠλία, στό πανέμορφο καί ἀνακαινισμένο ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη πού βρίσκεται πάνω ἀπό τό χωριό.
Τήν παραμονή, 19.7.2020 καί ὣρα 7.μ.μ. θά τελεσθῆ ὁ μέγας Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί ἀνήμερα, 20.7.2020 ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
Γιά μιά ἀκόμη φορά θά συναντηθοῦμε ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ καί οἱ ἀδελφοί μας, ὃσοι ἔχουν ἔρθει ἀπό τό ἐξωτερικό, γιά νά προσευχηθοῦμε καί νά τιμήσωμε τόν ἔνδοξο Προφήτη τοῦ Θεοῦ.

AΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ.


       ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 7:00-10:30π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ, ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ, ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑΣ ΚΑΤΙΝΑΣ ΣΚΛΗΦΑ.

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020

Πατρών Χρυσόστομος : κρατήστε ζωντανές τις μνήμες «


          

Στό κήρυγμά του τήν Κυριακή 12.7.2020 στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, ἐπί τῇ Ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀναφέρθηκε στό θέμα τῆς μετατροπῆς τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς σέ τζαμί, ἀλλά καί στίς ἀλησμόνητες Πατρίδες, ἀπό τίς ὁποῖες προῆλθε πάμπτωχος καί διωγμένος μέ τήν οἰκογένειά του, μικρό παιδάκι τότε, ὁ Ὃσιος Παΐσιος.

          «Ἡ Τουρκία αὐτό τό πρόσωπο καί αὐτή τή διαγωγή  ἒχει διαχρονικά. Νά μή σέβεται δηλαδή, τά μνημεῖα καί τόν πολιτισμό, γιατί ποτέ δέν παρήγαγε πολιτισμό. Ὃλα τά μνημεῖα μέσα ἀπό τίς βάναυσες παρεμβάσεις τῶν Τούρκων μαρτυροῦν εἲτε ἐρειπωμένα, εἲτε βεβηλωμένα, μαρτυροῦν καί ἐπισφραγίζουν τήν παραπάνω ἀλήθεια.

          Ποῦ εἶναι ἆραγε, οἱ μεγάλες δυνάμεις καί οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, νά προστατεύσουν τήν παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά; Ἡ Ἁγιά Σοφιά εἶναι μνημεῖο παγκόσμιο, ὃμοιο τοῦ ὁποίου, οὒτε ὑπῆρξε πρό αὐτοῦ, οὒτε θά ὑπάρξῃ.

          Γιατί τόσα χρόνια δέν ὑπῆρξε διαμαρτυρία, ὃταν διαβαζόταν τό κοράνι στήν Ἁγιά Σοφιά; Γιατί τόσα χρόνια, δεκαετίες ὁλόκληρες, προχωροῦσαν μέ ρυθμό χελώνας, οἱ ἐργασίες ἀποκαταστάσεως τῶν ἀνεπανάληπτων τοιχογραφιῶν τοῦ μνημείου, μέ τίς σκαλωσιές νά ἒχουν μονίμως ἐγκατασταθῇ στό ἐσωτερικό τῆς Μεγάλης Ἐκκλησιᾶς; Πού ἦταν οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί ὃλα τά χρόνια πού ἡ Τουρκία κατέστρεφε μνημεῖα στήν Ἑλληνικότατη Κύπρο καί τά μετέτρεπε σέ σταύλους;

          Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὃτι ὃλους τούς ἐνοχλεῖ ἡ Ὀρθόδοξη κληρονομιά καί παράδοση καί ἰδιαιτέρως ἡ ἀπό αἰώνων δημιουργία καί ἐφευρετικότης, ἡ σπάνια πολιτιστική κληρονομιά τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος εἶχε πεῖ γιά ἂλλη περίπτωση. «Ἡ ζήλεια γεννᾶ τόν φθόνον καί ὁ φθόνος γεννᾶ τόν φόνον».

          Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἂφησαν ἀπροστάτευτους, στά χέρια καί στό ἒλεος τῶν βαρβάρων τούς πνευματικούς θησαυρούς. Τώρα ἲσως εἶναι ἀργά γιά δάκρυα. Κάποιος ἐρώτησε. «Γιατί δέν μίλησε ὁ Πάπας;». Αὐτό ὃμως δέν εἶναι ἀπορίας ἂξιον. Πῶς νά μιλήσῃ αὐτός ὁ Πάπας, ἢ ὁποιοσδήποτε Πάπας ἀφοῦ ἡ Δύση μέσα ἀπό τίς Σταυροφορίες κατέστρεψε τήν Ἁγιά Σοφιά καί ἐσήλυσε τῆς Ρωμηοσύνης τούς θησαυρούς, ἀφήνοντας πτῶμα οἰκτρόν τήν Αὐτοκρατορία, καθημαγμένη καί ἡμιθανῆ, ὣστε νά τήν ἀποτελειώσουν τό 1453, οἱ Τοῦρκοι;

          Ἀλλά, μέσα ἀπό τίς συγκεκριμένες ἐνέργειες τῶν Τούρκων, ἰδικά ἀπό τήν τελευταία, ἡ ὁποία φαίνεται, ὃτι ἀφύπνησε συνειδήσεις, πρέπει νά ἀναλογισθοῦμε ὡς Ἓλληνες, τί ἐπράξαμε κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες, ὣστε νά κρατηθοῦν ζωντανές οἱ μνῆμες πού μᾶς ἂφησαν οἱ ἣρωες καί μάρτυρες τοῦ Γένους μας!

          Τί κάναμε λοιπόν, γιά τήν διάσωση τῆς πνευματικῆς μας κληρονομιᾶς;

          Τί ἐπράξαμε γιά τήν ἱστορία μας;

          Πόσο ἂξιοι φανήκαμε γιά νά κρατήσωμε ἂσβεστη τήν λαμπάδα πού οἱ ἣρωες πατέρες μας, μᾶς παρέδωσαν;

          Τί εἲπαμε στά παιδιά μας καί τί τά διδάξαμε;

          Τί ἐγράψαμε στά βιβλία μας;

          Τί γνωρίζουν οἱ νεώτεροι Ἒλληνες γιά τήν Κωνσταντινούπολη; Γιά τήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία; Γιά τήν Ἁγια-Σοφιά; Γιά τήν πρώτη καί δεύτερη ἃλωση τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων;

          Τί γνωρίζουν τά παιδιά μας γιά τόν πολιτισμό μας γενικά ἢ γιά τήν δουλεία τετρακοσίων ἐτῶν, γιά τούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία καί τότε καί κατά τά τελευταῖα ἒτη;

          Φρίττω ἀλήθεια, ὃταν ἐπιχειρῶ νά ἀπαντήσω σ’ αὐτά τά ἐρωτήματα.

          Ὂχι ἁπλῶς οὐδέν ἐποιήσαμε, ἀλλά ἐκάναμε κάτι χειρότερο ἀπό τό τίποτα.

          Διαστρεβλώσαμε, παραχαράξαμε, ἀλλοιώσαμε τήν ἱστορία.  Ἀποκρύψαμε ἐπιμελῶς τίς προγονικές μας ρίζες καί τήν κληρονομιά μας καί ἀποκόψαμε τά παιδιά μας ἀπό τά ζείδωρα τοῦ Γένους μας, τῆς φυλῆς μας καί τῆς Πατρίδος μας.

          Μειοδοτήσαμε ἒναντι τῆς πατρογονικῆς μας κληρονομιᾶς. Ἐπροδώσαμε τίς ἀξίες. Ἀπομειώσαμε ποικιλοτρόπως τήν Πατρίδα μας. Καταστρέψαμε τήν γλῶσσα μας καί υἱοθετήσαμε ξένα πρότυπα ζωῆς. Φορέσαμε «κοστούμι» πού δέν μᾶς ταιριάζει καί γίναμε  αἰτία νά γελοῦν μέ τήν ἀταίριαστη ἐμφάνισή μας γνωστοί καί ἂγνωστοι.

          Φανήκαμε ἐνδοτικοί ἒναντι τῆς γείτονος χώρας γιά νά μή τήν δυσαρεστήσωμε.

          Σέ λίγους μῆνες θά εἰσέλθωμε στό 2021. Τό ἒτος αὐτό τό ἀφιερώσαμε, καί δικαίως, στούς ἑορτασμούς γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση. Πῶς ἆρα γε θά ἑορτάσωμε; Πῶς θά προσφέρωμε θυμίαμα τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης σέ ὃλους αὐτούς πού τά τετρακόσια χρόνια σέ κάποιες περιοχές καί σέ ἂλλες ἀκόμα περισσότερα, θυσιάστηκαν γιά τήν ἰδική μας ἐλευθερία;

          Εἶναι μιά λαμπρή εὐκαιρία νά ἐξιλεωθοῦμε ἒναντι τῶν σφαλμάτων ἀπέναντί τους, νά πλύνωμε τά ὃποια λάθη μας μέ τά δάκρυα τῆς μετανοίας ἒναντι Θεοῦ καί τῶν ἡρώων προγόνων μας.

          Νά ζητήσωμε συγγνώμη γιά ὃσα τούς πικράναμε.  Καί γιά τίς ἀλήθειες πού ἐσκεμμένα ἀποκρύψαμε ἀπό τά παιδιά μας.

          Νά παρουσιάσωμε μέ παρρησία καί καύχηση, μέ λεβεντιά, ὡς Ἓλληνες τά κλέα ἡρώων καί μαρτύρων. Νά προσκυνήσωμε στούς τόπους τῶν θυσιῶν σέ κάθε σπιθαμή τῆς Ἑλληνικῆς γῆς πού ποτίστηκε μέ τό αἷμα μαρτύρων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, ὃλων τῶν Ἑλλήνων ἀνεξαιρέτως, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν, ὂχι ταξικά, ἀλλά ἑνωμένοι κάτω ἀπό Σταυρό τῆς Ὀρθοδοξίας καί τόν ἲσκιο τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς γιά τήν πίστη, γιά τήν ἐλευθερία, γιά τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, γιά τόν πολιτισμό.

          «Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού καιρός μετανοίας…» 

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Εκοιμήθη εν Κυρίω στο Σικάγο της Αμερικής την Τρίτη, 23.6.2020 ο συγχωριανός μας Γρηγόριος Λες.

Ο μακαριστός Γρηγόρης ενυμφεύθη την Ιωάννα Προύτσου με την οποία απέκτησαν μια ευλογημένη οικογένεια.
Ο Γρηγόρης έχαιρε της εκτιμήσεως όλων και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του έχουν ένα καλό λόγο να πουν για το ήθος του και την εντιμότητα του .
Ευχόμεθα ο Θεός να τον αναπαύη και να χαρίζει στους οικογενείς του την εξ’ ύψους παραμυθία .
Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεσθή την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Σικάγο.

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020

Έφυγε από τον κόσμο αυτό η Νικολέττα Κλειώρη.


Σε ηλικία 88 ετών έφυγε το Σάββατο 6.6.2020, για την αιωνιότητα η συγχωριανή μας Νικολέττα σύζυγος του αειμνήστου Χαραλάμπους Κλειώρη.
Η Νικολέττα γεννήθηκε στου Λουκά και ήτο θυγατέρα των μακαριστών Αθανασίου και Γεωργίας Γιαννακάκη.
Ενυμφεύθη τον Χαράλαμπο Κλειώρη επίσης από του Λουκά, με τον οποίο απέκτησαν  μια πολύ ωραία οικογένεια, και αξιώθηξε να δη τα παιδιά της με τις οικογένειές τους και να καμαρώση τά εγγόνια της.
Η Νικολέττα ήταν άνθρωπος απλός, τίμιος ,ευσεβής καί εργατικός και υπήρξε πολύ καλή σύζυγος και καλή μητέρα.
Την Εξόδιο Ακολουθία ετέλεσε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στου Λουκά, την Κυριακή 7.6.2020 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, πρώτος εξάδελφος της μακαριστής Νικολέττας, μαζί με τον Ιερέα του Λουκά, π. Ιωάννη Βήλο καί άλλους Ιερείς.
Ευχόμεθα ο Θεός να την αναπαύη και συλλυπούμεθα τα παιδιά και τά εγγόνια της.