Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020

Ἐκοιμήθη ἡ Χριστίνα Βήλου- Καστραντᾶ

 


 

 Μιά εὐγενική καί πνευματικά καλλιεργημένη ψυχή, ἒφυγε στίς 21 Νοεμβρίου 2020, ἀνήμερα στήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, γιά τόν Οὐρανό.

 Πρόκειται γιά τήν Χριστίνα Βήλου, θυγατέρα τῶν ἀειμνήστων Ἀθανασίου Βήλου, δασκάλου μέ λαμπρή πορεία στήν κοινωνία καί τῆς εὐλαβεστάτης συζύγου του Ἰωάννας (Γιαννούλας).

Ἡ οἰκογένειά της διακεκριμένη καί σπουδαία. Ὁ παππούς της, ἀπό τόν πατέρα της ἦτο ὁ ἀείμνηστος Ἱερεύς Νικόλαος Βῆλος, ὁ ὁποῖος εἶχε ὡς σύζυγό του τήν Ἀθανασία Πρεσβυτέρα, κτήτωρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, ἐπί τοῦ τόπου τοῦ παλαιοῦ Ναοῦ. (Ἐγκαίνια Ναοῦ 1898).

Ὁ ἂλλος παππούς ἀπό τήν μεριά τῆς μητέρας της ἐπίσης Ἱερεύς, ὁ ἀείμνηστος π. Κωνσταντῖνος Γκρέτσης, Ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ Σάγκα.

Ἡ μακαριστή Χριστίνα εἶχε σύζυγον τόν ἀείμνηστο Δημήτριο Καστραντᾶ, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη πρό ἐτῶν καί ἒμεινε μόνη ἀφοῦ δεν εἶχαν τέκνα.

Τά τελευταῖα ἒτη ἒτυχε τῆς φροντίδος μέ μεγάλη ἀγάπη τῶν τέκνων τῆς ἀδελφῆς της καί ἰδιαιτέρως τῆς ἀνηψιᾶς της Ἰωάννας Καρλῆ.

Ἡ Χριστίνα διεκρίνετο, γιά τήν εὐγένειά της, τήν γλυκύτητα τοῦ χαρακτῆρος της καί τήν βαθειά της εὐσέβεια.

Τώρα ἀναπαύεται μετά τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ στά οὐράνια σκηνώματα καί χαίρεται μετά τῶν μελῶν τῆς ἐπιφανοῦς καί ἀλησμόνητης οἰκογένειάς της.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, ἐγράφη ἡ τελευταία ἐπί τῆς γῆς πράξη γιά τήν μακαριστή Χριστίνα καί ὁ οἰκογενειακός της τάφος πίσω ἀπό τόν Ἱερό Ναό ἐτοιμάστηκε γιά νά φιλοξενήση τό σῶμα της, ἓως τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου