Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Ἔφυγαν γιά τόν Οὐρανό.

Ἔφυγαν γιά τόν Οὐρανό.

     Τρεῖς συγχωριανοί μας ἔφυγαν γιά τήν αἰώνια πατρίδα καί ἀνθρωπίνως μᾶς ἐλύπησαν.
     Οἱ κηδεῖες τους ἐτελέσθησαν στόν  Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ μέ τήν συμμετοχή πλήθους λαοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.
 Πρόκειται γιά τούς:
1. Σπυρίδωνα Σταυρόπουλο, ἐτῶν 56.
Ἐκοιμήθη ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, τήν Πέμπτη 21 Μαΐου 2015, ἔξαφνα, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Βαρσῶν, ὅπου εἶχε πάει νά ἐκκλησιασθῇ καί μάλιστα ἐξέπνευσε κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας. Παρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλαν ὅσοι εὑρέθησαν κοντά του, δέν κατέστη δυνατόν νά παρασχεθῇ ἀνθρωπίνως καμμία βοήθεια.
     Ὁ Σπῦρος, ἦταν γυιός τοῦ μακαριστοῦ Πέτρου Σταυρόπουλου καί τῆς Ἀρετῆς, ἀνθρώπων ἁπλῶν καί εὐσεβῶν. Μέ τήν σύζυγό του Εὐαγγελία ἀπέκτησαν δύο τέκνα, τόν Πέτρο καί τήν Ἀρετή.
     Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του ἐτελέσθη στίς 22 Μαΐου, στίς 4 τό ἀπόγευμα. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν ὁμιλία του μέ θερμά λόγια στόν Σπῦρο, ὁ ὁποῖος ἦτο εὐσεβής, ταπεινός, ἐργατικός καί τίμιος καί ἐσημείωσε ὅτι ὁ Θεός τόν ἐκάλεσε κοντά του σέ μιά μεγάλη ἡμέρα καί ἑορτή καί μάλιστα κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας.


2. Σπυρίδων Κατσιάνης, ἐτῶν 58.
Ἔφυγε ἀπό τόν μάταιο τοῦτο κόσμο, ὁ ἐπίσης ἀγαπητός μας συγχωριανός, Σπῦρος Κατσιάνης καί αὐτός σέ νέα ἡλικία μετά ἀπό νοσηλεία στό Νοσοκομεῖο τῆς Καλαμάτας.
     Ὁ Σπῦρος Κατσιάνης ἦταν γυιός τῶν μακαριστῶν Χρίστου καί Ἄννας Κατσιάνη καί ἐργαζόταν στήν Καλαμάτα, ὅπου διέμενε μέ τήν οἰκογένειά του.
 Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία του ἐτελέσθη στίς 23 Μαΐου ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 3μ.μ. στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, ὅπου πλῆθος κόσμου τόν ἀπεχαιρέτησε, συνοδεύοντάς τον μέ τήν ὁλόψυχη εὐχή γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν αἰώνια ζωή, ἀφοῦ μέ τήν Ἀνάσταση του ὁ Κύριος ἐνίκησε τόν θάνατο καί μίλησε μέ λόγια ἀγάπης, θερμά, γιά τόν ἀγαπητό μας Σπῦρο, συλλυπούμενος τήν οἰκογένειά του καί ὅλους τούς συγγενεῖς του, ἰδιαιτέρως τά παιδιά του, τά ὁποῖα διακρίνονται γιά τό ἦθος τους καί τόν ὡραῖο τους χαρακτῆρα.


3. Εὐγενία Ξύδη, ἐτῶν 85.
Ἡ μακαριστή Εὐγενία, σύζυγος τοῦ ἀειμνήστου Χρίστου Ξύδη, μέ τόν ὁποῖον ἀπέκτησαν πολυμελῆ οἰκογένεια καί ἀξιώθηκε νά δῇ τά παιδιά της καί τά ἐγγόνια της καί νά χαρῇ μαζί τους, ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο αὐτό στίς 21 Μαίου καί ἐκηδεύθη ἀπό τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τό Σάββατο 23 Μαΐου καί ὥρα 5 μ.μ. Ἦταν θυγατέρα τῶν μακαριστῶν Χρίστου καί Φωτεινῆς Ρωμηοῦ, ἀνθρώπων εὐσεβῶν καί ἁπλῶν πού τούς θυμοῦνται στοῦ Λουκᾶ μέ ἀγαθές ἀναμνήσεις.
     Αὐτά ἐτόνισε στήν ὁμιλία του, μεταξύ τῶν ἄλλων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μαζί μέ ὅλους τους συγχωριανούς μας καί πολλούς ἀκόμα ἀδελφούς πού ἔφτασαν στοῦ Λουκᾶ τιμώντας τήν μνήμη τῆς μεταστάσης, προέπεμψε στήν αἰωνιότητα τήν μακαριστή Εὐγενία.Ὁ Θεός νά τούς ἀναπαύῃ ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἁγίων.

Κυριακή 17 Μαΐου 2015

Οἱ Ἀρκάδες τίμησαν τούς Νεομάρτυρες Δημήτριο καί Παῦλο, στήν Πάτρα.

Οἱ Ἀρκάδες τίμησαν τούς Νεομάρτυρες Δημήτριο καί Παῦλο,  στήν Πάτρα.

 
          Μέ λαμπρότητα τιμήθηκε ἡ μνήμη τῶν Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου, πολιούχων Τριπόλεως, ἀπό τόν Σύλλογο τῶν ἐν Πάτραις Ἀρκάδων « Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», τήν Κυριακή 17.5.2015 στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ζακύνθῳ Πατρῶν, μέ τήν συμμετοχή πλήθους Λαοῦ.
           Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό, ὅπου ἡ εὐλάβεια τῶν παλαιῶν Ἀρκάδων ἀφιέρωσε τό 1861 τήν Ἱερά εἰκόνα τῶν Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου.
           Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στήν ἱερότητα καί στήν θαυματουργική ἀξία τῶν Ἱερῶν Λειψάνων κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο, δίδοντας ἔτσι ἀπάντηση στίς φωνές ἐκεῖνες πού εὐκαίρως-ἀκαίρως ὑψώνονται μέ στόχο τήν ἀποϊεροποίηση τοῦ Ἒθνους καί τήν ἀλλοτρίωση τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τῶν πιστῶν.
          Ὁ Σεβασμιώτατος, τόνισε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι χώρα αἱματοποτισμένη ἀπό τό αἷμα τῶν μαρτύρων και μάλιστα τῶν Νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ὡς ἐθελόθυτοι ἀμνοί ἐσφαγιάσθησαν γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία. «Σέ αὐτούς τούς ἁγίους, εἶπε χαρακτηριστικά, ὀφείλομε τήν ἐλευθερία μας καί τήν πίστη μας καί μέ εὐλάβεια ἀσπαζόμαστε τά χαριτόβρυτα Λείψανά τους, ἀκόμα καί αὐτά τά ἱερά ἀντικείμενα πού ἐχαριτώθησαν ἀπό τήν ἐπαφή μέ τά ἃγια τῶν Νεομαρτύρων μας Λείψανα. Τά ἱερά Λείψανα τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ παρηγοριά μας στούς ἀπαράκλητους καιρούς μας.
    Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τήν κα Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν ἐν Πάτραις Ἀρκάδων γιά τήν πρωτοβουλία τους αὐτή καί τούς εὐχαρίστησε πού διατηροῦν ζωντανή στή μνήμη τῶν νεωτέρων τήν τιμή τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων.
     Ὁ Σεβασμιώτατος θά συμμετέχῃ, προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, μετά τοῦ ὁποίου τόν συνδέουν ἂρρηκτοι πνευματικοί δεσμοί, στούς λαμπρούς ἑορτασμούς τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου στήν Τρίπολη, στίς 21 καί 22 Μαΐου.