Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019

Παναγιώτη και Άννα να ζήσετε!

Το Σάββατο 24.8.2019 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στου Λουκά, ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος ετέλεσε το Μυστήριο του Γάμου του Παναγιώτη Μπενόπουλου και της Άννας Κατσιάνη.
Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε πατρικά στα παιδιά να ζήσουν ευτυχισμένα και να έχουν στη ζωή τους κάθε ευλογία από τον Θεό.
Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Κόκκινη Εκκλησιά στου Λουκά- Ανακοίνωσις

Συγκινητικὲς στιγμὲς θὰ ζήσωμε ὅλοι στὶς 31 τοῦ μηνὸς Αὐγούστου 2019, ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 6:30 τὸ ἀπόγευμα, στὴν Κόκκινη Ἐκκλησιά, στοῦ Λουκᾶ, στὸ παλαιὸ αὐτὸ Ἱερὸ Ναὸ (βυζαντινὸ μνημεῖο) τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὅπου θὰ τελεσθῇ μεγάλος πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς ἀπὸ δύο Ἀρχιερεῖς.

Ὁ Ναὸς τῆς Παναγίας τῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς, ἐρειπωμένος σήμερα, ἄγνωστος στοὺς πολλούς, ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, θὰ ζήσῃ ξεχωριστὲς στιγμές, ἀφοῦ σ’ αὐτὸν τὸν ἅγιο τόπο, θὰ μεταβῇ ὁ σεπτός μας Ποιμενάρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. Ἀλέξανδρος, τὸν ὁποῖο διακρίνει μεγάλη εὐαισθησία γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἱστορικῶν μνημείων, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν συγχωριανό μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἐπιδεικνύει μεγάλο ἐνδιαφέρον, ὄχι μόνο γιὰ τούς Ἱερούς Ναούς τοῦ χωριοῦ μας, ἀλλά καί γιά  τὸ χωριό μας,  γενικώτερα.
Οἱ δύο Ἀρχιερεῖς μαζὶ μὲ ἄλλους Κληρικούς, θὰ τελέσουν τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στὸν Ἱερὸ αὐτὸ καὶ ἁγιασμένο ἀπὸ τὰ παληά, τόπο.
Ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία θὰ τελεσθῇ μὲ εὐλογία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ.κ. Ἀλεξάνδρου.
Θὰ συναντηθοῦμε στὴ Κόκκινη Ἐκκλησιὰ στὴν περιοχὴ «Σφάκα» στοῦ Λουκᾶ, τό Σάββατο 31 Αὐγούστου 2019 καὶ ὥρα 6:30 τὸ ἀπόγευμα.

Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

Νώντα και Βασιλική να ζήσετε !

Την Κυριακή 18.8.2019 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στου Λουκά, ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος ετέλεσε το Μυστήριο του Γάμου του Επαμεινώνδα Παπαδοπούλου και της Βασιλικής Πανούτσου. 
Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε πατρικά στα παιδιά τα οποία γνωρίζει από μικρά, να ζήσουν ευτυχισμένα και να έχουν στη ζωή τους κάθε ευλογία από τον Θεό.Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019

EYXEΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.


Καθὼς ἀτενίζομε τὴν Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν, ποὺ εἰκονίζεται στὸν Ἱερὸ Βῆμα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ, μὲ τὸ ἱλαρὸ βλέμμα καὶ τὴν ἀνοιχτὴ ἀγκαλιά, αἰσθανόμαστε δέος ἱερὸ καὶ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴν πανακήρατη μορφὴ Της, γιὰ τὶς πρὸς ἡμᾶς εὐεργεσίες Της.
          Σήμερα ποὺ εἶναι ἡ μεγάλη γιορτὴ Της, ἱκετευτικὰ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας, Τὴν παρακαλοῦμε νὰ δέεται ἀδιαλείπτως πρὸς Κύριον, ὑπὲρ ὑγείας ψυχικῆς καὶ σωματικῆς καὶ σωτηρίας ὅλων μας. Νὰ σκέπῃ τὸν καθένα ξεχωριστά, νὰ προστατεύῃ τὴν οἰκογένειά του, νὰ περιφρουρῇ μὲ τὴν οὐράνια προστασία Της τὸ χωριό μας καὶ νὰ ἀγκαλιάζῃ ὅλους τούς συγχωριανοὺς μας Λουκαΐτες, σὲ ὅποιο μέρος τῆς γῆς καὶ ἂν εὑρίσκονται, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸν κόσμο, ἀφοῦ εἶναι ἡ μεγάλη μας Μάνα, ἡ προστασία καὶ ἡ ἀπαντοχή μας.
          Ἂς προσευχηθοῦμε στὴ  χάρη Της, ὣστε ποτὲ νὰ μὴν ἀφήσῃ ἀπὸ τὴν στοργικὴ Της ἀγάπη καὶ προστασία τὴν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, ἡ ὁποία περνάει δύσκολους καιροὺς καὶ ἡμέρες.
 Διά πρεσβειῶν Της, ὁ Κύριος ἰδιαιτέρως νὰ εὐλογῇ ὅσους καὶ ὅσες φέρουν τὸ ὄνομά Της καὶ ἑορτάζουν κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεώς της καὶ τῆς εἰς οὐρανοὺς Μεταστάσεώς Της.
 Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα σὲ ὅλους!
+ Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 330η

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ


Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς  Μητροπόλεως Πατρῶν

          Mέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ γιορτάζομε καί πάλι τήν Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας Μητρός τοῦ Κυρίου μας, τῆς Θεοτόκου Μαριάμ, τῆς Σκέπης καί Προστασίας καί Μητρός τοῦ ἀνακαινισμένου ἀνθρώπου, ἀφοῦ δι’ Αὐτῆς καί ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ὁ Θεός ἐνηνθρώπησε γιά νά θεώσῃ τό ἀνθρώπινο γένος.
            Ἀφήνομε ἐνώπιόν Της γιά μιά ἀκόμη φορά τούς μύχιους πόθους καί πόνους τῆς καρδιᾶς μας, ἐκφράζομε τίς ἐσώτατες ἐπιθυμίες μας καί μέ δάκρυα στά μάτια Τήν παρακαλοῦμε νά μᾶς προστατεύῃ, νά μᾶς ἐνισχύῃ μέ τίς πρεσβείες Της καί νά φωτίζῃ μέ τίς ἱκεσίες Της τό δρόμο τῆς ζωῆς μας.
            Εὐγνώμονες προσπίπτομε στό Πανάγιο Εἰκόνισμά Της καί καταθέτομε ὁ καθείς ξεχωριστά, οἱ οἰκογένειες, ὁ Λαός ἃπας τῆς Χριστωνύμου Ἑλλάδος,  τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τίς πολλές πρός ἡμᾶς φανερές καί ἀφανεῖς, τίς γνωστές καί ἂγνωστες, τίς πάμπολλες εὐεργεσίες Της.
            Τά χείλη μας πλημμυρίζουν ἀπό τόν ὓμνο πού βγαίνει μέσα ἀπό τήν καρδιά μας, μέ τό δικό του, μέ τόν ξεχωριστό μοναδικό τρόπο γιά τόν καθένα μας, ἀφοῦ ἡ κάθε καρδιά, γνωρίζει μυστικά καί θαυμαστά νά ἐπικοινωνῇ μέ τήν μεγάλη μας Μάνα.
            Μᾶς συνεπαίρνει ὁ ἱερός Ὑμνογράφος, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει μέ τῆς ψυχῆς του τήν ἱερή λύρα, ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος:       «Προσπίπτουσιν Βασιλεῖς, σύν Ἀρχαγγέλοις Ἀγγέλοις καί μέλπουσιν, Κεχαριτωμένη χαῖρε μετά Σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διά Σοῦ τό μέγα ἒλεος».
            Γνωρίζομε ὃτι παρά τίς πολλές μας ἁμαρτίες, μᾶς ἀγαπάει ἡ Μεγαλόχαρη βαθειά καί πρεσβεύει μέ δάκρυα στά μάτια, γιά νά μᾶς ἐλεῇ ὁ Κύριος. Ὃπως ἒσπευσε σέ βοήθεια, σέ χρόνους καί καιρούς δίσεκτους γιά τόν τόπο μας καί τό Γένος μας, ἒτσι καί τώρα ἒρχεται ἀντιλήπτωρ θερμή, ὣστε νά στεκώμαστε στά πόδια μας καί νά μή καταποντιζώμαστε μέσα στό βοῦρκο τῶν πολλῶν μας ἀνομιῶν καί παραπτωμάτων.

Τρίτη 13 Αυγούστου 2019

Καλό Παράδεισο κυρά Σοφία!

  1.   
       Εκοιμήθη εν Κυρίω την Δευτέρα 12.8.2019 η συγχωριανή μας Σοφία Μπιλιώνη, σύζυγος του Παναγιώτη Μπιλιώνη με τον οποίο απέκτησαν μια ωραία οικογένεια . Η εξόδιος Ακολουθία της θα τελεσθή αύριο, Τρίτη 13.8.2019 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στου Λουκά .
        Ευχόμεθα Κύριος ο Θεός να αναπαύη την μακαριστή αδελφή μας Σοφία και να δίδη στους οικογενείς της την εξ´ύψους παραμυθία.

Σάββατο 10 Αυγούστου 2019

Στό καλό κυρά Ντίνα.

Πλήρης ἡμερῶν, 98 ἐτῶν, ἒφυγε ἀπό κοντά μας, ἡ συγχωριανή μας Κωνσταντίνα Μαντά (τό γένος Βασιλείου Σταθοπούλου). Ἡ μακαριστή γεννήθηκε τό  1921 καί μεγάλωσε στοῦ Λουκᾶ. Παντρεύτηκε τόν ἐπίσης Λουκαΐτη ἀείμνηστο Σωτήριο Μαντά καί ἀπέκτησαν μιά πολύ ὡραία οἰκογένεια, ἐργαζόμενοι τίμια καί σκληρά γιά νά μεγαλώσουν τά παιδιά τους, τόν Κώστα, τόν Γιῶργο καί τόν Χαραλάμπη.

          Τά παιδιά τους δημιούργησαν δικές τους οἰκογένειες καί ἡ μακαριστή Κωνσταντίνα, παρά τίς λύπες γιά τήν χηρεία της καί τήν κοίμηση τοῦ γιοῦ της, Κωνσταντίνου, εὐτύχησε νά καμαρώσῃ τά παιδιά της, τά ἐγγόνια καί τά δισέγγονά της καί νά φύγῃ στά χέρια τους, εὐτυχισμένη πλέον, γιά τήν οὐράνια πατρίδα μας.

          Ὁ Θεός νά τήν ἀναπαύῃ καί νά χαρίζῃ στούς δικούς της ὑγεία καί μακροημέρευση. Νά ζήσουν καί νά ξεπεράσουν τά δικά της χρόνια.

          Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς μακαριστῆς Κωνσταντίνας, θά τελεσθῇ τήν Κυριακή 11.8.2019 στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου  Λουκᾶ στίς 5 τό ἀπόγευμα. Ἡ σορός της θά εὑρίσκεται στόν Ἱερό Ναό ἀπό τίς 4 τό ἀπόγευμα.