Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Καλό Παράδεισο κυρά Ἑλένη.

 


 Μετέστη πρός Κύριον ἡ συγχωριανή μας Ἑλένη, σύζυγος τοῦ μακαριστοῦ Βασιλείου Παπαδοπούλου καί μητέρα τοῦ Ἱερέως Ἀλεξάνδρου Παπαδοπούλου.

            Ἡ ἀείμνηστη ἐγεννήθη στοῦ Λουκᾶ τό ἒτος 1917 ( εἶχε ἢδη συμπληρώσει 103 ἒτη ἐπί τῆς γῆς) καί ἦτο θυγατέρα εὐσεβῶν γονέων, τῶν ἀειμνήστων Δημητρίου καί Στυλιανῆς Ἀλεξοπούλου.

            Τό ἒτος 1943 ἐνυμφεύθη τόν ἐπίσης συγχωριανό μας Βασίλειο Παπαδόπουλο, γόνο ἱερατικῆς οἰκογενείας, υἱόν τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως Δημητρίου Παπαδοπούλου καί τῆς Πρεσβυτέρας Παρασκευῆς. Ἀπέκτησαν τέσσερα παιδιά τόν Δημήτριο (εἶναι στούς οὐρανούς), τόν Γεώργιο, τόν ἱερέα Ἀλέξανδρο, ὁ ὁποῖος ἐφημερεύει στόν ἱερό Ναό τοῦ Προφήτου Ἠλιού Τριπόλεως καί τόν Εὐάγγελο.

            Ἒζησε δύσκολα χρόνια, ἀλλά στάθηκε βράχος ὑπομονῆς, μέ πίστη ἀκράδαντη στόν Θεό, μέ ἦθος ἀπαράμιλλο μέ ἀξιοπρέπεια καί τιμιότητα. Στάθηκε ἐπάξια στήν ἱερατική οἰκογένεια πού τήν ἒστειλε ὁ Θεός καί ἀξιώθηκε νά δῇ τούς ἀγῶνες της μαζί μέ τόν σύζυγό της, νά στέφωνται μέ ἐπιτυχία, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἒζησε ἒτη μακρά καί ὂλβια καί ἀπήλαυσε τά παιδιά της, τά ἐγγόνια καί τά δισέγγονά της.

Ἢδη συνάντησε στόν οὐρανό τούς ἀοιδίμους Ἱερεῖς τῆς οἰκογενείας της, τόν Ἠλία, τόν Πέτρο, τόν Ἀναστάσιο, τόν πενθερό της Δημήτριο καί τόν ἀείμνηστο ἀδελφό τοῦ συζύγου της Ἱερομόναχο Ἱερώνυμο, πού μαζί μέ τόν σύζυγό της Βασίλειο, τόν υἱό της Δημήτριο, τούς γονεῖς καί τούς λοιπούς κατά σάρκα καί πνεῦμα συγγενεῖς της, ἑτοίμασαν δοχή στόν οὐρανό.

            Ὁ Θεός νά ἀναπαύῃ τήν σεμνή, γλυκυτάτη καί εὐσεβῆ, τήν ἡρωίδα κόρη, μάνα καί σύζυγο κυρά Ἑλένη καί νά χαρίζῃ στά παιδιά της, στά ἐγγόνια της καί δισέγγονά της τήν ἐξ’ ὓψους δύναμη, παραμυθία καί ὑγεία.

            Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία της θά ψαλῇ στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιού Τριπόλεως, ὃπου ἐφημερεύει ὁ υἱός της π. Ἀλέξανδρος, στίς 12 τό μεσημέρι, τήν Κυριακή 9.8.2020.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου