Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Ἕνας ἄγγελος ἀπό τοῦ Λουκᾶ πέταξε γιά τόν οὐρανό. Καλή Ἀνάσταση Ἀναστασία.

Ἕνας ἄγγελος ἀπό τοῦ Λουκᾶ πέταξε γιά τόν οὐρανό.
Καλή Ἀνάσταση Ἀναστασία.


Μέ πόνο ψυχῆς καί θλίψη ἀνθρωπίνως, πληροφορηθήκαμε τήν ἔξοδο ἀπό τόν μάταιο αὐτό κόσμο, μιᾶς εὐλογημένης ψυχῆς, τῆς ἀγαπητῆς μας Ἀναστασίας, τῆς Σούλας , ὅπως τήν φωνάζαμε ὅλοι στό χωριό, τῆς κόρης τοῦ Δημήτρη καί τῆς Ἀσημίνας Κονονέλου.
          Ἔφυγε νέα γιά τόν οὐρανό, ἀλλά ὅσα χρόνια ἔζησε ὀμόρφηνε μέ τήν παρουσία της τόν κόσμο. Τήν ἐνθυμοῦμαι, μικρή μαθήτρια στό Δημοτικό Σχολεῖο, μαθήτρια στό Κατηχητικό, ἀργότερα στό Γυμνάσιο καί στό Πανεπιστήμιο, νά προοδεύῃ καί νά χαιρώμαστε ὅλοι, μαζί μέ τούς γονεῖς της. Τήν ἀγάπησαν τά παιδιά στά Σχολεῖα πού δίδαξε ὡς φιλόλογος Καθηγήτρια. Τήν ἀγάπησαν οἱ συνάδελφοί της, τήν ἀγάπησε ὅλος ὁ κόσμος. Ἀφήνει τώρα, πίσω της, τό γυιό της, πού ἔχει κερδίσει πολλά ἀπό αὐτή, ἀπό τόν ἐνάρετο χαρακτῆρα της καί τήν ὡραία ζωή της. 
          Σήκωσε πολλούς σταυρούς στή ζωή της καί δοκιμάστηκε σάν τό χρυσάφι. Τώρα μέ τήν ὁλόλευκη ψυχή της, ἲσταται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.          Πλῆθος Λαοῦ τήν προέπεμψε στήν αἰωνιότητα, συμμετέχοντας στήν ἐξόδιο ἀκολουθία της, πού ἐτελέσθη σέ κλῖμα βαθειᾶς ὀδύνης καί ἀνθρωπίνης θλίψεως στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στοῦ Λουκᾶ.
           Ὁ π. Ἰουστῖνος, μίλησε γιά τή ζωή μετά θάνατον καί τήν ἀνάσταση. Ἀλλά καί ἡ ἀνηψιά τῆς Ἀναστασίας, μέ ὅσα εἶπε, ἔκανε ὅλους νά δακρύσουν. Οἱ Ἱερεῖς ἀπό τό χωριό μας καί ἂλλοι Κληρικοί προσευχήθηκαν κατά τήν ὣρα τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας. 
 Γιά τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει θάνατος. Ἡ ἔξοδός μας ἀπό τόν κόσμο αὐτό εἶναι: « Μετάστασις καί ἀποδημία καί δρόμος ἐπί τούς στεφάνους», ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
          Ἡ Ἀναστασία, πλέον εὑρίσκεται στόν οὐρανό καί μαζί μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο , περιφρονώντας τόν θάνατο καί παρηγορώντας τούς γονεῖς της, τά ἀδέλφια της, τόν γυιό της, τά ἀνήψια της, ὃλους ὃσοι τήν άγάπησαν λέγει:
«Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον;
Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;
Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι.
Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.
Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι.
Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται.
Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.
          Ἀναπαύεται στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ μαζί μέ τόν πολυαγαπημένο της ἀδελφό τόν Γιάννη, πού πρίν λίγα χρόνια ἔφυγε τόσο νέος ἀπό κοντά μας, καί τόν ὁποῖο κάθε ἡμέρα θυμόμαστε καί προσευχόμεθα, ὅπως καί οἱ γονεῖς του.
 Καθώς τελοῦσα τήν Θεία Λειτουργία, στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στήν Πάτρα καί στεφτόμουν ὅτι δέν θά μπορέσω νά παραστῶ στή κηδεία της, λόγῳ τῆς μεγάλης πανηγύρεως τῆς Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, προσευχόμουν ἔνδακρυς μαζί μέ τούς ἄλλους Ἀρχιερεῖς καί λοιπούς Κληρικούς γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς της.
          Τήν ὥρα πού ἐτελεῖτο ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς Ἀναστασίας στοῦ Λουκᾶ, στήν Ἀποστολική πόλη τῶν Πατρῶν, λιτανεύαμε τήν Κάρα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. Ἐκείνη τήν ὥρα νοερά εὑρισκόμουν στήν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μας, μαζί μέ τούς γονεῖς τῆς Ἀναστασίας καί ὅλους τούς ἀγαπημένους μου ἀνθρώπους, πού τήν προέπεμψαν στήν αἰωνιότητα.
 Εὔχομαι καί προσεύχομαι ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἀναπαύῃ σε, ἀγαπητή μας Ἀναστασία ἐν σκηναῖς Ἁγίων καί Δικαίων καί χαρίζῃ στούς δικούς σου τήν ἐξ’ ὕψους παρηγορίαν.
          Θά σέ θυμώμαστε πάντοτε.
Καλή Ἀνάσταση.

+Ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος.

1 σχόλιο: