Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Κάθε ἕνα ἀπό αὐτά τά σπίτια ἔχει τήν δίκη του ἱστορία.


  Κάθε ἕνα ἀπό αὐτά τά σπίτια ἔχει τήν δίκη του ἱστορία.

 Παραμένουν μάρτυρες μιάς παλαιότερης ἐποχῆς, στήν ὁποία στηρίζονται οἱ ἄνθρωποι τοῦ παρόντος ἀτενίζοντας τό μέλλον.

   Τά φωτογραφίζομε γιά νά διασώσωμε μιά ἱστορία ἡ ὁποία μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου σιγά σιγά χάνεται.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου