Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Ἐτιμήθη ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν ἀπό τό ἵδρυμα « Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας» τῆς Ρωσίας».

Ἐτιμήθη ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν ἀπό τό ἵδρυμα
« Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας» τῆς Ρωσίας».

  Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στή Μόσχα (13.12.2014, μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο), προσεκλήθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀπό τό παγκοσμίως γνωστό ἵδρυμα « Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας», τῆς Μόσχας, (πρόκειται γιά τόν μεγαλύτερο ὀργανισμό, μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος στή Ρωσία), προκειμένου νά συμμετάσχῃ στούς ἑορτασμούς καί νά τιμηθῇ μέ τό ἀνώτατο παράσημο τοῦ ὡς εἴρηται  Ἱδρύματος, ἤτοι τόν Σταυρόν μετ’ ἀστέρος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, γιά τήν ἐν γένει πνευματική καί κοινωνική του προσφορά στήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία.
 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Μητροπόλεως π. Ἀρτέμιο Ἀργυρόπουλο, μετέβη στή Μόσχα ὅπου παρέμεινε γιά τρεῖς ἡμέρες 12, 13 καί 14 Δεκεμβρίου.
 Στίς 13 τοῦ μηνός ἐκκλησιάσθη κατά τήν Θεία Λειτουργία στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Μόσχας, ὅπου φυλάσσεται ἡ περίπυστη εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Βλαδιμήρου, προέστη τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως πρός τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα τόν Πρωτόκλητο καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, πρός τό πολυπληθές ἑκκλησίασμα ἀναφερθείς στή σχέση τῶν δύο Ὀρθοδόξων Λαῶν, Ἑλλάδος καί Ρωσίας.
 Τό βράδυ  τῆς ἰδίας ἡμέρας, στό Κρεμλῖνο, σέ μιά μεγαλειώδη ἑορτή, στήν ὁποία συμμετεῖχαν χιλιάδες Ρώσων, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἀπενεμήθη στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, τό ἀνώτατο παράσημο τοῦ Ἱδρύματος) ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος καί Πρόεδρο  τῶν Σιδηροδρόμων τῆς Ρωσίας κ. Βλαδίμηρο Γιακούνιν, ὁ ὁποῖος ἔπλεξε τό ἐγκώμιο τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἐγίνετο προβολή εἰκόνων ἀπό τήν πόλη τῶν Πατρῶν, τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τήν πνευματική καί κοινωνική ἐργασία στήν Πάτρα καί τήν ζωή καί δράση τοῦ Σεβασμιωτάτου.
 Ἰδιαιτέρως ὁ κ. Γιακούνιν, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιατί ἀπεδέχθη τό αἴτημα τῶν Ρώσων,καί εἱσηγήθη θετικά στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, περί μεταφορᾶς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἀπό τήν Πάτρα, στίς χῶρες Ρωσίας, Οὐκρανίας, Λευκορωσίας πρός εὐλογία καί ἁγιασμό ἑκατομμυρίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
  Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἐνώπιόν τοῦ χιλιάδων  προσκεκλημένων στήν ἑορτή, εὐχαρίστησε γιά τήν πρόσκληση καί τήν τιμή στό πρόσωπό του καί μετέφερε στόν Ρωσικό Ὀρθόδοξο Λαό τήν ἀγάπη τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων.
  « Σᾶς μεταφέρω τήν εὐλογία καί τήν χάρη ἀπό τόν Τάφο, τόν Σταυρό τοῦ Μαρτυρίου καί τήν Ἁγία Κάρα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἑνώνει τούς δύο Λαούς μας, τήν Ρωσία καί τήν Ἑλλάδα. Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἑνώνει τήν Ἀποστολική Πόλη τῶν Πατρῶν μέ τήν ὀρθόδοξη χώρα τῆς Ρωσίας.  Οἱ δεσμοί ἰσχυροποιήθηκαν ἰδιαίτερα ἀπό πέρυσι πού μεταφέραμε στήν χώρα σας γιά λίγες ἡμέρες, μετά  ἀπό εὑλογία καί ἂδεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἐλλάδος  τόν Σταυρό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
  Κρατῆστε τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση βαθειά στήν ψυχή σας, ὥστε ἡ Ρωσία νά συνεχίσῃ τήν πορεία της, ὡς μιά  μεγάλη δύναμη, στή παγκόσμια κοινωνία...
... Τό μήνυμα τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἶναι ἐξόχως ἐπίκαιρο σήμερα. « Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν». Μόνο μέ τόν Ἰησοῦν Χριστό, μποροῦμε ὡς λαοί, πλέον νά προοδεύσωμε καί νά βροῦμε τόν ἀληθινό προορισμό μας.
 Ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, νά δίδῃ δύναμη καί ὑγεία στόν Ἁγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλλο, στήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας καί νά σκέπῃ καί νά ἁγιάζῃ τόν εὐσεβῆ Ρωσικό Λαό...
Στόν  πρόεδρο  τοῦ Ἱδρύματος κ. Γιακούνιν, τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί ὅλα τά μέλη, εὔχομαι ὑγεία καί δύναμη ἀπό τόν Θεό, ὥστε τό Ἱδρυμα « Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας» νά συνεχίσῃ νά εἶναι φάρος φωτεινός καί νά δίδῃ φῶς, δύναμη καί ἐλπίδα στή σύγχρονη κοινωνία πού ἀντιμετωπίζει τόσα προβλήματα.
Σᾶς προσκαλῶ στήν Πάτρα, νά προσκυνήσετε τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, νά γνωρίσετε τήν πόλη μας καί νά ἀνταποδώσωμε τήν ἀγάπη στά πρόσωπά σας...»
Σημειωτέον ὅτι τό ἐν λόγῳ Ἳδρυμα κάθε χρόνο βραβεύει προσωπικότητες ἀπό ὅλο τόν κόσμο πού ἔχουν διακριθεῖ γιά τήν προσφορά τους στήν κοινωνία. Φέτος ἐτιμήθησαν ὀκτώ πρόσωπα μέ πρῶτο τόν Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, κάτι πού περιποιεῖ ἰδιαίτερη τιμή γιά τήν Ἀποστολική πόλη καί Μητρόπολη τῶν Πατρῶν καί γενικώτερα.
● Κατά τήν διάρκεια τοῦ ἐπισήμου δείπνου, στό Κρεμλῖνο, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν, μετά ἀπό σύντομη ὁμιλία του, ἐπαρασημοφόρησε τόν Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος κ.Βλαδίμηρο Γιακούνιν, μέ τό παράσημο τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν, ἤτοι τόν Σταυρό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου