Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

Tιμή στούς ἣρωες Λουκαΐτες μετά ἀπό 200 χρόνια.

 

Ἦλθε ἡ ὣρα νά τιμηθοῦν οἱ ἣρωες καί μάρτυρες πρόγονοί μας, οἱ ὁποῖοι ἒδωσαν τό αἷμα τους γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία, κατά τόν ἀγῶνα τοῦ 1821.

          Ἂγνωστοι μέχρι τά τελευταῖα χρόνια. Κάπου βαθειά καί συγκεχυμένα ἡ μνήμη, ψήγματα διετήρησε.

          Ὃμως τά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καί τά ἀπομνημονεύματα ἀγωνιστῶν τοῦ 1821,
ὡς καί ἐκεῖνα τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, μᾶς διεφώτισαν, ὣστε νά ἀνασύρωμε στήν ἐπιφάνεια ἡρωϊκές μορφές Κληρικῶν καί Λαϊκῶν Ἀγωνιστῶν Λουκαϊτῶν,  κατά τήν διάρκεια τοῦ ἀγῶνος γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό.

          Ἒτσι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν καί συγχωριανός μας κ. Χρυσόστομος, ἐφρόντισε νά φιλοτεχνηθοῦν οἱ προτομές τῶν Ἐθνομαρτύρων Λουκαϊτῶν, τοῦ  Ἱερέως Ἀθανασίου πού ἐσφαγιάσθη ὡς ἀρνίον ἀπό τούς Τούρκους, στίς 10 Αὐγούστου 1821, τοῦ Ἱερομονάχου Γερασίμου Νικολάου, πού ἐκάη ζωντανός ἀπό τούς Τούρκους, ἐπίσης στίς 10 Αὐγούστου 1821 καί τῆς ἡρωΐδος Βασιλικῆς (Πουλίνας), ἡ ὁποία κρεμάστηκε ἀπό τούς βαρβάρους κατακτητές τήν ἲδια, μέ τούς προηγούμενους, ἡμέρα.

          Ἀκόμη κατεσκευάσθη μαρμάρινη πλάκα στήν ὁποία ἀνεγράφησαν τά ὀνόματα τῶν Λουκαϊτῶν πού ἒπεσαν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος κατά τά ἒτη 1821 ἓως 1828, σέ διάφορες μάχες, ὃπως Γράνας, Δραμπάλας, Τριπολιτσᾶς, Μανιακίου κ. ἂ.

          Τά μνημεῖα ἐστήθησαν ἢδη στόν χῶρο τῶν Ἡρώων, ὃπου ὑπάρχει ἡ στήλη (δωρεά τοῦ φιλοπάτριδος Δημητρίου Νικολάου) στήν ὁποία ἒχουν ἀναγραφεῖ ἀπό τό ἒτος 1959  τά ὀνόματα τῶν ἐν πολέμοις πεσόντων Λουκαϊτῶν ἀπό τό 1897 καί ὓστερα.

          Οἱ προτομές τῶν Ἐθνομαρτύρων Λουκαϊτῶν καί ἡ μαρμάρινη στήλη μέ τά ὀνόματα τῶν Ἡρώων, ἐκαλύφθησαν μέ τήν Ἑλληνική Σημαία, ὣστε νά γίνουν τά ἀποκαλυπτήρια μέ κάθε ἐπισημότητα, κατά τήν ἡμέρα πού θά ὁρισθῆ, προσεχῶς.

          Τότε ὃλοι μας θά κλίνωμε γόνυ στήν θυσία τους καί θά ἐκφράσωμε τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας, πρός αὐτούς, μετά ἀπό 200 τόσα χρόνια.

          Ἦλθε ἡ ὣρα τῆς τιμῆς τους.

          Αἰωνία τους ἡ μνήμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου