Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Ἑτοιμασίες γιά τήν ἑορτή τοῦ Προφήτη Ἠλία στοῦ Λουκᾶ. 

          Τήν Τρίτη 20 Ἰουλίου ἑορτάζει τό πανέμορφο ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία πάνω ἀπό τό χωριό Λουκᾶ.

          Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἒγιναν ἐργασίες γιά τήν βελτίωση τοῦ δρόμου, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ ἀπό τό χωριό στόν Προφήτη Ἠλία.

          Ὁ Δήμος Τριπόλεως ἀπέστειλε τά μηχανήματα γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ δρόμου καί γι’ αὐτό εὐχαριστοῦμε τόν Δήμαρχο κ. Κωνσταντῖνο Τζιούμη, ὁ ὁποῖος ἒδωσε ἐντολή στόν Ἀντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Λαγό, γιά νά στείλῃ τά μηχανήματα.

          Παρών στήν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν, ἦτο ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Λουκᾶ κ. Κωνσταντῖνος Σμυρνιώτης.

          Τά ὑλικά πού χρειάσθηκαν τά προσέφεραν ὁ κ. Παῦλος Σκλήφας, τόν ὁποῖο ἐπίσης εὐχαριστοῦμε.

          Ὁ δρόμος εἶναι ἓτοιμος, ὣστε μέ εὐκολία νά ἀνέλθουν στόν Προφήτη Ἠλία, οἱ προσκυνητές.

          Ἐπίσης συνεχίζεται ἡ ἁγιογράφησις τοῦ Ἐξωκκλησίου μέ τήν τοποθέτηση παραστάσεων ἀπό τή ζωή τοῦ Προφήτη Ἠλία.

          Τοποθετήθηκαν οἱ παραστάσεις:

          1. Ὁ Προφήτης Ἠλίας τρεφόμενος ὑπό τοῦ κόρακος.

          2. Ὁ Προφήτης Ἠλίας, ἐνώπιον τῆς χήρας στά Σαρεφθά.

          3. Ὁ Προφήτης Ἠλίας ἀνιστᾶ τό παιδί τῆς χήρας στά Σαρεφθά.

          4.Ὁ Προφήτης Ἠλίας κατεβάζει φωτιά ἀπό τόν οὐρανό.

 

          Εὐχαριστοῦμε ὃλους ὃσοι βοηθοῦν στή προσπάθεια αὐτή καί παρακαλοῦμε νά συνεχίσωμε ὃλοι μαζί στήν προσπάθεια ὣστε νά ἀναδείξωμε τά προσκυνήματα τοῦ χωριοῦ μας καί τήν ἱστορική του πορεία.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου