Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

Αἰωνία σου ἡ μνήμη π. Ἀλέξανδρε.

 


Σέ κλῖμα ὀδύνης καί ψυχικοῦ ἂλγους κατά τά ἀνθρώπινα μέτρα, ἀλλά μέ τήν βεβαιότητα τῆς Ἀναστάσεως, ἐτελέσθη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτου Ἠλιού Τριπόλεως, ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀλεξάνδρου Παπαδοπούλου, ἓλκοντος ἐκ Λουκᾶ τήν καταγωγή του, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε γόνος ἱερατικῆς μακρᾶς στά βάθη τῶν χρόνων ρίζης.

          Ὁ εὐσεβής Λαός τῆς Τριπόλεως καί ὃλης τῆς περιοχῆς πέρασε νά προσκυνήσῃ τό σκήνωμά του καί νά πάρῃ τήν εὐχή του γιά τελευταία φορά ἐπί τῆς γῆς.

          Τήν σορό τοῦ μεταστάντος Ἱερέως ἐκύκλωσαν ἡ εὐσεβεστάτη Πρεσβυτέρα του Ἰωάννα, καί τά θαυμάσια τέκνα του,  ἡ Ἑλένη μέ τήν οἰκογένειά της, ἡ Μαρία, ὁ Βασίλης καί ἡ Ξένη, οἱ ὑπόλοιποι στενοί συγγενεῖς του, τά πνευματικά του τέκνα, οἱ τοπικοί Ἂρχοντες καί πλῆθος Ἱερέων.

          Τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας προέστη μέ ἂδεια καί εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐξεπροσώπησε τόν Σεβασμιώτατο Μαντινείας καί Κυνουρίας καί μετέφερε τίς πατρικές εὐχές του. Ἐπίσης ὡμίλησε μέ λόγια πνευματικά καί ἀναστάσιμα καί ἐπαρουσίασε μέ συγκινητικό καί γλαφυρό, καρδιακό τρόπο, τά τῆς σεμνῆς καί ἱεροπρεποῦς, κατά πάντα καταξιωμένης ἱερατικῆς βιοτῆς καί πολιτείας τοῦ μεταστάντος εἰς  ἡλικίαν 66 ἐτῶν, λαμπροῦ Ἱερέως.

          Μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν, συγχοροστάτησαν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὂρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Τεγέας κ. Θεόκλητος.

          Μετά τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία, ἡ σορός τοῦ ἀοιδίμου Ἱερέως, μετεφέρθη στό Κοιμητήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος Τριπόλεως, ὃπου ἒγινε ἡ ταφή.

          Ἐκφράζομε τήν βαθυτάτη λύπη μας, γιά τήν κοίμηση τοῦ πολυαγαπητοῦ μας π. Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος « ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου γενόμενος, ἐδόξασε περιβολήν ἁγιάσματος». Ὃμως εἲμεθα βέβαιοι ὃτι ἀναπαύεται ἐν γῇ καί χώρᾳ μακάρων, ἐν οὐρανοῖς «ἒνθα ἦχος καθαρός ἑορταζόντων καί βοώντων ἀπαύστως τό Κύριε, δόξα σοι».

          Αἰωνία σου ἡ μνήμη π. Ἀλέξανδρε.


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου