Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

Nά ζήσῃ ὁ νεοφώτιστος Θεόδωρος.

 


Τό πρῶτο τους παιδί ἐβάφτισαν ὁ Πρόεδρος τῆς Τ.Κ. Λουκᾶ Κωνσταντῖνος Σμυρνιώτης καί ἡ σύζυγός του Ἰωάννα.

Ὁ μικρός Θεόδωρος, ἐβαπτίσθη στήν Ἱερά Μονή Γορκοεπηκόου Νεστάνης καί ἒλαβε τό ὂνομα τοῦ παπποῦ του Θεοδώρου.
Ἀνάδοχοι τοῦ νεοφωτίστου ἦσαν τά ἀδέλφια Χρῖστος καί Σαράντος Κατσάνης, πού στεφάνωσαν στό γάμο τους, τόν Κωνσταντῖνο καί τήν Ἰωάννα.
Εὐχόμεθα νά ζήσῃ ὁ νεοφώτιστος Θεόδωρος καί νά ἀκολουθήσῃ τόν βίο τῶν Ἁγίων. Νά τόν χαίρωνται οἱ γονεῖς του καί νά τόν καμαρώνουν μέ λαμπρές ἐπιτυχίες στήν ζωή του.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου