Κυριακή 25 Μαΐου 2014

19 Μαΐου Ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ ἑορτασμός στήν Πάτρα.


19 Μαΐου
Ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας
τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ὁ ἑορτασμός στήν Πάτρα.


    Τριακόσιες ἑξήντα  περίπου χιλιάδες Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἀδελφοί μας, ὑπέστησαν φρικτά μαρτύρια καί ἐτελειώθησαν ἤ ξεριζώθηκαν ἀπό τά ἁγιασμένα χώματα τοῦ Πόντου, ἐξαιτίας τοῦ μίσους τῶν ὀρδῶν τῶν Τούρκων βαρβάρων.
    Τά αἵματά τους φτάνουν μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, γιά νά ἀρδεύσουν τήν ψυχή μας μέ τά νάματα καί τά ζήδωρα τῆς πίστεως στόν Θεό καί τῆς ἀγάπης στήν Πατρίδα.
   Οἱ θυσίες τους φωτίζουν τόν δρόμο μας καί ὑπαγορεύουν σέ μᾶς τό χρέος μας ἔναντι τῆς Ἑλληνορθόδοξης Πατρίδος μας.
   Ποτέ δέν ξεχνᾶμε. Ποτέ δέν θά ἀφήσωμε τήν λήθη νά καλύψῃ τίς θύμησες καί τήν ἀγάπη γιά τίς ἀλύτρωτες καί αἱματοποτισμένες Ἑλληνικές χῶρες, πού εἶναι κατάσπαρτες ἀπό κόκκαλα ἱερά καί ἁγιασμένα , Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι «θά φυλᾶνε τόν τόπο» , μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.
   Οἱ ἀπόγονοι τῶν Ποντίων μαρτύρων καί ἡρώων καί τῶν προσφύγων, στήν Πάτρα, ὁ Σύλλογος «Φάρος Ποντίων Πατρῶν» γιόρτασαν συγκινητικά τή μνήμη τῶν μαρτύρων τοῦ Πόντου.
    Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν, ἐτελέσθη Ἑσπερινός τό Σάββατο 24 Μαΐου 2014, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος στό τέλος ἐτέλεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν χιλιάδων Ἑλλήνων θυμάτων τῆς Ποντιακῆς γενοκτονίας.
   Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό χρέος πού ἔχουμε νά διατηρήσουμε ζωντανές τίς μνῆμες γιά τίς θυσίες καί τά μαρτύρια πού ὑπέστησαν διαχρονικά οἱ Ἕλληνες καί ἐν προκειμένῳ νά διατηρήσωμε στήν καρδιά μας τή μνήμη τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ πού σφαγιάστηκε καί ξεριζώθηκε ἄδικα, ἀπό τήν ἁγιασμένη ἑλληνική γῆ τοῦ Πόντου, κατά τά χρόνια 1914-1923.
   « Κρατῆστε ἄσβεστη αὐτή τή δάδα τῆς Πίστεως στό Θεό καί τῆς ἀγάπης στήν μαρτυρική μας Πατρίδα καί μεταλαμπαδεύσατε τό φῶς της, στίς καρδιές τῶν παιδιῶν μας.
 Διατηρῆστε ἀλώβητη τήν παρακαταθήκη πού κατέχετε στήν καρδιά σας, ὡς ἱερά καί ἁγία κληρονομιά ἀπό τούς ἥρωες καί μάρτυρες προγόνους σας καί παραδῶστε τη στά χέρια τῶν τέκνων σας, ὥστε νά ὑπάρξῃ ἱστορική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας.
  Οἱ μάρτυρες τοῦ Πόντου ἄφησαν ἐκεῖ ψυχές καί κόκκαλα καί περιμένουν τή δικαίωση.Οἱ ἀπόγονοί τους ἔχοντας στήν καρδιά τους καί στά χέρια τους τή δόξα καί τό καύχημα τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, τήν Παναγιά τή Σουμελά, πορεύονται μέ τήν λεβεντιά καί τήν καύχηση ὅτι προέρχονται ἀπό ἁγιασμένη φύτρα.
   Τιμή σέ ἐκείνους, ἔπαινος σέ ἐσᾶς, τά ἔκγονά τους πού σήμερα φέροντας τήν τιμημένη καί δοξασμένη φορεσιά τους καί κρατώντας στά χέρια σας τά λάβαρα τοῦ Πόντου, τιμᾶτε τή μνήμη τους...»
   Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε:
  «Μπροστά μας ἔχομε τό καλογερικό σκουφί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος ἀοιδίμου Χρυσάνθου, τοῦ ἀπό Τραπεζοῦντος, τοῦ ἡρωϊκοῦ ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος μέ τήν λεβεντιά πού τόν διέκρινε, ἀκολουθώντας τά βήματα καί τίς θυσίες τῶν ἡρώων τοῦ Πόντου, ἀρνήθηκε νά ὁρκίσῃ τήν κυβέρνηση τῶν δοσίλογων κατά τήν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν στήν Ἀθήνα  καί νά τελέσῃ δοξολογία, λέγοντας μέ τήν χαρακτηριστική Ποντιακή παρρησία καί τό ἀπαράμιλλο θάρρος, ὅτι οἱ Ἕλληνες Ἀρχιερεῖς τελοῦν δοξολογία μόνο ὅταν ἐλευθερώνεται ἡ Πατρίδα τους καί ὄχι ὅταν σκλαβώνεται.
   Τό σκουφί αὐτό παρέδωσε ὡς εὐλογία ὁ ἀείμνηστος Χρύσανθος στόν τότε Διάκονό του καί μετέπειτα Μητροπολίτη Πατρῶν, ἀείμνηστο προκάτοχο ἡμῶν Νικόδημο, ὁ ὁποῖος μέ τή σειρά του τό ἔδωσε στόν Ἀρχιμ. Χρύσανθο Στελλάτο, στόν ὁποῖο ἔδωσε τό ὄνομα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου.
   Αὐτό τό καλογερικό σκουφί βρίσκεται σήμερα ὡς θησαυρός καί ἱερό κειμήλιο, στά χέρια τῶν Ποντίων τῆς Πάτρας...
   Σᾶς συγχαίρω γιά ὅ,τι κάνετε γιά νά δοξάζεται ἡ Πατρίδα μας,γιά νά μεγαλύνεται ὁ Πόντος καί γιά νά τιμᾶμε τά αἵματα καί τίς θυσίες τῶν Ποντίων Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων πατέρων καί ἀδελφῶν μας...»
    Στή συνέχεια σχηματίστηκε λιτανευτική πομπή πού ἔφτασε στήν Πλατεία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπου ἡ προτομή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Ἐκεῖ ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση, ἔγινε κατάθεση στεφάνων, πραγματοποιήθηκαν ὁμιλίες ἀπό τούς Προέδρους τῶν Ποντιακῶν Σωματείων Πατρῶν καί Πελοποννήσου (κεντρικός ὁμιλητῆς ἦτο ὁ Σάββας Καλεντερίδης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: Οἱ γεωπολιτικές πτυχές τῆς γενοκτονίας. Πεπραγμένα καί προοπτικές) καί τό πρόγραμμα ἔκλεισε ἀπό τίς νέες καί τούς νέους τοῦ Συλλόγου « Φάρος Ποντίων Πατρῶν» οἱ ὁποῖοι  χόρεψαν Ποντιακούς χορούς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου