Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

+ Ἰωάννης Κονταλῆς τοῦ Ἀριστείδου, ἐτῶν 63.Γιά τήν αἰωνιότητα ἀνεχώρησε ἓνας ἀκόμα συγχωριανός μας, μετά ἀπό σοβαρά προβλήματα ὑγιείας πού ἀντιμετώπιζε. Ὁ Γιάννης ἦτο μετανάστης στόν Καναδᾶ, ὃπου ζοῦσε μέ τήν οἰκογένειά του.
Ἦτο γυιός του ἀγαπητοῦ μας Ἀριστείδη Κονταλῆ, ὁ ὁποῖος γεύτηκε αὐτό τό πικρό ποτήρι τῆς κοιμήσεως τοῦ Γιάννη καί τῆς ἀειμνήστου συζύγου του Αἰκατερίνης.
Γεννήθηκε στοῦ Λουκᾶ στίς 2 Μαρτίου 1959, ὃπου τελείωσε τό Δημοτικό Σχολεῖο, μαζί μέ τόν ἀδελφό του Γιῶργο. Τό 1972, ἒφυγε γιά τόν Καναδᾶ, παιδί ἀκόμη, γιά νά ζήσῃ μιά καλύτερη ζωή.
Τό 1987 ἒγινε ὁ γάμος του μέ τήν θαυμάσια σύζυγό του Ἀγγελική Εὐαγγελοπούλου, μέ τήν ὁποία ἀπέκτησαν πέντε θυγατέρες, τήν Χριστίνα, τήν Ἀγγελική, τήν Ἂννα, τήν Δήμητρα καί τήν Αἰκατερίνη, πέντε θαυμάσια κορίτσια πού τούς ἒκαναν χαρούμενους καί ὑπερήφανους.
Ὁ Γιάννης ἒφυγε ἀπό τόν μάταιο κόσμο αὐτό, ἀνήμερα τοῦ Σταυροῦ, στίς 14 Σεπτεμβρίου 2022. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του, θά τελεσθῇ στίς 25 Σεπτεμβρίου 2022, στόν Καναδᾶ, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στό Calgary στήν Alberta.
Ἀνθρωπίνως λυπούμεθα γιά τήν κοίμηση τοῦ Γιάννη, ὁ ὁποῖος ἦτο ἓνας ἐξαίρετος ἂνθρωπος, τίμιος, εὐσεβής, ἐργατικός, προοδευτικός, πάντα χαρούμενος καί μέ πολλή ἀγάπη στήν καρδιά του γιά τόν τόπο πού γεννήθηκε καί μεγάλωσε.
Συλλυπούμεθα τήν σύζυγό του καί τίς κόρες του, τόν πατέρα του, τόν ἀδελφό του καί τούς λοιπούς συγγενεῖς του καί προσευχόμεθα ὁ Θεός νά ἀναπαύῃ τήν ψυχή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου