Παρασκευή 26 Απριλίου 2019

Ἡ Ζωή ἐν Τάφῳ. Ἡ Ἀκολουθία καί ἡ Λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου στοῦ Λουκᾶ.

      Γιά ἂλλη μιά φορά μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά προσκυνήσωμε τά Ἃγια Πάθη τοῦ Κυρίου μας καί νά Τοῦ ψάλωμε τούς Ἐπιταφίους Ὓμνους. Περνώντας στούς δρόμους τοῦ χωριοῦ μας μέ τόν Ἐπιτάφιο, θυμηθήκαμε καί ὃλους ὃσοι λείπουν μακρυά μας, στά ξένα καί θά γιορτάσουν Ἀνάσταση σέ τόπους μακρυνούς.
          Τούς θυμόμαστε ὃλους καί τούς εὐχόμαστε νά εἶναι καλά καί νά γιορτάσουν Πάσχα Πανευφρόσυνο!
      Κάνουμε ἀνάρτηση τῶν φωτογραφιῶν γιά νά δοῦν καί νά θυμηθοῦν ὃταν γιόρταζαν τόν Ἐπιτάφιο καί τήν Ἀνάσταση στό χωριό μας.
     Ἐπίσης, περνώντας στό Κοιμητήριο αἰσθανόμασταν ὃτι ἦταν μαζί μας καί τά ἀγαπημένα μας πρόσωπα, πού εὑρίσκονται στόν Οὐρανό καί θά γιορτάσουν ἐκεῖ τήν Ἀνάσταση.
      Εἲμαστε βέβαιοι ὃτι μέ τόν Σταυρό Του καί τήν Ἀνάστασή του ὁ Κύριος, νίκησε τόν θάνατο καί χάρισε σέ ὃλους τήν αἰώνια ζωή.
        Εὐχαριστοῦμε ὃλους ὃσοι βοήθησαν στόν στολισμό τοῦ Ἐπιταφίου καί ἐφέτος.
          Καλή Ἀνάσταση σέ ὃλους!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου