Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Ὑψηλά καθήκοντα στόν Λουκαΐτη Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἠλία Βίλλη, στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς.

 

 Μέ πολύ μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ὃτι  ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἠλίας Βίλλης, ἐκ Λουκᾶ ἓλκων τήν καταγωγήν του, υἱός τοῦ Γεωργίου Σ. Βίλλη καί τῆς Ἀναστασίας (τό γένος Ἠλία Αὐγερινοῦ), ἀμφοτέρων Λουκαϊτῶν, ὁ ὁποῖος εἶναι Προϊστάμενος τῆς κοινότητος τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος στό Rey τῆς Νέας Ὑόρκης, διορίστηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἂμεσης Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας Νέας Ὑόρκης καί παράλληλα θά ἐξακολουθῇ νά εἶναι Προϊστάμενος τῆς Κοινότητος στήν ὁποία ὑπηρετεῖ.

          Συγχαίρομε  ὁλόψυχα, ὃλοι οἱ Λουκαΐτες τόν π. Ἠλία Βίλλη καί τοῦ εὐχόμεθα λαμπράν ἐπιτυχία στά νέα του ὑψηλά καί εὐθυνοφόρα καθήκοντα, τά ὁποῖα τοῦ ἀνέθεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος.

          Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρον, ὁ ὁποῖος ζωογονεῖ τίς ἐλπίδες τῆς Ἑλληνορθοδοξίας καί γενικώτερα τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Ἀμερική, γιά τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν τιμή στό πρόσωπο τοῦ π. Ἠλία Βίλλη καί τοῦ εὐχόμεθα μακράν, ἐλπιδοφόρον, ἀγλαόκαρπον καί θεοτίμητον ποιμαντορία.
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου