Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Αὐτὸ τὸ μικρὸ κτίσμα ἔχει μιά μεγάλη ἱστορία...
Αὐτὸ τὸ μικρὸ κτίσμα ἔχει μιά μεγάλη ἱστορία...Ἐπὶ δεκάδες ἐτῶν ἦτο τὸ ὑποδηματοποιεῖο τοῦ χωριοῦ. Ἔφερε μιά πινακίδα ἡ ὁποία δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει πιὰ καὶ γι’ αὐτὸ δὲν μπορέσαμε νὰ τὸ φωτογραφίσωμε καὶ ἡ ὁποία ἔγραφε: « ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΤΑ ΚΑΡΝΕΖΕΪΚΑ».
Μέσα σὲ αὐτὸν τὸν ταπεινὸ χῶρο ἐργαζόταν ἕνας ἁπλός, ταπεινὸς καὶ καλοσυνάτος ἄνθρωπος ποὺ ὅλους τούς ἀγαποῦσε καὶ ὅλοι τὸν ἀγαποῦσαν, ὁ κυρ Παναγιώτης Καρνέζης.
Ὁ ἐργατικὸς καὶ τίμιος οἰκογενειάρχης, ὁ τσαγκάρης τοῦ χωριοῦ.
Σκυφτὸς πάνω στὸ τραπεζάκι, ποὺ ἦταν μικρὲς καὶ μεγάλες πρόκες, μέσα σὲ ξεχωριστὰ κουτάκια, τὰ ἀνάλογα σφυριά, τὰ καλαπόδια, οἱ ἀπαραίτητες φαλτέτες καὶ τὰ λοιπὰ κοπίδια καὶ τὰ ἀπαραίτητα ὑλικὰ γιὰ τὴν ἐπισκευὴ ἢ κατασκευὴ παπουτσιῶν. ( ἀλλαγὴ σὲ σόλες δερμάτινες, μπάλωμα στὰ παπούτσια καθ’ ὅσον δὲν ὑπήρχαν τὰ ἀπαραίτητα οἰκονομικὰ μέσα γιὰ νὰ ἀγοραστοῦν καινούργια κ.λ.π.).
Τὸ ἐργαστήριό του ἦταν δίπλα στὸ παράθυρο, τὸ ὁποῖο ἦταν  πάντοτε ἀνοιχτό, γιὰ νὰ λέῃ ἕνα καλὸ λόγο σὲ ὅσους περνοῦσαν ἀπ’ ἔξω καὶ τὸν χαιρετοῦσαν μὲ ἀγάπη.
Εἶχε μιά καλοσυνάτη καὶ γλυκομίλητη σύζυγο τὴν κυρὰ Βασιλική, μὲ τὴν ὁποία εἶχαν ἀποκτήση μιά πολὺ ὡραία οἰκογένεια καὶ ἀξιώθηκαν νὰ δοῦν παιδιὰ καὶ ἐγγόνια.
Στὸ πίσω μέρος τοῦ μικροῦ ὑποδηματοποιείου ἦταν ἕνας ὡραιότατος κῆπος μὲ θαυμάσιες τριανταφυλλιὲς τὶς ὁποῖες περιποιόταν ὁ κυρ Παναγιώτης, χαρίζοντας στοὺς ἀνθρώπους μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπη του καὶ τὰ ὡραία τριαντάφυλλα.
Τώρα πιὰ  οἱ καιροὶ ἄλλαξαν. Ὁ Κυρ Παναγιώτης εἶναι στοὺς οὐρανοὺς μαζὶ μὲ τὴν κυρὰ Βασιλική. Κανεὶς πιὰ δὲν χτυπᾶ τὴν πόρτα τοῦ μικροῦ ὑποδηματοποιείου, γιατί τὰ μεγάλα καταστήματα στὴν πόλη προσφέρουν ἄλλες εὐκαιρίες σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους. Κανεὶς πιὰ δὲν φοράει μπαλωμένο παπούτσι.
Ὅμως, ἂς γνωρίζουν οἱ νεώτεροι ὅτι οἱ περασμένες γενηὲς γνώρισαν μεγαλύτερη φτώχεια, ἀνέχεια καὶ πάμπολλες δυσκολίες καὶ ὅμως ἔζησαν καὶ μεγαλούργησαν.

Μέσα μας ἔχομε μεγάλη δύναμη ψυχῆς, ἀρκεῖ νὰ ξέρωμε νὰ τὴν χρησιμοποιήσωμε ἔχοντας πρὶν ἀπ’ ὅλα πίστη στὸ Θεό, ὅπως ὁ κυρ Παναγιώτης, ὁ ὁποῖος ποτὲ δὲν ἔλειπε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ μάλιστα στὴν συγκεκριμένη θέση δίπλα ἀπό τό Δεσποτικὸ , ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν φωτογραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου