Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Ἔφυγε γιά τόν οὐρανό ὁ συγχωριανός μας Εὐάγγελος Σμυρνιώτης.


 
 Πλήρης ἡμερῶν ἔφυγε γιά τόν οὐρανό ὁ ἀγαπητός μας Εὐάγγελος Σμυρνιώτης.
Ὁ μακαριστός ἦτο υἱός τῶν μακαριστῶν Παναγιώτου καί Ἑλένης Σμυρνιώτη. Γόνος πολύτεκνης οἰκογένειας. Ἐνυμφεύθη τήν Δήμητρα Καρνέζη, θυγατέρα τοῦ Παναγιώτου καί τῆς Βασιλικῆς Καρνέζη μέ τήν ὁποία ἀπέκτησαν τρία παιδιά, τήν Παναγιώτα, τόν Κωνσταντῖνο καί τόν Παναγιώτη καί ἀξιώθηκε μέ τήν σύζυγό του νά χαροῦν τίς οἰκογένειες τῶν παιδιῶν τους καί τά ἐγγόνια τους.
Ἐργάστηκε σκληρά στή ζωή του γιά νά μεγαλώσῃ τά παιδιά του.
Ὁ μακαριστός ὑπηρέτησε ἐπί πολλά ἔτη ὡς Ἐπίτροπος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ καί ἐβοήθησε πολύ στό ἐνοριακό ἔργο, συνεργαζόμενος μέ τόν ἀείμνηστο Ἱερέα π. Γεώργιο Ρέκκα.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά ψαλῆ τήν Πέμπτη 30. 6.2016 καί ὣρα 11:30π.μ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Λουκᾶ.

Ὁ Θεός νά ἀναπαύῃ τόν μακαριστό Εὐάγγελο ἐν σκηναῖς Δικαίων καί νά χαρίζῃ στήν σύζυγό του καί στά ἐγγόνιά του τήν ἐξ’ ὕψους παρηγορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου