Τρίτη 9 Αυγούστου 2016

Σπηλιά τοῦ Δαγρέ στοῦ Λουκᾶ, στήν Καπνίστρα. 9-10 Αὐγούστου 1821.Στίς 10 Αὐγούστου 1821 ἔγινε ἡ μάχη τῆς Γράνας κατά τήν ὁποία οἱ Ἕλληνες μέ ἀρχηγό τόν Κολοκοτρώνη ἐπέφεραν καταστροφική ἦττα στούς Τούρκους.
 Τήν νύκτα 9 πρός 10 Αὐγούστου 6000 Τοῦρκοι βγῆκαν ἀπό τήν Τριπολιτσά καί χωρίστηκαν σέ δυό τμήματα προκειμένου νά λεηλατήσουν τά χωριά βόρεια τῆς Τρίπολης.
          Τό ἕνα μέρος ἀνέβηκε στό βουνό τῶν Βαρσῶν καί κατέβηκε στοῦ Λουκᾶ προκειμένου νά προχωρήσῃ λεηλατώντας, πρός Τσιπιανᾶ, Σάγκα, Πικέρνι κ.λ.π.
          Στό Μοναστήρι ἐφόνευσαν τόν ἐκ Λουκᾶ Ἱερομόναχο Γεράσιμο Νικολάου, ὁ ὁποῖος εἶχε μείνει ἐκεῖ προασπιζόμενος τήν Μονή μέ ἄλλους Μοναχούς.
 Στοῦ Λουκᾶ ἐσφαγίασαν τόν Ἱερέα Ἀθανάσιο καί τούς Προεστούς τοῦ χωριοῦ καί τήν ἡρωϊκή γυναῖκα Πουλίνα.
          Αὐτοί οἱ Τοῦρκοι ἐπιτέθηκαν αἰφνιδιαστικά στό σῶμα τῶν 200 Καρυωτῶν τοῦ Γιαννάκη Δαγρέ, ὁπλαρχηγοῦ ἀπό τήν Καρυά Ἀργολίδος σκοτώνοντας 27 καί τραυματίζοντας 20.
          Ὁ Δαγρές ἀντιστάθηκε, ἀλλά βλέποντας τήν δύσκολη θέση ἀνέβηκε ψηλότερα, κάτω ἀπό τό ἐξωκκλήσι τοῦ Προφήτη Ἠλία στοῦ Λουκᾶ καί ταμπουρώθηκε στήν Καπνίστρα μέσα σέ μιά σπηλιά πού ἀπό τότε φέρει τό ὄνομά του. Μέχρι τότε ὀνομαζόταν σπηλιά τοῦ Μπούρμπουνα. Σ’ αὐτή τήν σπηλιά ἔγινε λυσσαλέα μάχη μεταξύ τοῦ Δαγρέ καί τῶν Τούρκων. Οἱ Τοῦρκοι ἐπεχείρησαν νά κάψουν τόν Δαγρέ. Στήν ἀναμέτρηση αὐτή ὁ Γιαννάκης Δαγρές ἔχασε τόν ἀδελφό του Θανάση πού εἶχε πολεμήσει στή μάχη τοῦ Λεβιδίου.
 Ἀπό τήν δύσκολη αὐτή κατάσταση ἔβγαλε τόν Δαγρέ καί τά παλληκάρια του ὁ Κολοκοτρώνης, στέλνοντας σῶμα στρατιωτικό νά κτυπήσουν τούς Τούρκους πού εἶχαν κυκλώσει τόν Δαγρέ.
          Μετά τήν ἔξοδο ἀπό τή σπηλιά ὁ Δαγρές, πολέμησε παθιασμένα στή μάχη τῆς Γράνας (10 Αὐγούστου 1821), ὅπου μαζί μέ τόν Κολοκοτρώνη καί τούς ὑπολοίπους ἀγωνιστάς κατετρόπωσαν τούς Τούρκους.
 Πρίν λίγες ἡμέρες 28.7.2016 ἀνέβηκε στή Σπηλιά τοῦ Δαγρέ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρύσοστομος, μαζί μέ τόν Διάκονο Ἰωακείμ, καί τόν Τάσο Κεχαγιᾶ, ὁ ὁποῖος μέ πολλή προθυμία, ὡς γνώστης τοῦ τόπου ὁδήγησε τόν Σεβασμιώτατο  στόν ἱστορικό τόπο.
          Ὅταν βρίσκεται κανείς σέ τόπους ποτισμένους μέ αἷμα αἰσθάνεται ξεχωριστή συγκίνηση .
 Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀοιδίμων ἀγωνιστῶν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, Ἰωάννου Δαγρέ καί τῶν συμπολεμιστῶν του, ὡς καί Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καί τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς μάχης τῆς Γράνας.
 Ὁ Τάσος Κεχαγιᾶς σέ συνενόηση μέ τόν Σεβασμιώτατο καί μέ τήν βοήθεια φίλων ἐκλεκτῶν ἐτοποθέτησαν σημαῖες στόν τόπο τοῦ ἡρωϊκοῦ ἀγῶνα τοῦ Δαγρέ, στή σπηλιά καί Σταυρό ὕψους 5 μέτρων πού φαίνεται πλέον ἀπό μακριά, ἀπό τόν κάμπο κάτω ἀπό τήν Καπνίστρα.
          Σέ ἐνημερωτικό σημείωμα τοῦ Τάσου Κεχαγιᾶ, τό ὁποῖο ἀπεστάλη  πρός τόν Σεβασμιώτατο διαβάζομε:
            «Σᾶς ἀναφέρω λοιπόν, ὅτι ἡ "ἀποστολή" πού μου εἶχε ἀνατεθεῖ ἐξετελέσθη. Ἡ "Σπηλιά τοῦ Δαγρέ" φέρει πλέον τίς ἁρμόζουσες σημαῖες, πλησίον της τοποθετήθηκε ὁ ἑξάμετρος (ἕνα μέτρο ἐντός τοῦ ἐδάφους, καί πέντε πάνω ἀπό αὐτό) Σταυρός, ἐνῶ τό μονοπάτι πού ὁδηγεῖ σέ αὐτήν εἶναι διευθετημένο καί ἐμφανές. Κατά τήν ἐκτέλεση τῶν ἐργασιῶν ἐνεπλάκησαν οἱ ἀκόλουθοι:
Τίς σημαῖες τίς τοποθέτησα μέ τήν πολύτιμη βοήθεια τοῦ ἀγαπητοῦ φίλου Γεωργίου Μανιατᾶ.
Ἡ κοπή τῶν πουρναριῶν ἔγινε μέ τήν ἀφιλοκερδῆ βοήθεια τῶν φίλων Νικολάου Καψάλη, καί Ἀθανασίου Χωματᾶ, μέ τή χρήση τοῦ ἁλυσοπρίονου τοῦ Συλλόγου Ἀρκάδων Ὀρειβατῶν καί Οἰκολόγων (ΣΑΟΟ).
          Τή μεταφορά ὅλων τῶν ὑλικῶν πραγματοποίησα ἐγώ (ἦταν ἐξαιρετική γυμναστική) μέ τή συμπαράσταση τῆς Μητέρας μου, Παναγιώτας Δεληγιάννη, πού εἶναι ἡ πηγή καί τό νόημα τῆς ζωῆς μου.
          Τό σκυρόδεμα καί τά ἐργαλεῖα γιά τήν ἔδραση τοῦ Σταυροῦ παρεῖχε ὁ πατέρας μου, Αὐγερινός Κεχαγιᾶς. Τήν παρασκευή τοῦ σκυροδέματος καί τήν ὀρθή τοποθέτηση τοῦ Σταυροῦ ἀνέλαβε ὁ Γιάννης Μπμπος, ὁ ὀξύνους Βορειοηπειρώτης πού ἐπίσης τόν ἔβαψε. Θεωρῶ ὅτι σέ αὐτόν τόν φιλότιμο τεχνίτη ἀξίζει νά ἀνατεθεῖ μελλοντικά καί ἡ κατασκευή τοῦ μικροῦ ἐκκλησακίου-προσκυνηταρίου τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου πού γιορτάζει στίς 10 Αὐγούστου.
          Γιά τή μεταφορά καί τήν τοποθέτηση τοῦ Σταυροῦ στή θέση πού πλέον βρίσκεται συνεργάστηκαν οἱ ἀκόλουθοι: Κωνσταντῖνος Γκουβᾶς, Βασίλης Γεωργακόπουλος, Γιάννης Μπῖμπος, Παντελής Λαμπράκης (Λουκαΐτης), Σταῦρος Ρωμηός (Λουκαΐτης), Παναγιώτα Δεληγιάννη, Αὐγερινός Κεχαγιάς, καί ἡ ἡμετέρα μετριότης.
Νά εἶστε καλά. Τά σέβη μου.»

 Τούς εὐχαριστοῦμε ὃλους πολύ καί ἰδιαιτέρως τό Τάσο Κεχαγιᾶ καί εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τούς δίδει δύναμη ὣστε νά προοδεύουν καί νά τιμοῦν τούς ἣρωες τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου