Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Σπῦρο καὶ Μαρία, ζωὴ εὐτυχισμένη!!!


          Μέσα ἀπὸ τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου ἕνωσαν τὴν ζωή τους, ὁ συγχωριανὸς μας Σπῦρος Ρέκκας, γυιὸς τοῦ Θανάση καὶ τῆς Κικῆς Ρέκκα μὲ τὴν ἐκλεκτὴ τῆς καρδιᾶς του Μαρία, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου (Μαϊθανασάκου) Τριπόλεως, τήν Κυριακή 18.9.2016.
 Τὸ Μυστήριο εὐλόγησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συγχωριανὸς καὶ συγγενής τοῦ γαμβροῦ.
          Στοὺς νεονύμφους, τόσο ὁ Σεβασμιώτατος, ὅσο καὶ οἱ λοιποὶ προσκεκλημένοι, εὐχήθηκαν νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ζήσουν μιά κατὰ πάντα εὐλογημένη καὶ εὐτυχισμένη ζωή καί νά ἀποκτήσουν μιά ὡραία οἰκογένεια.
 Ἐπίσης καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας, εὐχόμαστε στόν Σπῦρο καί στήν Μαρία νὰ ζήσουν, τούς συγχαίρομε, ὃπως συγχαίρομε καί τίς οἰκογένειές τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου